Open main menu
Martin Hattala (1863)

Martin Hattala (4 November 1821 in Trstená, Kingdom of Hungary (today Slovakia) – 11 December 1903 in Prague) was a Slovak pedagogue, Roman Catholic theologian and linguist. He is best known for his reform of the Štúr's Slovak language, so-called Hodža-Hattala reform, in which he introduced the etymological principle to the Slovak language.

Linguistic publicationsEdit

 • Grammatica linguae slovenicae collatae cum proxime cognata bohemica (Grammar of the Slovak language compared with the most closely related Czech language) (1850)
 • Krátka mluvnica slovenská (A Concise Slovak Grammar) (1852)
 • Zvukosloví jazyka staro- i novo českého a slovenského (Phonetics of the old and new Czech and Slovak language) (1854)
 • O poměru Cyrillčiny k nynějším nářečím (On the relationship of Cyrillic to the contemporary dialects) (1855)
 • Skladba jazyka českého (Syntax of the Czech language) (Prague 1855)
 • Srovnávací mluvnice jazyka českého a slovenského (Comparative grammar of the Czech and Slovak language) (1857)
 • O ablativě ve slovančině a litvančině (On the ablative in Slavic and Lithuanian) (1857-1858)
 • Mnich Chrabr, příspěvek k objasnění původu písma slovanského (Monk Chrabr, contribution to clarify the origin of the Slavic script) (1858)
 • Mluvnica jazyka slovenského I., II. (Grammar of Slovak) (1864, 1865)
 • Počátečné skupeniny souhlásek československých (Initial consonant clusters in Czechoslovak) (1870)
 • Brus jazyka českého. Příspěvek k dějinám osvěty vůbec a slovanské i české zvláště (Antibarbarus of the Czech language. Contribution to the history of the people's education in general and Slovak and Czech in particular) (Prague 1877)