Greek junta trials

(Redirected from Greek Junta Trials)

The Greek junta trials (Greek: Οι Δίκες της Χούντας translated as: The Τrials of the Junta) were the trials involving members of the military junta that ruled Greece from 21 April 1967 to 23 July 1974. These trials involved the instigators of the coup as well as other junta members of various ranks who took part in the events of the Athens Polytechnic uprising and in the torture of citizens.

The junta on trial. Ioannidis standing up while Papadopoulos, Makarezos and Pattakos watch the proceedings from the front row

The military coup leaders were formally arrested during the metapolitefsi period that followed the junta, and in early August 1975 the government of Konstantinos Karamanlis brought charges of high treason and insurrection against Georgios Papadopoulos and other co-conspirators.[1] The mass trial, described as "Greece's Nuremberg" and known as "The Trial of the Instigators", took place at the Korydallos Prison amidst heavy security.[1][2]

The principal leaders of the 1967 coup, Georgios Papadopoulos, Stylianos Pattakos and Nikolaos Makarezos, were sentenced to death for high treason, following the trial.[3] Shortly after the sentences were pronounced, they were commuted to life imprisonment by the Karamanlis government.

The trial of the instigators was followed by a second trial which investigated the events surrounding the Athens Polytechnic uprising known as "The Trial of the Polytechnic" and, finally, a series of trials involving incidents of torture known in Greece as "The Trials of the Torturers".[4]

Journalist and author Leslie Finer, who was expelled by the junta from Greece in 1968, reporting in 1975 on the trials for New Society wrote: "The trial of 20 ringleaders of the 1967 coup is a test of democratic justice. Among its other functions, this is a mode of exorcism and education."[5] The trials exposed the pettiness, conspiracies, corruption, and incompetence, within the regime, and served to demystify it, and with it, destroy the myth of the junta strongman. The corruption, which came to light during the trials, was so widespread that it surprised even the military. The details of torture of senior officers by their subordinates, revealed during the trials, offended the career officer class. The invasion of Cyprus was the final straw which led to the military withdrawing its support for the junta and abandoning any notion of supporting any military men acting as politicians.[6]

Historical backgroundEdit

After the fall of the junta in July 1974, as the country entered the period of the Metapolitefsi and before the legislative elections in November of the same year, the transitional government headed by Konstantinos Karamanlis came under growing criticism from the opposition, including Georgios Mavros, the leader of the Centre Union - New Forces (the main opposition party at the time), about being too lenient to the members of the recently deposed military junta.[7]

Mavros had demanded the arrest of the junta principals as a condition for cleaning up the political life of the country. At the time he declared that as soon as the Parliament was convened after the 1974 elections, he would propose legislation to annul any automatic immunity laws which the junta might have enacted to protect its members.[7]

The newspapers further demanded an investigation into the role of Brigadier Ioannidis during the crushing of the Polytechnic uprising, which the press called a "massacre".[7] Ioannidis was the shadowy leader of the junta's final stage who had been described as the invisible dictator in the press.[8]

Karamanlis' government responded to these demands and ordered the junta principals Georgios Papadopoulos, Stylianos Pattakos, Nikolaos Makarezos, Ioannis Ladas and Michael Roufogalis arrested.[7]

In addition, Georgios Papadopoulos, Dimitrios Ioannidis, Michael Roufogalis, Nikolaos Dertilis, Vassilios Bouklakos and Elias Tsiaouris or Tsapouris (also Tsiaparas), who were also responsible of the Polytechnic events were prohibited from leaving the country, as rumours were circulating that they were planning to escape abroad.[7]

On 24 October 1974, Georgios Papadopoulos, Stylianos Pattakos, Nikolaos Makarezos, Ioannis Ladas and Michael Roufogalis were arrested and charged with conspiring again.[7] Subsequently, they were sent to the island of Kea.[9]

Ioannidis, was not arrested at that time, with the official explanation that he did not take part in the conspiracy of the Papadopoulos group. However the newspapers, such as To Vima, alleged, citing reliable sources, that Ioannidis had disappeared and could not be found.[7][6]

Immediately after the group of five was exiled to Kea, the opposition demanded to know the details of the actions of Papadopoulos and his co-conspirators prior to their arrest, while the government denied rumours of pro-junta manoeuvres among the military.[7]

During his stay in Kea, Papadopoulos seemed confident that he and the members of his junta would be granted amnesty and they would eventually run for office and get elected.[9] However, following a three-month stay on the island, in February 1975, Papadopoulos and the other four junta principals were transported by a torpedo boat to the port of Piraeus on their way to Korydallos prison.[9] Ioannidis, having been arrested on 14 January 1975,[8] was already at the jail when Papadopoulos and his cohorts arrived there.[9][10]

The instigatorsEdit

Trial of the instigators of the 21 April 1967 coupEdit

On 28 July 1975, the trial of the instigators of the coup (Greek: Η Δίκη των Πρωταιτίων) commenced with Ioannis Deyannis as the presiding judge.[11] Konstantinos Stamatis and Spyridon Kaninias were the prosecutors.[12]

Deyannis had been appointed to the high court of Areios Pagos during the junta years.[13][1] The mandate of the trial was to examine the events surrounding the 21 April 1967 coup, for which Papadopoulos and over twenty other co-defendants were charged with acts of high treason and mutiny.[1] Security surrounding the trial was heavy: one thousand soldiers armed with submachine guns were guarding the jail's perimeter, and the roads leading to the jail were patrolled by tanks.[1]

Despite these developments, Papadopoulos expressed his confidence to reporters that he would not remain incarcerated for long.[14] He also assumed full responsibility for the April coup but refused to defend himself. Following Papadopoulos' lead, Stylianos Pattakos, Nikolaos Makarezos and other junta members announced that they would not participate in the trial. Dimitrios Ioannidis announced that the trial was "unfortunately not interesting".[1]

The defence announced that the reason their clients were not participating was that the Karamanlis government had prejudiced the outcome of the trial by declaring the 1967 coup a criminal offense.[1] The lawyers of sixteen of the defendants walked out of the courtroom on the first day of the proceedings,[15] declaring that they could not carry out their duties under a climate of terror and violence, to which the presiding judge Ioannis Deyannis replied: "Let all those who wish to leave—leave!".[1]

Although there was an agreement between the defendants that they would keep silent during the trial and would not issue any statements, Papadopoulos broke his silence and declared to the Court that: "I am the leader of the Revolution and I am responsible for everything".[15] Pattakos, Makarezos and the rest of the junta members were surprised to hear Papadopoulos' statement because they believed they had an agreement that they would not politicize the trial based on their belief that they had nothing to gain. In their view their support among the people and in the army was non-existent.[15]

The charge of mutiny was contested because even though the colonels had in fact seized power illegally, they did so with the approval of their superior officer Lieutenant General Grigorios Spandidakis, who even joined the coup.[1] Further Karamanlis himself, by accepting the invitation of junta-appointed President Phaedon Gizikis to return to Greece, conferred a measure of legitimacy to the junta. In addition it was Gizikis who swore-in Karamanlis as Prime Minister.[1]

