User:Piotrus/List of Poles/Rettel-Rutkowski

 1. Leonard Rettel 1811 - 1885 belwederczyk; emigrant; pisarz; tłumacz
 2. Mieczysław Karol Rettinger d. "1944?" krytyk literacki; publicysta; działacz polityczny
 3. Mikołaj Reumann 1801 - 1856 leśnik; historyk leśnictwa
 4. Antoni Reutt 1861 - 1917 oficer wojsk rosyjskich; dowódca Legionu Puławskiego
 5. Gustaw Reutt 1842 - 1902 inżynier; spiskowiec; powstaniec 1863; emigrant
 6. Jadwiga Reutt 1881 - 1972 nauczycielka; działaczka oświatowa
 7. Maria Jadwiga Reutt d. 1942 pisarka dla młodzieży; pedagog; działaczka oświatowa
 8. Marian Reutt 1907 - 1945 publicysta; działacz i teoretyk obozu narodowego
 9. Marian Reutt Witkowskaa 1893 - 1938 poetka; historyk literatury; tłumaczka; autorka książek dla dzieci
 10. Marek Ludwik Reverdil 1734 - 1790 lektor; bibliotekarz
 11. Piotr Rewaker d. 1470 burmistrz poznański
 12. Henryk Karol Rewakowicz 1837 - 1907 publicysta; polityk; działacz ruchu ludowego
 13. Antoni Rewera 1869 - 1942 ksiądz; dziekan kapituły sandomierskiej; profesor
 14. Wanda Rewieńska 1897 - 1942 geograf; działaczka niepodległościowa; harcmistrzyni
 15. Stanisław Rewieński 1825 - 1907 pisarz; publicysta rolniczy
 16. Zygmunt Rewkowski 1807 - 1893 matematyk; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 17. Zygmunt Bolesław Rewkowski 1905 - 1961 aktor; prezes Związku Artystów Polskich na Obczyźnie
 18. Teofil Rewoliński 1821 - 1899 lekarz; działacz kulturalny i społeczny; numizmatyk
 19. Hanna Rewska 1915 - 1970 geograf; łączniczka AK
 20. Włodzimierz Rewski 1878 - 1948 sędzia; notariusz
 21. Franciszek Ludwik Rexin 1697 - 1768 generał major
 22. Michał Ernest Rexin d. 1768 starosta malborski; generał lejtnant
 23. Andrzej Rey d. 1641 starosta libuski; dyplomata; działacz kalwiński
 24. Andrzej Rey d. "ok. 1664" działacz kalwiński; starosta małogoski
 25. Jan Rey d. 1466 sędzia ziemski krakowski; łowczy krakowski
 26. Jan Rey d. 1468 kanonik krakowski; prepozyt kolegiaty; pieczętarz króla Władysława III
 27. Jan Michał Rey d. 1786 kasztelan zawichojski
 28. Józef Tadeusz Rey d. 1777 scholastyk krakowski; prezydent Trybunału Koronnego
 29. Krzysztof Rey d. 1625 stolnik lubelski; działacz kalwiński
 30. Mieczysław Rey 1836 - 1918 ziemianin; członek Rządu Tymczasowego 1863; poseł; działacz społeczny
 31. Mikołaj Rey 1505 - 1569 pisarz; poeta; prozaik; poseł
 32. Mikołaj Rey 1866 - 1932 ziemianin; działacz ruchu ludowego
 33. Władysław Rey d. 1682 podskarbi nadworny koronny; kanclerz królowej; wojewoda lubelski
 34. Jan Antoni Reychman 1910 - 1975 historyk; orientalista; hungarysta; etnograf; miłośnik Tatr i Podhala; profesor
 35. Kazimierz Reychman 1882 - 1936 dyplomata; bibliofil; znawca ekslibrisów
 36. Gotfryd Reyger 1704 - 1788 przyrodnik
 37. Jerzy Adam Reyher 1725 - 1799 burmistrz toruński
 38. Artur Lothar Reyman 1900 - 1983 kartograf morski
 39. Edmund Jan Reyman 1885 - 1958 profesor i rektor Akademii Nauk Politycznych w Warszawie
 40. Henryk Tomasz Reyman 1897 - 1963 podpułkownik; olimpijczyk; działacz kultury fizycznej
 41. Robert Kazimierz Reyman d. "po 1934" oficer; generał brygady
 42. Tadeusz Stanisław Reyman 1899 - 1955 archeolog; dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie
 43. Władysław Stanisław Reymont 1867 - 1925 pisarz
 44. Leon Reynel 1887 - 1931 autor tekstów piosenek; librecista; działacz gospodarczy
 45. Dominik Michał Reytan d. 1769 podkomorzy nowogródzki
 46. Michał Reytan (XVIII) pisarz ziemski nowogródzki; chorąży słucki; marszałek powiatowy nieświeski
 47. Tadeusz Reytan 1742 - 1780 poseł nowogródzki na sejm 1773
 48. Mieczysław Reyzner 1861 - 1941 malarz
 49. Edmund Rezler 1906 - 1958 pianista; kompozytor; pedagog
 50. Jan Rębowski d. "przed 1496" prepozyt warszawski; kanclerz Konrada III Rudego
 51. Hieronim Ręczajski d. 1613 archidiakon krakowski; kanclerz bpa Bernarda Maciejowskiego
 52. Wojciech Ręczajski d. "1590/91" rotmistrz królewski; kasztelan warszawski
 53. Ludwik Juliusz Ręczlerski 1862 - 1927 adwokat; działacz ewangelicko-augsburski
 54. Jerzy Ręczyński 1805 - 1899 powstaniec; emigrant; pisarz; popularyzator techniki
 55. Ludwik Walenty Ręgorowicz 1888 - 1970 historyk; nauczyciel; działacz społeczno-polityczny
 56. Michał Rękas 1895 - 1964 ksiądz; kapelan szpitalny; sekretarz Apostolstwa Chorych
 57. Michał Rękas 1903 - 1955 nauczyciel; profesor; działacz ruchu ludowego
 58. Dawid Fryderyk Rhete d. 1694 drukarz; nakładca; autor utworów okolicznościowych
 59. Filip Chrystian Rhete d. 1668 drukarz; wydawca
 60. Jerzy Rhete 1600 - 1647 drukarz; nakładca
 61. Georg Joachim Rheticus 1514 - 1574 matematyk; astronom; lekarz; propagator heliocentryzmu
 62. Arthur Carl Rhode 1868 - 1967 pastor ewangelicko-unijny; działacz społeczno-narodowy
 63. Franciszek Rhode d. 1559 drukarz; poeta
 64. Jakub Izrael Rhode d. 1602 drukarz
 65. Marcin Rhode d. 1614 drukarz
 66. Paweł Piotr Rhode 1871 - 1945 biskup; katolicki działacz polonijny
 67. Jan Riabinin 1878 - 1942 archiwista; historyk
 68. Andrzej Riaucour d. 1794 dyplomata saski
 69. Ludwik Ignacy Riaucour d. 1777 kanonik gnieźnieński i łucki; biskup tytularny Ptolemaidy
 70. Piotr Riaucour 1694 - 1768 kupiec; bankier
 71. Niemira Riazanowicz d. "po 1453" marszałek księcia Świdrygiełły starosta briański i łucki
 72. Pierre Ricaud de Tirregaille d. "po 1772" inżynier geometra i architekt
 73. Giovanni Ricci (2 poł. XVI w.) murator
 74. Krzysztof Riccius 1590 - 1643 prawnik; syndyk gdański; profesor
 75. Marcjalis Richard (ur. 1729) kupiec
 76. Didier Richardot 1769 - 1849 jezuita; historyk; kaznodzieja
 77. Feliks Karol Richling 1874 - 1944 handlowiec; antykwariusz; intendent Muzeum Narodowego w Warszawie
 78. Wincenty Wacław Richling 1841 - 1896 organista wawelski; pedagog; kompozytor
 79. Franciszek Henryk Richter d. 1883 księgarz; nakładca; redaktor; właściciel drukarni
 80. Jan Bronisław Richter 1892 - 1930 bibliotekarz; badacz literatury
 81. Jan Samuel Richter d. "po 1838" duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego; publicysta; działacz narodowy
 82. Józef Richter 1780 - 1837 malarz-pejzażysta; rysownik; nauczyciel
 83. Józef Richter 1819 - 1898 przemysłowiec; właściciel tkalni i farbiarni
 84. Karl Richter 1804 - 1869 ksiądz; nauczyciel
 85. Wilhelm Richter d. 1667 rzeźbiarz; kamieniarz
 86. Zygmunt Richter 1849 - 1921 przemysłowiec
 87. Giovanni Antonio Ricieri 1679 - 1746 kompozytor
 88. Adolf Riedel 1895 - 1975 inżynier dróg i mostów; organizator gospodarki wodnej; poseł
 89. Edmund Riedl 1854 - 1916 kupiec; radny Lwowa; poseł
 90. Jan Paweł Riedl d. 1873 kupiec; członek Rady Narodowej
 91. Pius Rieger 1770 - 1830 benedyktyn; organizator szkolnictwa
 92. Roman Zygmunt Rieger 1870 - 1947 inżynier górniczy; profesor; wynalazca
 93. Kazimierz Maurycy Riegert 1885 - 1945 inżynier elektryk; dyrektor elektrowni
 94. Jan Riemer 1876 - 1941 działacz młodzieżowy; nauczyciel; kurator okręgowy szkolnictwa
 95. Stanisław Riess dE Riesenhorst 1887 - 1944 pułkownik AK
 96. Etienne Dieudonne Rieule d. 1786 generał major wojsk koronnych; autor książek rolniczych; działacz polityczny i społeczny
 97. Tomasso Righi 1727 - 1802 rzeźbiarz; sztukator
 98. Michał Ringel d. "po 1939" adwokat; dziennikarz; działacz syjonistyczny; senator
 99. Emanuel Ringelblum 1900 - 1944 historyk; organizator ruchu oporu i tajnego archiwum w getcie
 100. Gottlieb Ringeltaube d. "1824/25" pastor luterański; duchowny senior
 101. Sylwiusz Wilhelm Ringeltaube 1698 - 1772 duchowny protestancki; historyk reformacji i piśmiennictwa religijnego
 102. Franciszek Ringwelski 1901 - 1980 ksiądz; nauczyciel kapelan
 103. Karol Ripa 1895 - 1983 dyplomata; działacz polityczny i społeczny
 104. Mirosław Ripecki 1889 - 1974 ksiądz greckokatolicki; działacz i pisarz ukraiński
 105. Hugo Maksymilian Ripper 1875 - 1941 kupiec; przemysłowiec; bankier
 106. Juliusz Franciszek Ripper 1847 - 1914 admirał floty austro-węgierskiej
 107. Wilhelm Teofil Ritsch d. "ok. 1776" doktor chirurgii
 108. Wacław Ritschel 1794 - 1872 architekt; profesor UW
 109. Władysław Karol Rittendorf 1821 - 1898 budowniczy teatrów warszawskich
 110. Artur Albert Ritter 1906 - 1981 działacz komunistyczny; generał WP
 111. Zdzisław Ritterschild 1866 - 1944 narciarz; taternik i ratownik górski; działacz narciarski i turystyczny
 112. Edward Rittner 1845 - 1899 prawnik; profesor Uniwersytetu Lwowskiego; polityk; minister
 113. Tadeusz Rittner 1873 - 1921 pisarz
 114. Jan Ritz d. 1826 weterynarz; organizator stadniny w Janowie Podlaskim
 115. Józef Rivoli 1838 - 1926 leśnik; profesor honorowy Uniwersytetu Poznańskiego
 116. Paulina Rivoli d. 1881 śpiewaczka operowa
 117. Bernardino Rizzi 1891 - 1968 franciszkanin; kompozytor; dyrygent chórów; pedagog; teoretyk muzyki
 118. Kazimierz Robacki 1802 - 1875 nauczyciel muzyki; właściciel wytwórni miodów i nalewek
 119. Kazimierz Robb-narbutt Ignacy 1912 - 1958 dziennikarz; literat; oficer
 120. Franciszka Robb-narbuttowa 1916 - 1979 malarka; pedagog
 121. Jan Zygmunt Robel 1886 - 1962 biochemik; toksykolog sądowy; wykładowca UJ
 122. Robert d. 1143 biskup wrocławski; krakowski
 123. Robert d. "przed 1337" wójt sandomierski
 124. Wilhelm Jędrzej Robertson d. 1753 kaznodzieja; rektor; archidiakon poznański; kanonik gnieźnieński i warszawski
 125. Seweryn Paweł Robiński 1837 - 1912 lekarz; histolog; działacz polonijny
 126. Filip Jakub Robota 1841 - 1902 nauczyciel; publicysta; działacz narodowy
 127. Władysław Robota 1872 - 1939 ksiądz; działacz narodowy i społeczny
 128. Kazimierz de la Roche Skalski d. "po 1830" działacz niepodległościowy
