Brochwicz coat of arms

Brochwicz is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families.

Brochwicz
Brochwicz
Battle cryOpole
Alternative name(s)Jeleń, Opole
Earliest mention1268 (seal)
Families
names

Arndt, Bach, Bornowski, Brochowicki, Brochwicz, Broszkowski, Brygiewicz, Bryszkowski, Bujakowski, Burgrafski, Dobrocieski, Donimirski, Dubaniewski, Falęcki, Foltyński, Gockowski, Goiszewski, Goszczewski, Grabania, Gustkowski, Hotork, Idzik, Kątski, Korczyc, Korczycki, Kleman, Lewiński, Mokrzański, Oreski, Orzelski, Ossowski, Palbicki, Palęcki, Pałęckilink correction, Parasiewicz, Połomski, Potkański, Pruszkowski, Rogoyski, Roik (Brochwicz 3), Sernik, Słoński, Sobek, Sobiewolski, Starorypiński, Stocki, Sulejowski (Sulejewski), Szalowski, Szczucki, Szmakowski, Szydłowski, Szymaniecki, Trawnicki, Trembecki, Wiktor, Witowski, Wojakowski, Worakowski, Wroński, Zakrzewski, Zelewski, Zieliński, Zuchta, Żeromski

GminasLublin Voivodeship

HistoryEdit

According to Tomasz Jurek, both, the coat of arms Brochwicz (Stag) and its name could have been shaped already in the 12th century. According to this researcher, several Silesian coats of arms shown in miniatures in the "Lubin Codex", including the coat of arms Brochwicz, belonged to families with old certificates and Polish origin and Polish connections.[1] According to Józef Szymański, the Brochwicz coat of arms, which can be found among those depicted in the miniatures of the "Lubin Codex", has references to forms known in Polish heraldry. Its appearance reflects heraldic situation prevailing in Silesia in the mid-fourteenth century. Consequently, strong foreign influence shaped its appearance.[2] The first mention of the coat of arms dates back to the Teutonic Order period, and more detailed information is found in 1544. The name Brochwicz probably comes from the word "paroháč" (a stag), transformed into "broháč" and then polonized to the form "Brochwicz". The origin of the coat of arms, however, does not need to be Czech. Medieval Polish and Czech languages, both Slavic, had a lot of similarities (for example, the Czech word "ať" was used instead of the word "niech" /"let"/).

BlazonEdit

In the silver field red stag with front legs raised up, with a gold crown on the neck. Peacock feathers in the jewel over the helmet.

In numerous versions of the Brochwicz coat of arms there is also golden or red background. The colour of the stag is usually red, sometimes black or silver. There are also known cases, where the stag is pictured sitting. The oldest image of the coat of arms appears on the seal of Sobiesław Przebimiłowic (Przybysławic) dating from 1268. Second oldest the seal of Michał (Michael) Mironowic from Sośnica from 1282.[3] On the seal of Sobiesław it was depicted with a beam between horns.[4] The seal of Michał depicts a deer with a horn of five appendages.[5] The oldest coloured heraldic witness of the appearance of the Brochwicz coat of arms is the "Codex of Lubin" ("Legend of St. Hedwig") from 1353. The coat of arms was depicted in miniatures depicting Silesian knights participating in the Battle of Legnica against the invasion of the Mongols.[6][2] It depicts black deer with head raised up, turned to the right, on a silver background.[7]

Notable bearersEdit

Notable bearers of this coat of arms include:

GalleryEdit

See alsoEdit

ReferencesEdit

  1. ^ cf. Tomasz Jurek, Herby rycerstwa śląskiego na miniaturach "Kodeksu o św. Jadwidze" z 1353 roku /Coats of arms of Silesian knights in miniatures of "Codex of St. Hedwig" of 1353/ in: Genealogia. Studia i Materiały Historyczne, vol. 3. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Historyczne, 1993, p. 9-36. ISSN 1231-7837.
  2. ^ a b cf. Józef Szymański, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego /Armorial of Polish medieval knights/,pp. 13-14.
  3. ^ Brochwicz in: Genealogy lexiconDynamiczny Herbarz Rodzin Polskich /Dynamic Armorial of Polish Families/, Marcin Niewalda (ed.).
  4. ^ Marek Cetwiński: Rycerstwo śląskie do końca XII w. : biogramy i rodowody /Nights of Silesia to the end of 12th c. : biographies and genealogies, p. 180. Image in: Paul Pfotenhauer: Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300 beziehentlich 1327. Breslau: Josef Max & Komp., 1879, p. 12, tabl. I, n. 7
  5. ^ Marek Cetwiński, ibidem, p. 146
  6. ^ Jerzy Łojek: Średniowieczne herby polskie /Polish medieval coats of arms/, p. 23.
  7. ^ Jerzy Łojek, op. cit., p.23-24.

BibliographyEdit

  • Marek Cetwiński: Rycerstwo śląskie do końca XII w. : biogramy i rodowody /Nights of Silesia to the end of 12th c. : biographies and genealogies/ Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1982. ISBN 83-04-01118-2
  • Jerzy Łojek: Średniowieczne herby polskie /Polish medieval coats of arms/. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985, s. 23-24, ilustr.. ISBN 8303010808.
  • Józef Szymański: Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego /Armorial of Polish medieval knights/. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 13-14. ISBN 8301097973.

External linksEdit