During the trial, Spandidakis, Zoitakis and Stamatelopoulos differentiated their position from that of the other junta members. This divergence from the common defence line led Papadopoulos to strongly chastise one of his defence lawyers for trying to question one of Zoitakis' witnesses. He is reported as exclaiming: "He is not one of our witnesses. Do not ask him [any questions]".[16]

Ioannidis declared to the court: "I accept my participation in the revolution of 21 April 1967. I have always been a soldier throughout my life and I acted on my duty according to my conscience. I have nothing else to add." Deyannis, commented: "You are not being accused of participating in the revolution. You are accused of two crimes –do not be afraid of the term– high treason, this term is not very honourable to be attributed to you, and second crime for which you are being accused is mutiny. For these two crimes you are accused. About revolution, you are not being accused. What do you plead?" Ioannidis then replied: "I accept my participation in the revolution and any consequences arising from that".[17]

Panagiotis Kanellopoulos, the last legitimate Prime Minister of Greece prior to the coup, acting as witness for the prosecution, testified how he was arrested by machine-gun toting soldiers and transported to the palace to meet King Constantine. He added that during the meeting he urged the king to use his status as commander-in-chief of the Greek military to order loyal officers to crush the coup. He stated that Constantine refused to do so because he feared bloodshed.[1]

Kanellopoulos also stated at the trial that, against his advice, King Constantine swore-in the government of the colonels, an action which had helped legitimise their rule.[1] Kanellopoulos' testimony had the effect of undermining the charge of mutiny.[1] Kanellopoulos, during his testimony, also accepted his responsibility "before history" for not preempting the coup. He testified that there was no indication at all that the colonels were plotting "behind the backs" of the highest echelons of the army leadership.[18]

Papadopoulos refused to testify and only declared: "I shall answer only to history and to the Greek people";[14] to which presiding justice Deyannis retorted: "Do you think history is absent from this courtroom?"[14] Papadopoulos did not respond.[14]

The question of the involvement of the Central Intelligence Agency (CIA) in the coup, a widely held belief in Greece, was not answered at the trial.[14] Deyannis forbade all discussion on the subject with the remark that the trial was only confined to discovering the facts involved on the day the coup occurred.[14] The only testimony about CIA involvement was given by Andreas Papandreou, who insisted that the colonels worked closely with the CIA.[14]

VerdictEdit

The trial of the instigators ended on 23 August 1975.[14][11] Papadopoulos, Nikolaos Makarezos and Stylianos Pattakos were sentenced to death by firing squad, while Dimitrios Ioannidis received a life sentence.[14] Seven others were sentenced to terms ranging from five to 20 years and two were acquitted.[14] The crimes were deemed "momentary" and not "continuous" and considered to have lasted only between 20 and 21 April 1967. The verdict made it impossible to prosecute the collaborators of the junta.[19]

This is the detailed table of the main sentences:[20][21]

Junta member Sentence
Georgios Papadopoulos Dishonourable discharge, Death for mutiny, Life sentence for high treason.
Stylianos Pattakos Dishonourable discharge, Death for mutiny, Life sentence for high treason.
Nikolaos Makarezos Dishonourable discharge, Death for mutiny, Life sentence for high treason.
Grigorios Spandidakis, Antonios Lefkas, Nikolaos Dertilis, Dimitrios Ioannidis, Michael Balopoulos, Georgios Konstantopoulos, Theodoros Theophilogiannakos 10 years for mutiny, Dishonourable discharge, Life
Georgios Zoitakis 10 years for mutiny, Dishonourable discharge, Life
Ioannis Ladas, Konstantinos Papadopoulos, Michail Roufogalis, Stefanos Karaberis Life
Dimitrios Stamatelopoulos 5 years
Odysseas Angelis Dishonourable discharge, 20 years
Petros Kotselis, Nikolaos Gantonas, Evangelos Tsakas 20 years
Konstantinos Aslanidis, Konstantinos Karydas, Alexandros Hatzipetros Not guilty

The death sentences were later commuted to life incarceration by the Karamanlis government.

On 28 August 1975 Konstantinos Karamanlis declared: "When we say life [sentence], we mean life [sentence]", meaning that the commutation of the sentences from death to life imprisonment would not be followed by further reductions.[22][23][24]

Stamatelopoulos disagreed early after the coup with Papadopoulos and started publishing critical articles against the junta regime in the newspaper Vradyni. He was the only defendant acknowledged for mitigating circumstances and especially for having honestly regretted his participation at the coup. With his articles he helped the opposition of the regime.[25]

The PolytechnicEdit

Trial of the PolytechnicEdit

On 16 October 1975, at 9 a.m., the second trial, investigating the events surrounding the Athens Polytechnic uprising (Greek: Η Δίκη του Πολυτεχνείου, translated as the "Trial of the Polytechnic") started in the same courtroom as the first trial, and lasted a total of fifty-seven days.[26][27] There were thirty-three indicted including Papadopoulos, Ioannidis, M. Roufogalis, Vassilios Bouklakos, Elias Tsiaouris or Tsiaparas and Nikos Dertilis.[27] Papadopoulos, Ioannidis, Roufogalis and Nikos Dertilis were already convicted and serving their sentences from the first trial.[27]

The only defendant not present at the Polytechnic trial was Elias Tsiaouris or Tsiaparas, accused of murder, who had escaped custody because he was in hiding.[26] There were a total of 237 witnesses for the prosecution and the defence and about 50 lawyers.[27]

The preliminary investigation for the events of the Polytechnic was carried out by prosecutor Dimitrios Tsevas, who submitted the results of his investigation to the office of the prosecutor general on 14 October 1974. In his report, Tsevas determined that Ioannidis and his deputy Roufogalis were on the scene during the events and directed their men with the purpose to create, through shootings and violence, conditions which would benefit Ioannidis' planned coup against Papadopoulos.[28]

Ioannidis and Papadopoulos, even though they were sitting close to each other, never once exchanged a look.[27] During the second trial a documentary film was shown, shot by Dutch journalists, which showed the events surrounding the three-day event centering on Polytechnic School from the time the students entered to the crushing of the Polytechnic gates by the tanks.[27] During the projection, Papadopoulos did not pay attention to the film, mostly looking down, while Ioannidis was watching the film, reportedly unperturbed.[27]

Antonis Agritelis, driver of Dertilis' jeep, testified that he saw Dertilis execute a youth on Patission Avenue.[27] According to Agritelis' testimony, after the execution, Dertilis reentered the jeep and boasted about his marksmanship.[27] Dertilis disputed Agritelis' testimony but the Court convicted him partly based on this testimony.[29]

