Wikipedia:Main Page/Errors

Administrator instructions

To report an error in current or upcoming Main Page content, please add it to the appropriate section below.

Errors in the summary of the featured articleEdit

Today's FAEdit

Tomorrow's FAEdit

Day-after-tomorrow's FAEdit

Errors with "In the news"Edit

Errors in "Did you know ..."Edit

Current DYKEdit

Next DYKEdit

Next-but-one DYKEdit

Errors in "On this day"Edit

Today's OTDEdit

Tomorrow's OTDEdit

Day-after-tomorrow's OTDEdit

Errors in the summary of the featured listEdit

Friday's FLEdit

(November 6)

Monday's FLEdit

(November 2)

Errors in the summary of the featured pictureEdit

Today's POTDEdit

Tomorrow's POTDEdit

Any other Main Page errorsEdit

Please report any such problems or suggestions for improvements at the General discussion section of Talk:Main Page.

  1. ^ "Báo cáo nhanh công tác trực ban PCTT ngày 30/10/2020". Vietnam Disaster Management Authority. October 31, 2020.
  2. ^ Cite error: The named reference ttvh was invoked but never defined (see the help page).
  3. ^ "Bão số 9 gây nhiều thiệt hại ở Quảng Nam". Bao Nhan Dan. October 28, 2020. Retrieved October 28, 2020.
  4. ^ "Bão số 9 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương". baotintuc.vn. October 28, 2020. Retrieved October 28, 2020.
  5. ^ "Thừa Thiên – Huế: 4 người bị thương nặng, 33 ngôi nhà bị tốc mái do bão số 9". baotintuc.vn. October 28, 2020. Retrieved October 28, 2020.
  6. ^ "Quảng Nam: Bão số 9 làm 7 người thương vong, 43 nhà bị tốc mái, sạt lở bồi lấp". baotintuc.vn. October 28, 2020. Retrieved October 28, 2020.
  7. ^ "Nhiều người mất tích do sạt lở đất tại Trà Leng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ". Bao Lao Dong. October 28, 2020. Retrieved October 28, 2020.
  8. ^ "Thảm họa sạt lở ở Nam Trà My: Tìm thấy thêm thi thể nạn nhân". Bao Thanh Nien. October 29, 2020. Retrieved October 29, 2020.