List of Polish titled nobility

This article lists the Polish titled families.

This list is not complete because in the 19th century Poland was a divided kingdom, between the Russian, the Austrian and the German Empires.

PrincesEdit

See: Princely Houses of Poland

MarquessesEdit

See: Polish noble families with the title of Marquess

CountsEdit

See: Polish noble families with the title of Count

BaronsEdit

See: Polish noble families with the title of Baron

Medieval magnates (możnowładcy)Edit

See alsoEdit

ReferencesEdit

  • Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris.
  • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ, PTG, Kielce, 2007, s. 177-186.
  • Leitgeber S., 1993, Nowy Almanach Błękitny, Oficyna Wydawnicza „Audiutor”, Poznań-Warszawa.
  • Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej (w:) Tazbir J. (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52-83.
  • Peter Frank zu Döfering, Adelslexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918. Verzeichnis der Gnadenakte, Standeserhebungen, Adelsanerkennungen und -bestätigungen im Österreichischen Staatsarchiv in Wien, Wien 1989.
  • Der Adel von Galizien, Lodomerien und der Bukowina. J. Siebmacher's großes Wappenbuch, Band 32, Nürnberg 1905, s. 67-99.
  • Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. I, Warszawa 1997.
  • Spiski licam titułowannym rossijskoj imperii, St. Petersburg 1892.
  • Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wydawnictwo L&L, Gdańsk 2003

External linksEdit