Pattakos testified that he called Ioannidis to his office in September 1973 because of rumours that he was planning the overthrow of the Papadopoulos regime. Ioannidis denied the rumours and actually reassured Pattakos, on his "military honour", that he was a supporter of the Constitution and of Papadopoulos' reforms.[27] Pattakos also mentioned that he knew very well that in the afternoon of 24 November 1973 Ioannidis had been called by Papadopoulos himself and, with Makarezos present, he again vehemently denied any rumours about planning a coup. Pattakos added that a few hours after that meeting, around 3:30 a.m. the next day, the tanks appeared in the streets of Athens and Phaedon Gizikis was sworn early that morning as figurehead President of the Republic.[27]

On the second day of the trial, Papadopoulos' defence lawyers Karagiannopoulos, Papaspyrou and Steiropoulos raised the objection that the court did not have jurisdictional authority over their client regarding the events of the Polytechnic, because he had Presidential immunity as President of Greece during the time of the events and demanded an immediate ruling from the court.[26] The court went immediately in recess for further deliberations. Once the proceedings resumed the Court announced its decision. The court found that Papadopoulos was not immune from prosecution as President of the Republic at the time of the events because the 21 April 1967 coup initiated violence against the Greek State and usurped the power and legal authority of the people and therefore all subsequent governments of the junta were deemed by the court to be products of violence.[26] Consequently, the Court found that Papadopoulos was not a legitimate President of the Republic at the time, and as such not immune from prosecution.[26]

The full, unanimous, decision of the Court, rejecting Papadopoulos' motion for immunity, stated the following:[26]

The mutinous movement of 21 April 1967, the action of a group of officers and the resulting situation until 23 July [1974] constituted a coup d'état, through which it was intended to usurp the authority and the sovereign rights of the people. The consequent governments were governments of violence. Therefore it is clearly concluded that anyone who exercised duties of governmental authority under any office including that of the head of state, did not in reality exercise legal authority and consequently they are not protected for their actions during the exercise of such authority under the regulations which define immunity. Accordingly and the standing as accused Georgios Papadopoulos, having exercised duties as President of the Republic during the time the actions were carried out as are attributed to him by the indictment, he was not the legitimate President of the Republic and therefore he is not protected under the sections of immunity.

Following the ruling about immunity, Ioannidis' lawyer Giorgos Alfantakis made a motion to split and postpone the trial on the grounds that the indictment did not have a complete rationale: although it was mentioned in the order that Ioannidis encouraged and persuaded unit commanders of the security forces to act in a criminal fashion during the suppression of the uprising, the names of the commanders were not mentioned in the indictment. The court rejected the motion on the grounds that it could not annul the indictment.[26]

VerdictEdit

On 31 December 1975, the five-member court in Athens convicted 20 of the 32 accused and held Ioannidis as the only person morally responsible for the events.[27]

The main sentences are shown in the following table:[11][30]

Junta member Sentence
Dimitrios Ioannidis Seven Life sentences
Georgios Papadopoulos 25 years
Barnabas Three Life sentences
Nikolaos Dertilis Life
Zagorianakos 25 years
Mavroidis 25 years
Karayannis 25 years
Lymberis 25 years

The torturersEdit

Trials of the torturersEdit

In addition to the two civil trials of the instigators and the Polytechnic events, there were another six trials, which concerned the use of torture by the regime (Greek: Οι Δίκες των Βασανιστών, "The Trials of the Torturers").[31] Two of the trials involved the court martial of members of the EAT/ESA military police.[32] The first trial started 7 August 1975 at the Athens Permanent Court Martial,[33] and the second trial on 13 October 1975, with the verdict announced on 9 December 1975.[11][32] In total, the defendants totalled 18 officers and 14 soldiers of the non commissioned rank who all faced charges arising from using torture during interrogations. The second trial investigated torture allegations centering on Bogiati jail and in army units located in the Attica Prefecture.[11][32] These trials were followed by four additional trials involving allegations of torture concerning members of the security forces and the police.[31] The last of the torture trials started in November 1976.[31] Overall there were between one hundred to four hundred torturers' trials. The number is uncertain because detailed centralised records of the number of the trials were not kept.[34]

The charges during the first ESA torturers' trial were:[33]

Repeated abuse of authority, violence against a superior officer, unconstitutional detention, ordinary and serious physical injury, repeated insults to a superior, and recurrent moral responsibility for ordinary or serious physical injury.

Each defendant was charged to a varying degree but the only officer to plead guilty to all of the charges was sergeant Michail Petrou, a former guard at the Athens headquarters of ESA, who returned to Greece from abroad to be tried.[33]

A problem for the prosecution was the theft and destruction of the ESA files, which was described as "wholesale".[35] These files were never recovered and were not used in any of the trials.[35] In fact, documents which were initially exhibited in court by senior ESA officers later vanished without ever being found.[35]

During the EAT/ESA trials, Theodoros Theophilogiannakos pleaded with the army leadership to not convict any of the accused lower-rank EAT/ESA personnel. His rationale was that these convictions would encourage the newly legalised Communist Party to threaten EAT/ESA men with punishment in case the soldiers executed legally dubious orders. This would demoralize the men and make them second-guess the legality of each order issued to them. The soldiers would then disobey any order issued by their commanders, when in doubt as to the legitimacy of that order. Refusing to obey an order would be illegal from the standpoint of the army and would shake the discipline of the military, in Theophilogiannakos' view.[36] He went on to state: "Sentence us, the commanding officers, to death if you like. All that matters is to save the State".[36]

The prosecutor told the Court about Theophilogiannakos:[37]

Guided by a blind anti-communism, he attributed even the slightest opposition to the dictatorial regime to the "Communist finger"

During the second trial Theophilogiannakos asked the court to disallow testimony from Kostas Kappos, a Communist member of Parliament, on the grounds that he was an atheist. Spanos, instead of giving testimony, declared that the "Revolution" was betrayed like Cyprus, while Hadjizisis claimed that the ESA interrogators went through a worse ordeal than the actual interrogation victims.[32]

One of the accused, Dimitrios Kofas, was notorious as the "orange juice doctor" because he prescribed orange juice as a panacea for any ailment, including those resulting from torture. In a patient case involving the Air Force officer Nikolaos Stapas, Kofas prescribed orange juice for hematuria caused by severe torture. The doctor was convicted for eleven documented cases of dereliction of his medical duties.[35]

The closing remarks of the prosecutor in one of the EAT/ESA trials were:[37][38][39]

The torturers wanted to present EAT/ESA not as a place of torture but as a national reformatory. Modestly reserving to themselves infallibility of judgement, they have tried to follow in the footsteps of the Holy Inquisition.

