Swedish temperance movements

Swedish temperance movements are of a wide variety.

In 1933 these included:[1]

Sweden's first central temperance movement was Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran, established on April 11, 1837. Apparently it still existed in 1933, but only had 149 members.[2] Peter Wieselgren had formed an earlier society for high school students in Växjö.[3]

ReferencesEdit

  1. ^ Blå Boken : kalender för ideellt och socialt arbete 1934 (October 1933), a fact calendar for 1934 for Swedish temperance movements.
  2. ^ Blå Boken : kalender för ideellt och socialt arbete 1934 (October 1933), a fact calendar for 1934 for Swedish temperance movements.
  3. ^ Herbermann, Charles, ed. (1913). "Temperance Movements" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.