Ścibor z Gościeńczyc

Ścibor z Gościeńczyc (literally: Ścibor of Gościeńczyce) (d. 4 May 1471) was a Polish Roman Catholic priest and the bishop of Płock since 1463.

He was son Jan, stolnik of Czersk.[1] His older brothers were Andrzej z Gościeńczyc, a cześnik of Ciechanów, and Jakub z Gościeńczyc i Mińska, a castellan of Czersk.[2]

In 1435 he became a student of the Kraków Academy (now Jagiellonian University), but there is no information that he finished study.[1]

After the death of Paweł Giżycki, a bishop of Płock, Ścibor was elected his successor.[1] It was against the will of Kazimierz IV Jagiellończyk, king of Poland, who supported Jakub of Sienno.[1] As a bishop Ścibor supported the policy of princes of Mazovia.[3]

Ścibor z Gościeńczyc died on 4 May 1471.[3]

FootnotesEdit

  1. ^ a b c d Radzimiński, Andrzej (2015). "Ścibor z Gościeńczyc". Polski Słownik Biograficzny. 50. Polska Akademia Nauk & Polska Akademia Umiejętności. p. 442.
  2. ^ Chojnacki, Piotr (2002). "Biskupi płoccy w 2. połowie XV i na początku XVI wieku". Studia Płockie. 30: 258.
  3. ^ a b Radzimiński, Andrzej (2015). "Ścibor z Gościeńczyc". Polski Słownik Biograficzny. 50. Polska Akademia Nauk & Polska Akademia Umiejętności. p. 443.

ReferencesEdit