User:Piotrus/List of Poles/Lichtenstein-Majkowski

 1. Leon Lichtenstein 1878 - 1933 profesor matematyki
 2. Leon Lichtfuss Idzi 1568 - 1622 burmistrz Torunia; burgrabia królewski
 3. Leon Licinius Namysłowski d. "po 1633" minister ariański; pisarz; polemista religijny
 4. Ludwik Stanisław Liciński 1874 - 1908 poeta; prozaik; etnograf
 5. Alf Liczmański 1904 - 1940 działacz harcerski; pedagog; więzień Stutthofu
 6. Herman Lieberman 1870 - 1941 adwokat; polityk; publicysta
 7. Jerzy Liebert 1904 - 1931 poeta
 8. Stanisław Gustaw Liebhart 1897 - 1968 ginekolog-położnik; profesor
 9. Krzysztof Liebruder 1592 - 1659 kaznodzieja luterański; autor podręczników
 10. Wacław Damian Lieder 1866 - 1912 poeta
 11. Julian Konrad Liedtke 1835 - 1870 ekonomista; publicysta; redaktor
 12. Henryk Liefeldt 1894 - 1937 inżynier-konstruktor; sportowiec-automobilista
 13. Jan Marcin Liersz 1916 - 1965 dyrygent; kompozytor
 14. Sebastian Lifftel d. 1611 mieszczanin krakowski
 15. Jan Ligber d. 1827 rytownik; medalier
 16. Feliks Ligęza d. 1560 kanonik krakowski; arcybiskup lwowski
 17. Hermolaus Ligęza d. 1632 podskarbi wielki koronny
 18. Jan Ligęza d. 1419 wojewoda i starosta łęczycki
 19. Jan Ligęza d. 1458 kasztelan biecki
 20. Mikołaj Ligęza d. 1603 starosta biecki; kasztelan wiślicki
 21. Mikołaj Spytek Ligęza d. 1637 kasztelan sandomierski
 22. Piotr Ligęza d. 1543 kasztelan czechowski
 23. Piotr de Ligne d. 1815 LIGNE Helena Apolonia (1763-1815) pamiętnikarka
 24. Edward Ligocki 1887 - 1966 literat; publicysta polityczny
 25. Adolf Ligoń 1855 - 1931 działacz społeczny redaktor; pisarz
 26. Jan Ligoń 1851 - 1917 działacz społeczno-kulturalny; poeta
 27. Juliusz Ligoń 1823 - 1889 kowal hutniczy pisarz ludowy
 28. Stanisław Ligoń 1879 - 1954 pisarz i działacz kulturalny; malarz
 29. Nikodem Likiert 1852 - 1926 prawnik
 30. Edward Likowski 1836 - 1915 arcybiskup gnieźnieńsko-poznański; historyk Kościoła
 31. Henryk Walenty Likowski 1876 - 1932 historyk Kościoła; profesor UW
 32. Piotr Lilia d. 1605 teolog; mówca; prepozyt średzki
 33. Wojciech Stanisław Lilienstern 1914 - 1943 inżynier elektryk; działacz konspiracyjny
 34. Regina Lilientalowa 1877 - 1924 etnografka; pisarka; publicystka
 35. Franciszek Lilius d. 1657 kanonik; proboszcz; kompozytor
 36. Wincenty Lilius d. "ok. 1636" kompozytor; muzyk
 37. Edward August Lilpop 1844 - 1911 budowniczy
 38. Franciszek Bogusław Lilpop 1870 - 1937 architekt
 39. Stanisław Lilpop 1817 - 1866 przemysłowiec; konstruktor
 40. Wacław Józef Lilpop d. 1949 chirurg urolog
 41. Bolesław Limanowski 1835 - 1935 działacz spiskowy socjalistyczny; publicysta; senator
 42. Mieczysław Bolesław Limanowski 1876 - 1948 geolog; geograf; reżyser; krytyk teatralny
 43. Zygmunt Limanowski 1877 - 1943 statystyk; działacz PPS
 44. John Lind 1737 - 1781 anglikanin; agent Stanisława Augusta
 45. Zygfryd Linda 1920 - 1943 członek GK Szarych Szeregów
 46. Jan Lindau d. "1480/83" autor kronik
 47. Adrian von der Linde 1579 - 1631 burmistrz; burgrabia królewski
 48. Adrian von der Linde 1610 - 1682 burmistrz; burgrabia królewski
 49. Hubert Ignacy Linde 1867 - 1926 minister; prezes PKO
 50. Jan von der Linde 1542 - 1619 burmistrz; burgrabia królewski
 51. Jan Ernest Linde (1651-1721) prawnik; burgrabia królewski
 52. Lukasz Linde (1624-1660) sekretarz gdański; autor
 53. Mieczysław Eugeniusz Linde 1868 - 1940 generał dywizji WP
 54. Samuel Bogumił Linde 1771 - 1847 leksykograf; pedagog; bibliotekarz
 55. Włodzimierz Lindeman 1868 - 1933 lekarz; profesor patologii UW
 56. Adolf Lindenbaum 1904 - 1941 matematyk; logik; docent UW
 57. Janina Lindenbaumowa 1899 - 1942 filozof; pedagog
 58. Karol Czesław Linder 1920 - 1966 podpułkownik WP; grafik wojskowy
 59. Marcin Lindintolde (2 poł. XIV w.) murator; mieszczanin krakowski
 60. William Heerlein Lindley 1853 - 1917 twórca sieci wodociągowej i kanalizacynej w Warszawie
 61. Henryk Piotr Lindquist 1850 - 1890 architekt; profesor
 62. Jan Lindsay 1759 - 1822 architekt; malarz
 63. Semen Olgierdowicz Lingwen d. "po 1431" książę litewski; Nowogrodu Wielkiego i Mścisławia
 64. Jerzy Lingwenowicz d. "ok. 1457" książę litewski
 65. Józef Seweryn Liniewski 1814 - 1892 powstaniec 1830 i 1863; pamiętnikarz
 66. Michał Liniewski d. 1714 kasztelan lubaczowski i wołyński; pułkownik
 67. Jan Michał Link d. 1698 architekt; oficer artylerii
 68. Gottlieb Linka 1865 - 1920 działacz społeczny i narodowy
 69. Bronisław Wojciech Linke 1906 - 1962 malarz; rysownik
 70. Adolf Linkowski 1821 - 1890 aktor; dyrektor teatru
 71. Aleksander Linowski d. 1820 poseł sejmowy; senator; kasztelan; działacz i pisarz polityczny
 72. Zygmunt Linowski 1739 - 1808 pijar; kaznodzieja; pisarz
 73. Antoni Lipczyński d. 1863 powstaniec 1830-46-63
 74. Antoni Lipczyński Ignacy d. 1872 powstaniec 1830-46-63; polityk
 75. Andrzej Dominik Lipiewicz d. 1778 geometra; prawnik; kanonik katedralny krakowski
 76. Melania Lipińska 1865 - 1933 psycholog; historyk medycyny
 77. Aleksander Lipiński d. 1864 ksiądz; więzień stanu; bibliotekarz
 78. Augustyn Karol Lipiński d. 1814 sędzia duchowny; scholastyk i archidiakon
 79. Hipolit Lipiński 1846 - 1884 malarz
 80. Józef Lipiński 1764 - 1828 pisarz; tłumacz; krytyk literacki; teatralny
 81. Józef Benedykt Lipiński d. "ok. 1892" ślusarz; działacz demokratyczny
 82. Józef Jan Lipiński 1816 - 1864 zbieracz ludowy; badacz folkloru; historyk
 83. Józef Kazimierz Lipiński d. "po 1795" podkomorzy podolski; poseł
 84. Karol Józef Lipiński 1790 - 1861 skrzypek; kompozytor; pedagog
 85. Kazimierz Lipiński 1857 - 1911 pionier przemysłu kolejowego
 86. Kazimierz Ludwik Lipiński 1915 - 1963 sędzia; uczestnik ruchu oporu
 87. Klemens Jan Lipiński 1883 - 1916 lekarz społecznik; działacz PPS
 88. Stanisław Lipiński 1840 - 1882 rzeźbiarz
 89. Stanisław Lipiński 1884 - 1954 hodowca roślin
 90. Tymoteusz Lipiński 1797 - 1856 historyk; geograf; numizmatyk
 91. Wacław Lipiński 1896 - 1949 historyk; publicysta; podpułkownik
 92. Wojciech Karol Lipiński 1922 - 1944 działacz socjalistyczny; uczestnik ruchu oporu
 93. Jan Lipkowski 1863 - 1936 inżynier; działacz społeczny
 94. Józef Lipkowski 1863 - 1949 inżynier; poeta; działacz emigracyjny; generał WP
 95. Stanisław Lipkowski 1860 - 1942 chemik-kolorysta; senator
 96. Wacław Antoni Lipkowski 1904 - 1961 kapitan żeglugi wielkiej
 97. Augustyn Lipnicki 1821 - 1912 prepozyt katedry wileńskiej
 98. Olbracht Lipnicki d. 1657 sekretarz królewski; biskup sufragan krakowski
 99. Stanisław Lipnicki (XVI w.) dworzanin królewski; burgrabia krakowski
 100. Stanisław Jan Lipnicki d. 1681 marszałek mozyrski; pułkownik
 101. Błażej Lipowski (XVII w.) autor pierwszego polskiego regulaminu piechoty
 102. Ernest Lipowski d. 1904 oficer w wojnie francusko-pruskiej
 103. Józef Piotr Lipowski 1810 - 1866 działacz demokratyczny
 104. Jan Lippert 1877 - 1951 działacz społeczny i narodowy
 105. Alfons Jan Lippoman 1834 - 1900 rolnik; redaktor
 106. Franciszka Lipska 1864 - 1944 działaczka robotnicza
 107. Adam Lipski d. "opo1633" dworzanin Zygmunta III; dowódca lisowszczyków
 108. Andrzej Lipski 1572 - 1631 kanclerz wielki koronny; biskup krakowski
 109. Antoni Lipski 1904 - 1938 działacz komunistyczny
 110. Antoni Jan Lipski 1860 - 1930 członek pruskiej Izby Panów; powstaniec wielkopolski
 111. Feliks Aleksander Lipski d. 1702 wojewoda kaliski
 112. Jacek Lipski 1799 - 1872 konstruktor hutniczy
 113. Jacek Jan Lipski 1892 - 1925 bibliotekarz; historyk
 114. Jan Lipski 1589 - 1641 prymas Polski
 115. Jan Lipski d. 1673 sędzia ziemski kaliski; poseł
 116. Jan Lipski d. 1683 starosta czchowski; sądecki i perejasławski; poseł; pułkownik
 117. Jan Lipski d. 1832 poseł; generał major; pamiętnikarz
 118. Jan Lipski 1892 - 1943 działacz gospodarczy
 119. Jan Aleksander Lipski 1690 - 1746 podkanclerzy koronny; biskup krakowski; kardynał
 120. Józef Lipski d. 1752 poseł; kasztelan bełski i łęczycki
 121. Józef Lipski 1894 - 1958 dyplomata; ambasador RP w Berlinie
 122. Józef Egidiusz Lipski 1769 - 1812 generał major milicji gnieźnieńskiej w powstaniu 1794
 123. Kasper Zygmunt Lipski d. "ok. 1656" wojewoda rawski
 124. Konstanty Samuel Lipski d. 1698 arcybiskup lwowski
 125. Leon Wincenty Lipski 1902 - 1943 działacz ruchu robotniczego
 126. Ludwik Lipski 1900 - 1937 działacz komunistyczny
 127. Prokop Lipski d. 1638 pisarz ziemski kaliski; poseł
 128. Stanisław Lipski d. "ok. 1510" prepozyt płocki; podkanclerzy książąt mazowieckich
 129. Stanisław Lipski 1880 - 1937 kompozytor; pedagog; pianista
 130. Tadeusz Lipski 1725 - 1796 kasztelan łęczycki; generał-lejtnant; komediopisarz
 131. Wojciech Lipski 1805 - 1855 działacz polityczny i gospodarczy