VerdictEdit

Sentencing table for the two ESA trials:[11]

EAT/ESA member Sentence (first trial) Sentence (second trial)
Hadjizisis 23 years 7 years
Theophilogiannakos 20 years 7 years
Spanos 20 years 5 years
Tsalas 15 years 4 years
Kofas (nicknamed "the orange juice doctor") 7 years 7 years

IncarcerationEdit

In prison the junta principals addressed each other using their former titles such as "Minister" and "President" and showed great deference to Papadopoulos. However, Papadopoulos did not readily socialise and preferred to dine alone.[40] The then-governor of Korydallos Prison, Yannis Papathanassiou, later published the book Prison Diary: Korydallos 1975–79, where he described the amenities that the incarcerated junta members enjoyed, such as air conditioners, television sets and tennis courts.[40]

Papathanassiou in his book describes how the Justice Ministry, under pressure from junta sympathisers, ordered these special arrangements for the prisoners. Papathanassiou also detailed his continuous vigilance trying to uncover escape plots. He also revealed how, through their lawyers, the prisoners got involved in the 1977 Greek legislative election supporting a right wing party. The regular population of the prison became so incensed about the preferential treatment given to the junta members that they rioted.[40]

A plan to grant amnesty to the junta principals by the Konstantinos Mitsotakis government in 1990 was cancelled after protests from conservatives, socialists and communists alike.[41]

Papadopoulos and seven other members of the junta were housed in the maximum security A-block. Papadopoulos resided on the second floor of the compound along with the other members of his regime, while Ioannidis resided on the ground floor.[40]

Although Pattakos and Makarezos were let out of jail early due to health reasons, Papadopoulos never asked for clemency and remained in jail until his death.[42] He died in hospital on 27 June 1999, after being transferred from Korydallos.[42]

During his incarceration, Ioannidis was reported as reading military books and books about the CIA. Because of his involvement in Papadopoulos' overthrow he was accused by the right wing that he betrayed the oath he gave in the summer of 1971 in front of Papadopoulos and another twenty junta members that he would recognise Papadopoulos as the leader of the "Revolution", i.e. the junta, and thus he was held responsible for the subsequent events, especially the regime's ultimate collapse.[8] Consequently, he did not come into contact with Papadopoulos and the other junta members around him and he spent most of his time alone in an isolated cell.[40] Despite that, he sometimes arranged parties attended by members of the ESA military police, who resided on the third floor of the compound.[40]

Ioannidis and co-conspirator Nikos Dertilis never asked for a pardon. By the end of 2005, lawyers representing Ioannidis and Dertilis petitioned the court for their release, but at the same time Ioannidis declared that he did not regret any of his actions. The Court of Justice in Piraeus declined his petition, based on his lack of remorse. In 2008, Ioannidis was transferred to the General State Hospital of Nikaia from Korydallos due to illness.[8] Ioannidis died on 16 August 2010 from respiratory problems, having been taken to hospital the previous night.[43] He remained incarcerated until his death.

Stylianos Pattakos, even in jail, exhibited continued devotion to Papadopoulos.[40] It is reported that he enjoyed hearing religious music supplied to him by a monk and in his prison memoirs he describes how he enjoyed tending a small garden and a little pond with 21 goldfish.[40][44] The two things he mentions in his writings that he did not like was noise pollution at the jail, which he describes as "torture", and that the shape of the pond and faucet combination looked like a hammer and sickle.[44]

In another segment of his prison memoirs, Pattakos also mentions an incident involving General Odysseas Angelis (the Chief of the Armed Forces under much of the junta), and a jail guard. According to Pattakos the jail guard had his radio volume high and Angelis pleaded with the guard to lower it. The guard not only did not comply but raised the volume higher. Angelis then asked Pattakos to intervene on his behalf and ask the "noble jail guard" again.[44]

On 23 March 1987 Angelis committed suicide in his cell, at the age of 75.[27][45] Pattakos was released from jail in September 1990 due to "irreparable damage to his health".[44]

Dertilis was the last remaining junta member in jail.[27] He died 28 January 2013 at the age of 94.[46]

Stamatelopoulos was pardoned in April 1977.

LegacyEdit

The successful prosecution of the junta and the heavy sentences imposed on the junta principals sent a message to potential conspirators within the army ranks that the era of immunity from constitutional transgressions by the military was irreversibly over.[47][48]

The EAT/ESA torture trials were acknowledged by Amnesty International as the first trials internationally, since the Nuremberg Trials, to involve prosecution of torture.[11][35] The EAT/ESA trials are also among the very few trials of torturers in human history and are referred to as the "Criminals' Trials" by Amnesty International.[35][49] Because it is rare for a country to prosecute torturers, these trials have become the subject of scientific research and papers have been published based on their court proceedings.[49][50][51][52]

In 1977, Amnesty International published a report about the first torturers' trial in Greece with the dual purpose of documenting the use of torture in a modern oppressive regime and using it as an example of prosecution of officials who torture, based on a conviction that the Greek experience can benefit the rest of the world.[53]

The trials of the junta also served to demystify the myth of the competent, professional, incorruptible and ethical military strongman.[6][54] According to the books The Politics of Human Rights: The Quest for Dignity and Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes : Country Studies:

[T]he trials, which received widespread radio, television, and press coverage, served to demystify the dictatorship. The trials made possible the exposure of seven years of maladministration, repression, scandal, corruption, and conspiracies and depicted a regime much worse than even the military had imagined. The details of torture, particularly of distinguished senior military officers by subordinates, were most offensive to the professional officer class. The statements and the demeanor of the accused revealed to many their pettiness and their incompetence and destroyed within seconds the military image of the strong man. The trials exposed the 'supermen' without their clothes, and what the public and the officer corps saw, they did not like. If we add to this their responsibility for the Cyprus tragedy, we can understand the dissillusionment of the officer corps with the military as politicians and its desire to separate itself from the regime of the phoenix and the bayonet.[6][54]

MediaEdit

 • The Trial of the Junta from IMDB film. Directed by T. Theodosopoulos, produced by Maggos Theodosopoulos, Music by G. Yiannoulatos and Songs by Alkestis Protopsalti.
 • Prison Diary: Korydallos 1975-79 book. Yannis Papathanassiou
 • The Trial, book. Ioannis Deyannis. Gnosi publications 1990.[55]
 • Diki ton vasaniston: EAT/ESA 1967-74, I (1982) (Trial of the torturers on IMDB)
 • Book: The Trials of the Junta, 12 Volumes (Pericles Rodakis (publisher), The Trials of the Junta: A: The Trial of the Instigators, B: The Trial of the Polytechnic, C: The Trials of the Torturers) [Περικλής Ροδάκης (εκδ.), Οι Δίκες της Χούντας: Α: Η Δίκη των Πρωταιτίων, Β: Η Δίκη του Πολυτεχνείου, Γ: Οι Δίκες των Βασανιστών, 12 τόμοι, Αθήνα 1975-1976]

