Open main menu

List of Chinese films of the 1960s

  (Redirected from Chinese films of the 1960s)

This is a list of films produced in China ordered by year of release in the 1960s. For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films

1960Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Daughter of the Dai People 摩雅泰 Xu Tao Qin Yi Drama Alternate title: Moyatai
Guan Hanqing 关汉卿 Xu Tao Ma Shiceng, Hong Xiannü, Wen Juefei Historical Drama Film is in Cantonese
Heros at Present 风流人物数今朝 Zhao Ming, Jiang Junchao, Yu Zhongying Zhao Dan, Wang Danfeng, Qi Heng Drama
Legend of the Qiang People 羌笛頌 Zhang Xinshi Zhang Yuan, Guo Zhenqing, Lin Na, Sun Yu War
The Magic Tulip 马兰花 Meng Yuan, Pan Wenzhuan Wang Bei, Liu Angu Fantasy
Meng Long Sha 勐胧纱 Wang Ping, Yuan Xian Wang Xingang, He Meiping War
Monkey Subdues the White-Boned Demon 孙悟空三大白骨精 Yang Xiaozhong Liu Lingtong, Xiao Changshun, Qi Lingtong Fantasy Best Musical at the 1963 Hundred Flowers Awards[1]
Peony Pavilion 游园惊梦 Xu Ke Mei Lanfang, Yu Zhenfei, Yan Huiju Kunqu Opera Also known as: Sweet Dreams in the Garden
Red Eagles 红鹰 Wang Shaoyan, Wang Fengzhang Tan Jiayan, Du Jiwen, Han Yujie War Also has musical scenes
A Revolutionary Family 革命家庭 Shui Hua Yu Lan, Sun Daolin, Zhang Liang Drama Best Screenplay at the 1962 Hundred Flowers Awards,[1] entered into the 2nd Moscow International Film Festival
Song of the Red Flag 红旗谱 Ling Zifeng Cui Wei, Cai Songliu, Lu Fei (actor), Zhao Lian Drama Alternate title: Keep the Red Flag Flying. Best Actor (Cui Wei) and Best Cinematography at the 1962 Hundred Flowers Awards[1]
The Sun Over Keshan Mountain 柯山红日 Dong Zhaoqi Cui Yongchang, Dong Zhiyuan, Zhang Yuenan War Also has musical scenes
Surprise Attack 奇袭 Xu Youxin Zhang Yongshou, Xing Jitian, Huang Huanguan War Korean War
Third Sister Liu 刘三姐 Su Li Huang Wanqiu, Liu Shilong Musical Best Cinematography, Best Sound, and Best Art Design at the 1963 Hundred Flowers Awards[1]
Tracks in the Snowy Forest 林海雪原 Liu Peiran Zhang Yongshou, Wang Runshen, Liang Zhipeng War Based on the novel by Qu Bo
A Weatherwoman 耕云播雨 Wei Rong Yu Ping, Lu Fei, Yu Zhongyi, Wang Zhifang, Guo Shutian Drama
Women Generals of the Yang Family 杨门女将 Cui Wei, Chen Huaikai Wang Jinghua, Yang Qiuling, Liang Youlian Beijing Opera Best Musical at the 1962 Hundred Flowers Awards[1]

1961Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Havoc in Heaven (Part I) 大闹天宫 Wan Laiming Animation Best Art Film at the 1963 Hundred Flowers Awards[1]
Red Detachment of Women 红色娘子军 Xie Jin Zhu Xijuan, Wang Xingang, Xiang Mei, Chen Qiang War Best Director (Xie Jin), Best Actress (Zhu Xijuan), and Best Supporting Actor (Chen Qiang) at the 1962 Hundred Flowers Awards[1]
Spring Comes to the Withered Tree 枯木逢春 Zheng Junli You Jia, Xu Zhihua Drama Alternate title: Withered Trees Revive
Spring Thunder 春雷 Ling Zifeng, Lü Peng Wei Bingzhe, Hua Songru, Luo Minchi Musical