 132. Jerzy Lis 1907 - 1944 Ślusarz; działacz harcerski; uczestnik ruchu oporu
 133. Leopold Lis-kula 1896 - 1919 uczestnik organizacji strzeleckich; kapitan Legionów; pułkownik
 134. Anna Lisicka 1829 - 1916 pisarka; autorka esejów z zakresu muzyki
 135. Henryk Lisicki 1839 - 1899 historyk; pisarz; publicysta
 136. Zygmunt Lisicki 1891 - 1957 pianista; profesor
 137. Andrzej Lisiecki d. 1639 instygator koronny
 138. Arkadiusz Marian Lisiecki 1880 - 1930 biskup śląski; działacz społeczny i polityczny
 139. Dominik Lisiecki 1801 - 1846 poeta; redaktor; powstaniec 1830
 140. Florenty Lisiecki d. 1875 poseł; obrońca w procesach politycznych
 141. Julian Lisiecki 1881 - 1944 architekt
 142. Michał Lisiecki 1803 - 1882 powstaniec żmudzki 1831; emigrant; pamiętnikarz
 143. Aleksander Lisiewicz 1859 - 1916 adwokat; działacz polityczny; poseł
 144. Tomasz Antoni Lisiewicz 1857 - 1930 malarz
 145. Edward Lisikiewicz (XIX w.) członek organizacji czerwonej 1863
 146. Franciszek Józef Lisikiewicz 1738 - 1822 jezuita; fizyk; kaznodzieja
 147. Franciszek Ksawery Liske 1838 - 1891 historyk; rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 148. Franciszek Lismanin 1504 - 1566 franciszkanin; profesor UJ; działacz reformacyjny
 149. Aleksander Józef Lisowski d. 1616 pułkownik królewski; lisowszczyk
 150. Franciszek Lisowski 1876 - 1939 profesor Uniwersytetu Lwowskiego; biskup tarnowski
 151. Józef Lisowski 1734 - 1809 płocki arcybiskup unicki; metropolita Kościoła unickiego
 152. Kazimierz Lisowski 1863 - 1935 mistrz blacharki; działacz narodowy
 153. Stanisław Lisowski 1880 - 1964 bibliotekarz; bibliofil; bibliograf
 154. Zygmunt Władysław Lisowski 1880 - 1955 prawnik; rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 155. Antonina Lissowska (XIX w.) organizatorka przemytu druków w okresie Wiosny Ludów
 156. Mikołaj Józef Lissowski 1811 - 1879 lekarz; działacz niepodległościowy
 157. Witold Jan Lissowski 1916 - 1965 ekonomista; docent SGPiS
 158. Antoni Listowski 1865 - 1927 generał dywizji WP
 159. Jan Liszewski 1852 - 1894 nauczyciel; poeta ludowy; założyciel Gazety Olsztyńskiej
 160. Jan Jakub Litauer 1873 - 1949 sędzia Sądu Najwyższego; członek Komisji Kodyfikacyjnej
 161. Stefan Litauer 1892 - 1959 dyplomata; dziennikarz
 162. Waleria Litawa 1918 - 1963 żołnierz BCh; działaczka Ludowego Związku Kobiet
 163. Aleksander Littich 1842 - 1893 powstaniec 1863; weterynarz
 164. Lewis Littepage 1762 - 1802 agent i szambelan Stanisława Augusta
 165. Bartłomiej Litwanides 1574 - 1635 prowincjał dominikanów; pisarz
 166. Franciszek Litwin 1899 - 1965 docent AM; działacz ruchu ludowego; minister
 167. Józef Litwin 1904 - 1966 prawnik; profesor Uniwersytetu łódzkiego
 168. Romuald Litwin 1924 - 1970 docent Politechniki Warszawskiej
 169. Augustyn Litwinek d. 1621 murator; przedsiębiorca budowlany
 170. Aleksander Litwinowicz 1879 - 1948 inżynier; generał WP
 171. Spirydion Litwinowicz 1810 - 1869 grecko-katolicki arcybiskup-metropolita lwowski
 172. Walenty Litwiński 1778 - 1823 profesor prawa; rektor UJ
 173. Alfred Lityński 1880 - 1945 hydrobiolog
 174. Stanisław Lityński 1895 - 1958 pułkownik WP
 175. Tadeusz Nydpruck Lityński d. "po 1823" literat
 176. Józef Liwo 1885 - 1939 adwokat; działacz polityczno-społeczny
 177. Józef Liwoch Ignacy 1909 - 1943 szewc; działacz ruchu robotniczego; oficer GL
 178. Edmund Liwski 1817 - 1888 historyk; pedagog
 179. Stanisław Liwszyc 1893 - 1957 lekarz-społecznik; profesor AM w Krakowie
 180. Maria Antoinette Lix 1839 - 1909 powstaniec 1863; uczestniczka wojny 1870/71; pisarka
 181. Ludwik Lizak 1886 - 1957 działacz robotniczy; redaktor
 182. Justyn Lizander d. 1841 dekorator teatralny; malarz
 183. Michał Władysław Lniski d. 1777 marszałek konfederacji barskiej
 184. Jan Andrzej Lobenwein 1758 - 1820 profesor anatomii; rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 185. Wojciech Lobert d. 1793 prezydent i wójt Starej Warszawy; działacz mieszczański
 186. Augustyn Locci d. 1660 architekt; dekorator scenograf
 187. Augustyn Wincenty Locci d. 1732 architekt amator; sekretarz Jana III Sobieskiego
 188. Marcin Lochman d. 1680 rajca krakowski; sekretarz królewski
 189. Jan Loe d. 1460 (ok. 1400-1460) burmistrz toruński
 190. Andrzej Loeaechius d. "ok. 1637" wierszopis; panegirysta
 191. Herman Loebl 1835 - 1907 namiestnik Moraw; minister dla Galicji
 192. Franciszek Dominik Loeffler 1874 - 1919 działacz socjalistyczny i społeczny
 193. Leopold Loeffler 1827 - 1898 malarz
 194. Edward Loevy 1857 - 1910 malarz; rysownik-ilustrator
 195. Maria Loevy 1854 - 1927 powieściopisarka; publicystka; poetka
 196. Adolf Adam Loewe 1811 - 1885 architekt
 197. Krol Zygmunt Loewenhardt 1834 - 1896 powstaniec 1863; emigrant
 198. Stanisław Henryk Loewenhardt 1838 - 1915 powstaniec 1863; emigrant; lekarz
 199. Henryk Loewenherz 1871 - 1936 prawnik; działacz polityczny; senator
 200. Bernard Loewenstein 1821 - 1889 rabin; kaznodzieja
 201. Leon Władysław Loewenstein 1836 - 1900 przemysłowiec; filantrop
 202. Natan Loewenstein 1859 - 1929 adwokat; poseł
 203. Stanisław Loewenstein 1890 - 1944 historyk; działacz socjalistyczny
 204. Jerzy Logau d. 1553 humanista; poeta
 205. Władysław Lohn 1889 - 1961 profesor teologii; prowincjał jezuitów
 206. Friedrich Anton Lohrmann d. "ok. 1800" malarz; rysownik
 207. Jan Loitz d. "po 1573" bankier; kupiec szczeciński
 208. Stefan Loitz 1507 - 1584 kupiec; bankier; sekretarz królewski
 209. Mikołaj Loka d. 1569 kanonik warmiński i poznański; opat oliwski
 210. Eugeniusz Lokajski 1909 - 1944 rekordzista w rzucie oszczepem; podporucznik AK
 211. Józef Piotr Lompa 1797 - 1863 nauczyciel; działacz narodowy; folklorysta; publicysta
 212. Bolesław Londyński 1855 - 1928 humorysta; tłumacz; wydawca
 213. Józef Londzin 1863 - 1929 ksiądz; działacz narodowy; poseł; senator; historyk; bibliograf
 214. Bogusław Longchamps 1808 - 1888 lekarz; powstaniec 1831
 215. Franciszek Longchamps 1840 - 1914 powstaniec 1863; przemysłowiec naftowy
 216. Franciszek Longchamps 1912 - 1969 profesor prawa administracyjnego
 217. Mieczysław Zenon Longchamps 1876 - 1939 przemysłowiec naftowy
 218. Roman Józef Longchamps 1883 - 1941 profesor prawa cywilnego; rektor
 219. Wincenty Longchamps 1808 - 1881 prawnik; powstaniec 1830; 1846
 220. Zygfryd Oskar Loppe 1883 - 1957 pastor ewangelicko-augsburski
 221. Zygmunt Lorec 1891 - 1963 malarz; grafik; ichtiolog-akwarysta
 222. Gottlieb Leberecht Lorek 1760 - 1845 pastor; etnograf
 223. Jan Kanty Lorek 1886 - 1967 misjonarz; biskup ordynariusz sandomierski
 224. Jan Lorenc 1520 - 1587 senior braci czeskich w Polsce
 225. Jan Lorentowicz 1868 - 1940 krytyk literacki i teatralny; dyrektor teatrów
 226. Friedrich Wilhelm Lorentz 1870 - 1937 językoznawca; badacz; etnograf
 227. Karol Ludwik Lorentz 1869 - 1930 pedagog; filolog
 228. Zygmunt Lorentz 1894 - 1943 historyk-pedagog
 229. Adam Stefan Loret d. "ok. 1940" dyrektor lasów państwowych
 230. Sydon Maciej Loret 1880 - 1949 historyk; dyplomata
 231. Leon Loria 1883 - 1932 podpułkownik lotnictwa WP; doktor praw
 232. Stanisław Loria 1883 - 1958 fizyk; profesor uniwersytetów
 233. Teofil Lorkiewicz 1885 - 1944 konspiracyjny Szef Leśnictwa
 234. Dorota Lorska 1913 - 1965 lekarka; działaczka komunistyczna
 235. Wiktor Loss 1855 - 1932 ksiądz; działacz śląski; publicysta
 236. Józef Antoni Lossow 1874 - 1950 działacz gospodarczy; powstaniec wielkopolski
 237. Alfred Loth 1882 - 1967 inżynier mechanik; działacz ruchu sportowego
 238. August Karol Loth 1869 - 1944 pastor luterański; działacz społeczny
 239. Edward Loth 1884 - 1944 antropolog; profesor anatomii
 240. Jerzy Loth 1880 - 1967 profesor geografii; rektor SGH w Warszawie
 241. Stefan August Loth 1896 - 1936 podpułkownik; działacz sportowy
 242. Stefan August Lotto Izydor 1840 - 1927 kompozytor; skrzypek-wirtuoz
 243. Józef Jan Louis 1803 - 1872 kupiec krakowski
 244. Józef Tadeusz Louis 1832 - 1898 prawnik; historyk
 245. Napoleon Louis 1861 - 1934 generał dywizji WP
 246. Napoleon Louis Victor 1731 - 1800 architekt
 247. Józef Benedykt Loupia d. 1760 prezydent i wójt Starej Warszawy
 248. Dymitr Lubart (XIV w.) książę tutki i włodzimierski
 249. Jakub Lubbe d. "ok. 1500" kronikarz gdański
 250. Wanda Lubecka 1895 - 1967 bibliotekarka; porucznik AK
 251. Franciszek Lubecki d. 1806 poseł; marszałek i kasztelan piński
 252. Franciszek Edward Lubecki 1883 - 1949 zoolog
 253. Franciszek Ksawery Lubecki 1778 - 1846 książę; minister skarbu
 254. Kazimierz Adam Lubecki 1880 - 1939 działacz sportowy; literat; publicysta
 255. Konstanty Lubecki 1893 - 1939 pułkownik WP
