Celaenus

  (Redirected from Celaenus (disambiguation))

Celaenus may refer to:

In Greek mythology (Κελαινός Kelainos):

In biology:

  • Hasora celaenus, a species in the genus Hasora