Jek people

Jek people (/ˈɛk/ also spelt Jeks, Jeklilar (Azerbaijani: Ceklilər), Jack or Dzhek people) are a Northeast Caucasian ethnic group in northern Azerbaijan.[1] The Jeks are one of the numerically small Shahdag peoples.[2] The Jeks are a part of the Shahdag group of Dagestani people, and inhabit the northeast of the Azerbaijan Republic and Shahdag plateau of the Great Caucasus. The historical motherland of the Jeks is the Jek village of Quba Rayon, and their native language is Jek language, a Lezgic language of the Northeast Caucasian family.[3][4]

Jeks
Cekad - Ceklilər
Ceklilər Cek kəndində, 1880 (kişilər)-Yermakov Dmitriy Ivanovich.jpg
Total population
approx. 11,000
Regions with significant populations
 Azerbaijan11,000
Languages
Jek, Lezgin, Azerbaijani
Religion
Sunni Islam
Related ethnic groups
Shahdagh people

The Jek people are being assimilated by the Azerbaijani people.[2] The Jek people are Sunni Muslims.[2]

GalleryEdit

ReferencesEdit

  1. ^ Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə. I cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2007, səh. 12.
  2. ^ a b c Wixman, Ronald. The Peoples of the USSR: An Ethnographic Handbook. New York: M.E. Sharpe and London, Macmillan. 1984.
  3. ^ "Tərxan Paşazadə. “Azərbaycanın milli etnik nümayəndələri – ceklilər”, "Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri", № 1, Bakı, “Müəllim” - 2009, səh.35-43."
  4. ^ Əlhəddin CekliTərxan Paşazadə, «Biz CAN deyirik! Yəni Ceklilər Azərbaycan Naminə!», «Kamal» jurnalı, № 3 (7), iyun 2010, səhifə 44-48.
  5. ^ "Ермаков Дмитрий Иванович. Группа мужчин и мальчиков из селения Джег. Джеки". Archived from the original on 2012-04-01. Retrieved 2011-10-06.
  6. ^ "Ермаков Дмитрий Иванович. Группа девочек и старуха из селения Джег. Джеки". Archived from the original on 2012-04-01. Retrieved 2011-10-06.

External linksEdit