 256. Marian Tadeusz Lubecki 1888 - 1968 działacz wolnomyślicielski; kaznodzieja; religioznawca
 257. Rudolf Lubecki 1844 - 1891 ksiądz; działacz oświatowy; pisarz; rektor
 258. Jakub Lubelczyk (2 poł. XVI w.) tłumacz religijny
 259. Józef Lubelski 1884 - 1943 ksiądz; publicysta; działacz ruchu ludowego; poseł
 260. Mieczysław Jan Lubelski 1887 - 1965 rzeźbiarz
 261. Salomon Lubelski d. "ok.1941" matematyk
 262. Wilhelm Szymon Lubelski 1832 - 1891 lekarz psychiatra
 263. Karol Lubianiec 1866 - 1942 ksiądz; wychowawca; działacz społeczny:
 264. Andrzej Lubieniecki d. 1623 pisarz ariański
 265. Andrzej młodszy Lubieniecki (ur. 1590) twórca sylwy zawierającej materiały do dziejów arianizmu
 266. Jan Damascen Lubieniecki d. 1714 prowincjał dominikanów; biskup bakowski
 267. Jan Paweł Lubieniecki d. "przed 1711" generał-adiutant; chorąży nowogrodzki
 268. Jan Henryk Lubieniecki 1877 - 1947 profesor chorób wewnętrznych
 269. Julian Lubieniecki 1802 - 1862 pszczelarz
 270. Krzysztof Lubieniecki 1561 - 1624 pisarz ariański
 271. Krzysztof Lubieniecki 1598 - 1648 minister ariański
 272. Krzysztof Lubieniecki 1659 - 1729 malarz; rytownik
 273. Stanisław Lubieniecki d. 1633 teolog ariański; polemista; wierszopis
 274. Stanisław młodszy Lubieniecki 1623 - 1675 pisarz i działacz ariański; historyk; astronom
 275. Stefan Lubieniecki 1713 - 1777 biskup unicki i ostrogski
 276. Teodor Bogdan Lubieniecki d. "ok. 1718" malarz; grafik
 277. Teodozy Lubieniecki d. 1751 biskup unicki łucki i ostrogski
 278. Walerian Lubieniecki d. "1617?" biskup bakowski; bernardyn; uczestnik wojen przeciw Turkom
 279. Prandota Lubieszowski d. 1460 starosta malborski; dowódca w wojnie trzynastoletniej
 280. Jan Lubiniecki d. "1937?" rewolucjonista październikowy; działacz ruchu robotniczego
 281. Zofia Lubińska 1897 - 1965 kierowniczka kolportażu prasy Biura Informacji i Propagandy AK
 282. Cezary Lubiński 1880 - 1963 inżynier
 283. Zygmunt Piotr Lubiński 1846 - 1901 cukrownik
 284. Ludwik Ozeasz Lubliner 1809 - 1868 powstaniec 1830; emigrant; działacz polityczny; publicysta
 285. Stanisław Leopold Lubliner 1863 - 1937 laryngolog; ftyzjatra
 286. Karolina Anna Lubliner-mianowska 1899 - 1963 docent botaniki; działaczka ZHP
 287. Julian Lubliński d. "po 1862" działacz spiskowy; dekabrysta
 288. Zofia Lubodziecka 1875 - 1931 działaczka socjalistyczna; kulturalno oświatowa; tłumaczka
 289. Zygmunt Lubodziecki 1888 - 1942 adwokat; działacz PPS i ruchu zawodowego
 290. Jan Lubodzieski d. 1562 biskup chełmiński
 291. Jan Lubomelski d. 1551 burmistrz Lublina
 292. August Lubomęski 1820 - 1889 pisarz; praktyk rolniczy
 293. Władysław Rupert Lubomęski 1841 - 1907 profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i UJ
 294. Anna Maria Lubomirska (ur. ok. 1743) pani z otoczenia Stanisława Augusta
 295. Anna Maria Lubomirska Izabela 1736 - 1816 marszałkowa wielka koronna
 296. Joanna Lubomirska 1723 - 1783 chorążyna koronna; faworyta ministra Henryka Bruhla
 297. Ludwika Lubomirska d. 1836 kasztelanowa kijowska; bohaterka romansu T Kościuszki
 298. Marianna Lubomirska d. 1730 metresa Augusta II
 299. Rozalia Lubomirska 1768 - 1794 kasztelanowa kijowska; dama salonów
 300. Urszula Lubomirska d. 1776 starościna bolimowska
 301. Zofia Lubomirska 1718 - 1790 kasztelanowa krakowska
 302. Aleksander Ignacy Lubomirski 1802 - 1893 finansista; filantrop
 303. Aleksander Jakub Lubomirski 1695 - 1772 miecznik koronny generał artylerii
 304. Aleksander Michał Lubomirski d. 1677 wojewoda krakowski
 305. Andrzej Lubomirski 1862 - 1953 poseł; kurator literacki; działacz gospodarczy
 306. Antoni Lubomirski 1718 - 1782 wojewoda i kasztelan krakowski
 307. Antoni Benedykt Lubomirski d. 1761 starosta kazimierski; miecznik koronny poseł
 308. Edward Kazimierz Lubomirski 1796 - 1823 poeta; dyplomata
 309. Eugeniusz Lubomirski 1825 - 1911 działacz polityczny i gospodarczy
 310. Franciszek Ksawery Lubomirski 1747 - 1819 starosta sieciechowski; generał
 311. Henryk Lubomirski 1777 - 1850 działacz polityczny; kurator literacki; mecenas sztuki
 312. Hieronim Augustyn Lubomirski d. 1706 kasztelan krakowski; hetman wielki koronny
 313. Jan Tadeusz Lubomirski 1826 - 1908 działacz ekonomiczny; społeczny i oświatowy
 314. Jerzy Aleksander Lubomirski d. 1735 wojewoda sandomierski
 315. Jerzy Dominik Lubomirski d. 1727 wojewoda krakowski
 316. Jerzy Henryk Lubomirski 1817 - 1872 działacz polityczny; słowianofil; kurator literacki
 317. Jerzy Ignacy Lubomirski 1687 - 1753 chorąży koronny
 318. Jerzy Marcin Lubomirski 1738 - 1811 konfederat barski; generał wojsk koronnych; awanturnik
 319. Jerzy Sebastian Lubomirski 1616 - 1667 marszałek wielki i hetman polny koronny
 320. Józef Lubomirski 1751 - 1817 starosta romanowski; kasztelan kijowski; generał lejtnant
 321. Józef Karol Lubomirski 1638 - 1702 marszałek wielki koronny
 322. Kasper Lubomirski d. 1780 generał lejtnant wojsk rosyjskich; poseł
 323. Kazimierz Lubomirski 1813 - 1871 kompozytor
 324. Kazimierz Lubomirski 1869 - 1930 polityk galicyjski; poseł
 325. Konstanty Jacek Lubomirski d. 1663 poseł; podczaszy koronny
 326. Marceli Lubomirski 1810 - 1865 polityk emigracyjny
 327. Michał Lubomirski 1752 - 1825 generał wojsk koronnych
 328. Sebastian Lubomirski d. 1613 żupnik krakowski; kasztelan wojnicki
 329. Stanisław Lubomirski 1583 - 1649 wojewoda i starosta generalny krakowski
 330. Stanisław Lubomirski 1704 - 1793 wojewoda bracławski; kijowski
 331. Stanisław Lubomirski d. 1783 marszałek wielki koronny
 332. Stanisław Herakliusz Lubomirski d. 1702 marszałek wielki koronny; pisarz polityczny; poeta
 333. Stanisław Sebastian Lubomirski 1875 - 1932 przemysłowiec; finansista; działacz gospodarczy
 334. Teodor Lubomirski 1683 - 1745 wojewoda krakowski; feldmarszałek austriacki
 335. Władysław Lubomirski 1866 - 1934 ziemianin; mecenas sztuki; kompozytor
 336. Władysław Emanuel Lubomirski 1824 - 1882 przyrodnik; działacz filantropijny
 337. Zdzisław Lubomirski 1865 - 1943 członek Rady Regencyjnej; senator
 338. Seweryn Lubomlczyk 1532 - 1612 dominikanin; pisarz i teolog kontrreformacyjny; kaznodzieja
 339. Edward Lubowicki 1896 - 1959 podpułkownik; szef finansów Komendy Głównej AK
 340. Jerzy Telesfor Lubowicki 1898 - 1964 profesor prawa finansowego
 341. Marian Lubowicki 1892 - 1946 inżynier górniczy
 342. Józef Gabriel Lubowidzki d. "1869?" marszałek sejmu; prezes Banku Polskiego
 343. Mateusz Eustachy Lubowidzki 1789 - 1874 senator; dyrektor przemysłu i handlu
 344. Stefan Lubowidzki d. "1805/08" generał
 345. Władysław Lubowidzki d. 1676 poseł; sędzia ziemski krakowski; pułkownik
 346. Edward Lubowski 1837 - 1923 literat; publicysta
 347. Józef Lubowski 1824 - 1855 pianista; kompozytor
 348. Grzegorz Lubrański d. 1500 podkanclerzy koronny
 349. Jan Lubrański 1456 - 1520 humanista; mecenas; dyplomata; biskup poznański
 350. Mikołaj Lubrański d. 1524 wojewoda poznański
 351. Tomasz Lubrański d. 1537 kasztelan brzeski
 352. Wilhelm Lucenberger (2 poł. XVI w.) chirurg wojskowy
 353. Jan Nepomucen Lucy d. 1786 profesor medycyny UJ
 354. Aleksandra Laura Lude 1853 - 1920 aktorka
 355. Ludgarda d. 1283 pierwsza żona Przemysława II
 356. Ludgarda d. "po 1362" druga żona Władysława; księcia kozielsko-bytomskiego
 357. Adam Julian Ludkiewicz 1885 - 1958 profesor metalurgii stali AGH
 358. Klemens Ludkiewicz 1897 - 1937 działacz komunistyczny; publicysta; krytyk
 359. Seweryn Ludkiewicz 1882 - 1964 prezes Państwowego Banku Rolnego; minister
 360. Zdzisław Antoni Ludkiewicz 1883 - 1942 profesor; rektor SGGW; minister
 361. Ludolf d. 1519 teolog; dominikanin; profesor UJ
 362. Antoni Jan Ludwiczak 1878 - 1942 ksiądz; działacz oświatowy i polityczny
 363. Władysław Ludwig 1902 - 1944 harcmistrz; oficer AK
 364. Ludwik d. "ok. 1330" wójt Nowego Sącza
 365. Ludwik 1756 - 1817 książę wirtemberski; generał lejtnant
 366. Ludwik ze Zbąszynia / Ludwik of Zbąszynia d. 1662 bernardyn; historyk
 367. Ludwik I d. 1398 książę na Brzegu i Lubinie
 368. Ludwik I 1326 - 1382 król Węgier i Polski
 369. Ludwik II d. 1436 książę brzeski i legnicki
 370. Ludwik III d. 1441 książę niemiecki i oławski
 371. Ludwik IV 1616 - 1663 książę legnicki
 372. Karolina Ludwika 1667 - 1695 margrabina brandenburska; księżna neuburska
 373. Maria Karolina Ludwika 1611 - 1667 królowa polska; żona Władysława IV i Jana Kazimierz
 374. Sylwester Ludyga 1907 - 1944 robotnik; działacz ruchu robotniczego
 375. Jan Józef Ludyga-laskowski 1894 - 1956 major; powstaniec śląski
 376. Władysława Luhe 1884 - 1937 nauczycielka; działaczka ruchu robotniczego i oświaty
 377. Stanisław Lukas 1855 - 1882 historyk
 378. Jan Antoni Lukini 1675 - 1750 prawnik; profesor i rektor UJ