ReferencesEdit

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m "The Colonels on Trial". Time. Retrieved 15 August 2008 Quote: "Last week Papadopoulos himself, after seven months in Korydallos, became the principal defendant in a mass trial at the prison. Along with 19 other former members of the ousted military junta, the ex-dictator was charged with acts of high treason and insurrection that had subjected Greece to 7½ years of dictatorship, from 1967 to 1974." and "Fearful of both right-wing plots to spring the defendants from prison and left-wing assassination attempts, the democratic government of Premier Constantine Caramanlis staged an impressive show of military strength at a trial that had been described as 'Greece's Nuremberg.'" and "Exasperated, the president of the court, Yiannis Deyannis, who was appointed a high court judge under the junta, yelled, 'Let all those who wish to leave—leave!'" also: "Loyal Officials. Kanellopoulos, a highly respected leader of the National Radical Union, told how he had been arrested at machine-gun point by junta soldiers and taken to the monarch in 1967. He urged the King, who was also commander in chief of the armed forces, to order loyal officers to crush the colonels' rebellion. The weak and inexperienced Constantine, then 27, refused, fearing bloodshed. Instead, he swore the colonels into office."
 2. ^ Taki Theodoracopulos (1978). The Greek Upheaval: Kings, Demagogues, and Bayonets. Caratzas Bros. p. 248. ISBN 978-0-89241-080-4. Retrieved 25 March 2013. The Greek Nuremberg, as the trial of the twenty-eight principals in the 1967 coup was dubbed, was the first to begin. Deyannis, the presiding judge, got rave notices from the press when he treated the accused with scorn while conducting ...
 3. ^ "Answering to History". Time. Retrieved 18 August 2008. Quote: "Slavishly deferential, Papadopoulos' 19 co-defendants in the trial at Korydallos Prison on the outskirts of Athens referred to him as 'Mr. President.' When talking to reporters, the squat, jaunty Papadopoulos assured them that he would not be in jail for long. Disdainfully refusing to enter a plea in his defense, he crowed, 'I shall answer only to history and the Greek people.' To which Court President Ioannis Deyannis replied, his small sharp features pinched in anger, 'Do you think history is absent from this courtroom?'"
 4. ^ Book: The Trials of the Junta, 12 Volumes Pericles Rodakis (publisher), The Trials of the Junta: A: The Trial of the Instigators, B: The Trial of the Polytechnic, C: The Trials of the Torturers (Περικλής Ροδάκης (εκδ.), Οι Δίκες της Χούντας: Α: Η Δίκη των Πρωταιτίων, Β: Η Δίκη του Πολυτεχνείου, Γ: Οι Δίκες των Βασανιστών, 12 τόμοι, Αθήνα 1975-1976)
 5. ^ New Society. Vol. 33. New Society Limited. 1975. p. 415. Retrieved 22 March 2013. The Greek colonels on trial Leslie Finer The trial of 20 ringleaders of the 1967 coup is a test of democratic justice. Among its other functions, this is a mode of exorcism and education. Leslie Finer, author of Passport to Greece, was Athens ... But there is this difference: instead of being dead in his bunker, the "arch villain" George Papadopoulos is alive and reasonably well; so are his chief fellow-conspirators, now arrayed under close public scrutiny in the bare courtroom arranged ... Leslie Finer, author of Passport to Greece, was Athens
 6. ^ a b c d Neil J. Kritz (1995). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes. US Institute of Peace Press. pp. 266–. ISBN 978-1-878379-44-3.
 7. ^ a b c d e f g h Η ανατολή της Δημοκρατίας "The dawn of Democracy" Article quote: "«Εξηφανίσθη ο Ιωαννίδης, εξορία οι πέντε στην Κέα», είναι το πρώτο θέμα του «Βήματος» της 24ης Οκτωβρίου 1974, επειδή την προηγουμένη οι εξελίξεις περί τους πραξικοπηματίες επικάλυψαν την προεκλογική δραστηριότητα των κομμάτων." Translation: "Ioannidis has disappeared. In exile, the five, to Kea". To Vima.gr published: 24 October 1999, 00:00, retrieved 12 September 2011
 8. ^ a b c d ekathimerini Ioannidis: The invisible dictator Retrieved 15 August 2008 (In Greek)
  English translation by Google Quote: "είχε κάνει κάτι πολύ χειρότερο: είχε προδώσει τον όρκο που είχε δώσει το καλοκαίρι του 1971 ενώπιον του Παπαδόπουλου και ακόμη 20 πραξικοπηματιών, σύμφωνα με τον οποίο αρχηγός της «Επανάστασης», όπως έλεγαν τη χούντα, παρέμενε ο παλιός φίλος του. Αυτήν την προδοσία δεν μπόρεσαν πολλοί να του τη συγχωρήσουν ποτέ. Ακόμη και σήμερα ο Ιωαννίδης αναθεματίζεται από ακροδεξιά έντυπα για την απόφασή του «να ρίξει τον Παπαδόπουλο»." Translation: "He had done something much worse: he had betrayed the oath he gave in the summer of 1971 in front of Papadopoulos and twenty more coupists according to which the leader of the "Revolution", as they called the junta, remained his old friend. This betrayal many could not forgive him for. Even to this day Ioannidis is cursed by right wing publications for his decision to overthrow Papadopoulos
 9. ^ a b c d "Revival and Revenge". Time. Retrieved 15 August 2008.
 10. ^ Ioannidis application
 11. ^ a b c d e f g "Sentencing table". Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 24 August 2008.
 12. ^ "Πολυτεχνείο: Η δίκη των Συνταγματαρχών (Photos+Video)". Newsbomb.gr. 16 November 2014.
 13. ^ Deyannis obituary
  Translation by Google
 14. ^ a b c d e f g h i j "Answering to History". Time. Retrieved 15 August 2008.
 15. ^ a b c The Rise of Democracy To vima online Η ανατολή της Δημοκρατίας ΧΡ. Ζ. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Chr. Zakanikas Quote: "Νέα «παρασπονδία» Παπαδόπουλου φοβούνται οι δεκαέξι υπόλοιπες «κεφαλές» της χούντας, «που συναποφάσισαν μαζί του την τακτική της σιωπής, καθώς και οι συνήγοροί τους, οι οποίοι απεχώρησαν από το δικαστήριο την πρώτη ημέρα της διαδικασίας... Η πρώτη παρασπονδία του Παπαδόπουλου έγινε προχθές, όταν σηκώθηκε ξαφνικά και άρχισε να εκφωνή τη γνωστή δήλωσή του, ότι "αυτός είναι ο αρχηγός της επαναστάσεως και υπεύθυνος για όλα". Ο αιφνιδιασμός αυτός βρήκε απροετοίμαστους ακόμα και τον Παττακό και τον Μακαρέζο οι οποίοι πίστευαν ότι είχαν συμφωνήσει στο "βουβό θέατρο"... Στη σύσκεψη που είχε γίνει στον Κορυδαλλό πριν από την έναρξη της δίκης, οι περισσότεροι προσπάθησαν να πείσουν τον Παπαδόπουλο ότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα αν επιτεθούν εναντίον των μαρτύρων κατηγορίας: "Στον στρατό δεν έχουμε πλέον ανθρώπους, στον λαό δεν έχουμε απήχηση. Τι θα κερδίσουμε με την πολιτικοποίηση της δίκης; "ήταν το επιχείρημά τους»." (In Greek) Translation by Google