 129. Józef Rochański 1820 - 1858 ksiądz; spiskowiec; sybirak
 130. Franćois Rochenbrune 1830 - 1871 wojskowy; powstaniec 1863
 131. Andrzej Rochman d. 1608 bernardyn; wykładowca UJ; pisarz teologiczny
 132. Stanisław Rochowiak 1899 - 1942 działacz socjalistyczny
 133. Stefan Rodak 1915 - 1975 działacz ruchu ludowego; komendant wojskowy; autor wspomnień
 134. Henryk Hipolit Rodakowski 1823 - 1894 malarz; portrecista
 135. Józef Rodakowski 1830 - 1912 generał austro-węgierski
 136. Maksymilian Rodakowski 1825 - 1900 generał austro-węgierski
 137. Zygmunt Rodakowski 1821 - 1906 adwokat lwowski; powstaniec 1863; poseł; profesor
 138. Zygmunt Paweł Rodakowski 1864 - 1939 inżynier mechanik; przemysłowiec
 139. Jan Serafin Rode 1849 - 1915 lekarz; działacz społeczny; filantrop
 140. Aleksy Rodecki d. 1606 drukarz ariański
 141. Franciszek Borgiasz Rodecki d. 1831 doktor medycyny i chirurgii; geograf; poeta okolicznościowy
 142. Franciszek Borgiasz Rodgers-włoch Violet 1914 - 1978 historyk; popularyzatorka kultury polskiej w Anglii
 143. Tadeusz Teofil Rodkiewicz 1894 - 1984 inżynier rolnik; rektor
 144. Jakub Rodondo d. "po 1614" architekt; twórca rozbudowy zamku królewskiego w Warszawie
 145. Jan Rodowicz 1923 - 1949 zastępca dowódcy plutonu batalionu Zośka
 146. Kazimierz Rodowicz 1885 - 1951 inżynier budownictwa wodnego; profesor
 147. Stanisław Rodowicz d. "po 1939" inżynier technolog; bibliograf; dokumentalista
 148. Witold Rodys 1889 - 1960 adwokat; wykładowca prawa
 149. Eugeniusz Rodziewicz 1872 - 1934 oficer armii rosyjskiej; generał dywizji WP
 150. Józef Rodziewicz d. 1872 lekarz i autor prac weterynaryjnych
 151. Leopold Rodziewicz 1895 - 1938 literat; poeta; dziennikarz; działacz polityczny
 152. Tadeusz Marceli Rodziewicz 1884 - 1947 farmaceuta; działacz społeczny
 153. Włodzimierz Rodziewicz 1909 - 1976 chemik; profesor Politechniki Gdańskiej
 154. Antoni Rodziewicz-bielewicz 1870 - 1923 inżynier technolog; profesor instytutów politechnicznych
 155. Józefa Anna Rodziewiczówna 1867 - 1931 nauczycielka; działaczka socjalistyczna
 156. Maria Rodziewiczówna 1864 - 1944 powieściopisarka; nowelistka
 157. Jan Rodzina d. 1499 kaznodzieja; penitencjarz w katedrze wrocławskiej
 158. Artur Rodziński 1894 - 1958 dyrygent
 159. Tymoteusz Rodziszewski 1812 - 1893 pedagog; pisarz dla dzieci
 160. Jan Roehr 1816 - 1877 budowniczy; powstaniec 1846 i 1863
 161. Richard Roepell 1809 - 1893 historyk; profesor; poseł
 162. Jan Gotfryd Roesner 1658 - 1724 burmistrz Torunia
 163. Błażej Roga 1895 - 1977 chemik; profesor; dyrektor Zakładu Chemii Węgla
 164. Maria Roga-skąpska 1932 - 1984 malarka; witrażystka
 165. Franciszek Rogaczewski 1892 - 1940 ksiądz; działacz gdańskiej Polonii
 166. Konrad Ludwik Rogaczewski 1879 - 1981 działacz młodzieżowy; major WP
 167. Wojciech Rogaczewski 1888 - 1944 ksiądz; działacz młodzieżowy; działacz polski
 168. Jan Rogala d. 1461 wojewoda czerski
 169. Mikołaj Rogala d. "po 1445" pisarz książęcy; kanclerz ziemski sochaczewski; pleban gostyniński
 170. Ścibor Rogala d. "1463?" podstoli; podskarbi bełski
 171. Tomasz Rogala 1860 - 1951 rzemieślnik; kupiec; działacz narodowy
 172. Wincenty Rogala 1871 - 1958 kupiec; działacz niepodległościowy; pieśniarz ludowy
 173. Witold Rogala 1914 - 1967 naczelny dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta; spółdzielca; poseł
 174. Wojciech Rogala 1884 - 1947 geolog; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 175. Rogala z Plichowa / Rogala of Plichowa d. "po 1399" podskarbi mazowiecki
 176. Rogala z Węgrzynowa / Rogala of Węgrzynowa d. "1464/5" chorąży wyszogrodzki; kasztelan zakroczymski
 177. Zdzisław Tomasz Rogalewicz 1882 - 1919 działacz socjalistyczny
 178. Michalina Rogalewiczówna d. 1846 działaczka niepodległościowa; więzień Cytadeli Warszawskiej
 179. Zofia Maria Rogalina 1909 - 1982 nauczycielka; bibliotekarka; działaczka społeczna
 180. Antoni Rogaliński d. 1761 starosta obornicki; sędzia ziemski wschowski
 181. Józef Feliks Rogaliński 1728 - 1802 jezuita; pedagog; popularyzator nauk fizycznych
 182. Kasper Rogaliński d. 1788 wojewoda inflancki
 183. Stanisław Rogaliński d. 1785 konfederat barski; kasztelan lędzki; rogoziński; międzyrzecki
 184. Adam Rogalski 1800 - 1843 wydawca; tłumacz; pisarz religijny
 185. Albin Edward Rogalski 1897 - 1952 podpułkownik WP
 186. Alfred Rogalski d. "1944?" pisarz
 187. Leon Rogalski 1806 - 1878 wydawca; urzędnik
 188. Leon Rogalski 1830 - 1906 kapelan wojskowy; jezuita
 189. Mieczysław Rogalski 1888 - 1952 nauczyciel; dyplomata; poseł
 190. Stanisław Wojciech Rogalski 1904 - 1976 inżynier mechanik; konstruktor lotniczy
 191. Tadeusz Teodor Rogalski 1881 - 1957 profesor anatomii UJ; profesor i rektor AM
 192. Wojciech Rogalski 1868 - 1940 lekarz; oficer armii austro-węgierskiej; generał WP
 193. Walenty Rogaski d. 1625 rotmistrz jazdy koronnej; pułkownik lisowczyków
 194. Franciszek Karol Rogawski d. 1888 polityk galicyjski; archeolog
 195. Juliusz Roger 1819 - 1865 lekarz; przyrodnik; zbieracz i wydawca polskich pieśni ludowych
 196. Halina Joanna Rogińska 1884 - 1972 poetka; nauczycielka; działaczka kulturalna i oświatowa
 197. Michalina Rogińska 1876 - 1944 tancerka
 198. Antoni Rogiński 1875 - 1942 inżynier-technolog; profesor Politechniki Warszawskiej
 199. Roman Rogiński 1840 - 1915 powstaniec; sybirak
 200. Józef Bohdan Rogojski 1820 - 1896 chemik; rolnik
 201. Józef Atanazy Rogosz 1844 - 1896 powieściopisarz; poeta; publicysta
 202. Józefina Alicja Rogosz-Walewska 1884 - 1968 literatka; aktorka
 203. Zofia Rogoszówna 1882 - 1921 pisarka dla dzieci; tłumaczka
 204. Jakub Ignacy Rogowicz 1839 - 1896 lekarz warszawski
 205. Jan Antoni Rogowicz 1881 - 1945 inżynier chemik; przemysłowiec; senator
 206. Jerzy Rogowicz 1904 - 1963 dziennikarz; publicysta
 207. Stefan Rogowicz 1891 - 1946 architekt ogrodnictwa
 208. Wacław Jakub Rogowicz 1879 - 1960 literat; tłumacz
 209. Maria Rogowska-falska 1877 - 1944 pedagog; działaczka społeczna
 210. Maria Julia Rogowska-gajduczeni 1907 - 1977 malarka; graficzka; projektantka sztuki użytkowej
 211. Bronisław Henryk Rogowski 1869 - 1946 inżynier technolog; pracownik ubezpieczeń; działacz społeczno-oświatowy
 212. Franciszek Rogowski 1887 - 1934 rolnik; poseł
 213. Jan Rogowski 1913 - 1944 cichociemny; oficer AK
 214. Jan Franciszek Rogowski 1894 - 1980 nauczyciel; dyrektor gimnazjum; publicysta
 215. Jerzy Józef Rogowski 1933 - 1981 lekarz ftyzjatra; organizator służby zdrowia w Afryce
 216. Kazimierz Rogowski 1728 - 1810 jezuita; profesor Akademii Wileńskiej
 217. Ludomir Michał Rogowski 1881 - 1954 kompozytor; dyrygent
 218. Roman Rogowski 1743 - 1815 cześnik warszawski; poseł
 219. Stanisław Rogowski 1911 - 1940 poeta
 220. Władysław Franciszek Rogowski 1886 - 1945 nauczyciel; wizytator szkolny; działacz społeczno-oświatowy
 221. Maria Rogoyska 1906 - 1968 historyk sztuki; kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie
 222. Jan Witold Rogoyski 1841 - 1916 powstaniec 1863; burmistrz Tarnowa; poseł
 223. Kazimierz Rogoyski d. "1941?" rolnik; profesor uprawy roli i roślin UJ i Uniwersytetu Wileńskiego
 224. Bronisław Wawrzyniec Rogoyski-brochwicz 1861 - 1921 architekt
 225. Andrzej Rogoziński 1874 - 1942 ksiądz; działacz społeczny
 226. Antoni Wincenty Rogoziński 1797 - 1835 malarz-portrecista
 227. Feliks Rogoziński 1879 - 1940 profesor fizjologii i nauki żywienia zwierząt UJ
 228. Jan Tadeusz Rogoziński 1825 - 1883 prezes Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego
 229. Julian Rogoziński 1912 - 1980 tłumacz; krytyk literacki; eseista
 230. Karol Stefan Rogoziński 1861 - 1896 podróżnik; odkrywca; etnograf
 231. Michał Hieronim Rogoziński 1827 - 1896 dyrektor Wydziału w Komisji Rządowej Sprawiedliwości; prezes II Departamentu Izby Sądowej
 232. Stanisław Rogoziński d. 1611 podstarości i burgrabia krakowski; podkomorzy sieradzki
 233. Teodor Rogoziński 1822 - 1896 ksiądz; powstaniec 1830/31; zesłaniec
 234. Wojciech Rogoziński 1786 - 1879 prezes Prokuratorii Generalnej; senator
 235. Stanisław Karol Rogoż 1894 - 1942 dziennikarz; krytyk literacki
 236. Antoni Rogucki 1909 - 1983 inżynier budowlany
 237. Bazyli Rogula 1879 - 1955 nauczyciel; działacz białoruski; poseł
 238. Józef Rogulski 1907 - 1943 dowódca oddziału partyzanckiego GL
 239. Jadwiga Roguska-cybulska 1887 - 1971 taterniczka; pisarka; działaczka społeczna
 240. Gustaw Roguski 1839 - 1921 pedagog; kompozytor
 241. Jan Józef Roguski 1900 - 1971 profesor chorób wewnętrznych; rektor
 242. Kazimierz Roguski 1900 - 1985 profesor hodowli roślin
 243. Stefan Marian Roguski 1849 - 1910 inżynier; literat
 244. Sylwester Roguski d. 1602 astronom; matematyk; lekarz
 245. Władysław Roguski 1890 - 1940 malarz; grafik; projektant tkanin
 246. Franciszek Roguszczak 1880 - 1941 działacz narodowy; społeczny i plebiscytowy; poseł
 247. Jurij Rohatyniec d. 1609 mieszczanin lwowski; członek i działacz stauropigialnego bractwa lwowskiego
 248. Jan II Rohde 1657 - 1720 złotnik gdański
 249. Piotr II Rohde d. "po 1689" złotnik gdański
 250. Piotr III Rohde 1659 - 1717 złotnik gdański
 251. Franciszek Maksymilian Rohland d. 1860 generał brygady
 252. Maurycy Rohrer 1804 - 1867 lekarz; meteorolog; botanik
 253. Jan Jakub Roiński 1878 - 1942 komandor porucznik; profesor Szkoły Morskiej; tłumacz przysięgły
 254. Piotr Roizjusz d. 1571 prawnik; poeta
 255. Stanisław Roj d. 1464 starosta nowokorczyński; kanonik gnieźnieński; krakowski
 256. Wojciech Roj 1839 - 1924 kowal i cieśla; przewodnik tatrzański