 379. Henryk Wacław Lukrec 1884 - 1952 dziennikarz; publicysta; redaktor naczelny Polskiego Radia; działacz Stronnictwa Demokratycznego
 380. Rozalia Luksemburg 1870 - 1919 teoretyk socjalizmu; działacz ruchu robotniczego; ekonomista
 381. Tomasz Lulek 1878 - 1962 profesor prawa skarbowego rachunkowości państwowej UJ
 382. Henrietta Zofia Lullier d. 1802 faworyta; kabalarka warszawska
 383. Andrzej Lupsiński d. "ok. 1580" burmistrz poznański; protektor braci czeskich
 384. Lupus d. "1180/87" biskup płocki
 385. Salomon ben Jechiel Luria 1510 - 1573 rabin; pisarz teologiczny
 386. Jan Lusiński d. 1563 minister kalwiński
 387. Leon Luster 1869 - 1942 lekarz; przemysłowiec
 388. Jan Luśtych 1833 - 1901 poeta ludowy
 389. Józef Lutak 1909 - 1944 nauczyciel; oficer AK
 390. Władysław Lutecki 1882 - 1968 ksiądz; malarz; kustosz muzeum diecezjalnego
 391. Tadeusz Eugeniusz Lutman 1903 - 1945 historyk; bibliotekarz
 392. Jan Lutomirski d. 1567 podskarbi nadworny; kasztelan sieradzki
 393. Jerzy Lutomirski d. 1694 kaznodzieja; pedagog kalwiński; superintendent dystryktu żmudzkiego
 394. Mikołaj Lutomirski d. 1566 zarządca ceł; kasztelan czechowski; zawichojski
 395. Samuel Lutomirski d. 1711 minister i pedagog kalwiński; superintendent zborów
 396. Stanisław Lutomirski d. 1575 ksiądz; pisarz i działacz reformacyjny
 397. Bolesław Lutomski 1861 - 1944 publicysta
 398. Zofia Lutosławska 1861 - 1958 poetka; powieściopisarka; dziennikarka
 399. Jan Lutosławski 1875 - 1950 publicysta; pisarz rolniczy
 400. Józef Lutosławski 1881 - 1918 ziemianin; działacz polityczny
 401. Kazimierz Lutosławski 1880 - 1924 ksiądz; działacz Narodowej Demokracji i harcerstwa; poseł
 402. Marian Lutosławski 1871 - 1918 inżynier mechanik i elektryk; działacz gospodarczo-społeczny
 403. Wincenty Lutosławski 1863 - 1954 filozof; profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 404. Bolesław Ludwik Lutostański 183 - 1890 lekarz; powstaniec; działacz społeczny; publicysta
 405. Karol Lutostański 1880 - 1939 prawnik; profesor UW
 406. Seweryn Lutostański 1839 - 1905 prawnik; sędzia
 407. Kazimierz Lux 1780 - 1846 major; pamiętnikarz
 408. Marian Wojciech Luzar 1895 - 1939 ksiądz; działacz społeczny; instruktor harcerski
 409. Fabian Luzjański d. 1523 biskup warmiński
 410. Jan Luzjański d. 1551 wojewoda chełmiński
 411. Cyriak Lwowicz 1794 - 1857 ksiądz; nauczyciel; filareta
 412. Adam Łabęcki 1730 - 1818 jezuita; poeta; tłumacz
 413. Antoni Łabęcki 1773 - 1854 prawnik; mecenas
 414. Baltazar Łabęcki d. 1645 kaznodzieja; pisarz kalwiński
 415. Franciszek Ksawery Łabęcki 1769 - 1850 malarz; historyk sztuki
 416. Hieronim Hilary Łabęcki 1809 - 1862 leksykograf; historyk górnictwa i hutnictwa
 417. Szymon Łabęcki d. 1759 tłumacz
 418. Józef Łabudek 1904 - 1943 robotnik; działacz komunistyczny
 419. Józef Łabuński 1852 - 1922 dramatopisarz; historyk prawa
 420. Mikołaj Łabuński d. 1467 biskup kamieniecki
 421. Franciszek Łacheta 1809 - 1881 ksiądz; powstaniec 1846
 422. Andrzej Łachowski 1627 - 1691 minister ariański
 423. Kazimierz Łada 1824 - 1871 muzyk; skrzypek; kompozytor
 424. Henryka Gabriela Ładnowska 1857 - 1920 aktorka
 425. Aleksander Ładnowski 1815 - 1891 aktor; reżyser; dyrektor scen prowincjonalnych; autor utworów dramatycznych
 426. Bolesław Ładnowski 1841 - 1911 aktor; reżyser
 427. Feliks Ładoń 1870 - 1920 zmartwychwstaniec; pisarz; dziennikarz; działacz polonijny
 428. Aleksander Wacław Ładoś 1891 - 1963 działacz polityczny; publicysta; dyplomata
 429. Kazimierz Ładoś 1877 - 1963 generał dywizji WP
 430. Maciej Marcjan Ładowski d. "ok. 1715" metrykant kancelarii koronnej; autor zbioru praw
 431. Stanisław Ładowski 1738 - 1798 pijar; pedagog; przyrodnik; tłumacz
 432. Wanda Władysława Ładzina 1880 - 1966 instruktorka sanitarna; posłanka; działaczka społeczna
 433. Jan Łaganowski 1625 - 1694 nauczyciel; autor podręczników; wierszopis
 434. Karol Teofil Łaganowski 1856 - 1917 prawnik; dziennikarz; literat
 435. Florian Łagowski 1843 - 1909 pedagog; publicysta
 436. Józef Łagowski 1820 - 1870 lekarz; florysta
 437. Piotr Ludomir Łagowski 1776 - 1843 pułkownik; powstaniec kościuszkowski; 1830/31
 438. Piotr Łaguna 1905 - 1941 major lotnik
 439. Stanisław Teofil Łaguna 1893 - 1962 profesor medycyny sądowej
 440. Stosław Łaguna 1833 - 1900 prawnik; mediewista; powstaniec 1863
 441. Bonifacy Łangowski 1883 - 1940 adwokat; poseł
 442. Jan Łangowski 1904 - 1953 dziennikarz; działacz Związku Polaków w Niemczech
 443. Stanisław Łańcucki d. "1937?" działacz robotniczy; poseł
 444. Józef Wincenty Łańcucki 1756 - 1841 pijar; kaznodzieja; rektor UJ; bajkopisarz
 445. Wojciech Łańcucki d. 1686 prawnik; profesor i rektor UJ
 446. Antoni Chryzanty Łapczyński d. "ok. 1740" kanonik smoleński; kaznodzieja; pisarz
 447. Kazimierz Łapczyński 1823 - 1892 botanik; etnograf; inżynier budowlany
 448. Marcjan Łapczyński 1815 - 1873 działacz spiskowy; bernardyn
 449. Walenty Łapczyński d. "ok. 1604" drukarz i oficjalista kanclerza Jana Zamoyskiego
 450. Hektor Łapicki d. 1904 wojewoda miński w 1863
 451. Julian Łapicki 1829 - 1894 rolnik; publicysta.
 452. Aleksander Łapiński 1818 - 1900 przemysłowiec
 453. Józef Łapiński 1899 - 1965 inżynier; działacz komunistyczny
 454. Kazimierz Łapiński 1874 - 1935 działacz socjalistyczny i związkowy
 455. Teofil Łapiński d. 1886 uczestnik rewolucji węgierskiej 1849; oficer armii tureckiej
 456. Wacław Łapiński 1869 - 1944 ortopeda; docent UW; działacz polityczny
 457. Wacław Łapkowski 1913 - 1941 major pilot
 458. Józef Łapsiński 1805 - 1831 poeta
 459. Jan Łasicki d. "po 1599" historyk; bibliograf; polemista różnowierczy
 460. Beata Łaska 1515 - 1576 wojewodzina sieradzka
 461. Michalina Karolina Łaska d. 1939 śpiewaczka; aktorka
 462. Aleksander Łaski 1805 - 1867 powstaniec 1830; emigrant; oficer turecki
 463. Hieronim Łaski 1496 - 1541 wojewoda sieradzki; siedmiogrodzki; żupan spiski; dyplomata
 464. Jan Łaski 1456 - 1531 kanclerz wielki koronny; prymas Polski; polityk; kodyfikator prawa
 465. Jan Łaski 1499 - 1560 reformator religijny
 466. Jarosław Łaski d. 1521 wojewoda łęczycki; sieradzki
 467. Marcin Łaski 1799 - 1853 ksiądz; administrator archidiecezji mohylewskiej
 468. Olbracht Łaski 1536 - 1605 wojewoda sieradzki
 469. Samuel Gotard Łaski d. 1611 dyplomata; rotmistrz; sekretarz królewski
 470. Stanisław Łaski d. 1550 wojewoda sieradzki; dyplomata; pisarz polityczny i wojskowy
 471. Stanisław Łaski 1904 - 1944 ksiądz; igumen; działacz konspiracyjny
 472. Krzysztof Łasko d. 1700 regimentarz; starosta dymirski
 473. Michał Łaskuda 1873 - 1929 działacz polityczny; poseł
 474. Wacław Łastowski 1880 - 1954 profesor szczegółowej uprawy roślin
 475. Aleksander Łaszcz d. 1584 poseł; kasztelan czerski
 476. Aleksander Michał Łaszcz d. 1720 kasztelan i wojewoda bełski
 477. Jan Łaszcz d. "ok. 1592" podkomorzy bełski; poseł
 478. Józef Antoni Łaszcz 1704 - 1748 biskup sufragan chełmski; koadiutor kijowski
 479. Marcin Łaszcz 1551 - 1615 jezuita; polemista; dramatopisarz
 480. Piotr Łaszcz d. 1619 rotmistrz; poseł; rokoszanin
 481. Samuel Łaszcz d. 1649 strażnik koronny; awanturnik; zagończyk
 482. Stanisław Łaszcz d. "po 1588" rotmistrz jazdy; dzierżawca lityński
 483. Tomasz Łaszcz 1863 - 1938 przemysłowiec naftowy
 484. Olga Łaszczyńska 1912 - 1971 historyk; wydawca źródeł; kustosz na Wawelu
 485. Bolesław Łaszczyński d. 1909 malarz
 486. Jakub Ignacy Łaszczyński 1791 - 1865 prezydent Warszawy; gubernator cywilny; członek rady Stanu
 487. Stanisław Ignacy Łaszczyński 1872 - 1939 chemik; wynalazca; przemysłowiec
 488. Stanisław Roman Łaszczyński 1922 - 1964 doktor nauk ekonomicznych
 489. Władysław Maurycy Łaszczyński 1840 - 1895 zootechnik; dyrektor szkoły
 490. Klementyna Łaszewska 1822 - 1895 współfundatorka i przełożona szkoły żeńskiej w Kościerzynie
 491. Stefan Łaszewski 1862 - 1924 adwokat; poseł; wojewoda pomorski
 492. Jakub Łaszkowski d. "po 1596" dworzanin i sekretarz Zygmunta Augusta
 493. Mikołaj Łaściszewski d. 1716 konsyliarz konfederacji tarnogrodzkiej
 494. Antoni Maksymilian Ławkowicz 1892 - 1955 działacz polskiego ruchu socjalistycznego
 495. Leon Ludwik Ławkowicz 1888 - 1921 działacz ruchu socjalistycznego
 496. Paweł Wacław Ławkowicz 1882 - 1935 członek PPS Proletariat; działacz społeczny
 497. Julian Ławrowski 1821 - 1873 działacz polityczny; poseł; wicemarszałek sejmu galicyjskiego
 498. Aleksander Ławrynowicz 1889 - 1944 lekarz bakteriolog; profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej
 499. Antoni Tomasz Ławrynowicz d. "po 1796" ksiądz; pedagog; bajkopisarz
 500. Stanisław Ławski d. 1575 wojewoda i vicesgerens mazowiecki