 16. ^ To Vima online Christos Karanikas Quote: "Οι μάρτυρες του Ζωιτάκη οργίζουν τον Παπαδόπουλο στη δίκη των πρωταιτίων του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου που γίνεται στο Πενταμελές Εφετείο, στις Γυναικείες Φυλακές του Κορυδαλλού: «Το Σάββατο, κατά πάσαν πιθανότητα, θα αρχίσουν να απολογούνται οι πρωταίτιοι... Είναι βέβαιον ότι θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι που έχουν "διαχωρίσει" τη θέση τους, δηλαδή οι Σπαντιδάκης, Ζωιτάκης και Σταματελόπουλος. Βέβαιον επίσης είναι ότι θα απολογηθούν και οι Γκαντώνας και Καραμπέρης που μετέχουν στη διαδικασία... Χθες εξετάσθηκαν οι μάρτυρες υπερασπίσεως του Ζωιτάκη, οι οποίοι προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γ. Παπαδόπουλου. Ετσι, όταν ο διωρισμένος συνήγορός τους άρχισε να θέτη ερωτήσεις, ο Παπαδόπουλος τον διέκοψε εκνευρισμένος: "Δεν είναι δικός μας μάρτυς. Μην τον ρωτάς" του είπε»." Translation by Google Quote: "Witnesses of Zoitaki orgizoun Papadopoulos in the trial of protaition the coup of April 21 made in Pentameles Court of Appeal, in the women's prison of Korydallou: «Saturday, likely will start the protaitioi apologize ... It is clear that we will apologise defendants who have "split" their position, namely Spantidakis, Zoitakis and Stamatelopoulos. Vevaion also is that we apologise and Gkantonas and Karamperis involved in the process ... Yesterday examined witnesses defended the Zoitaki, which caused intense reaction C. Papadopoulos. So when the diorismenos synigoros begun to theti questions, Papadopoulos stopped the eknefrismenos: "He is not our witness. Do not ask" he said»."
 17. ^ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΝΕΤΑΣ. "Αμετανόητος συνωμότης και βιαστής της Δημοκρατίας". eleftherotypia. «Αποδέχομαι την συμμετοχήν μου εις την επανάστασιν της 21ης Απριλίου 1967. Εις όλην μου την ζωήν υπήρξα στρατιώτης και ενήργησα το καθήκον μου σύμφωνα με την συνείδησίν μου. Ουδέν έτερον έχω να προσθέσω». Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ιωάννης Ντεγιάννης παρατήρησε: «Δεν κατηγορείσθε διά συμμετοχήν εις την επανάστασιν. Κατηγορείσθε διά δύο αδικήματα -μη σας τρομάζει η λέξις- εσχάτη προδοσία, αυτή η λέξις δεν είναι και πολύ τιμητική να σας αποδίδεται, και δεύτερον αδίκημα διά το οποίον κατηγορείσθε είναι η στάσις. Δι' αυτά τα δύο κατηγορείσθε. Δι' επανάστασιν δεν κατηγορείσθε. Τι αποδέχεσθε;». Πιεζόμενος ο Ιωαννίδης, απάντησε τελικά: «Δέχομαι την συμμετοχήν μου εις την επανάστασιν και τας εκ ταύτης συνεπείας».
 18. ^ Reportage without frontiers (archive) The unknown resistance against the dictatorship Quote: "Έναντι της ιστορίας είμαι υπόλογος εγώ, γιατί ως πρωθυπουργός της χώρας δεν κατόρθωσα να προλάβω αυτό το οποίο έγινε. Και δεν κατόρθωσα να το προλάβω διότι δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι πίσω από τις πλάτες της ανωτάτης στρατιωτικής ιεραρχίας, μερικοί συνταγματάρχες σχεδίαζαν ένα πραξικόπημα"
  Translation by Google Quote: "Given the history I am accountable, because as prime minister of the country not managed to catch what it was. And we managed to catch because there was no indication that behind the backs of higher military hierarchy, some colonels were planning a coup »."
 19. ^ "1974 - 1980: Η μεταπολίτευση Οι πολλοί είχαν διαφύγει". Ethnos. Retrieved 25 March 2013. Το έγκλημα του επτάχρονου βιασμού της λαϊκής θέλησης είχε κριθεί από το ανώτατο δικαστήριο «στιγμιαίο». Αρχισε και τελείωσε τη νύχτα, 20 προς 21 Απριλίου. Που σήμαινε ότι οι συνειδητοί συνεργάτες της χούντας δεν είχαν διαπράξει αδίκημα.
 20. ^ Neil J. Kritz (1995). Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes : Country Studies. US Institute of Peace Press. pp. 253–282. ISBN 978-1-878379-44-3. Retrieved 27 March 2013. "Ioannidis could not be found" p. 263
 21. ^ History of Athens retrieved 16 August 2008
 22. ^ Hellenic Foundation For European and Foreign Policy Quote: "Η θανατική ποινή μετατράπηκε σε ισόβια και εφαρμόστηκε η ρήση του τότε πρωθυπουργού ότι «όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια»." Translation: "The death sentence was commuted to life and the then Prime Minister's saying applied: "When we say life we mean life"
  Translation by Google
 23. ^ Nea Dimokratia website Quote: "Δημοσιογράφος: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει κάποτε τη ρήση: «όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»." Translation: Reporter: Konstantinos Karamanlis had made, sometime ago, the statement: "When we say for life we mean for life"
  Google translation Quote: "Journalist: Konstantinos Karamanlis once said the motto: 'when we say life imprisonment, life imprisonment meant'."
 24. ^ To Pontiki on Karamanlis statement Archived 21 July 2011 at the Wayback Machine
 25. ^ Ntegiannis (judge): The Trial, Publisher Gnosis, Athens 1990
 26. ^ a b c d e f g Eleftherotypia Archived 15 June 2008 at the Wayback Machine Interview with Judge of the Polytechneion trial Georgios Markoulakis Retrieved 15 August 2008 Quote: "»Στο σημείο αυτό το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και αποσύρθηκε σε διάσκεψη. Μετά την επανάληψη της διαδικασίας το Εφετείο ανακοίνωσε την παμψηφεί απόρριψη της ένστασης με την εξής ιστορική απόφαση: "Το στασιαστικό κίνημα της 21ης Απριλίου, έργον ομάδας αξιωματικών και η εκ τούτου κατάστασις μέχρι της 23ης Ιουλίου απετέλεσε πραξικόπημα, δι' ου εσκοπείτο ο σφετερισμός της εξουσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού. Αι εξ αυτού απορρεύσασαι κυβερνήσεις ήσαν κυβερνήσεις βίας. »Επομένως σαφώς συνάγεται ότι άπαντες οι ασκήσαντες καθήκοντα κυβερνητικής εξουσίας υφ' οιοανδήποτε ιδιότητα ως και τοιαύτην ανωτάτου άρχοντος, δεν ήσκησαν πράγματι νόμιμον εξουσίαν και συνεπώς δεν προστατεύονται διά τας κατά την άσκησιν της εξουσίας ταύτης πράξεις των, υπό των διατάξεων των καθοριζουσών το ανεύθυνον. »Κατά συνέπειαν και ο ιστάμενος κατηγορούμενος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ασκήσας καθήκοντα προέδρου της δημοκρατίας κατά τον χρόνο καθ' ον ετελέσθησαν αι εις αυτόν αποδιδόμεναι διά του παραπεμπτικού βουλεύματος πράξεις, δεν ήτο νόμιμος πρόεδρος της δημοκρατίας και συνεπώς δεν προστατεύεται υπό των διατάξεων περί ανευθύνου"."