 257. Helena Roj-kozłowska 1899 - 1955 podhalańska artystka ludowa; pisarka
 258. Bolesław Jerzy Roja 1876 - 1940 oficer Legionów Polskich; generał dywizji WP; poseł
 259. Ananiasz Rojecki 1896 - 1978 geofizyk; działacz karaimski
 260. Karol Rojek 1909 - 1973 ekonomista; inżynier mechanik
 261. Marian Emil Rojek 1905 - 1968 działacz Narodowej Demokracji; publicysta
 262. Wiktor Rojek 1926 - 1979 inżynier elektromechanik
 263. Józef Rojewski d. 1768 marszałek lubelski konfederacji barskiej
 264. Marcin Aleksander Rojewski 1798 - 1880 powstaniec 1830; emigrant; działacz społeczny
 265. Marian Rojewski 1921 - 1984 artysta grafik; profesor i protektor ASP; działacz społeczno-polityczny
 266. Tadeusz Rojowski 1856 - 1938 ziemianin; działacz społeczny
 267. Wojciech Rojowski (2 poł. XVIII w. ) rzeźbiarz; snycerz
 268. Kasper Rokenberg d. 1462 doktor dekretów; scholastyk krakowski; rektor UJ
 269. Feliks Rokicki d. "przed 1880" powstaniec 1830; oficer w służbie hiszpańskiej
 270. Józef Wacław Rokicki 1894 - 1976 oficer WP i AK; komendant główny Narodowej Organizacji Wojskowej
 271. Marcin Rokicki d. 1572 aptekarz; rajca i burmistrz biecki
 272. Urban Rokicki 1829 - 1879 ksiądz; profesor Akademii Duchownej w Petersburgu
 273. Krystyna Rokiczana d. "po 1365" morganatyczna żona Kazimierza Wielkiego
 274. Jan Rokita d. 1591 minister i konsenior Jednoty Braci Czeskich
 275. Jakub Stanisław Rokitnicki d. 1689 rotmistrz wojsk koronnych; poseł; chorąży dobrzyński
 276. Józef Rokitnicki d. 1794 marszałek konfederacji targowickiej; poseł
 277. Kazimierz Rokitnicki 1701 - 1779 archidiakon pułtuski; sufragan płocki
 278. Cyprian Aleksy Rokossowski d. "po 1797" rotmistrz kawalerii narodowej; targowiczanin; poseł
 279. Jakub Rokossowski d. 1580 kasztelan śremski; podskarbi nadworny; koronny
 280. Konstanty Rokossowski 1896 - 1968 marszałek ZSRR i marszałek Polski
 281. Łukasz Rokossowski d. "1488/90" rycerz; dowódca jazdy
 282. Jan Rokosz d. "1464?" podstarości; sędzia ziemski krakowski
 283. Józef Paweł Rokoszny 1870 - 1931 ksiądz; działacz oświatowy i społeczny; kolekcjoner
 284. Roksolana d. 1558 żona sułtana osmańskiego Sulejmana I Wspaniałego
 285. Marcin Rola d. 1513 rajca i burmistrz Starej Warszawy; wójt Nowej Warszawy
 286. Stanisław Teofil Rola-arciszewski 1888 - 1953 pułkownik dyplomowany WP; publicysta wojskowy
 287. Jerzy Roland d. 1940 aktor
 288. Teodor Aleksander Roland 1862 - 1928 aktor
 289. Jan Nepomucen Rolbiecki 1806 - 1870 konstruktor maszyn rolniczych
 290. Maciej Rolbiecki 1786 - 1831 podpułkownik WP
 291. Wanda Jadwiga Rolbieska 1876 - 1952 organizatorka i dyrektorka żeńskiego gimnazjum miejskiego
 292. Stanisław Jan Rolbieski 1873 - 1939 inżynier; założyciel fabryki Kabel Polski
 293. Jan Stefan Rolewicz 1921 - 1982 żołnierz AK; inżynier mechanik; harcmistrz; działacz społeczny
 294. Kazimierz Rolewicz 1898 - 1986 oficer WP i AK
 295. Kazimierz Jan Rolewski 1887 - 1936 ksiądz; rektor Seminarium Duchownego
 296. Feliks Bronisław Roliński 1873 - 1972 malarz; nauczyciel rysunków; profesor ASP
 297. Franciszek Roliński d. 1674 lekarz; profesor medycyny i rektor UJ
 298. Franciszek Roliński Ignacy 1886 - 1957 matematyk; zastępca profesora Uniwersytetu Łódzkiego
 299. Józef Roliński 1889 - 1962 profesor fizyki Politechniki Warszawskiej
 300. Marcin Roliński 1776 - 1839 profesor anatomii UW
 301. Bruno Rolke 1896 - 1971 oficer WP i AK
 302. Joseph Louis de Rolland (ur. 1831) dziennikarz; publicysta; współorganizator legii francusko-włoskiej w powstaniu 1830/31
 303. Józef Apolinary Rolle 1829 - 1894 lekarz; działacz społeczny; historyk
 304. Karol Rolle 1871 - 1954 inżynier ceramik; prezydent Krakowa; senator
 305. Michał Rolle 1865 - 1932 dziennikarz; historyk; literat
 306. Wilhelm Adolf Rolny 1872 - 1941 historyk; wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego; wydawca źródeł
 307. Karol Rudolf Roloff-miałowski 1842 - 1907 generał kubański; minister finansów Republiki Kuby
 308. Edward Rolski 1837 - 1863 komisarz wojewódzki powstania 1830/31
 309. Józef Rolski 1839 - 1862 zastępca naczelnika Warszawy
 310. Edmund Ksawery Romahn 1900 - 1943 filozof; pedagog
 311. Seweryna Maria Romahnowa 1904 - 1978 logik; profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 312. Antoni Roman 1892 - 1951 dyplomata; minister przemysłu i handlu
 313. Stanisław Roman 1918 - 1965 historyk prawa; profesor UJ
 314. Walery Roman 1877 - 1952 adwokat; prokurator; wojewoda poleski; delegat rządu; senator
 315. Wiktor Roman 1784 - 1847 podpułkownik WP
 316. Władysław Justyn Roman 1868 - 1905 aktor; śpiewak
 317. Julian Romanczuk 1842 - 1932 nauczyciel; polityk; redaktor; wydawca
 318. Bronisław Ignacy Romaniszyn 1880 - 1963 śpiewak; pedagog; działacz społeczny
 319. Jan Romaniszyn 1881 - 1945 inżynier mechanik; entomolog
 320. Mieczysława Elżbieta Romankówna 1910 - 1980 historyk literatury; pedagog
 321. Jan Romanowic d. 1678 prawnik; rajca krakowski; sekretarz królewski
 322. Aleksander Romanowicz 1871 - 1933 generał major armii rosyjskiej; generał podporucznik WP
 323. Alfred Romanowicz 1888 - 1961 dyrektor szkół średnich; organizator tajnego nauczania
 324. Franciszek Romanowicz (XVIII w.) sędzia ziemski wileński; poseł
 325. Jakub Romanowicz 1878 - 1964 przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce
 326. Piotr Romanowicz 1803 - 1853 adwokat lwowski; uczestnik Wiosny Ludów
 327. Tadeusz Romanowicz 1843 - 1904 polityk demokratyczny
 328. Walenty Romanowicz d. "1945?" malarz; grafik
 329. Zofia Romanowiczówna 1842 - 1935 nauczycielka; działaczka społeczna
 330. Helena Romanowska d. "po 1934" literatka
 331. Jadwiga Romanowska 1895 - 1964 dyrektorka szkół pielęgniarstwa
 332. Bolesław Szymon Romanowski 1910 - 1968 komandor; kapitan jachtowej żeglugi wielkiej
 333. Filip Romanowski 1794 - 1853 malarz; litograf; nauczyciel rysunku
 334. Henryk Romanowski 1889 - 1960 ekonomista rolny; profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 335. Jan Romanowski d. 1651 kalwiński minister zborów litewskich
 336. Jan Romanowski 1907 - 1960 lekarz; działacz społeczny
 337. Jan Julian Romanowski 1833 - 1863 poeta; dramatopisarz; tłumacz; powstaniec 1830/31
 338. Jan Karol Romanowski d. "po 1683" rotmistrz jazdy koronnej; podkomorzy chełmiński; poseł
 339. Jan Nepomucen Romanowski 1831 - 1861 historyk; edytor
 340. Leon Romanowski d. 1882 prawnik; heraldyk; literat
 341. Mikołaj Romanowski 1796 - 1863 kapucyn; powstaniec 1830; emigrant
 342. Tadeusz Józef Romanowski 1909 - 1977 malarz; konserwator
 343. Wiesław Seweryn Romanowski 1913 - 1973 lekarz fizjolog; profesor AWF w Warszawie
 344. Władysław Romanowski 1829 - 1892 właściciel fabryki powozów
 345. G. C. Romanus d. 1811 inżynier; architekt
 346. Jerzy Romański 1909 - 1968 architekt
 347. Grzegorz Józef Romaszkan 1809 - 1881 arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego
 348. Kazimierz Grzegorz Romaszkan 1909 - 1973 proboszcz personalny Ormian w Polsce
 349. Roman Antoni Romaszkan 1910 - 1956 porucznik WP; oficer AK; cichociemny
 350. Jan Romaszkiewicz d. "po 1667" tłumacz; stały goniec Rzeczypospolitej do Chanatu Krymskiego
 351. Zofia Maria Romaszkowa 1896 - 1974 pianistka; pedagog
 352. Wawrzyniec Romatowski d. 1570 złotnik; ławnik sądu prawa wyższego magdeburskiego
 353. Aleksander Rombowski 1899 - 1965 historyk kultury
 354. Jan Romejko 1887 - 1965 śpiewak operowy
 355. Adam Romer d. 1618 humanista; teolog; profesor UJ
 356. Adam Feliks Romer 1892 - 1965 publicysta; dyplomata
 357. Alfred Izydor Romer 1832 - 1897 malarz; rzeźbiarz; medalier; heraldyk; powstaniec 1863
 358. Bartłomiej Romer d. "1556/59" kupiec; rajca krakowski
 359. Bronisław Dymitr Romer 1891 - 1918 oficer armii rosyjskiej i Korpusu Polskiego w Rosji
 360. Edward Jan Romer 1806 - 1878 ziemianin; działacz społeczny; literat; malarz amator
 361. Edward Mateusz Romer 1848 - 1900 malarz
 362. Eugeniusz Ignacy Romer 1871 - 1943 ziemianin; działacz społeczny i polonijny
 363. Eugeniusz Mikołaj Romer 1871 - 1954 geograf; profesor uniwersytecki
 364. Gustaw Romer 1846 - 1903 prawnik; bankowiec; poseł
 365. Jadwiga Zofia Romer 1897 - 1956 pracownik Sekretariatu Ligi Narodów
 366. Jan Romer 1869 - 1934 generał podporucznik armii austriackiej; generał dywizji WP
 367. Karol Adam Romer 1885 - 1938 dyplomata
 368. Maciej Stefan Romer 1890 - 1955 oficer WP; naczelnik wojskowy
 369. Mateusz Romer d. 1699 podkomorzy parnawski; generał artylerii litewskiej
 370. Michał Józef Romer 1778 - 1853 marszałek szlachty; członek Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego
 371. Michał Pius Romer 1880 - 1945 prawnik; publicysta; polityk
 372. Stefan Dominik Romer 1721 - 1793 podkomorzy trocki; poseł
 373. Tadeusz Ludwik Romer 1894 - 1978 dyplomata; profesor romanistyki; emigracyjny działacz społeczny
 374. Witold Edmund Romer 1900 - 1967 inżynier chemik; profesor fototechniki
 375. Helena Romer-ochenkowska 1875 - 1947 literatka; dziennikarka; działaczka oświatowa
 376. Anna Romerowa 1895 - 1974 malarka-akwarelistka
 377. Zofia Romerowa 1885 - 1972 malarka i graficzka
 378. Aleksander Romeyko 1898 - 1965 oficer armii radzieckiej; generał brygady WP
 379. Marian Romeyko 1897 - 1970 pilot; pułkownik
 380. Wanda Romeyko-hurko 1890 - 1978 malarka; graficzka; ilustratorka
 381. Romuald Romicki 1901 - 1979 inżynier mechanik; dyrektor Głównego Instytutu Lotnictwa
 382. Modest Romiszewski 1861 - 1930 generał armii rosyjskiej i WP
 383. Sariusz Aleksander Romiszowski d. 1795 burgrabia krakowski; kasztelan sądecki
