Angkor Thom District

Angkor Thom District (Khmer: ស្រុកអង្គរធំ) is an administrative district of Siem Reap Province, in north western Cambodia. According to the 1998 census of Cambodia, it had a population of 17,750.[2]

Angkor Thom

ស្រុកអង្គរធំ
Coordinates: 13°26′N 103°51′E / 13.433°N 103.850°E / 13.433; 103.850Coordinates: 13°26′N 103°51′E / 13.433°N 103.850°E / 13.433; 103.850
Country Cambodia
ProvinceSiem Reap
Time zone+7
Geocode1702

Administrative divisionsEdit

Angkor Thom District a district in Siem Reap. The district has 4 communes and ? villages.

Code Commune Commune Language Khmer Village
170201 Chob Ta Trav ជប់តាត្រាវ ត្រពាំងទូក, ជប់, ប្រាសាទ, ទ័ពស្វាយ, ពងទឹក
170202 Leang Dai លាងដៃ លាងដៃ, ដូនឪ, ភ្លង់, តាប្រុក, សំរោង, ត្រពាំងស្វាយ, បំពេញរាជ្យ, ស្ពានថ្មី, គោកគ្រើល
170203 Peak Snaeng ពាក់ស្នែង ពាក់សែ្នងថ្មី, ពាក់សែ្នងចាស់, លៀប, ខី្ទង, សណ្តាន់, ជប់សោម
170204 Svay Chek ឃុំស្វាយចេក គោកកក់, ស្វាយចេក, កណ្តោល, តាត្រាវ, បុស្សតាត្រាវ, ព្រះគោ

ReferencesEdit

  1. ^ General Population Census of Cambodia, 1998: Village Gazetteer. National Institute of Statistics. February 2000. pp. 239–240.
  2. ^ "General Population Census of Cambodia 1998, Final Census Results" (PDF). National Institute of Statistics, Ministry of Planning, Cambodia. August 2002. Retrieved 2010-11-25. See page 226.