Andrzej Siewiński

Andrzej Siewiński (or Siwiński) (fl. 1725) was a Polish classical composer about whom little information survives.[1] His only surviving work is a requiem, in a manuscript prepared in 1726 which contains the note "Requiescat in pace" next to the composer's name. The origin of the manuscript suggests that Siewiński was in some way connected with the Jesuits, though not necessarily as a member.[2]

ReferencesEdit

  1. ^ Aleksandra Patalas article in Polski Słownik Biograficzny: "Andrzej Siewiński"
  2. ^ Marcin Konik. Essay to Camerata Silesia's recording of Requiem. Dux 2011. "Andrzej Siewiński to zapomniany dziś polski kompozytor z przełomu XVII i XVIII stulecia. O jego życiu wiemy jedynie tyle, że zmarł przed 1726 rokiem (na rękopisie Requiem sporządzonym w 1726 roku, obok nazwiska kompozytora widnieje notka Requiescat in pace) i był w jakiś sposób związany z zakonem jezuitów, choć niekoniecznie jako członek tego zgromadzenia."

External linksEdit