 384. Roman Romkowski 1907 - 1968 działacz komunistyczny; wiceminister bezpieczeństwa publicznego
 385. Andrzej Romocki 1923 - 1944 dowódca kompanii Rudy; kapitan AK; harcmistrz
 386. Jan Romocki 1925 - 1944 podporucznik AK; podharcmistrz; poeta
 387. Ludwik Romocki 1872 - 1927 prawnik; literat
 388. Paweł Nepomucen Romocki 1880 - 1940 inżynier technolog; minister komunikacji; działacz gospodarczy
 389. Jan Rompczyk 1898 - 1940 działacz społeczno-kulturalny i narodowy
 390. Jan Rompski 1913 - 1969 pisarz; działacz kaszubski; etnograf
 391. Domenico Roncalli d. "po 1658" kanonik warmiński; dyplomata
 392. Adolf Rondthaler 1875 - 1941 pastor; dyrektor gimnazjum
 393. Szymon Ronemberg d. "1598/1604" aptekarz krakowski; działacz ariański
 394. Abraham Ronenberg d. 1625 aptekarz; rajca krakowski
 395. Stanisław Rongenc 1897 - 1944 brązownik; działacz ruchu robotniczego; związkowego i spółdzielczego
 396. Włodzimierz Roniewicz 1893 - 1956 inżynier lądowo-wodny; profesor i prorektor Politechniki Krakowskiej
 397. Adam Feliks Ronikier 1881 - 1952 architekt; działacz polityczny i społeczny
 398. Bogdan Marian Ronikier 1873 - 1956 dramaturg; powieściopisarz
 399. Michał Aleksander Ronikier 1728 - 1802 stronnik familii; generał wojsk koronnych; cześnik litewski
 400. Wincenty Ronisz d. 1900 dziennikarz; literat
 401. Eugeniusz Ronka 1790 - 1875 leśnik; geodeta; powstaniec 1830
 402. Edward Aleksander Rontaler 1846 - 1917 pedagog; właściciel i dyrektor szkoły
 403. Walenty Ronthal 1800 - 1883 lekarz; powstaniec 1831
 404. Stanisław Ropelewski 1814 - 1865 krytyk literacki; poeta; leksykograf
 405. Edward Ropp 1851 - 1939 arcybiskup mohylewski
 406. Stefan Gottfryd Ropp d. "po 1954" inżynier metalurgii i górnictwa; ekonomista; dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich
 407. Leon Antoni Roppel 1912 - 1978 poeta; pisarz; filolog; popularyzator kaszubskiego folkloru
 408. Lucien Roquigny 1887 - 1943 dziennikarz; pedagog; poeta; tłumacz
 409. Witold Rosa 1929 - 1985 leśnik
 410. Bertrand Antoni Rosbierski 1764 - 1815 prawnik; profesor Uniwersytetu Lwowskiego; wiceprezydent Forum Nobilium
 411. Adam Rosczewicz d. 1666 prawnik; profesor; rektor i podkanclerzy UJ
 412. Adam Karol Rose 1895 - 1951 ekonomista; wiceminister przemysłu i handlu
 413. Bernard Rose 1764 - 1813 prezydent Poznania
 414. Edward Stefan Rose 1893 - 1969 ekonomista; działacz i publicysta gospodarczy
 415. Józef Konstanty Rose 1826 - 1893 profesor patologii i terapii szczegółowej
 416. Karol Rose 1863 - 1940 działacz polonijny; pierwszy polski konsul generalny RP w Berlinie
 417. Maksymilian Rose 1883 - 1937 profesor psychiatrii i neurologii
 418. William John Rose 1885 - 1968 slawista; działacz YMCA; historyk; publicysta
 419. Fabian Wilhelm Rosen d. "1687/89" pułkownik królewski; komendant Poznania
 420. Jan Rosen 1854 - 1936 malarz
 421. Jan Henryk Rosen 1891 - 1982 malarz
 422. Józef Rosen (ur. 1902) dziennikarz; publicysta; przedsiębiorca filmowy
 423. Mathias Rosen 1804 - 1865 bankier; działacz społeczny
 424. Reinhold Rosen d. 1664 pułkownik gwardii pieszej Władysława IV
 425. Kazimierz Samuel Rosenbaiger 1898 - 1981 franciszkanin; historyk; organizator franciszkańskiej narodowej prowincji w Japonii
 426. Adolf Rosenberg 1842 - 1909 leśnik
 427. Albrecht Rosenberg 1675 - 1749 syndyk Gdańska; bibliofil
 428. Henryk Wilhelm Rosenberg 1711 - 1794 podsyndyk Gdańska; tajny radca królewski; bibliofil
 429. Jerzy Rosenberg 1531 - 1592 rajca; burmistrz i burgrabia królewski w Gdańsku
 430. Alfred Rosenblatt 1880 - 1947 matematyk; fizyk; profesor uniwersytecki
 431. Jerzy Rosenblatt (ur. 1872) laryngolog; działacz syjonistyczny; poseł
 432. Józef Michał Rosenblatt 1853 - 1917 prawnik; adwokat; profesor UJ
 433. Szaja Rosenblatt 1841 - 1921 przemysłowiec
 434. Konrad Rosengart d. 1817 restaurator i właściciel hotelu
 435. Konrad Rosenstock Ignacy 1889 - 1935 inżynier; działacz; sędzia piłkarski; redaktor sportowy
 436. Dawid Rosenthal 1808 - 1889 nauczyciel lekarz; profesor
 437. Jakub Rosenthal 1844 - 1912 lekarz; ordynator oddziału ginekologicznego
 438. Maurycy Rosenthal 1862 - 1946 pianista; kompozytor; pedagog
 439. Augustyn Rosentreter 1844 - 1926 biskup chełmiński
 440. Maciej Rosentreter d. "pok. 1645" kaznodzieja luterański; pisarz polemiczny
 441. Franciszek Rosentritt d. 1598 minister bracki czeski; pisarz religijny
 442. Józef Rosenzweig 1865 - 1951 muzykolog; literat; prawnik
 443. Józef Marian Rosenzweig 1889 - 1967 adwokat; działacz socjalistyczny
 444. Paweł Rosiak (ur. 1894) tkacz; działacz komunistyczny; poseł
 445. Andrzej Rosicki 1814 - 1904 prezydent Łodzi
 446. Zygmunt Rosicz d. "1470/71" subkustosz katedry wrocławskiej; dziejopis
 447. Marcin Rosieńkiewicz 1795 - 1847 powstaniec 1830; emigrant; działacz polityczny i społeczny; autor
 448. Jan Antoni Rosieński 1916 - 1944 działacz socjalistyczny; publicysta
 449. Stanisław Rosieński 1919 - 1943 działacz socjalistyczny; publicysta
 450. Stanisław Rosiewicz 1909 - 1972 inżynier radiowy
 451. Kazimierz Rosinkiewicz d. "po 1930" powieściopisarz; dramatopisarz; autor utworów dla dzieci i młodzieży
 452. Roman Mirosław Rosinkiewicz 1895 - 1943 inżynier mechanik
 453. Bolesław Rosiński 1884 - 1964 ksiądz; profesor antropologii
 454. Feliks Rosiński 1797 - 1873 prawnik; naczelny prokurator X Departamentu Senatu
 455. Józef Rosiński 1885 - 1943 leśnik
 456. Ludwik Rosiński 1861 - 1931 drukarz; księgarz; nakładca
 457. Stefan Rosiński 1911 - 1973 chemik; dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
 458. Stefan Leon Rosiński 1888 - 1964 profesor ekonomii
 459. Stanisław Juliusz Roskosz 1915 - 1972 dziennikarz; wydawca; działacz społeczny i polityczny
 460. Józef Roskwitalski 1893 - 1939 ksiądz; rektor seminarium
 461. Franciszek Rosłaniec 1889 - 1942 ksiądz; profesor UW
 462. Romuald Karol Rosłoński 1880 - 1956 inżynier; hydrolog; profesor politechnik
 463. Henryk Rosmarin 1882 - 1955 adwokat; działacz syjonistyczny; redaktor naczelny; poseł
 464. Aleksander Rosner 1867 - 1930 profesor położnictwa i ginekologii UJ
 465. Antoni Rosner 1831 - 1896 profesor dermatologii UJ
 466. Antoni Rosner Ignacy 1865 - 1926 prawnik; dziennikarz; polityk konserwatywny
 467. Józef Rosner 1892 - 1971 fotografik
 468. Julian Eugeniusz Rosner 1903 - 1975 lekarz dermatolog i wenerolog; profesor
 469. Józef Rosnowski d. 1749 stolnik sanocki; poseł
 470. Michał Rosnowski 1897 - 1940 internista; podpułkownik WP; docent
 471. Mikołaj Rosnowski d. 1732 chorąży przemyski
 472. Stanisław Rosnowski 1884 - 1966 profesor hodowli i uprawy roślin
 473. Mikołaj Franciszek Rosochacki d. 1685 ciwun trocki; sędzia ziemski wieluński
 474. Szymon Rosołecki 1697 - 1752 pijar; pedagog; kaznodzieja
 475. Jerzy Rosołowicz 1928 - 1982 malarz
 476. Stanisław Rosołowski 1797 - 1855 poeta; tłumacz; lekarz
 477. Jan Rosół d. 1914 działacz Socjaldemokracji
 478. Stanisław Rospond 1877 - 1958 biskup pomocniczy krakowski
 479. Stanisław Józef Rospond 1906 - 1982 slawista; językoznawca; profesor
 480. Juliusz Stefan Ross 1920 - 1976 historyk sztuki; krajoznawca
 481. Antoni Rossadowski 1798 - 1865 franciszkanin; działacz emigracyjny
 482. Hanibal Rosselli 1525 - 1593 bernardyn; profesor UJ; irenista
 483. Aleksander Henryk de Rosset 1866 - 1933 inżynier; działacz polityczny; poseł
 484. Otto Rosset 1790 - 1859 lekarz wojskowy
 485. Otto De ROSSI d. "po 1680" rzeźbiarz
 486. Piotr Rossi d. "po 1810" architekt
 487. Michał Rossknecht 1846 - 1912 dyrektor browaru w Okocimiu
 488. Fryderyk Teodor Rossmann 1796 - 1873 oficer; inżynier kolejowy
 489. Henryk Rossmann 1896 - 1937 adwokat; działacz Obozu Narodowo-Radykalnego
 490. Henryk Wilhelm Rossmann 1787 - 1850 pułkownik ; profesor Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej
 491. Kazimierz Rossmann 1866 - 1944 adwokat; prezes sądu okręgowego; notariusz
 492. Jan Rossowski d. "1633/34" drukarz
 493. Stanisław Rossowski 1861 - 1940 poeta; prozaik; dramatopisarz; dziennikarz
 494. Władysław Rossowski 1857 - 1923 malarz
 495. Jan Rostafiński 1882 - 1966 zootechnik; profesor hodowli zwierząt
 496. Józef Tomasz Rostafiński 1850 - 1928 botanik; historyk nauk przyrodniczych; profesor UJ
 497. Marian Piotr Rostafiński 1897 - 1945 farmaceuta; botanik
 498. Aleksander Pankracy Rostan 1728 - 1772 jezuita; matematyk; astronom
 499. Janina Rostańska 1919 - 1944 harcerka; łączniczka AK
 500. Józef Rostek 1859 - 1929 lekarz; działacz narodowy; organizator służby zdrowia
 501. Józef Piotr Rostenkowski 1892 - 1970 działacz polonijny i samorządowy
 502. Piotr Rostenkowski 1868 - 1936 działacz polonijny
 503. Józefa Rostkowska 1784 - 1896 powstaniec 1830/ 31; emigrantka
 504. Józefa Rostkowska JuIia 1921 - 1982 zoolog; parazytolog; docent Uniwersytetu Śląskiego
 505. Adam Franciszek Rostkowski 1660 - 1738 biskup sufragan łucki; pisarz
 506. Adam Stanisław Rostkowski d. 1769 poseł; starosta wiski; tyszowski
 507. Antoni Rostkowski (XVIII w.) kanonik chełmski; zwolennik philosophiae centiorum
 508. Bernard Rostkowski 1690 - 1759 kaznodzieja luterański; autor; tłumacz pieśni religijnych
 509. Daniel Rostkowski 1800 - 1881 powstaniec 1830; emigrant; bibliotekarz Czartoryskich
 510. Jan Michał Rostkowski d. 1773 starosta wiski; poseł
 511. Jan Nepomucen Rostkowski 1769 - 1847 benedyktyn; nauczyciel
 512. Ludwik Rostkowski 1894 - 1973 okulista; docent AM w Łodzi
 513. Teodor Rostkowski 1804 - 1840 lekarz; powstaniec 1830; emigrant
 514. Aleksander Marian Rostocki 1922 - 1979 ekonomista; propagator i historyk motoryzacji
 515. Aleksander Stanisław Rostocki d. "1940?" adwokat
