Association of Free Trade Unions of Poland

The Association of Free Trade Unions of Poland (Polish: Zrzeszenie Wolnych Związków Zawodowych w Polsce, abbreviated ZWZZ), initially named the Free Trade Unions (Polish: Wolne Związki Zawodowe, abbreviated WZZ), was a trade union centre in Poland.[1] The organization had 8-10 affiliated unions and at its peak it was estimated to have 13,200 members.[2]

The union was founded by the Independent Socialist Labour Party (NSPP) in late 1925, as a rival labour centre visavi the Polish Socialist Party and the KCZZ.[3][1] WZZ had its headquarters in Katowice.[3][1] The organization did not join ZSZ.[3]

As of 1927 WZZ had some 7,200 members.[1] The organization published Wolny Związkowiec ('Free Trade Unionist') as its organ.[4]

WZZ took the name ZWZZ in 1927.[1] ZWZZ was soon taken over by the Communist Party of Poland.[5]

ZWZZ was disbanded in October 1930 by order from the Police Directorate of the Silesian Voivodeship.[5][2]

ReferencesEdit

  1. ^ a b c d e Lucjan Kieszczyński (1972). Kronika ruchu zawodowego w Polsce 1808-1939: wazniejsze wydarzenia. Insytut Wydawniczy CRZZ. p. 230, 426. OCLC 1072837973.
  2. ^ a b Walery Masewicz (1972). Połoz̀enie prawne zwia̦zków zawodowych w Polsce w latach 1919-1939. Instytut Wydawniczy CRZZ. p. 91. OCLC 1063166491.
  3. ^ a b c Ruch zawodowy w Polsce; zarys dziejów (1980). Pod red. Stanislawa Kalabińskiego: pt.1.Do 1929. Instytut Wydawniczy CRSS. p. 187. OCLC 67309958.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  4. ^ Wyższa Szkoła Handlowa (Warsaw, Poland). Biblioteka. Rocznik, Volumes 5-7. p. 239.
  5. ^ a b Campbell, Joan. European Labor Unions. Westport: Greenwood Press, 1992. p. 352