  English translation by Google Quote: "»Then the counsel of the accused Ioannidis C. Alfantakis has objected separation and postponement of the trial because the judgement is fully justified in enacting this voulefmatos states that urged the Ioannidis and convinced dioikitas units to commit crimes, but no mention what exactly encouraged and convinced. And the complaint was dismissed by the court, arguing that he can set aside the judgement
 27. ^ a b c d e f g h i j k l m n Eleftherotypia Unrepentant for the Dictatorship Retrieved 15 August 2008 (In Greek) Quote: "«Τον Σεπτέμβριο του 1973 εκάλεσα στο γραφείο μου τον Ιωαννίδη, επειδή υπήρχαν πληροφορίες ότι σχεδιάζει την ανατροπή της κυβέρνησης. Μετά λόγου στρατιωτικής τιμής, με διαβεβαίωσε ότι είναι υπέρ του συντάγματος και των εκλογών», είχε δηλώσει ο επί χρόνια αντιπρόεδρος της χούντας, Στυλιανός Πατακός. «Γνωρίζω πολύ καλά, επίσης, ότι το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου 1973 ο ίδιος ο Ιωαννίδης εκλήθη από τον Παπαδόπουλο και παρουσία του Μακαρέζου διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες». Λίγες ώρες αργότερα, όμως, στις 3.30 τα ξημερώματα, τα τανκς κάνουν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίς το πρωί ορκίζεται πρόεδρος της «δημοκρατίας» ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης»."
  English translation by Google Quote: "«I saw the Ntertili to make the peristrofo and kills a young onto DMST. Μετά, σαν να μη συνέβαινε τίποτε, μπήκε στο τζιπ και χτυπώντας με στην πλάτη μού είπε: "Με παραδέχεσαι, ρε; Με τη μια τον πέτυχα στο κεφάλι", κατέθεσε ο Αντώνης Αγριτέλης, οδηγός στο τζιπ του Ν. Ντερτιλή, κατά τη διάρκεια της δίκης του Πολυτεχνείου. Then, as if it were nothing, joined in with jeeps and beating back told me: "With paradechesai Stupid? With one was getting in the head", said Anthony Agritelis, driver of the jeep N. Ntertili, during the trial of the Polytechnic."
 28. ^ Tsevas report Quote: "Οι Ιωαννίδης και Ρουφογάλης, δια των εις αυτούς πιστών Αξιωματικών και πρακτόρων, επηρεάζουν σοβαρώς και σαφώς την όλην επιχείρησιν, εξαπολύοντες κύμα βιαιοτήτων και πυροβολισμών, επί τω τέλει της δημιουργίας ευνοϊκών δια την προαποφασισθείσαν κίνησιν συνθηκών ασφαλείας, αναταραχής και συγκρούσεων."
 29. ^ Nikolaos Dertilis Article on e-kathimerini 27 July 2008 Retrieved 25 August 2008
 30. ^ Με τον Κώστα Μπογδανίδη. Ξεφυλίζοντας την Ιστορία: ... Κι ύστερα ήρθε ο Ιωαννίδης Τί έγινε μετά το Πολυτεχνείο. patris.gr (in Greek). Retrieved 24 March 2013.
 31. ^ a b c Trial Details
 32. ^ a b c d Rizospastis Archived 24 July 2011 at the Wayback Machine
 33. ^ a b c Torture in Greece The First Torturers' Trial Published by Amnesty International Publications 1977 p.13 First published April 1977 ISBN 0-900058-42-0, AI Index Number: PUB 61/00/77
 34. ^ Torture in Greece The First Torturers' Trial Published by Amnesty International Publications 1977 p. 63 Quote: "Mr Panayotis Lambrias, the Assistant Minister to the Office of the Prime Minister, told Mr James Becket that there had been approximately 100 trials of torturers (see International Herald Tribune, 27 April 1976, letters to the editor)" First published April 1977 ISBN 0-900058-42-0, AI Index Number: PUB 61/00/77
 35. ^ a b c d e f The Psychological Origins of Institutionalized Torture By Mika Haritos-Fatouros Published by Routledge, 2003 ISBN 978-0-415-28276-5. 270 pages pp. 28-29, Quote: "Under the 1967-1874 military dictatorship in Greece, torture had two primary functions: the gathering of information to use against its opponents, and the intimidation of dissidents and anyone who might contemplate becoming a dissident. The military police, ESA, were responsible for most of the torture. Their headquarters and major center of interrogation in Athens was called EAT/ESA a place deliberately created to "make all Greece tremble"and "In 1975 shortly after the fall of the military regime, two trials of EAT/ESA soldiers and conscript soldiers were held in Athens. Those trials offered the first, full public disclosure of the effect of the culture of torture on both the victims and the victimizers. As two of only a very few public trials of torturers in human history, these are known as the Criminals' Trials (Amnesty International (1977b))" also Wholesale destruction of records page 29 and Vanished documents page 30 and Dereliction of duty page 35 By Google Books
 36. ^ a b Repression and Repressive Violence: Proceedings of the 3rd International Working Conference on Violence and Non-violent Action in Industrialized Societies By Marjo Hoefnagels Published by Transaction Publishers, 1977 ISBN 978-90-265-0256-9. 194 pages Page 17.
 37. ^ a b Repression and Repressive Violence: Proceedings of the 3rd International Working Conference on Violence and Non-violent Action in Industrialized Societies By Marjo Hoefnagels Published by Transaction Publishers, 1977 ISBN 978-90-265-0256-9. 194 pages Page 15. Quote: "The prosecutor in the Athens trial complained that some of the defendants had presented the EAT/ESA not as a place of torture but as a national reformatory." by Google books
 38. ^ Spymaster: Dai Li and the Chinese Secret Service By Frederic E. Wakeman, ebrary, Inc Published by University of California Press, 2003 ISBN 978-0-520-23407-9. 650 pages p. 452 by Google Books
 39. ^ Torture in Greece The First Torturers' Trial Published by Amnesty International Publications 1977 p. 14 First published April 1977 ISBN 0-900058-42-0, AI Index Number: PUB 61/00/77
 40. ^ a b c d e f g h "Posh Prison". Time. Retrieved 15 August 2008.
 41. ^ "Greece Cancels Plan to Pardon Ex-Junta Members". Time. 31 December 1990. Retrieved 15 August 2008.