 516. Tadeusz Rostocki 1725 - 1805 biskup chełmski; arcybiskup kijowski i metropolita unicki całej Rusi
 517. Stanisław Rostowski 1711 - 1784 jezuita; historyk
 518. Teresa Maria Rostworowska 1923 - 1981 rzeźbiarka; konserwatorka dzieł sztuki
 519. Andrzej Rostworowski 1745 - 1831 sędzia czerski; poseł
 520. Antoni Jan Rostworowski d. 1775 emisariusz Stanisława Leszczyńskiego; starosta czeski; kasztelan zakroczymski
 521. Antoni Jan Rostworowski 1871 - 1934 ziemianin; działacz społeczny
 522. Antoni Meliton Rostworowski 1789 - 1843 oficer; prezes Komisji Województwa Lubelskiego; senator
 523. Emanuel Mateusz Rostworowski 1923 - 1989 historyk; redaktor PSB
 524. Franciszek Jan Rostworowski d. 1781 nauczyciel królewiczów; organizator konfederacji barskiej; poseł
 525. Franciszek Ksawery Rostworowski 1749 - 1816 sekretarz posła konfederacji barskiej; sędzia
 526. Henryk Rostworowski 1912 - 1984 tłumacz; autor; wykonawca pieśni i piosenek
 527. Jacek Łukasz Rostworowski d. 1691 poseł; komisarz do rokowań z Cesarstwem i elektorami brandenburskimi
 528. Jan Kanty Rostworowski 1876 - 1963 jezuita; teolog; pisarz; rekolekcjonista; dyrektor wydawnictwa
 529. Jan Maria Rostworowski 1915 - 1944 dziennikarz; publicysta; cichociemny; oficer AK
 530. Jan Michał Rostworowski 1919 - 1975 poeta; prozaik; tłumacz
 531. Jan Nepomucen Rostworowski 1799 - 1847 pisarz; muzyk; rolnik; poseł
 532. Jan Nepomucen Rostworowski 1838 - 1898 powstaniec 1863; pisarz ekonomiczno-rolniczy
 533. Jan Tadeusz Rostworowski 1779 - 1853 pułkownik WP
 534. Jan Wiktoryn Rostworowski 1678 - 1742 poseł; kasztelan wiski
 535. Janusz Rostworowski 1811 - 1891 rzeczywisty radca stanu; koniuszy dworu cesarskiego; filantrop
 536. Jerzy Marian Rostworowski 1911 - 1986 oficer; literat; malarz
 537. Karol Hubert Rostworowski 1877 - 1938 dramatopisarz; poeta; muzyk
 538. Karol Paweł Rostworowski 1874 - 1927 muzyk
 539. Michał Jan Rostworowski 1864 - 1940 prawnik; profesor UJ; sędzia
 540. Mikołaj Rostworowski 1925 - 1984 poeta; publicysta; działacz Stowarzyszenia PAX
 541. Stanisław Rostworowski 1785 - 1837 oficer napoleoński; ziemianin
 542. Stanisław Rostworowski 1858 - 1888 malarz
 543. Stanisław Janusz Rostworowski 1888 - 1944 generał brygady; inspektor i komendant AK
 544. Stefan Rostworowski 1784 - 1866 major WP; ziemianin; marszałek szlachty
 545. Stefan Marian Rostworowski 1907 - 1981 ekonomista; działacz organizacji Wolność i Niezawisłość; historyk
 546. Tadeusz Maria Rostworowski 1860 - 1928 architekt; malarz
 547. Tomasz Rostworowski 1904 - 1974 jezuita; harcmistrz; więzień polityczny; kierownik polskiej sekcji Radia Watykańskiego
 548. Wojciech Hilary Rostworowski 1877 - 1952 ziemianin; prawnik; pisarz; publicysta; senator
 549. Edmund Roszak 1900 - 1943 jezuita; profesor seminarium
 550. Jerzy Roszak 1924 - 1983 działacz polityczny; dyplomata
 551. Stanisław Roszak 1896 - 1974 lekarz pediatra
 552. Edmund Roszczynialski d. "1939/40" ksiądz; działacz społeczny
 553. Wojciech Roszek 1835 - 1894 ksiądz; działacz społeczny; taternik
 554. Stefan Roszka 1670 - 1739 ksiądz obrządku ormiańskiego; misjonarz apostolski; liturgista; filolog
 555. Feliks Roszkiewicz d. 1847 pułkownik; uczestnik wojen napoleońskich i powstania 1830/ 31
 556. Jakub Roszkowic 1567 - 1618 lekarz; rajca krakowski
 557. Janina Roszkowska 1882 - 1974 nauczycielka; dyrektorka i właścicielka szkoły Średniej
 558. Andrzej Maria Roszkowski 1912 - 1959 architekt; fotografik; działacz organizacji górskich
 559. Antoni Roszkowski 1894 - 1939 ksiądz; docent Uniwersytetu Poznańskiego; profesor
 560. Benedykt Roszkowski 1735 - 1791 reformat; kaznodzieja; dekorator
 561. Gustaw Jan Roszkowski 1847 - 1915 prawnik; profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 562. Jan Roszkowski d. 1613 poseł; kasztelan santocki; przemęcki; poznański
 563. Jan Konrad Roszkowski 1855 - 1926 generał armii rosyjskiej i WP
 564. Julian Adolf Roszkowski 1834 - 1897 generał inżynierii wojsk austriackich
 565. Ludwik Roszkowski 1736 - 1781 jezuita; profesor filozofii; matematyk; działacz KEN
 566. Marian Antoni Roszkowski 1870 - 1958 pediatra
 567. Wacław Andrzej Roszkowski 1886 - 1944 profesor zoologii UW
 568. Witold Roszkowski 1878 - 1939 leśnik; profesor Politechniki Lwowskiej
 569. Zygmunt Roszkowski d. "1521/22" podskarbi mazowiecki; kanonik warszawski; archidiakon dobrzyński
 570. Marcelina Józefa Rościszewska 1875 - 1949 pedagog; działaczka niepodległościowa i kulturalnooświatowa
 571. Adam Rościszewski 1774 - 1844 mecenas; bibliograf; dziennikarz; kolekcjoner; słowianofil
 572. Feliks Rościszewski (XVIII w.) podsędek ziemski łukowski; poseł
 573. Franciszek Rościszewski 1690 - 1768 jezuita; rektor Akademii Wileńskiej
 574. Franciszek Ignacy Rościszewski d. 1782 poseł; kasztelan sierpski
 575. Hipolit Rościszewski 1858 - 1924 nauczyciel; współzałożyciel i dyrektor seminarium nauczycielskiego
 576. Jan Rościszewski d. "po 1806" podczaszy raciąski; chorąży sierpski; poseł
 577. Jan Zygmunt Rościszewski 1839 - 1900 powstaniec 1863; dziennikarz; wydawca
 578. Lucjan Marian Rościszewski 1912 - 1943 dziennikarz; działacz konspiracyjny
 579. Piotr Paweł Rościszewski (XVIII w.) podstoli przasnyski; sędzia ziemski ciechanowski; poseł
 580. Wojciech Rościszewski 1560 - 1619 jezuita; kaznodzieja
 581. Zygmunt Rościszewski 1847 - 1887 agro- i zootechnik; docent rolnictwa
 582. Jan Rośkiewicz 1831 - 1902 generał austriacki; kartograf
 583. Antoni Roślakowski 1796 - 1842 podpułkownik WP; powstaniec 1830; emigrant; pamiętnikarz
 584. Fiszel Rotenstreich 1882 - 1938 nauczyciel gimnazjalny; senator; poseł; publicysta
 585. Jan Roth 1870 - 1944 jezuita; profesor prawa kanonicznego KUL
 586. Michał Roth 1721 - 1785 jezuita; misjonarz; pisarz
 587. Adolf Mikołaj Rothe 1832 - 1903 lekarz psychiatra
 588. Antoni Rothe 1848 - 1929 kupiec; właściciel wytwórni pierników i Świec
 589. Anna Waleria Rothenburg-rościszewska 1905 - 1980 lekarz stomatolog; żołnierz AK
 590. Witold Karol Rothenburg-rościszewski 1901 - 1943 adwokat; założyciel i komendant Pobudki
 591. Aleksander Rothert 1870 - 1937 profesor elektrotechniki i budowy maszyn elektrycznych; wynalazca
 592. Władysław Karol Rothert 1863 - 1916 botanik; profesor uniwersytecki
 593. Jakub Rothfeld 1884 - 1971 neurolog; profesor tytularny Uniwersytetu Lwowskiego
 594. Wilhelm Oswald Rotkiewicz 1906 - 1983 radiotechnik; profesor politechnik
 595. Leopold Rotlender 1826 - 1893 uczestnik rewolucji węgierskiej 1848/9; cukiernik
 596. Józef Rotstadt 1877 - 1932 działacz komunistyczny; publicysta
 597. Lila Rotstadt d. "1937?" działaczka komunistyczna; publicystka; literatka
 598. Jan Rotter 1850 - 1906 dyrektor szkoły wyższej; poseł
 599. Jan Rotter 1915 - 1977 dziennikarz; redaktor naczelny; działacz sportowy
 600. Stefan Wacław Rottermund 1878 - 1945 chirurg-ginekolog; działacz społeczno-polityczno-oświatowy
 601. Stefan Wacław Rotundus MIELESKI d. 1582 wójt wileński; prawnik; pisarz polityczny; apologeta katolicyzmu
 602. Tomasz Rotus 1556 - 1596 pedagog; rektor gimnazjum; poeta; bibliofil
 603. Andrzej Rotwand 1878 - 1951 inżynier; bankowiec; przemysłowiec; kolekcjoner
 604. Bolesław Jerzy Rotwand 1862 - 1930 adwokat
 605. Stanisław Rotwand 1839 - 1916 prawnik; finansista; przemysłowiec; filantrop
 606. Michał Rouba 1893 - 1941 malarz; grafik
 607. Napoleon Rouba 1860 - 1929 dziennikarz; literat
 608. Mikołaj Rouget 1781 - 1847 pułkownik; topograf; architekt; malarz; litograf
 609. Kazimierz Stefan Rouppert 1885 - 1963 botanik; profesor UJ
 610. Stanisław Rouppert 1887 - 1945 chirurg; generał brygady WP
 611. Stanisław Henryk Rouppert 1912 - 1966 fizyk; profesor SGGW
 612. Stefan Paweł Rowecki 1895 - 1944 generał dywizji WP; dowódca AK; działacz niepodległościowy
 613. Henryk Rowid 1877 - 1944 nauczyciel; teoretyk pedagogiki; działacz oświatowy
 614. Antoni Rowiński 1878 - 1963 inżynier górniczy
 615. Ksawery Franciszek Rowiński 1904 - 1983 radiolog; profesor akademicki
 616. Michał Rowiński 1860 - 1925 filolog klasyczny; wersolog; pedagog
 617. Stanisław Jan Rowiński 1872 - 1952 adwokat; działacz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
 618. Stefan Rowiński 1875 - 1943 księgarz; wydawca; działacz społeczny i polityczny
 619. Rudolf Jan (1887-1954) prepozyt kolegiaty; kaznodzieja; pedagog (de) Roy d. 1954 ROY Rudolf Jan (1887-1954) prepozyt kolegiaty; kaznodzieja; pedagog
 620. Stanisław Władysław Roy 1894 - 1954 Śpiewak operowy; literat; lalkarz; pedagog
 621. Józef Rozan (2 poł. XVIII w.) sekretarz przeoratu; totumfacki i korespondent Szczęsnego Potockiego
 622. Soter Antoni Rozbicki 1823 - 1876 pisarz; humorysta; muzyk; organizator imprez rozrywkowych
 623. Tadeusz Rozdeiczer-kryszkowski 1905 - 1984 prawnik; ekonomista; oficer AK
 624. Roman Rozdolski 1898 - 1967 historyk dziejów agrarnych i ruchów narodowościowych; marksolog; działacz polityczny
 625. Hieronim Rozdrażewski d. "1540/41" kasztelan przemęcki; rogoziński
 626. Hieronim Rozdrazewski d. 1600 biskup włocławski
 627. Hieronim Rozdrażewski d. 1632 poseł; kasztelan międzyrzecki
 628. Jacek Rozdrażewski d. 1651 podpułkownik zaciągów wielkopolskich; pułkownik
 629. Jakub Hieronim Rozdrażewski d. 1662 kasztelan kaliski; wojewoda inowrocławski
 630. Jan Rozdrażewski d. "1527/8" kasztelan kamieński; międzyrzecki
 631. Jan Rozdrażewski d. 1600 podkomorzy; kasztelan poznański
 632. Jan Rozdrażewski d. 1628 krajczy królowej Konstancji; starosta odolański
 633. Jarosław Rozdrażewski d. "1467/8" miecznik; podkomorzy kaliski