1962Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Dreams of the Red Chambers 红楼梦 Cen Fan Xu Yulan, Wang Wenjuan, Lü Ruiying Drama/Musical
Fire on the Plain 燎原 Zhang Junxiang, Gu Eryi Wang Shangxin, Wang Xiyan Drama Alternate titles: Land Aflame and Prairie Fire
Li Shuangshuang 李双双 Lu Ren Zhang Ruifang, Zhong Xinghuo, Zhang Wenrong Drama Best Film, Best Screenplay (Li Zhun), (Best Actress (Zhang Ruifang), and Best Supporting Actor (Zhong Xinghuo) at the 1963 Hundred Flowers Awards[1]
Waves on the Southern Shore 南海潮 Cai Chusheng, Wang Weiyi Wu Wenhua, Zhang Zheng Drama Alternate title: Waves on the South China Sea

1963Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
The Cowboy's Flute 牧笛 Te Wei, Qian Jiajun Animation Shanghai Animation Film Studio
Early Spring in February 早春二月 Xie Tieli Sun Daolin, Shangguan Yunzhu, Xie Fang Drama
Serfs 农奴 Li Jun Wang Dui, Qiang Ba Drama
Visitor on Ice Mountain 冰山上的来客 Zhao Xinshui Liang Yin, Gu Yuying Drama Alternate title: Visitors on the Icy Mountain

1964Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
Doctor Bethune 白求恩大夫 Zhang Junxiang, Li Shutian, Gao Zheng Gerald Tannenbaum, Cun Li, Ying Ruocheng Biographical Story of Norman Bethune's time in China in 1938-1939
Havoc in Heaven (Part II) 大闹天宫 Wan Laiming Animated
Heroic Sons and Daughters 英雄儿女 Wu Zhaodi Tian Fang, Zhou Wenbin, Liu Shangxian War Changchun Film Studio production
Prairie Eagles 草原雄鹰 Ling Zifeng, Dong Kena Abudulaheman Awazi, Nuernisha Simayi, Sa Deke Drama Alternate title: Eagles on the Grassland
Sentinels under the Neon Lights 霓虹灯下的哨兵 Wang Ping, Ge Gan Xu Linge, Yuan Ye Drama
Two Stage Sisters 舞台姐妹 Xie Jin Xie Fang, Cao Yindi, Shangguan Yunzhu Drama Shanghai Film Studio production

1965Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
The East Is Red 东方红 Wang Ping Musical
Living Forever in Burning Flames 烈火中永生 Shui Hua Yu Lan, Zhao Dan, Zhang Ping Drama
Tunnel War 地道战 Ren Xudong Zhu Longguang, Zhang Yongshou, Wang Bingyu War Alternate title: Tunnel Warfare

1968Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
A Great Statement 伟大声明 Animation This short film was created to accompany Mao Zedong's statement made on 26 April 1968 supporting the struggle of African Americans. It was produced by Shanghai Animation Film Studio.

Mainland Chinese Film Production TotalsEdit

Year Total Films[2]
1960 63
1961 29
1962 34
1963 40
1964 32
1965 47
1966 15
1967 0
1968 0
1969 0

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ a b c d e f g h Zhang, Junxiang; Cheng, Jihua, eds. (1995). 中国电影大辞典 [China Cinema Encyclopaedia] (in Chinese). Shanghai: 辞书出版社. p. 1417. ISBN 7-5326-0326-1.
  2. ^ From Encyclopaedia of Chinese Films 1949.10-1976 table of contents. This only includes story (故事) and musical (戏曲) films. It does not include documentary or animation films.

SourcesEdit

  • 中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1949.10-1976, 故事片·戏曲片. (2001). Zhong guo ying pian da dian: 1949.10-1976. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-01508-3
  • 中国艺术影片编目 China Art Film Catalog (1949-1979). (1981) Zhongguo Yi Shu Ying Pian Bian Mu (1949-1979). Beijing: 文化艺术出版社 Culture and Arts Press.

External linksEdit