 42. ^ a b Obituary: George Papadopoulos Independent, The (London), Jun 28, 1999 by Robert Shannan Peckham Quote: "Unlike Makarezos and Pattakos, who were let out of prison early on grounds of ill-health, Papadopoulos never asked for clemency. At his trial he refused to plead or give evidence. As Seferis observed in March 1969, speaking out against the Colonels, in a statement broadcast by the BBC: 'In dictatorial regimes the beginning may seem easy, yet tragedy waits at the end inescapably.' Georgios Papadopoulos, soldier and politician: born Eleochorion, Greece 5 May 1919; Minister to Prime Minister's Office 1967, Prime Minister of Greece and Minister of Defence 1967-73, Minister of Education 1969-70, Minister of Foreign Affairs 1970-73, Regent 1972- 73, President 1973; married 1941 Nekee Vassiliadis (two children; marriage dissolved), 1970 Despina Gaspari (one daughter); died Athens 27 June 1999."
 43. ^ "Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο δικτάτορας Δ.Ιωαννίδης" (in Greek), 16 August 2010.
 44. ^ a b c d The old men of the dictatorship from Ios Press (Eleftherotypia) Quote: "Το μόνο που τον ενοχλούσε ήταν ότι "το σχήμα της λιμνούλας είναι ένα δρεπάνι, με σφυρί την βρύσιν, επί του βάθρου της"
  Translation by Google Quote: ""Εις το βόρειον τμήμα υπάρχει τεχνητή λιμνούλα μικρού μεγέθους, με βρύσιν και έγχρωμα μικρά ψαράκια, 21 τον αριθμόν", γράφει ο Στυλιανός Παττακός, ο οποίος έχει αποφυλακιστεί με "ανήκεστο βλάβη" από τον Σεπτέμβριο του 1990. "In the voreion section is small artificial pond, with vrysin and coloured smaller fish, 21 the number", writes Stylianos Pattakos, who has been released with "irreversible impact" since September 1990." and "The only "torture", the noise pollution. "Ο στρατηγός Αγγελής με παρεκάλεσε μίαν ημέραν να επέμβω εις τον "ευγενή" δεσμοφύλακα, να κατεβάση τον τόνο του θορυβούντος ραδιοφώνου του. Τον είχε παρακαλέσει ο ίδιος, αλλά όχι μόνον δεν συνήνεσεν, αλλά και αντέδρασε βαρβαρικά και τον τόνον του ραδιοφώνου εδυνάμωσεν!" "General Angelis with parekalese to a day to intrude in the" noble "desmofylaka, katevasi the tone of thoryvountos radio. Ton had asked himself, but not only syninesen, but also reacted varvarika and tonon radio edynamosen!" Κατά τα άλλα, "εφυτεύσαμεν όχι μόνον οπωροφόρα, αλλά και καλλωπιστικά. Είναι πολύ ωραία η γεωργική απασχόλησις αυτή, διά τέρψιν εκτελουμένη.""
 45. ^ "Leading Greek Junta Member Is Found Hanged in His Cell". The New York Times. 23 March 1987. Retrieved 18 August 2008.
 46. ^ "Nikolaos Dertilis, member of Greek junta, dies at 94". Washington Post. 28 January 2013. Archived from the original on 19 April 2013. Retrieved 23 March 2013.
 47. ^ Hellenic Foundation for European and Foreign Policy Archived 28 September 2011 at archive.today Quote: "Οι δίκες των πρωταιτίων της χούντας με αυστηρότατες ποινές (ισόβια δεσμά) πέρασαν το μήνυμα στις ένοπλες δυνάμεις ότι η περίοδος της ατιμωρησίας των αντισυνταγματικών παρεμβάσεων του στρατού στην πολιτική είχε περάσει ανεπιστρεπτί." Translation: "The trials of the main instigators of the Junta resulting in very severe penalties (life imprisonment) passed the message to the armed forces that the period of impunity of anti-constitutional transgressions by the army in politics had gone irretrievably."
 48. ^ Ελληνοαμερικανικές σχέσεις 1974-1999 Archived 7 August 2011 at the Wayback Machine Tου Θεοδωρου Κουλουμπη Article by Theodoros Kouloumbis from ekathimerini
 49. ^ a b Repression and Repressive Violence: Proceedings of the 3rd International Working Conference on Violence and Non-violent Action in Industrialized Societies By Marjo Hoefnagels Published by Transaction Publishers, 1977 ISBN 978-90-265-0256-9. 194 pages Page 23. Quote: "Note 13: I am grateful to Amnesty International for making available to me unpublished reports of the trials of fourteen officers and eighteen other ranks of the EAT/ESA that took place during August and September 1975. Because it is so rare for a country to bring torturers to trial, these reports constitute an invaluable resource. This document will hereinafter be referred to as "Transcript"" by Google books
 50. ^ Haritos-Fatouros, Mika (1 October 1988). "The Official Torturer: A Learning Model for Obedience to the Authority of Violence". Journal of Applied Social Psychology. 18 (13): 1107–1120. doi:10.1111/j.1559-1816.1988.tb01196.x. ISSN 1559-1816. S2CID 145592999.
 51. ^ The Phenomenon of Torture: Readings and Commentary By William F. Schulz, Juan E. Mendez Contributor William F. Schulz, Juan E. Mendez Published by University of Pennsylvania Press, 2007 ISBN 978-0-8122-1982-1. 389 pages p. 121
 52. ^ Voices for Freedom: An Amnesty International Anthology By Amnesty International, Amnesty International Published by Amnesty International Publications, 1986 Original from the University of Michigan Digitized 27 March 2007 ISBN 978-0-939994-20-5. 208 pages
 53. ^ Torture in Greece The First Torturers' Trial Published by Amnesty International Publications 1977 p.61 First published April 1977 ISBN 0-900058-42-0, AI Index Number: PUB 61/00/77
 54. ^ a b Sabine C. Carey; Mark Gibney; Steven C. Poe (14 October 2010). The Politics of Human Rights: The Quest for Dignity. Cambridge University Press. pp. 209–210. ISBN 978-1-139-49333-8. Retrieved 23 March 2013. [T]he trials, which received widespread radio, television, and press coverage, served to demystify the dictatorship. The trials made possible the exposure of seven years of maladministration, repression, scandal, corruption, and conspiracies and depicted a regime much worse than even the military had imagined. The details of torture, particularly of distinguished senior military officers by subordinates, were most offensive to the professional officer class. The statements and the demeanor of the accused revealed to many their pettiness and their incompetence and destroyed within seconds the military image of the strong man. The trials exposed the 'supermen' without their clothes, and what the public and the officer corps saw, they did not like.
 55. ^ Eleftherotypia Archived 14 February 2009 at the Wayback Machine Article on Ioannis Deyannis the judge and author
  Translation by Google
  Backup from Internet Archive