 634. Krzysztof Rozdrazewski d. 1580 dworzanin królewski; rotmistrz wojsk koronnych
 635. Stanisław Rozdrażewski d. 1564 kasztelan rogoziński
 636. Stanisław Rozdrazewski 1540 - 1619 jezuita; organizator; pierwszy rektor w Pułtusku
 637. Stanisław Rozdrażewski NOWOMIEJSKI d. 1609 sufragan włocławski; donator na rzecz Akademii Lubrańskich
 638. Mikołaj Rozembarski d. "1506 lub po" bachmistrz Bocheński; dyplomata
 639. Zygmunt Rozen 1874 - 1936 mineralog; petrograf; profesor Akademii Górniczej
 640. Chil Mordechaj Rozenberg d. "1936?" działacz komunistyczny; poseł
 641. Leon Rozin 1900 - 1938 działacz komunistyczny
 642. Antoni Rozmanit d. 1905 naczelnik Ekspedytury Rządu Narodowego 1863; przemysłowiec
 643. Franciszek Feliks Rozmanit d. 1878 naczelnik wydziału w organizacji Warszawy
 644. Zbigniew Aleksander Rozmanit 1889 - 1983 przemysłowiec; działacz gospodarczy
 645. Karol Rozmarek 1897 - 1973 adwokat; działacz polonijny
 646. Stefan Rozmaryn 1908 - 1969 profesor UW; dyrektor generalny w Urzędzie Rady Ministrów
 647. Bolesław Rozmarynowicz 1891 - 1959 adwokat; działacz polityczny
 648. Roman Zygmunt Rozmiłowski 1915 - 1944 oficer AK
 649. Wincenty Rozmus 1889 - 1943 ksiądz; działacz narodowy
 650. Adolf Jordan Rozwadowski 1813 - 1871 spiskowiec
 651. Antoni Rozwadowski 1697 - 1772 poseł; kasztelan halicki
 652. Antoni Rozwadowski 1786 - 1871 prałat; archidiakon kapituły krakowskiej; uczestnik ruchów niepodległościowych
 653. Florestan Brutus Rozwadowski 1822 - 1879 kartograf; zarządca prowincji w Brazylii
 654. Jan Emanuel Rozwadowski 1872 - 1935 ziemianin; ekonomista; polityk endecki
 655. Jan Michał Rozwadowski 1867 - 1935 językoznawca; profesor UJ; prezes PAU
 656. Józef Rozwadowski 1844 - 1937 ichtiolog; filolog klasyczny
 657. Józef Rozwadowski 1846 - 1878 uczestnik Komuny Paryskiej; działacz emigracyjny
 658. Kazimierz Rozwadowski 1757 - 1836 pułkownik WP; ziemianin
 659. Konstanty Rozwadowski 1875 - 1964 dyplomata
 660. Tadeusz Rozwadowski 1866 - 1928 generał broni; szef Sztabu Generalnego; Inspektor Armii
 661. Wincenty Marian Rozwadowski 1916 - 1975 działacz polskiego ruchu oporu we Francji; działacz polityczny w Afryce Południowej
 662. Władysław Alojzy Rozwadowski 1811 - 1876 powstaniec 1830; ziemianin; właściciel stadniny
 663. Zygmunt Rozwadowski 1870 - 1950 malarz
 664. Roman Rożałowski 1913 - 1984 oficer WP i AK
 665. Włodzimierz Rożałowski 1838 - 1876 powstaniec 1863; komunard
 666. Stanisław Rożanka d. 1572 lekarz; humanista; rajca krakowski; senior zboru kalwińskiego
 667. Stanisław Rożanka d. "po 1580" doktor medycyny; kanonik wrocławski i głogowski
 668. Walenty Rożanka 1542 - 1571 prawnik; sekretarz królewski
 669. Stanisław Rożanowicz 1877 - 1933 dentysta; dziennikarz; działacz narodowy i społeczny
 670. Maria Rożanowiczowa 1886 - 1981 działaczka ruchu kobiecego
 671. Adam Marian Rożański 1874 - 1940 profesor inżynierii rolniczej
 672. Feliks Rożański 1821 - 1891 ksiądz bernardyn; religioznawca; publicysta; bibliotekarz
 673. Jan Rożański (2 poł. XVIII w.) lekarz; autor książek położniczych
 674. Marian Rożański 1864 - 1927 adwokat; działacz narodowy i społeczno-polityczny
 675. Stanisław Rożański 1832 - 1894 ziemianin; poseł
 676. Marcin Rożek 1885 - 1944 rzeźbiarz; malarz
 677. Wacław Rożek d. "po 1935" działacz komunistyczny; poseł
 678. Adam Rożen d. 1619 rotmistrz piechoty koronnej; podsędek ziemski krakowski
 679. Andrzej Rożen d. "1428?" dworzanin Zygmunta Luksemburskiego
 680. Piotr Rożen d. "1389/90" starosta łęczycki
 681. Władysław Rożen 1875 - 1931 generał brygady; komendant główny Związku Strzeleckiego
 682. Zygmunt Rożen 1531 - 1582 rotmistrz jazdy; starosta dorpacki
 683. Jan Rożeński 1904 - 1968 nauczyciel; działacz oświatowy i narodowy; starosta Wałcza
 684. Karol Rożkowski 1872 - 1934 internista; działacz społeczny
 685. Antonina Rożniatowska 1860 - 1895 rzeźbiarka
 686. Abraham Rożniatowski d. 1665 poeta; pamiętnikarz; bernardyn
 687. Andrzej Rożniatowski d. 1673 rotmistrz; wojski winnicki
 688. Aleksander Rożniecki d. 1849 generał jazdy; szef tajnej policji i żandarmerii; prezes dyrekcji teatrów warszawskich
 689. Gabriel Rożniecki d. 1887 kompozytor; dyrygent; Śpiewak; pedagog
 690. Józef Bolesław Rożniecki 1890 - 1944 oficer WP; wojewoda lwowski i lubelski
 691. Stanisław Walenty Rożniecki 1865 - 1921 slawista; profesor uniwersytetu w Kopenhadze
 692. Antoni Rożnowski d. 1809 podsędek gnieźnieński; poseł
 693. Jakub Rożnowski d. "1525/6" żołnierz; stolnik poznański; starosta malborski
 694. Kazimierz Julian Rożnowski 1875 - 1939 działacz socjalistyczny; zoolog; badacz Jakucji; wyższy urzędnik państwowy
 695. Tomasz Rożnowski d. 1540 kanonik kilku kapituł; oficjał krakowski
 696. Bohdan Rożyński d. "ok. 1576" ataman kozaków zaporoskich
 697. Jan Roman Rożyński 1575 - 1610 rotmistrz królewski; hetman generalny
 698. Kiryk Rożyński d. 1599 rotmistrz królewski; poseł; ataman kozacki
 699. Michał Iwanowicz Rożyński d. "ok. 1589" ataman kozacki
 700. Mikołaj Ostafijewicz Rożyński d. "ok. 1592" wojski kijowski
 701. Ostafi Iwanowicz Rożyński d. "ok. 1587" namiestnik kijowski
 702. Walenty Roździeński d. "1640/42" kuźnik; poeta
 703. Anastazy Stanisław Róg 1873 - 1933 działacz socjalistyczny i niepodległościowy; wydawca; przemysłowiec
 704. Michał Róg 1884 - 1940 dziennikarz; działacz ruchu ludowego
 705. Juliusz Karol Rómmel 1881 - 1967 generał dywizji WP
 706. Karol Rómmel 1888 - 1967 podpułkownik kawalerii; jeździec -olimpijczyk
 707. Walenty Równicki 1882 - 1907 wójt gminy Nagłowice; poseł
 708. Karol Różalski 1848 - 1909 skrzypek; pedagog; dyrygent; kompozytor
 709. Eugenia Różańska 1906 - 1982 malarka; ilustratorka
 710. Józef Różański 1907 - 1981 dyrektor Departamentu Śledczego
 711. Marceli Różański 1885 - 1951 hodowca roślin; redaktor
 712. Marian Różański 1908 - 1963 inżynier budowlany; dyrektor budownictwa węglowego
 713. Mieczysław Marian Różański 1903 - 1969 scenograf
 714. Stanisław Zygmunt Różański 1899 - 1981 architekt; urbanista; profesor
 715. Maria Różkowska 1899 - 1979 paleozoolog; profesor; kierownik pracowni PAN
 716. Adolf Róznicki 1872 - 1932 ksiądz-zmartwychwstaniec; misjonarz; pedagog
 717. Jan Rózyc d. 1689 aptekarz; rajca krakowski
 718. Anna Julianna Różycka 1818 - 1856 działaczka spiskowa; więźniarka
 719. Andrzej Różycki d. 1749 generał major; działacz ewangelicki
 720. Antoni Różycki 1885 - 1967 aktor; dyrektor teatru
 721. Erazm Rózycki 1806 - 1893 powstaniec 1830; działacz społeczno-gospodarczy
 722. Feliks Rózycki 1887 - 1981 geolog; wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
 723. Gustaw Michał Różycki 1892 - 1975 inżynier górniczy; wynalazca
 724. Gustaw Michał Rózycki Ignacy 1911 - 1983 ksiądz; profesor UJ
 725. Jacek Sebastian Różycki d. "ok. 1707" kompozytor; kapelmistrz
 726. Jan Różycki 1603 - 1669 biskup chełmski
 727. Jerzy Witold Rózycki 1909 - 1942 matematyk; kryptolog
 728. Józef Różycki d. 1871 uczestnik wojen napoleońskich; powstaniec 1830; działacz emigracyjny
 729. Julian Józef Różycki 1834 - 1919 farmaceuta; właściciel aptek i nieruchomości
 730. Karol Różycki 1789 - 1870 pułkownik WP; działacz emigracyjny; towiańczyk; pamiętnikarz; publicysta
 731. Karol Rózycki 1879 - 1938 profesor hodowli zwierząt
 732. Leopold Różycki 1838 - 1904 lekarz; spiskowiec; emigrant; działacz społeczny
 733. Ludomir Aleksander Różycki 1883 - 1953 kompozytor
 734. Ludwik Różycki d. 1698 prowincjał reformatów
 735. Paweł Krzysztof Różycki d. 1750 księgarz
 736. Rudolf Rózycki d. "po 1934" prawnik; docent Uniwersytetu Lwowskiego; radca; sędzia; prezes sądowy
 737. Samuel Józef Różycki 1781 - 1834 generał brygady WP; dowódca korpusu w powstaniu 1830/31 ; emigrant
 738. Stanisław Różycki d. 1652 prawnik; profesor i rektor UJ; kanonik katedralny krakowski
 739. Stefan Różycki 1906 - 1980 działacz Związku Polaków w Niemczech; spółdzielca; bankowiec
 740. Stefan Franciszek Różycki 1886 - 1953 lekarz; profesor anatomii
 741. Tadeusz Edmund Różycki 1827 - 1893 dowódca powstania 1863 na Rusi
 742. Władysław Różycki 1833 - 1915 ziemianin; działacz narodowy i gospodarczy; poseł
 743. Zygmunt Różycki 1883 - 1930 poeta
 744. Tadeusz Różycki-kołodziejczyk 1887 - 1939 pułkownik dyplomowany; biolog; historyk wojskowy
 745. Heliodor Ireneusz Różycki-szwejkowski 1904 - 1967 patolog; parazytolog; profesor SGGW
 746. Franciszek Różyński 1876 - 1939 ksiądz; profesor i rektor seminarium
 747. Józef Ludwik Różyski 1898 - 1974 architekt; rzeźbiarz; profesor ASP
 748. Marcin Ruar d. "1657/58" pisarz ariański; działacz religijny
 749. Bolesław Rubach 1841 - 1912 powstaniec 1863; działacz emigracyjny
 750. Stanisław Romuald Rubaszewski 1903 - 1972 nauczyciel; oficer AK
 751. Jan Rubczak d. 1942 malarz; grafik
 752. Marcin Rubczyński 1707 - 1794 karmelita; autor dzieł ascetycznych i religijnych
 753. Witold Rubczyński 1864 - 1938 filozof; historyk filozofii; profesor UJ
 754. Władysław Paweł Rubczyński 1884 - 1962 inżynier mechanik; profesor politechnik
 755. Ludwik Rubel 1896 - 1958 dziennikarz; redaktor; wydawca; poseł
 756. Jakub Kazimierz Rubinkowski 1668 - 1749 burgrabia i poczmistrz toruński; pisarz panegirysta
 757. Wojciech Sylwester Rubinowicz 1889 - 1974 fizyk teoretyczny; profesor
 758. Akiba Rubinstein 1882 - 1961 zawodowy szachista; mistrz Polski
 759. Artur Rubinstein 1887 - 1982 pianista
 760. Helena Rubinstein 1870 - 1965 przedsiębiorca branży kosmetycznej; kolekcjonerka dzieł sztuki
 761. Helena Rubinsztein Izaak 1880 - 1945 rabin; działacz Mizrachi; senator; poseł
 762. Leon Rubinsztein 1912 - 1961 inżynier; działacz komunistyczny; wyższy urzędnik