 501. Urszula Łazarewiczowa (2 poł. XVIII w.) właścicielka domu mód
 502. Antoni Łazarowicz 1817 - 1905 pisarz; badacz przeszłości Wilna
 503. Kazimierz Łazarowicz 1859 - 1914 urzędnik; działacz Ligi Narodowej i oświaty; wydawca
 504. Bolesław Franciszek Łazarski 1865 - 1915 nauczyciel; popularyzator Tatr
 505. Jan Łazarski 1892 - 1968 kolarz-olimpijczyk; działacz sportowy
 506. Józef Łazarski 1854 - 1924 lekarz; profesor farmakologii i farmakognozji UJ
 507. Mieczysław Łazarski 1852 - 1930 matematyk; rektor Politechniki we Lwowie
 508. Stanisław Łazarski 1849 - 1938 adwokat; poseł
 509. Zygmunt Łazarski d. 1943 drukarz; wydawca; bibliofil
 510. Andrysowic Łazarz d. 1577 drukarz
 511. Emil Roman Łazoryk 1897 - 1945 inżynier; profesor Politechniki Lwowskiej
 512. Samuel Łazowert d. "1937?" działacz ruchu robotniczego; rewolucjonista październikowy
 513. Henryka Wanda Łazowertówna 1910 - 1942 poetka
 514. Eugeniusz Łazowski 1807 - 1868 językoznawca
 515. Jan Stanisław Łazowski 1889 - 1941 działacz socjalistyczny; ubezpieczeniowiec; docent SGH
 516. Józef Feliks Łazowski 1759 - 1812 inżynier mostowy i drogowy; generał dywizji za Napoleona I
 517. Klaudiusz Franciszek Łazowski 1752 - 1793 inspektor generalny handlu i manufaktur; przywódca sankiulotów paryskich
 518. Witold Łaźniewski 1865 - 1938 botanik; chemik
 519. Franciszek Ksawery Łaźniński 1761 - 1819 generał; powstaniec 1794; działacz emigracyjny
 520. Stanisław Łaźniński d. 1695 skarbnik halicki; rotmistrz
 521. Eliasz Jan Łącki d. 1685 generał major; chorąży ziem pruskich
 522. Maciej Łącki d. 1557 prawnik; profesor i rektor UJ; archidiakon gnieźnieński
 523. Mikołaj Łącki 1888 - 1969 epidemiolog; higienista; organizator ochrony zdrowia; społecznik
 524. Władysław Anastazy Łącki 1821 - 1908 działacz polityczny
 525. Maria Felicja Łączkowska 1859 - 1932 nauczycielka; działaczka społeczna i oświatowa
 526. Adolf Łączyński 1796 - 1870 powstaniec 1830; poseł i działacz wielkopolski
 527. Benedykt Józef Łączyński 1779 - 1820 generał brygady
 528. Jan Łączyński d. "ok. 1601" prawnik; sekretarz królewski; stolnik przemyski
 529. Jerzy Antoni Łączyński d. 1754 kasztelan lwowski
 530. Józef Łączyński d. 1676 generał major; starosta buski
 531. Ludwik Kazimierz Łączyński d. 1751 dyplomata rosyjski
 532. Maciej Łączyński d. 1795 starosta gostyński; poseł
 533. Roman Łągwa 1891 - 1938 działacz mł. ruchu socjalistycznego i robotniczego; rewolucjonista
 534. Jan Łąka d. 1496 sekretarz królewski; podskarbi nadworny
 535. Wincenty Kazimierz Łąkowski 1888 - 1965 działacz socjalistyczny i komunistyczny
 536. Stanisław Jan Łąpiński 1848 - 1921 dziennikarz; literat; krytyk teatralny
 537. Onufry Łątkiewicz 1778 - 1838 drukarz
 538. Marian Łązyński 1869 - 1966 lekarz
 539. Józef Łebiński (ur. 1838) ksiądz; powstaniec 1863
 540. Walery Łebiński 1862 - 1915 działacz wielkopolski; publicysta; literat
 541. Władysław Łebiński 1840 - 1907 publicysta; działacz wielkopolski
 542. Maksymilian Łebkowski 1891 - 1918 działacz harcerski
 543. Jadwiga Łempicka 1903 - 1956 poetka; redaktorka
 544. Jadwiga Łempicki Ignacy (ur. 1766) charge d'affaires polski w Wiedniu
 545. Jan Łempicki (2 poł. XVIII w.) starosta różański i makowski; poseł
 546. Jan Łempicki 1910 - 1944 historyk filozofii
 547. Jerzy Łempicki 1887 - 1955 działacz gospodarczy
 548. Józef Łempicki 1745 - 1829 poseł; działacz sejmikowy
 549. Michał Antoni Łempicki 1856 - 1930 inżynier górniczy; przemysłowiec
 550. Stanisław Łempicki 1880 - 1935 redaktor; pisarz; organizator polonijny
 551. Stanisław Łempicki 1886 - 1947 historyk literatury i szkolnictwa; profesor uniwersytetów
 552. Zygmunt Łempicki 1886 - 1934 profesor filologii germańskiej UW; publicysta
 553. Zygmunt Leonard Łempicki 1867 - 1932 generał WP
 554. Jan Łepkowski d. 1778 arcybiskup smoleński unicki
 555. Jan Aleksander Łepkowski 1893 - 1942 działacz piłsudczykowski; major rezerwy
 556. Józef Aleksander Łepkowski 1826 - 1894 profesor i rektor UJ; konserwator zabytków; publicysta
 557. Leonard Łepkowski 1808 - 1838 ziemianin; działacz spiskowy
 558. Ludwik Łepkowski 1829 - 1905 malarz; konserwator obrazów
 559. Wincenty Jacek Łepkowski 1866 - 1935 profesor stomatologii UJ
 560. Bohdan Nestor Łepkyj 1872 - 1941 poeta; pisarz; historyk literatury; profesor UJ; senator
 561. Mikołaj Łęczycki 1574 - 1653 jezuita; pisarz ascetyczny
 562. Paweł Łęczycki 1572 - 1642 bernardyn; tłumacz geografii Botera
 563. Władysław Jan Łęga 1889 - 1960 ksiądz; podpułkownik
 564. Zygmunt Łęgowik 1916 - 1945 działacz PPS-WRN; oficer AL
 565. Józef Łęgowski 1852 - 1930 historyk; etnograf; organizator szkolnictwa
 566. Stanisław Walenty Łęgowski 1887 - 1939 inżynier budowy okrętów; działacz społeczny
 567. Konstanty Łękawski 1816 - 1872 działacz polityczny i wojskowy Wielkiej Emigracji
 568. Michalina Łęska 1882 - 1940 działaczka oświatowa; nauczycielka
 569. Józef Franciszek Łęski 1760 - 1825 profesor astronomii UJ; matematyk; kartograf; malarz
 570. Julian Łętowski 1857 - 1897 literat; dziennikarz
 571. Ludwik Łętowski 1786 - 1868 biskup tytularny Joppy; członek Senatu; historyk; literat
 572. Mieczysław Łętowski 1902 - 1951 instruktor harcerski
 573. Stanisław Łętowski d. 1651 kmieć z Czarnego Dunajca; przywódca chłopów
 574. Stanisław Łętowski d. 1776 podstoli; podkomorzy krakowski; poseł
 575. Stefania Łobaczewska 1888 - 1963 muzykolog; profesor UJ
 576. Adam Wawrzyniec Łobaczewski 1870 - 1928 farmaceuta; profesor UJ; działacz społeczno-polityczny
 577. Józef Łobanos 1878 - 1947 pisarz karaimski; duchowny
 578. Józef Łobarzewski Ignacy d. "1826?" oficer; publicysta; poseł
 579. Jacek Jan Łobarzewski 1818 - 1862 profesor botaniki Uniwersytetu Lwowskiego
 580. Felicjan Antoni Łobeski 1814 - 1859 malarz; dziennikarz; literat
 581. Maciej Łobocki d. 1553 archidiakon gnieźnieński; radca królów węgierskich
 582. Józef Wojciech Łobodzki 1796 - 1863 ksiądz; działacz konspiracyjny; powstaniec 1846
 583. Konstanty Łobojko 1834 - 1904 aktor; dyrektor zespołów objazdowych; fotograf
 584. Konstanty Łobos Ignacy 1827 - 1900 biskup tarnowski
 585. Jan Łobżyński d. 1654 paulin; kaznodzieja; historyk
 586. Stanisław Łochowski d. 1650 pisarz grodzki opoczyński; prawnik
 587. Marian Tadeusz Łodyński 1884 - 1972 bibliotekarz; bibliofil; historyk; podpułkownik WP
 588. Bolesław Łodziński 1850 - 1939 przemysłowiec
 589. Felicjan Łodziński 1855 - 1941 pionier przemysłu naftowego; przedsiębiorca
 590. Włodzimierz Łodziński 1892 - 1945 przemysłowiec; wynalazca
 591. Mieczysław Łoganowski d. "1937?" działacz ruchu robotniczego; rewolucjonista; dyplomata
 592. Józef Łohinowicz d. "1940?" działacz ruchu narodowowyzwoleńczego i komunistycznego
 593. Józef Łokietek d. 1941 chemik; działacz PPS
 594. Józef Łomiński Iwo 1905 - 1968 lekarz; profesor mikrobiologii uniwersytetu w Glasgow
 595. Antoni Łomnicki 1881 - 1941 matematyk; profesor i prorektor Politechniki Lwowskiej
 596. Jarosław Ludomir Łomnicki 1873 - 1931 entomolog; geolog; paleozoolog
 597. Marian Alojzy Łomnicki 1845 - 1915 zoolog; paleontolog; geolog; kustosz
 598. Krzysztof Łoniewski 1576 - 1656 ksiądz; pisarz
 599. Antoni Łopaciński d. "ok. 1777" sędzia ziemski; marszałek konfederacji barskiej
 600. Euzebiusz Marian Łopaciński 1882 - 1961 historyk; bibliofil; kolekcjoner
 601. Hieronim Rafał Łopaciński 1860 - 1906 językoznawca; etnograf; historyk; bibliofil
 602. Hieronim Rafał Łopaciński Ignacy 1722 - 1776 poseł; pamiętnikarz; dramatopisarz
 603. Hieronim Rafał Łopaciński Ignacy 1822 - 1882 ziemianin; członek władz powstańczych 1863
 604. Jan Dominik Łopaciński 1708 - 1778 biskup żmudzki
 605. Mikołaj Tadeusz Łopaciński 1715 - 1778 poseł; pisarz wielki litewski; wojewoda brzeski litewski
 606. Wacław Łopaciński d. "ok. 1595" instygator Wielkiego Księstwa Litewskiego; goniec do Moskwy
 607. Wincenty Franciszek Łopaciński 1886 - 1939 historyk; archiwista
 608. Jacek Łopacki d. 1702 lekarz; profesor UJ
 609. Jacek Augustyn Łopacki 1690 - 1761 lekarz; archiprezbiter Kościoła Mariackiego; mecenas sztuki
 610. Mikołaj Krzysztof Łopacki d. "ok. 1648" poseł; kasztelan zakroczymski
 611. Stanisław Antoni Łopacki d. 1738 lekarz; profesor UJ
 612. Lidia Łopatyńska 1909 - 1954 romanistka; docent Uniwersytetu Łódzkiego
 613. Faustyn Łopatyński d. 1886 skrzypek; pedagog; poeta; tłumacz; fotograf
 614. Konstanty Łopatyński 1892 - 1948 lekarz weterynaryjny-internista; profesor UW
 615. Feliks Wincenty Łopieński 1866 - 1941 brązownik; cyzeler; działacz społeczny
 616. Grzegorz Łopieński 1863 - 1939 brązownik; cyzeler
 617. Grzegorz Łopieński Ignacy 1865 - 1944 grafik; malarz; medalier
 618. Jan Łopieński 1838 - 1907 brązownik; cyzeler; odlewnik
