Longqing (simplified Chinese: 隆庆; traditional Chinese: 隆慶; pinyin: Lóngqìng; Wade–Giles: Lung-ch'ing; lit. 'great celebration') (9 February 1567 – 1 February 1573) was the era name of the Longqing Emperor, the 13th emperor of the Ming dynasty of China.

Comparison tableEdit

Longqing 1 2 3 4 5 6
AD 1567 1568 1569 1570 1571 1572
Gānzhī (干支) Dīngmǎo (丁卯) Wùchén (戊辰) Jǐsì (己巳) Gēngwǔ (庚午) Xīnwèi (辛未) Rénshēn (壬申)

Other eras contemporaneous with LongqingEdit

 • Vietnam
  • Sùng Khang (崇康, 1568–1578): Mạc dynasty — era name of Mạc Mậu Hợp
  • Thiên Hựu (天祐, 1557): Later Lê dynasty — era name of Lê Anh Tông
  • Chính Trị (正治, 1558–1571): Later Lê dynasty — era name of Lê Anh Tông
  • Hồng Phúc (洪福, 1572): Later Lê dynasty — era name of Lê Anh Tông
 • Japan

See alsoEdit

ReferencesEdit

 • 李崇智 (2004). 中國歷代年號考. 北京: 中華書局. ISBN 7101025129.
 • 鄧洪波 (2005). 東亞歷史年表. 臺北: 國立臺灣大學東亞經典與文化研究計劃. ISBN 9789860005189. Archived from the original (pdf) on 2007-08-25. Retrieved 2021-11-26.
Preceded by Ming dynasty Era or nianhao
1567–1572
Succeeded by