 763. Josef Rubinsztejn 1904 - 1978 poeta
 764. Aleksander Ruchaj 1897 - 1966 działacz niepodległościowy; pułkownik dyplomowany
 765. Justynian Ruciński 1810 - 1892 uczestnik spisku Konarskiego; zesłaniec
 766. Stanisław Franciszek Ruciński 1895 - 1966 podinspektor Policji Państwowej; komendant
 767. Szczęsny Ruciński 1867 - 1926 działacz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
 768. Jan Jerzy Rucker 1867 - 1945 przemysłowiec; działacz gospodarczy; radny Lwowa
 769. Zygmunt Rucker 1836 - 1888 aptekarz; radny Lwowa
 770. Wilhelm Ruckemann 1894 - 1986 generał brygady WP
 771. Jan Ruckgaber 1799 - 1876 pianista-wirtuoz; dyrygent; pedagog; kompozytor
 772. Andrzej Ruczel (połowa XV w.) filozof; profesor UJ
 773. Mikołaj Ruczel d. 1519 burmistrz kościański i poznański
 774. Mikołaj Ruczel d. 1526 pisarz miejski poznański; kanonik kolegiaty św. Marii Magdaleny; kronikarz
 775. Adam Ludwik Ruczka 1883 - 1945 nauczyciel; działacz społeczny
 776. Ludwik Ruczka 1814 - 1897 ksiądz; profesor historii Kościoła i prawa kanonicznego; poseł; opiekun Sybiraków
 777. Eustachy Ruczyński (ur. 1802/03) ziemianin; spiskowiec
 778. Teofil Ruczyński 1896 - 1979 nauczyciel; poeta; publicysta; działacz kulturalny
 779. Franciszek Ruda 1876 - 1945 dziennikarz; działacz społeczny
 780. Wawrzyniec Jan Rudawski 1617 - 1674 kanonik warmiński i ołomuniecki; historyk
 781. Henryk Krzysztof Rudert 1811 - 1862 lutnik; muzyk; kompozytor
 782. Rudger z Sokołowa / Rudger of Sokołowa d. "po 1301" notariusz; podkanclerzy brzeski kujawski
 783. Herman Rudiger d. 1613 przedsiębiorca
 784. Roman Rudkowski 1898 - 1954 oficer WP i AK
 785. Sergiusz Rudkowski 1873 - 1944 karaimski działacz społeczny i literat
 786. Jerzy Stanisław Rudlicki 1893 - 1977 inżynier; konstruktor samolotów
 787. Stefan Rudniański 1887 - 1941 historyk filozofii; pedagog; działacz komunistyczny
 788. Elżbieta Rudnicka 1891 - 1979 nauczycielka i pionierka gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej
 789. Eugenia Stanisława Rudnicka 1903 - 1982 nauczycielka wychowania fizycznego
 790. Halina Irena Rudnicka 1909 - 1982 autorka książek dla dzieci i młodzieży
 791. Zofia Rudnicka 1823 - 1903 powieściopisarka; nowelistka; pisarka dla dzieci
 792. Zofia Rudnicka 1907 - 1981 prawnik; działaczka Żegoty
 793. Adam Antoni Rudnicki 1785 - 1838 lekarz medycyny; pionier weterynarii; dyrektor Instytutu Weterynarii w Burakowie
 794. Antoni Ignacy Rudnicki 1779 - 1848 pułkownik artylerii WP; dyrektor arsenału
 795. Apolinary Hipolit Rudnicki 1887 - 1970 nauczyciel; dyrektor szkoły średniej; działacz związkowy i ruchu ludowego
 796. Dominik Rudnicki 1676 - 1739 jezuita; kaznodzieja; pisarz
 797. Edmund Rudnicki 1892 - 1957 muzyk; dyrektor muzyczny Polskiego Radia
 798. Henryk Rudnicki 1905 - 1980 dziennikarz
 799. Jan Gwalbert Rudnicki 1753 - 1809 starosta sugijski; konsyliarz konfederacji targowickiej; poseł
 800. Jan Piotr Rudnicki 1867 - 1944 mistrz kamieniarski; działacz społeczny i gospodarczy
 801. Janusz Kazimierz Rudnicki 1897 - 1942 działacz skautowski i niepodległościowy; harcmistrz
 802. Jerzy Wiesław Rudnicki 1904 - 1970 leśnik; kierownik Zakładu Hodowli Lasu
 803. Józef Rudnicki (XVIII w.) kasjer generalny Komisji Skarbu Koronnego; starosta kąkolownicki
 804. Józef Rudnicki d. 1802 konfederat barski; brygadier kawalerii narodowej; targowiczanin
 805. Józef Rudnicki 1782 - 1849 oficer; major inwalidów; pamiętnikarz
 806. Juliusz Rudnicki 1881 - 1948 matematyk; profesor
 807. Kazimierz Rudnicki 1879 - 1959 adwokat; prokurator; podsekretarz stanu
 808. Lucjan Rudnicki 1882 - 1968 działacz ruchu robotniczego; publicysta; pamiętnikarz; literat
 809. Mikołaj Rudnicki 1881 - 1978 językoznawca; profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 810. Przemysław Jakub Rudnicki 1584 - 1650 jezuita; wychowawca Jana Kazimierza; rektor szkół; prowincjał
 811. Stanisław Rudnicki d. "ok. 1630" sędzia ziemski kaliski; poseł
 812. Stanisław Wojciech Rudnicki 1896 - 1962 harcmistrz; prawnik; sędzia; działacz społeczny
 813. Stefan Rudnicki 1904 - 1965 kapitan WP; major AK
 814. Szymon Rudnicki 1552 - 1621 biskup warmiński
 815. Władysław Rudnicki 7832 - 1879 lekarz; pamiętnikarz
 816. Władysław Rudnicki d. "po 1882" powstaniec 1863
 817. Roman Rudniecki 1893 - 1965 inżynier architekt; pionier przemysłu radiotechnicznego i radiofonii
 818. Jan Rudnik 1922 - 1986 lekarz ftyzjopneumonolog dziecięcy
 819. Michał Rudnik 1864 - 1941 rolnik; poseł; senator
 820. Miłena Natalia Rudnyćka 1892 - 1976 nauczycielka; publicysta; działaczka polityczna; posłanka
 821. Stepan Rudnyćkyj (1877 po 1942) geograf; docent Uniwersytetu Lwowskiego
 822. Rudolf d. 1454 książę na Zaganiu
 823. Bazyli Rudomicz d. 1672 rektor Akademii Zamojskiej
 824. Andrzej Rudomina 1596 - 1631 jezuita; misjonarz
 825. Maciej Rudomina d. 1586 rajca i burmistrz wileński; dzierżawca uciański
 826. Maciej Rudomina DUSIACKI d. 1756 podkomorzy brasławski; poseł
 827. Maciej Rudomina DUSIACKI d. 1621 wojski brasławski
 828. Maciej Rudomina DUSIACKI 1581 - 1646 rotmistrz husarski; poseł; chorąży kasztelan nowogródzki
 829. Maciej Rudomina DUSIACKI 1615 - 1651 chorąży; marszałek brasławski; starosta uświacki
 830. Maciej Rudomina DUSIACKI d. 1655 marszałek brasławski; kasztelan połocki; wojewoda miński
 831. Maciej Rudomina DUSIACKI d. 1649 chorąży brasławski; starosta uświacki; kasztelan derpski; smoleński
 832. Maciej Rudomina DUSIACKI (m. 1684) pułkownik; starosta starodubowski
 833. Zofia Rudoszańska-iwaszkiewiczowa 1885 - 1971 nauczycielka; działaczka ruchu nauczycielskiego i kobiecego
 834. Jan Rudowski 1891 - 1945 ziemianin; działacz gospodarczy; poseł; senator
 835. Jan Szymon Rudowski d. 1905 powstaniec 1863; ziemianin
 836. Jerzy Rudowski 1901 - 1973 inżynier mechanik; konstruktor; wykładowca SGGW
 837. Szymon Rudowski 1875 - 1941 inżynier hutnik
 838. Stefan Rudyk 1891 - 1969 metropolita prawosławny; zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 839. Adolf Rudyński 1819 - 1873 dziennikarz; redaktor
 840. Helena Rudzińska 1909 - 1984 nauczycielka; porucznik AK; publicystka
 841. Kamila Anna Rudzińska 1943 - 1975 historyk i socjolog literatury
 842. Andrzej Rudziński 1910 - 1980 grafik; pedagog; profesor ASP
 843. Edward Rudziński 1891 - 1980 ziemianin; ichtiolog; działacz konspiracyjny
 844. Eustachy Rudziński 1885 - 1953 nauczyciel; poseł; działacz spółdzielczy
 845. Franciszek Rudziński d. 1742 cześnik koronny; marszałek sejmu
 846. Henryk Rudziński 1885 - 1967 lekarz chorób wewnętrznych; zakaźnych; dziecięcych; działacz społeczny
 847. Jacek Rudziński 1906 - 1980 ekonomista; wiceprezes Centralnego Urzędu Planowania
 848. Kazimierz Rudziński d. 1759 kasztelan czerski; wojewoda mazowiecki; regimentarz
 849. Marian Rudziński 1894 - 1952 ziemianin; ekonomista; polityk; działacz społeczny; oficer AK
 850. Michał Rudziński 1730 - 1764 wojewoda mazowiecki
 851. Mieczysław Rudziński 1887 - 1940 adwokat
 852. Oskar Rudziński 1857 - 1919 ziemianin; hodowca ryb
 853. Roman Rudziński 1914 - 1985 filozof; historyk filozofii
 854. Samuel Stanisław Rudziński d. "1686?" poseł; chorąży; kasztelan czerski
 855. Stanisław Rudziński 1867 - 1915 malarz
 856. Stefan Rudziński d. 1675 bernardyn; biskup bakowski
 857. Szymon Rudziński d. 1744 reformat; kanonista
 858. Władysław Rudziński 1619 - 1686 jezuita; rektor Akademii Wileńskiej
 859. Leontyna Barbara Rudzka 1858 - 1929 nauczycielka; właścicielka szkoły Średniej żeńskiej
 860. Maria Rudzka 1887 - 1978 przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
 861. Hanna Natalia Rudzka-cybisowa 1897 - 1988 malarka; profesor ASP
 862. Aleksander Rudzki 1831 - 1866 malarz
 863. Aleksander Rudzki 1838 - 1901 profesor urządzania lasów
 864. Andrzej Rudzki 1713 - 1766 jezuita; filozof; teolog; prowincjał
 865. Franciszek Ksawery Rudzki d. "ok. 1846" publicysta; literat; prawnik; numizmatyk
 866. Jan Rudzki d. 1735 podkomorzy czerski; poseł
 867. Kazimierz Rudzki 1911 - 1976 aktor; reżyser; pedagog; satyryk
 868. Konstanty Rudzki 1820 - 1899 inżynier; założyciel fabryki wyrobów metalowych
 869. Maurycy Pius Rudzki 1862 - 1976 geograf; astronom; profesor UJ
 870. Stefan Piotr Rudzki 1875 - 1941 ftyzjatra; działacz socjalistyczny; niepodległościowy i społeczny; pułkownik WP
 871. Zdzisław Rudzki 1879 - 1952 nauczyciel; przyrodnik; dyrektor gimnazjum
 872. Jan Rudzki-wężyk 1792 - 1874 malarz; rzeźbiarz; architekt; złotnik; znawca sztuki
 873. Adam Ruebenbauer 1867 - 1930 prawnik; działacz ruchu ludowego; poseł
 874. Albin Józef Ruebenbauer 1817 - 1883 prawnik; uczestnik ruch-u narodowego
 875. Henryk Ernest Ruebenbauer 1881 - 1944 farmakognosta; lekarz medycyny; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 876. Emil Andrzej Ruecker 1897 - 1934 dziennikarz; urzędnik MSZ
 877. Jan Ruff 1895 - 1941 adwokat
 878. Stanisław Ruff 1872 - 1941 chirurg
 879. Józef Ruffer 1878 - 1940 poeta; tłumacz; rzeźbiarz; bibliotekarz
 880. Klemens Rugiewicz 1859 - 1911 inżynier górniczy; geolog; dyrektor
 881. Edward Wilhelm Ruhle 1905 - 1988 geolog; kartograf; dyrektor Instytutu Geologicznego
 882. Halina Ruhle 1905 - 1986 geograf; nauczycielka; oficer AK
 883. Michał Rukiewicz d. 1841 żołnierz napoleoński; filomata; sybirak
 884. Edward Leopold Rulikowski 1825 - 1900 badacz dziejów Ukrainy
 885. Józef Rulikowski 1838 - 1863 powstaniec 1863
 886. Ludwik Rulikowski 1784 - 1872 ziemianin; sędzia pokoju; poseł; filantrop
 887. Mieczysław Jakub Rulikowski 1881 - 1951 księgoznawca; historyk teatru