 619. Michał Łopot (2 poł. XVIII w.) oboźny wielki litewski; marszałek; poseł
 620. Stanisław Łopucki d. 1669 malarz; dekorator; kartograf
 621. Maria Łopuska 1871 - 1935 pedagog; działaczka socjalistyczna
 622. Antoni Łopuski 1747 - 1785 konfederat barski; tłumacz; autor pism politycznych
 623. Marcin Łopuski d. "ok. 1800" konfederat barski; poseł; podkomorzy drohicki
 624. Jan Łopuszański 1875 - 1936 inżynier; profesor i rektor Politechniki Lwowskiej; minister
 625. Mieczysław Łopuszański 1885 - 1969 inżynier kolejowy; działacz związkowy
 626. Tadeusz Jan Łopuszański 1874 - 1955 minister oświaty; działacz turystyczny
 627. Wacław Marian Łopuszyński 1856 - 1929 inżynier; konstruktor parowozów
 628. Fortunat Łosiewski d. 1751 kaznodzieja
 629. Augustyn Łosiński 1867 - 1937 biskup kielecki
 630. Bernard Antoni Łosiński 1865 - 1940 ksiądz; działacz społeczny; poseł
 631. Jan Łoski d. 1535 wojewoda mazowiecki
 632. Piotr Franciszek Łoski d. 1728 podkomorzy warszawski; działacz sejmowy; poeta
 633. Władysław Piotr Łoskiewicz 1891 - 1956 metalurg; profesor AGH w Krakowie
 634. Jan Łosowicz d. 1481 biskup łucki; wileński
 635. Hipolit Łossowski 1881 - 1925 lotnik pułkownik
 636. Andrzej Łoś 1899 - 1962 komandor podporucznik
 637. Feliks Antoni Łoś 1737 - 1804 poseł; wojewoda pomorski; kolekcjoner
 638. Franciszek Salezy Łoś 1795 - 1875 powstaniec 1830; uczestnik wojny 1849
 639. Jakub Łoś 1632 - 1688 towarzysz pancerny; autor pamiętnika
 640. Jan Nepomucen Łoś 1860 - 1928 profesor filologii słowiańskiej i języka polskiego UJ
 641. Stefan Łoś 1901 - 1955 pisarz; działacz społeczny
 642. Wieńczysław Romuald Łoś 1868 - 1905 przyrodnik; literat; aktor
 643. Wincenty Łoś 1857 - 1918 literat; kolekcjoner
 644. Władysław Łoś d. 1694 kasztelan chełmiński; wojewoda pomorski; malborski
 645. Włodzimierz Łoś d. 1888 malarz
 646. Włodzimierz Adam Łoś 1847 - 1911 wiceprezydent namiestnictwa galicyjskiego
 647. Jan Łowczowski d. 1568 opat tyniecki; mecenas nauki i literatury
 648. Jerzy Łowczycki d. "po 1642" strażnik polny koronny
 649. Hipolit Łowicjan d. 1652 reformat; pisarz społeczno-obyczajowy
 650. Jan Łowicki d. 1640 poseł; kasztelan inowrocławski
 651. Maciej Łowicki 1816 - 1900 lekarz; działacz spiskowy; sybirak
 652. Wanda Łowińska 1900 - 1959 działaczka harcerska
 653. Karol Jan Łowiński 1871 - 1936 profesor Akademii Górniczej w Krakowie
 654. Feliks Franciszek Łoyko 1717 - 1779 historyk; ekonomista; polityk
 655. Jan Piotr Łoyko d. "ok. 1791" jezuita; pedagog; członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
 656. Stanisław Bartłomiej Łoza 1888 - 1956 podpułkownik WP; historyk
 657. Bronisław Łoziński 1848 - 1911 dziennikarz; publicysta; prawnik; historyk
 658. Edmund Karol Łoziński 1837 - 1904 powstaniec 1863; filantrop; mecenas
 659. Józef Łoziński 1807 - 1889 ksiądz grecko-katolicki; językoznawca; etnograf; publicysta
 660. Józef Łoziński 1865 - 1909 dziennikarz; krytyk teatralny
 661. Paweł Łoziński 1883 - 1942 docent histologii i anatomii porównawczej; profesor tytularny UJ
 662. Walery Łoziński 1837 - 1861 powieściopisarz; dziennikarz
 663. Walery Władysław Łoziński 1880 - 1944 docent geologii; zastępca profesora gleboznawstwa UJ
 664. Władysław Łoziński 1843 - 1913 historyk kultury i sztuki; dziennikarz; powieściopisarz; kolekcjoner
 665. Zygmunt Łoziński 1879 - 1932 biskup piński
 666. Wojciech Łożyński 1808 - 1884 filolog; pedagog; dyrektor gimnazjum chełmińskiego
 667. Jan Faustyn Łuba d. "1648?" domniemany samozwaniec i pretendent do korony carskiej
 668. Stanisław Łuba d. 1791 generał
 669. Anna Łubieńska 1887 - 1960 działaczka społeczno-oświatowa
 670. Zofia Łubieńska 1874 - 1937 historyk; przełożona generalna zgromadzenia polskiego urszulanek
 671. Konstancja Łubieńska 1798 - 1867 literatka; publicystka
 672. Róża Łubieńska 1881 - 1954 katolicka działaczka społeczna
 673. Tekla Teresa Łubieńska 1767 - 1810 dramatopisarka; poetka
 674. Teresa Łubieńska 1884 - 1957 działaczka społeczna; podporucznik AK
 675. Alfred Łubieński 1902 - 1944 inżynier rolnik; porucznik AK
 676. Bernard Alojzy Łubieński 1846 - 1933 redemptorysta; kaznodzieja-misjonarz; pisarz
 677. Bogusław Łubieński d. 1740 generał major; kasztelan sandomierski
 678. Bogusław Łubieński 1825 - 1885 ziemianin; działacz niepodległościowy; poseł
 679. Bogusław Łubieński 1893 - 1941 ziemianin; działacz gospodarczy; poseł
 680. Edward Łubieński 1819 - 1867 pisarz; działacz katolicki i konserwatywny
 681. Feliks Franciszek Łubieński 1758 - 1848 minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego
 682. Florian Łubieński d. 1760 poseł; wojewoda poznański
 683. Henryk Łubieński 1793 - 1883 ziemianin; finansista; przemysłowiec; działacz gospodarczy
 684. Henryk Ignacy Łubieński 1901 - 1960 dziennikarz; publicysta
 685. Henryk Józef Łubieński 1893 - 1949 dziennikarz; powieściopisarz
 686. Jan Łubieński 1788 - 1878 generał pospolitego ruszenia; poseł; działacz filantropijny
 687. Józef Łubieński 1797 - 1885 działacz gospodarczy; pisarz ekonomiczny i religijny
 688. Julian Łubieński 1827 - 1873 inżynier chemik; profesor technologii; architekt
 689. Kazimierz Łubieński 1652 - 1719 biskup krakowski
 690. Konstanty Ireneusz Łubieński 1825 - 1869 biskup sejneński
 691. Napoleon Leon Łubieński 1812 - 1860 urzędnik; działacz kulturalny bibliofil
 692. Maciej Łubieński 1572 - 1652 prymas Polski
 693. Maciej Józef Łubieński d. 1770 archidiakon krakowski; tłumacz; dyplomata
 694. Michał Tomasz Łubieński 1896 - 1967 dyplomata
 695. Paweł Łubieński 1817 - 1892 ziemianin; publicysta; działacz gospodarczy
 696. Piotr Łubieński 1786 - 1867 senator kasztelan; dowódca Gwardii Narodowej Warszawskiej
 697. Roger Łubieński 1849 - 1930 poseł
 698. Stanisław Łubieński 1573 - 1640 biskup łucki; płocki; podkanclerzy; historyk
 699. Tadeusz Łubieński 1794 - 1861 oficer szwoleżerów; biskup sufragan włocławski
 700. Tadeusz Łubieński 1872 - 1942 działacz katolicki; publicysta; podpułkownik WP
 701. Tomasz Andrzej Łubieński 1784 - 1870 ziemianin; generał; senator; przedsiębiorca
 702. Władysław Aleksander Łubieński 1703 - 1767 prymas Polski
 703. Łucja d. "po 1208" żona Władysław Laskonogiego; księcia wielkopolskiego
 704. Aleksander Ludwik Łucki 1885 - 1931 historyk literatury; pedagog
 705. Józef Salomon Łucki 1770 - 1855 pisarz karaimski
 706. Sima Izaak Łucki d. 1776 karaimski pisarz i bibliograf
 707. Anton Łuckiewicz 1884 - 1946 polityk; publicysta; krytyk literacki
 708. Henryk Łuczkiewicz 1826 - 1891 lekarz; profesor Szkoły Głównej
 709. Witold Aleksander Łuczkiewicz 1901 - 1949 leśnik
 710. Zdzisław Łuczycki 1858 - 1927 ksiądz; publicysta; redaktor; wydawca; działacz polonijny
 711. Franciszek Łuczyński d. "po 1923" powstaniec 1863; robotnik; pamiętnikarz
 712. Szymon Ługowski 1530 - 1583 pisarz skarbu korony; proboszcz miechowski; biskup nominat przemyski
 713. Andrzej Łukasiewicz 1879 - 1951 ksiądz prałat; proboszcz ormiańsko-katolicki; działacz narodowy i społeczny
 714. Jan Łukasiewicz 1844 - 1906 architekt
 715. Jan Józef Łukasiewicz 1822 - 1882 farmaceuta; wynalazca lampy naftowej; twórca przemysłu naftowego
 716. Jan Leopold Łukasiewicz 1878 - 1956 logik; filozof; profesor uniwersytetów; minister
 717. Józef Michał Łukasiewicz (2 poł. XVIII w.) prezydent Starej Warszawy; kupiec
 718. Juliusz Łukasiewicz 1892 - 1951 polityk; dyplomata
 719. Włodzimierz Łukasiewicz 1860 - 1924 profesor dermatologii
 720. Jan Łukasik 1899 - 1942 architekt; konserwator
 721. Stanisław Łukasik 1897 - 1962 romanista; pedagog; docent UJ
 722. Walerian Łukasiński 1786 - 1868 major; założyciel Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego
 723. Łukasz ze Lwowa / Łukasz of Lwowa d. 1583 dominikanin; kaznodzieja kontrreformacyjny
 724. Łukasz z Nowego Miasta / Łukasz of Nowego Miasta d. "ok. 1542" docent filozofii UJ; pisarz miejski w Lublinie
 725. Łukasz z Wiekiego Kośmina / Łukasz of Wiekiego Kośmina d. "ok. 1412" profesor i rektor UJ; mówca; pisarz
 726. Łukasz z Wrocławia / Łukasz of Wrocławia (2 poł. XV w.) malarz
 727. Franciszek Łukaszczyk 1897 - 1956 lekarz; twórca onkologii klinicznej
 728. Maciej Łukaszczyk 1855 - 1935 chłop; technik-samouk; wynalazca
 729. Jan Łukaszewicz 1699 - 1779 jezuita; misjonarz; pisarz
 730. Józafat Ignacy Łukaszewicz 1789 - 1850 malarz
 731. Józef Łukaszewicz 1863 - 1928 działacz rewolucyjny; geolog; profesor
 732. Józef Andrzej Łukaszewicz 1799 - 1873 historyk reformacji i oświaty
 733. Lesław Łukaszewicz 1809 - 1855 działacz konspiracyjny
 734. Maksymilian Władysław Łukaszewicz 1821 - 1893 ksiądz; kaznodzieja; pisarz religijny; historyk
 735. Władysław Łukaszewicz 1875 - 1946 działacz społeczny; prawnik
