Open main menu

People's Liberation Army General Logistics Department

People's Liberation Army General Logistics Department (GLD; Chinese: 中国人民解放军总后勤部) is a former chief organ under Central Military Commission. It organizes and leads the logistics construction and oversees housing, supplies, hospitals, and barracks of the People's Liberation Army.

Its directors included Yang Lisan (1949-53), Huang Kecheng (1954-56), Hong Xuezhi (1956-59), Qiu Huizuo (1959), Zhang Zhen (?1960-75?), Zhang Zongxun (1975), Hong Xuezhi (1980-87), Zhao Nanqi (1988-92), Fu Quanyou (1992-94), Wang Ke (1995-?), Zhao Keshi. Its political commissars included Huang Kecheng, Yu Qiuli, Li Jukui, Zhang Chiming, Guo Linxiang, Wang Ping, Hong Xuezhi, Liu Anyuan, Zhou Keyu, Zhou Kunren, Zhang Wentai, Sun Dafa, and Liu Yuan.

The department was disbanded in January 2016 and the new agency, Logistic Support Department of the Central Military Commission was founded.[1]

ReferencesEdit

  1. ^ "国防部新闻事务局官微发布中央军委机关英文译名". People's Daily Online. Retrieved 2016-01-15.