 888. Wacław Rulikowski 1822 - 1892 ziemianin; przemysłowiec; heraldyk
 889. Wincenty Rulikowski 1768 - 1844 senator kasztelan Królestwa Polski
 890. Jan Rullus d. 1532 humanista; pedagog; bibliofil
 891. Wolimuntowicz Rumbold d. 1432 marszałek ziemski litewski; starosta witebski i żmudzki
 892. Hipolit Rumbowicz d. 1838 matematyk; profesor Uniwersytetu Wileńskiego
 893. Witold Rumbowicz 1882 - 1945 konstruktor lotniczy
 894. Zygmunt Jan Rumel 1915 - 1943 poeta; działacz ROCH
 895. Bolesław Rumiński 1907 - 1971 chemik; działacz komunistyczny; minister; działacz gospodarczy
 896. Stanisław Rumiński 1929 - 1984 ksiądz; teolog
 897. Tomasz Jan Rumiński 1930 - 1982 grafik; scenograf
 898. Chaim Mordehaj Rumkowski 1877 - 1944 kupiec; współwłaściciel fabryki pluszu; działacz syjonistyczny
 899. Julian Eugeniusz Rummel 1879 - 1954 inżynier budowy okrętów; działacz morski i gospodarczy
 900. Władysław Rummel 1854 - 1930 inżynier komunikacji; budowniczy portów morskich
 901. Helena Rumowska 1867 - 1899 powieściopisarka; nauczycielka
 902. Wiktor Rumpfelt 1890 - 1965 działacz socjalistyczny; plebiscytowy i powstańczy; poseł
 903. Kazimierz Rumsza 1886 - 1970 oficer armii rosyjskiej; pułkownik WP
 904. Edward Rumun d. "1942? 1945?" dziennikarz; redaktor naczelny Polski Zachodniej
 905. Jan Rundbaken 1883 - 1941 poeta; krytyk; urzędnik
 906. Alfred Rundo 1877 - 1939 inżynier komunikacji; hydrolog; kierownik Instytutu Hydrograficznego
 907. Szymon Rundstein 1876 - 1942 adwokat; radca prawny MSZ; wykładowca prawa międzynarodowego
 908. Stanisław Izydor Runge 1888 - 1953 weterynarz; profesor weterynarii; rektor
 909. Tomasz Maciej Runge 1898 - 1975 oficer WP; cichociemny; oficer AK
 910. Tomasz Maciej Rupert I d. 1409 książę na Legnicy
 911. Tomasz Maciej Rupert II d. 1431 książę na Lubinie i Chojnowie
 912. Franciszek Ludwik Rupiński d. "po 1829" burmistrz Preny; obrońca praw chłopskich
 913. Jerzy Mieczysław Rupniewski 1888 - 1950 malarz
 914. Roch Rupniewski 1802 - 1876 powstaniec 1830; działacz demokratyczny
 915. Roman Kajetan Rupniewski 1802 - 1892 oficer artylerii WP; powstaniec 1830; malarz amator
 916. Stefan Bogusław Rupniewski 1671 - 1731 biskup kamieniecki; łucki
 917. Joachim Rupniowski d. 1641 minister ariański; kaznodzieja
 918. Krzysztof Michał Rupniowski d. "1670/71" wojski krakowski; kasztelan sądecki
 919. Gustaw Rupp 1888 - 1978 współtwórca przemysłu dźwigowego
 920. Rudolf Apolinary Rupp 1894 - 1938 pułkownik WP; jeździec sportowy
 921. Karol Adolf Ruprecht 1821 - 1875 spiskowiec 1846; sybirak; członek Rządu Narodowego; działacz emigracyjny
 922. Alfred Rurawski 1841 - 1873 malarz
 923. Antoni Marian Rusiecki 1892 - 1956 matematyk; autor podręczników; popularyzator matematyki
 924. Bolesław Michał Rusiecki 1824 - 1913 malarz; rysownik; kolekcjoner
 925. Bolesław Michał Rusiecki Ignacy d. "po 1844" podpułkownik WP; powstaniec 1830; emigrant
 926. Jan Rusiecki d. 1612 działacz sejmikowy; poseł; podsędek; sędzia ziemski kaliski
 927. Józef Rusiecki 1817 - 1873 ziemianin; kolekcjoner; wydawca źródeł historycznych
 928. Kanuty Rusiecki 1800 - 1860 malarz; pedagog
 929. Stanisław Rusiecki d. 1720 oboźny litewski
 930. Stanisław Filip Rusiecki 1862 - 1944 kolekcjoner
 931. Stefan Rusiecki d. 1671 rotmistrz królewski; kasztelan miński
 932. Franciszek Rusin 1900 - 1965 nauczyciel; działacz oświatowy
 933. Mikołaj Rusin d. "po 1330" rajca krakowski
 934. Kazimierz Rusinek 1905 - 1984 dziennikarz; działacz związkowy i polityczny; minister
 935. Zygmunt Rusinek 1893 - 1984 działacz polityczny i społeczny; poseł
 936. Elżbieta Stefania Rusinowa 1923 - 1979 lekarz; kierownik Kliniki Chorób Oczu
 937. Anastazy Rusinowski 1829 - 1893 drukarz; nakładca; wydawca
 938. Władysław Rusiński 1911 - 1986 historyk gospodarczy; profesor
 939. Pelagia Russanowska 1792 - 1863 filantropka
 940. Tomasz Russel (XVIII w.) architekt
 941. Cezary Russjan 1867 - 1934 matematyk; fizyk; profesor UJ
 942. Franciszek Russocki d. "1569?" poseł; kasztelan nakielski
 943. Marcjan Russocki 1693 - 1756 generał major
 944. Mikołaj Russocki d. 1548 kasztelan biechowski; starosta łęczycki i rawski
 945. Mikołaj Russocki d. 1818 cześnik krakowski; poseł
 946. Włodzimierz Józef Russocki 1818 - 1890 ziemianin; poseł; prezes Towarzystwa Kredytowego
 947. Franciszek Russyan 1706 - 1788 dominikanin; prowincjał
 948. Franciszek Russyan 1788 - 1861 pułkownik WP powstaniec 1830
 949. Jan Nepomucen Rust 1775 - 1840 profesor chirurgii UJ i Uniwersytetu Berlińskiego
 950. Jan Rustecki 1903 - 1974 działacz komunistyczny; minister
 951. Józef Rutejko 1828 - 1907 pedagog; bibliotekarz; emigrant
 952. Jan Rustem 1762 - 1835 malarz; pedagog
 953. Władysław Ruszała 1908 - 1945 kapucyn; misjonarz
 954. Hieronim Michał Ruszczewski 1813 - 1880 powstaniec 1830; 1848 i 1863; członek Towarzystwa Demokratycznego
 955. Zygmunt Edward Ruszczewski 1917 - 1968 anatomopatolog; profesor medycyny; pułkownik WP
 956. Damian Ruszczyc d. "po 1707" rotmistrz chorągwi pancernej; pułkownik wojsk koronnych
 957. Ferdynand Ruszczyc 1870 - 1936 malarz; grafik; inscenizator; scenograf; działacz społeczny; profesor ASP
 958. Henryk Ruszczyc 1901 - 1973 wychowawca niewidomych dzieci
 959. Jerzy Ruszczyc d. "po 1677" rotmistrz; pułkownik jazdy koronnej
 960. Roman Ruszczyc d. "po 1702" rotmistrz chorągwi wołoskiej
 961. Ludwika Ruszczycówna 1880 - 1975 bibliotekarka; działaczka oświatowo-społeczna
 962. Teresa Ruszczyńska 1918 - 1985 historyk sztuki
 963. Adam Ruszczyński 1875 - 1930 adwokat; prezes Sądu Apelacyjnego
 964. Marcin Ruszel 1593 - 1658 dominikanin; profesor teologii; pisarz religijny
 965. Franciszek Ruszkiewicz 1875 - 1933 emigrant; działacz polonijny dziennikarz
 966. Józef Wilhelm Ruszkiewicz 1802 - 1872 ksiądz; przywódca ludowy powstania poznańskiego
 967. Kazimierz Ruszkiewicz 1836 - 1925 arcybiskup tytularny; sufragan warszawski
 968. Kazimierz Ruszkowska Irena 1900 - 1971 profesor entomolog
 969. Andrzej Ruszkowski d. "1653?" poseł; kasztelan inowrocławski
 970. Jan Tadeusz Ruszkowski 1889 - 1961 entomolog; profesor
 971. Jerzy Stanisław Ruszkowski 1887 - 1934 zoolog; helmintolog
 972. Mikołaj Ruszkowski d. 1651 oficjał i kustosz warszawski; opat paradyski
 973. Ryszard Ruszkowski 1856 - 1898 aktor; śpiewak operetkowy; komediopisarz
 974. Stanisław Ruszkowski d. 1597 rotmistrz koronny; chorąży kaliski
 975. Wojciech Roman Ruszkowski 1897 - 1976 aktor; śpiewak
 976. Franciszek Ruśkiewicz 1819 - 1883 malarz
 977. Stanisław Ruśkiewicz 1895 - 1942 major WP; oficer Związku Walki Zbrojnej
 978. Tomasz Ruśkiewicz 1867 - 1926 inżynier elektryk; działacz społeczny
 979. Antoni Ruta 1875 - 1939 szopkarz krakowski; murarz
 980. Antoni Ruta 1901 - 1960 szopkarz krakowski; murarz
 981. Tadeusz Ruta 1900 - 1976 szopkarz krakowski; murarz
 982. Bogdan Antoni Rutha 1920 - 1983 literat
 983. Teofil Rutka 1622 - 1700 jezuita; teolog; pisarz
 984. Bohdan Rutkiewicz 1887 - 1933 biolog; filozof; profesor KUL
 985. Jan Rutkiewicz 1875 - 1950 działacz socjalistyczny
 986. Wincenty Jan Rutkiewicz 1906 - 1945 działacz komunistyczny
 987. Jadwiga Rutkiewiczowa 1875 - 1958 działaczka socjalistyczna
 988. Andrzej Rutkowic d. "po 1650" lekarz; geograf
 989. Alicja Rutkowska 1927 - 1980 muzyk; pedagog
 990. Karolina Rutkowska 1766 - 1828 aktorka; śpiewaczka
 991. Adam Rutkowski 1912 - 1987 historyk
 992. Andrzej Rutkowski 1894 - 1973 działacz sportowy; międzynarodowy sędzia piekarski
 993. Andrzej Jan Rutkowski 1760 - 1830 aktor; śpiewak; dyrektor teatru
 994. Antoni Rutkowski 1805 - 1873 powstaniec 1830; emigrant; bibliotekarz
 995. Antoni Wincenty Rutkowski 1859 - 1886 kompozytor; pianista; pedagog
 996. Bolesław Tadeusz Rutkowski 1895 - 1944 ekonomista; działacz Narodowej Demokracji i konspiracyjny
 997. Bronisław Rutkowski 1898 - 1964 organista; pedagog; publicysta; edytor; dyrygent
 998. Feliks Zdzisław Rutkowski 1878 - 1964 geolog; profesor instytutu; tłumacz
 999. Franciszek Rutkowski 1885 - 1944 ksiądz; dyrektor Biura Episkopatu Polskiego
 1000. Henryk Rutkowski 1903 - 1925 działacz komunistyczny
 1001. Hipolit Rutkowski 1896 - 1961 architekt
 1002. Hipolit Rutkowski Ignacy 1746 - 1815 pijar; poeta
 1003. Jan Rutkowski 1859 - 1901 dziennikarz; literat
 1004. Jan Rutkowski 1886 - 1949 historyk gospodarczy; profesor Uniwersytetu Poznańskiego
 1005. Jan Rutkowski 1900 - 1984 działacz komunistyczny PZPR; uczestnik walk w obronie Hiszpanii
 1006. Jan Kornel Rutkowski 1855 - 1932 farmaceuta; przemysłowiec
 1007. Jerzy Maciej Rutkowski 1890 - 1972 profesor chirurgii AM
 1008. Józef Leon Rutkowski d. 1774 sędzia ziemski dobrzyński; poseł
 1009. Leon Rutkowski 1862 - 1917 lekarz; antropolog; działacz Narodowej Demokracji i społeczny
 1010. Leopold Euzebiusz Rutkowski 1887 - 1949 pracownik PCK; działacz konspiracyjny
 1011. Maksymilian Kazimierz Rutkowski 1867 - 1947 chirurg; profesor UJ
 1012. Piotr Rutkowski 1866 - 1932 aptekarz; działacz społeczno-oświatowy
 1013. Roman Rutkowski (ok. 1785 po 1813) tłumacz; dramatopisarz
 1014. Stanisław Rutkowski 1892 - 1979 pedagog; działacz społeczny
 1015. Szczęsny Rutkowski 1887 - 1940 malarz; krytyk artystyczny; publicysta
 1016. Teodor Ernest Rutkowski 1816 - 1881 dziennikarz; poeta; towiańczyk
 1017. Teofil Rutkowski 1809 - 1881 ziemianin podolski; marszałek bracławski
 1018. Walerian Rutkowski 1837 - 1897 ziemianin; publicysta; działacz narodowy; redaktor
 1019. Wincenty Stefan Rutkowski 1895 - 1953 kapitan artylerii WP; podpułkownik AK
 1020. Władysław Michał Rutkowski 1886 - 1964 nauczyciel; dyrektor gimnazjalny