 736. Adam Łukaszewski 1877 - 1912 inżynier górniczy; działacz społeczny
 737. Julian Łukaszewski 1835 - 1906 komisarz pełnomocny Rządu Narodowego; lekarz; społecznik
 738. Czesław Zygmunt Łukaszkiewicz 1882 - 1954 literat; dziennikarz; działacz emigracyjny
 739. Julian Antoni Łukaszkiewicz 1857 - 1937 ksiądz; pisarz; publicysta; działacz polityczny i społeczny
 740. Walenty Łukawski d. 1773 konfederat barski; jeden z przywódców zamachu na Stanisława Augusta
 741. Andrzej Łukomski d. 1637 doktor teologii; archidiakon krakowski; polemista religijny
 742. Józef Łukomski 1826 - 1900 leśnik
 743. Konstanty Łukomski d. 1581 starosta ulski; dowódca kozaków litewskich
 744. Mikołaj Łukomski 1662 - 1750 opat klasztoru cystersów w Lądzie
 745. Samuel Łukomski d. 1659 pułkownik wojska litewskiego
 746. Stanisław Łukomski 1832 - 1867 rytownik; malarz
 747. Stanisław Andrzej Łukomski 1874 - 1948 biskup łomżyński
 748. Teodor Felicjan Łukomski d. "ok. 1715" sędzia ziemski witebski; poseł
 749. Zbigniew Walenty Łukomski 1906 - 1944 dziennikarz
 750. Andrzej Łukoski 1923 - 1944 porucznik AK; instruktor harcerski
 751. Kazimierz Łukoski d. "po 1939" generał brygady WP
 752. Augustyn Łukosz 1884 - 1940 kolejarz; działacz robotniczy; społeczny i narodowy; poseł
 753. Baltazar Łukowski d. "po 1570" poseł; działacz różnowierczy; sędzia ziemski sandomierski
 754. Jan Nepomucen Łukowski 1846 - 1904 ksiądz historyk; pisarz religijny
 755. Kilian Łukowski d. 1570 poseł; dworzanin królewski; działacz różnowierczy
 756. Gabriel Łuniewski 1820 - 1868 agent dyplomatyczny Rządu Narodowego w Rzymie
 757. Kazimierz Teodor Łuniewski 1844 - 1891 dziennikarz; publicysta
 758. Tymoteusz Łuniewski 1847 - 1905 powstaniec 1863; ziemianin; działacz gospodarczy; pisarz rolniczy
 759. Witold Aleksander Łuniewski 1881 - 1943 psychiatra
 760. Ernest Arnold Łuniński 1868 - 1931 historyk; pedagog; literat; publicysta
 761. Jerzy Antoni Łunkiewicz 1892 - 1956 pułkownik dyplomowany WP
 762. Maria Ewa Łunkiewicz-rogoyska 1895 - 1967 malarka
 763. Józef Ignacy Łusakowski 1817 - 1881 spiskowiec; działacz emigracyjny
 764. Ewa Łuskina 1879 - 1942 literatka
 765. Kazimierz Jerzy Łuskina d. 1790 wojski stolnik; podwojewodzi i marszałek witebski; poseł
 766. Stefan Łuskina 1725 - 1793 jezuita; redaktor
 767. Włodzimierz Łuskina 1849 - 1894 inżynier; malarz; literat
 768. Leon Łuskino 1872 - 1948 pułkownik WP; literat; kompozytor
 769. Józef Łuszczek 1905 - 1943 robotnik; działacz robotniczy
 770. Jadwiga Łuszczewska 1834 - 1908 poetka; powieściopisarka; słynna improwizatorka
 771. Magdalena Łuszczewska 1806 - 1869 pisarka
 772. Jan Paweł Łuszczewski 1764 - 1812 sekretarz Sejmu Czteroletniego; minister
 773. Wacław Józef Łuszczewski 1806 - 1867 ekonomista; wysoki urzędnik administracyjny
 774. Marek Łuszczkiewicz 1873 - 1932 działacz polityczny; poseł
 775. Władysław Łuszczkiewicz 1828 - 1900 historyk sztuki; malarz; profesor; dyrektor muzeum
 776. Róża Antonina Łuszczkiewicz Gallowa 1893 - 1919 aktorka
 777. Stanisław Karol Łużecki d. 1686 regimentarz; wojewoda podolski
 778. Melania Łychowska 1874 - 1962 polityk społeczny
 779. Tadeusz Łychowski 1900 - 1967 ekonomista
 780. Marcin Łyczko 1508 - 1578 prepozyt kapituły kolegiackiej w Tarnowie
 781. Ludwik Bartłomiej Łydko 1895 - 1940 dziennikarz; działacz społeczno-polityczny
 782. Wacław Wincenty Łypacewicz 1871 - 1951 adwokat; poseł; działacz polityczny
 783. Adam Gracjan Łysakowski 1895 - 1952 teoretyk bibliotekoznawstwa; bibliograf
 784. Mikołaj Łysakowski d. 1585 poseł; kasztelan chełmski
 785. Jan Łysek 1887 - 1915 nauczyciel; poeta; oficer legionowy
 786. Jan Łyskowski Ignacy 1820 - 1886 działacz narodowy; oświatowy i gospodarczy; poseł
 787. Jan Łyskowski Ignacy 1864 - 1945 prawnik; profesor uniwersytetów
 788. Mieczysław Łyskowski 1825 - 1894 sędzia; poseł; pionier spółdzielczości; bankowiec; działacz oświatowy
 789. Franciszek Łyszczarz 1868 - 1927 działacz polityczny; poseł
 790. Adam Łyszczyński 1805 - 1879 lekarz; emigrant; agent polityczny w Serbii
 791. Kazimierz Łyszczyński 1634 - 1689 podstoli mielnicki; podsędek brzeski; ateista
 792. Grzegorz Łyszkiewicz d. "po 1780" kupiec; bankier
 793. Maciej Łyszkiewicz d. 1824 bankier
 794. Wincenty Łyszkowic d. 1641 doktor medycyny; lekarz krakowski
 795. Wincenty Mac Garvey 1843 - 1914 pionier i przemysłowiec naftowy
 796. Aleksander Mac Leod 1823 - 1878 mechanik; fabrykant maszyn rolniczych; ziemianin
 797. Gustaw Macewicz 1879 - 1933 generał brygady; pilot
 798. Alan Mach d. 1773 dominikanin; muzyk; malarz
 799. Wilhelm Mach 1917 - 1965 powieściopisarz; krytyk literacki; eseista
 800. Jan Wacław Machajski 1866 - 1926 działacz ruchu robotniczego; publicysta
 801. Franciszek Machalski 1902 - 1958 inżynier górniczy; członek Państwowej Rady Górnictwa
 802. Maksymilian Machalski 1817 - 1890 adwokat; poseł
 803. Ferdynand Machay 1889 - 1967 archiprezbiter; senator; działacz społeczno-narodowy; publicysta
 804. Jan Machcewicz 1892 - 1923 inżynier elektryk; radiotechnik; porucznik WP
 805. Stanisław Machcewicz 1876 - 1938 pułkownik WP
 806. Antonina Machczyńska 1837 - 1919 nauczycielka; bojowniczka o sprawę oświaty kobiet; działaczka społeczna
 807. Edward Stefan Machczyński 1836 - 1873 poeta; zesłaniec; powstaniec 1863; emigrant
 808. Franciszek Machczyński (2 poł. XVIII w.) wojski dobrzyński; konfederat radomski; barski; targowicki
 809. Konrad Machczyński 1826 - 1911 prawnik; publicysta; pisarz
 810. Emanuel Emeryk Machek 1852 - 1930 profesor okulistyki we Lwowie
 811. Artur Ludwik Machlejd 1868 - 1947 przedsiębiorca ogrodniczy; inżynier; działacz społeczny
 812. Juliusz Marcin Machlejd 1866 - 1936 pastor; kaznodzieja; założyciel i dyrektor gimnazjum
 813. Karol Machlejd 1837 - 1906 przemysłowiec
 814. Jan Machnicki 1780 - 1841 urzędnik; poeta-grafoman
 815. Janusz Machnicki 1888 - 1962 ekonomista; technolog; podsekretarz stanu
 816. Kazimierz Machnicki 1780 - 1844 prawnik; major WP; mason; działacz związków tajnych
 817. Roman Ludwik Machnicki 1889 - 1943 inżynier; przemysłowiec naftowy
 818. Sebastian Machowski d. "ok. 1672?" regimentarz
 819. Walenty Machowski 1888 - 1937 lekarz; działacz społeczny i polityczny
 820. Wawrzyniec Machowski 1665 - 1740 pijar; pedagog; kaznodzieja
 821. Michał Machwic 1890 - 1958 reżyser; producent; krytyk filmowy
 822. Otto Machwic d. 1477 wojewoda pomorski
 823. Józef Machasz 1888 - 1948 chłop; technik-samouk; wynalazca
 824. Jan Maciaszek 1876 - 1932 prawnik; powstaniec wielkopolski
 825. Stanisław Maciaszek 1872 - 1930 ksiądz; społecznik
 826. Maciej d. "ok. 1268" notariusz kancelarii Bolesława Pobożnego
 827. Maciej d. "ok. 1280/1282" wojewoda inowrocławski
 828. Maciej d. 1288 wojewoda sieradzki
 829. Maciej (XIII/XIV w.) wielkorządca krakowski i sandomierski
 830. Borkowic Maciej d. "1358/1360" wojewoda poznański
 831. Maciej (1 poł. XV w.) ksiądz husycki w Wielkopolsce
 832. Maciej d. 1420 kanclerz królowej Jadwigi; biskup przemyski
 833. Maciej d. 1453 biskup żmudzki; wileński
 834. Borek Maciej d. "ok. 1452/3" kasztelan nakielski
 835. Hayn Maciej d. 1477 dominikanin; teolog; filozof
 836. Maciej Heryng z Trzebnicy / Maciej Heryng of Trzebnicy d. 1429 opat klasztoru na Piasku we Wrocławiu
 837. Maciej Kolbe ze Świebodzina / Maciej Kolbe of Świebodzina d. 1516 rektor uniwersytetu paryskiego
 838. Maciej Walerian z Warszawy / Maciej Walerian of Warszawy d. 1547 dominikanin; pisarz; sufragan włocławski
 839. Maciej z Błędowa / Maciej of Błędowa (ur. ok. 1420-1480) sekretarz królewski; rektor UJ
 840. Maciej z Błonia / Maciej of Błonia d. 1517 nadworny lekarz Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego
 841. Maciej z Bnina / Maciej of Bnina (ur. po 1420-1493) wojewoda poznański
 842. Maciej z Gołańczy / Maciej of Gołańczy (ur. ok. 1285-1368) biskup kujawski
 843. Maciej z Kobylina / Maciej of Kobylina (ur. ok. 1425-1492) profesor i rektor UJ
 844. Maciej z Koła / Maciej of Koła d. 1441 profesor i rektor UJ
 845. Maciej z Krajny / Maciej of Krajny d. "po 1546" lekarz; bibliofil
 846. Maciej z Legnicy / Maciej of Legnicy d. "ok. 1413" profesor uniwersytetów
 847. Maciej z Lubstowa / Maciej of Lubstowa d. 1408 wojewoda gniewkowski (inowrocławski)
 848. Maciej z Łabiszyna / Maciej of Łabiszyna d. 1430 wojewoda brzeski kujawski
 849. Maciej z Łabiszyna / Maciej of Łabiszyna d. "po 1452" filozof; teolog; profesor i rektor UJ
 850. Maciej z Mąkolina / Maciej of Mąkolina d. 1576 sekretarz królewski
 851. Maciej z Miechowa / Maciej of Miechowa d. 1523 lekarz; astrolog; geograf; profesor i rektor UJ
 852. Maciej z Pełczyna / Maciej of Pełczyna d. "po 1500" benedyktyn; opat na Świętym Krzyżu
