Đăng đàn cung

  (Redirected from Dang Dan Cung)

Đăng đàn cung (Hán tự: 登壇宮 lit. melody on the ascent to the esplanade) was the national anthem of Nguyễn Dynasty, Vietnam.

HistoryEdit

After proclaiming himself emperor, Gia Long ordered a Frenchman named J.B. Chaigneau to compose an anthem for him. Chaigneau borrowed the rhythm of "Marche Militaire" by Franz Liszt and composed the "Đăng đàn cung".[citation needed]

Đăng đàn cung
Vietnamese name
Vietnamese alphabetĐăng đàn cung
Hán-Nôm

From the time of Gia Long, this piece was played when the emperors moved from Citadel of Huế to Esplanade of Sacrifice to the Heaven and Earth. It was used in villages and courts to invoke divinities and honour monarchs. Under the reign of Bảo Đại, a lyric was written by musician Ưng Thiều. Later, Empire of Vietnam's prime minister Trần Trọng Kim selected "Đăng đàn cung" as Vietnam national anthem.

Nowadays, this piece of music still played, restrictively, in Vietnam. It was used commonly in the Vietnam tourism industry and in traditional Vietnamese music teachings.

Official lyricsEdit

VietnameseEdit

Khắp đất trời quê ta rộn rã lời ca,
Mừng đất nước đổi mới chan hoà.
Nhịp nhàng gái trai trẻ già, nắn cung đàn cùng hát lời ca,
Mừng đất nước đổi mới chan hoà,
Đời vui ấm no muôn nhà, tiếng ca cùng hoà.
Khắp đất trời quê ta tiếng ca đậm đà.
Các dân tộc Việt Nam cùng đón niềm vui,
Mừng đất nước rộn rã tiếng cười.
Bạn bè khắp nơi trao lời, chúc mừng đất nước đẹp tươi,
Mừng Thủ đô - Thành phố bao đời,
Sử xanh vẫn luôn rạng ngời chiến công tuyệt vời.
Bao bạn bè năm châu hát chung niềm vui.
Đây đất trời Thăng Long, Rồng chiếu hiển linh,
Ngàn năm sáng dải đất ân tình.
Cùng nhau sống trong thanh bình, tô thêm màu mảnh đất đẹp xinh,
Ngàn năm sáng dải đất ân tình,
Cùng vui sống trong thanh bình, tiếng ca ngọt lành.
Vui hát mừng Thủ đô xứng danh Hoà Bình.
Vui hát mừng Thủ đô xứng danh Hoà Bình,
Vui hát mừng Thủ đô xứng danh Hoà Bình

EnglishEdit

Throughout the country,
Celebrate the country of innovation chan.
Aging young girls, singing the same chorus,
Celebrate the renewal of the country,
The warmth of the house, the chorus of peace.
Around the land of our country, the song is strong. 2.
Vietnamese people enjoy the joy,
Celebrate the country of laughter.
Friends all over the exchange, greet the beautiful country fresh,
Welcome to the capital -
Green Diox is always brilliant achievements.
Friends of five continents singing the same joy. 3.
This is the land of Thang Long, Dragon epiphany,
Thousands of years of love.
Together live in peace, color more beautiful land beautiful,
Thousands of years of love,
Have fun living in peace, the sound of sweet.
Fun singing capital of Hoa Binh. 4.
Fun singing capital to honor Hoa Binh,
Fun singing capital of Hoa Binh.

Chữ NômEdit

箕, 𡶀黄𣷭鉑,

固冊𡗶定分.

𠬠𣳔些𤷍嫩滝凭鑕.

㐌𠀧𠦳買𤾓𢆥, 北南共𠬠茹, 𡥵鴻𡥙貉文明陶造.

牟錦花强産, 固𢞅饒, 貝饒𠬠念:

願茹越南𨷈𠁀盛治.

IPAEdit

Vietnamese musical scoreEdit

Họ phạn họ, xàng xê cống cống xê xàng xê
Cồng xàng xê cống, họ cống liu cống xê xàng
Xự xàng cống xê xàng xự, xê xàng xự xàng cống xàng xê
Cồng xàng xê cống, họ cống liu cống xê xàng
Xự xàng cống xê xàng xự, xê xàng xự họ phạn, họ
Xự họ phạn họ xự, xê xàng họ, phạn, họ
Xự họ phạn xự, xê xàng xự xàng cống xàng xê.

Lyrics from the 1940sEdit

Lyrics by Ung Thieu, used in the 1940s:

1.

Dậy dậy dậy mở mắt xem toàn châu,
Đèn khai hóa rạng khắp hoàn cầu.
Ngọn đường thông thương ngàn dặm, xe tàu điện, tàu nước, tàu bay.
Nghề khôn khéo chật khắp phương trời,
Càng ngày văn minh càng rộng, tranh cạnh lợi quyền.
Đất càng ngày càng rộng, dân giàu nước mạnh.
Nước càng ngày càng thịnh, của có thêm người khôn.

2.

Người Nam Quốc, một giống Tiên Rồng,
Thiệt giòng giai nhân tài tử, xưa rày gọi là nước tài ba.
Nền văn hiến, nặn đúc anh hùng,
Sẵn tài thông minh trời dựng, thêm nghề học hành.
Học càng ngày càng tiến, nghề nghiệp mở rộng.
Nước càng giàu càng mạnh, nòi giống thêm vẻ vang.

3.

Này Âu Á, gặp lúc phong trào,
Sẵn thấy gia công rèn tập, trăm nghề nghiệp đều biết đều hay.
Đường tiến hóa chạy suốt Tam Kỳ,
Càng ngày non sông càng đẹp, cám ơn bù trì.
Chúc Đại Pháp bình an, nước nhà thịnh trị,
Chúc Nam Việt vạn tuế, trường thọ vô cương.

ReferencesEdit

  • Thiện Mộc Lan (2000), "Đôi điều về Đăng đàn cung quốc thiều của triều Nguyễn," Thông tin Khoa học và Công nghệ Journal, 1 (27).

External linksEdit