 853. Maciej z Raciąża / Maciej of Raciąża d. "ok. 1483" kaznodzieja; prawnik; dyplomata
 854. Maciej z Rożana / Maciej of Rożana d. 1467 kanclerz księcia mazowieckiego Bolesława IV
 855. Maciej z Sąspowa / Maciej of Sąspowa d. 1472 filozof; teolog; profesor UJ
 856. Maciej ze Starej Łomży / Maciej of Starej Łomży d. 1505 pisarz królewski; biskup kamieniecki i chełmski
 857. Maciej z Szydłowa / Maciej of Szydłowa d. 1519 profesor i rektor UJ
 858. Maciej z Wąsoszy / Maciej of Wąsoszy d. "1423/4" wojewoda kaliski
 859. Konstanty Maciejewicz 1890 - 1972 kapitan żeglugi; komendant
 860. Stanisław Maciejewicz 1869 - 1940 kanonik wileński; pisarz; senator RP
 861. Julia Kazimiera Maciejewiczowa 1863 - 1937 nauczycielka
 862. Ludwik Maciejewski 1890 - 1964 powstaniec śląski; działacz związków zawodowych; senator
 863. Stanisław Maciejewski (ur. 1814) powstaniec 1863; kupiec
 864. Władysław Maciejewski 1864 - 1913 konstruktor kotłów parowych
 865. Paulina Maciejowska 1899 - 1920 działaczka ruchu robotniczego
 866. Bernard Maciejowski d. 1543 kasztelan czechowski i lubelski
 867. Bernard Maciejowski 1548 - 1608 prymas Polski; kardynał
 868. Feliks Jan Maciejowski 1799 - 1882 lekarz lwowski
 869. Franciszek Maciejowski 1798 - 1873 prawnik; profesor Szkoły Głównej Warszawskiej
 870. Franciszek Maciejowski Ignacy 1797 - 1835 prawnik; autor piosenek; emigrant
 871. Franciszek Maciejowski Ignacy 1835 - 1901 powieściopisarz
 872. Kasper Maciejowski d. 1536 dworzanin królewski; rycerz jerozolimski; stolnik sandomierski
 873. Kasper Maciejowski d. 1611 koniuszy koronny; kasztelan lubelski
 874. Kazimierz Maciejowski 1887 - 1961 leśnik
 875. Michał Jan Maciejowski 1770 - 1832 ksiądz; pedagog
 876. Mikołaj Maciejowski d. 1574 starosta spiski; wojewoda lubelski
 877. Samuel Maciejowski 1499 - 1550 biskup krakowski; kanclerz wielki koronny
 878. Stanisław Maciejowski d. 1563 marszałek koronny; kasztelan sandomierski
 879. Wacław Aleksander Maciejowski 1792 - 1883 prawnik; polihistor; historyk praw słowiańskich
 880. Adam Maria Macieliński 1908 - 1961 adwokat; publicysta; działacz Narodowej Demokracji
 881. Tadeusz Jerzy Macierakowski 1908 - 1966 teatrolog; tłumacz
 882. Adolf Maciesza 1878 - 1929 lekarz; przyrodnik; podpułkownik; poseł
 883. Aleksander Bolesław Maciesza 1875 - 1945 lekarz; działacz społeczny
 884. Władysława Jadwiga Macieszyna 1888 - 1967 członek POW; senator
 885. Seweryn Władysław Maciszewski 1892 - 1973 pedagog; pisarz; wiceminister
 886. Waldemar Jerzy Maciszewski 1927 - 1956 pianista; kompozytor
 887. Andrzej I Mackensen d. 1677 złotnik; artysta nadworny
 888. Andrzej II Mackensen (ur. 1661) złotnik
 889. Antoni Mackiewicz d. 1863 ksiądz; powstaniec 1863 na Litwie
 890. Antoni Mackiewicz 1875 - 1939 weterynarz
 891. Jarosz Jan Mackiewicz d. "ok.1732" podczaszy miński; poseł; działacz kalwiński
 892. Kamil Mackiewicz d. 1931 rysownik; ilustrator; karykaturzysta
 893. Michał Stanisław Mackiewicz 1755 - 1824 poeta; dramatopisarz
 894. Mieczysław Mackiewicz d. "1946 ?" generał brygady
 895. Stanisław Mackiewicz 1796 - 1879 gubernator cywilny lubelski
 896. Stanisław Mackiewicz 1896 - 1966 pisarz; poseł; polityk
 897. Stefan Macko 1899 - 1967 botanik; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 898. Andrzej Mackowicz d. 1542 dworzanin; pisarz królewski; poseł
 899. Szymko Mackowicz d. 1542 ciwun; horodniczy wileński; powiernik Bony
 900. Henryk Mackrott d. 1831 szpieg
 901. Antoni Macoszek 1867 - 1911 ksiądz; społecznik; publicysta; krajoznawca
 902. Bolesław Józef Macudziński 1893 - 1966 prawnik; pionier szkolnictwa hotelarskiego; działacz sportowy
 903. Władysław Macura 1896 - 1935 kompozytor; muzykolog
 904. Edmund Maćkowiak 1903 - 1971 muzyk; dyrygent dyrektor PWSM w Poznaniu
 905. Jan Maćkowiak 1866 - 1942 tkacz; działacz robotniczy
 906. Jan Karol Maćkowski 1865 - 1915 dziennikarz; publicysta; działacz społeczny
 907. Zdzisław Józef Maćkowski 1895 - 1941 pułkownik; działacz polityczny
 908. Antoni Józef Madaliński 1739 - 1804 poseł; generał wojsk koronnych; powstaniec 1794
 909. Bonawentura Madaliński d. 1691 biskup płocki; włocławski
 910. Jakub Karol Madaliński d. "ok. 1638" wojski mścisławski
 911. Marcin Madaliński d. "ok. 1668" starosta przemyski; poseł
 912. JAKUB Madej 1868 - 1964 działacz ludowy; poseł do parlamentu austriackiego i sejmu RP
 913. Jan Kanty Madej 1875 - 1941 ksiądz; poseł
 914. Rudolf Jan Madej 1898 - 1968 energetyk
 915. Józef Madeja 1892 - 1968 klarnecista; profesor PWSM w Poznaniu
 916. Jan Madejczyk 1880 - 1966 działacz ludowy; poseł
 917. Kazimierz Władysław Madejewski 1873 - 1951 kapucyn; misjonarz
 918. Józef Kazimierz Madejski 1691 - 1746 pijar; historyk; pedagog
 919. Leon Madejski 1838 - 1905 pisarz dramatyczny; prawnik
 920. Władysław Madejski 1899 - 1965 pułkownik lotnictwa
 921. Maria Madeyska (ur. 1864- po 1894) malarka
 922. Antoni Franciszek Madeyski 1862 - 1939 rzeźbiarz
 923. Edward Marceli Madeyski 1832 - 1906 teoretyk; nauczyciel; pionier gimnastyki leczniczej
 924. Jerzy Wiktor Madeyski 1872 - 1939 austriacki minister wyznań i oświaty poseł RP w Niemczech
 925. Józef Madeyski d. "1843 ?" hutnik
 926. Marceli Ferdynand Madeyski 1822 - 1886 adwokat; poseł; kompozytor
 927. Stanisław Jerzy Madeyski 1841 - 1910 prawnik; rektor UJ; minister wyznań i oświaty
 928. Wanda Ewa Madlerowa d. 1969 nauczycielka
 929. Maurycy Antoni Madurowicz 1831 - 1894 ginekolog; rektor UJ
 930. Władysław Madyda 1916 - 1979 filolog klasyczny; profesor UJ
 931. Jan Madżarski d. "1800/1810" tkacz
 932. Leon Madzarski 1740 - 1811 tkacz
 933. Piotr Maffon d. 1575 kupiec; dyrektor poczty
 934. Józef Maga 1907 - 1942 robotnik; działacz komunistyczny
 935. Teofil Magdziński 1818 - 1889 poseł do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego
 936. Antoni Erazm Magier 1762 - 1837 fizyk; meteorolog; historyk Warszawy
 937. Benedykt Magier d. 1794 kapitan artylerii; uczestnik insurekcji w Warszawie
 938. Jan Franciszek Magiera 1876 - 1958 pedagog; slawista
 939. Leon Emil Magierowski 1861 - 1915 nauczyciel ludowy; etnograf
 940. Karol Magierski d. "ok. 1790" złotnik
 941. Franciszek Magni d. 1652 oficer; dyplomata
 942. Maksymilian Magni 1586 - 1661 kapucyn; uczony; dyplomata; misjonarz kontrreformacyjny
 943. Magnus (koniec XI w.) komes; zarządca prowincji śląskiej
 944. Wiktor Władysław Magnus 1833 - 1912 leśnik; przemysłowiec; społecznik
 945. Dominik Alojzy Magnuszewski 1810 - 1845 dramaturg; prozaik; poeta
 946. Franciszek Magryś 1846 - 1934 pisarz ludowy; społecznik
 947. Tomasz Magrzyk 1877 - 1919 szewc; działacz robotniczy
 948. Adam Mahrburg 1855 - 1913 filozof
 949. Salomon Maimon 1753 - 1800 filozof
 950. Salomon de Maisonneuve d. "po 1806" oficer; aktor-amator; pisarz; dyplomata
 951. Andrzej Maj 1869 - 1934 chłopski działacz społeczny; poseł do sejmu RP
 952. Kazimierz Maj 1885 - 1943 lekarz; major; działacz polityczny
 953. Kazimierz Maj 1898 - 1972 nauczyciel; działacz ludowy; poseł do sejmu PRL
 954. Alojzy Majcher 1907 - 1943 malarz; grafik
 955. Franciszek Majchrowicz 1858 - 1928 filolog klasyczny; pedagog
 956. Szymon Majchrowicz 1717 - 1783 jezuita; pisarz; kaznodzieja
 957. Stanisław Majchrzak 1898 - 1943 rzeźbiarz
 958. Walenty Majdański 1899 - 1972 pedagog; publicysta katolicki
 959. Teodor Jan Majdel d. 1667 łowczy nadworny koronny
 960. Eugeniusz Edmund Majdrowicz 1856 - 1929 śpiewak; aktor; dyrektor teatru
 961. Józef Majer (ur. ok. 1720) malarz
 962. Józef Majer 1808 - 1889 lekarz; przyrodnik; rektor UJ
 963. Honorata Anna Majeranowska d. 1901 śpiewaczka; aktorka; pedagog
 964. Konstanty Majeranowski d. 1851 dziennikarz; powieściopisarz; tłumacz
 965. Władysław Konstanty Majeranowski d. "po 1874" malarz
 966. Maciej Majerczak 1800 - 1870 wikariusz apostolski; biskup
 967. Aleksander Majerski 1789 - 1857 malarz; litograf; nauczyciel rysunków
 968. Michał Majerski 1873 - 1934 dziennikarz; społecznik
 969. Stanisław Józef Majerski 1852 - 1926 pedagog; geograf
 970. Adam August Majewski 1838 - 1908 prawnik; komisarz Rządu Narodowego z 1863; zesłaniec
 971. Adam Kazimierz Majewski 1867 - 1948 chirurg; działacz polityczny
 972. Aleksander Majewski 1890 - 1932 metalurg; działacz rewolucyjny; komunistyczny
 973. Alojzy Majewski 1869 - 1947 misjonarz; założyciel polskiej prowincji Pallotynów; pisarz
 974. Erazm Majewski 1858 - 1922 przemysłowiec; przyrodnik; etnolog; ekonomista
 975. Franciszek Majewski d. "po 1837" kapitan; wolnomularz; założyciel Towarzystwa Templariuszy
 976. Franciszek Majewski 1902 - 1962 profesor SGGW w Warszawie
 977. Hilary Paweł Majewski 1838 - 1892 architekt
 978. Jan Stanisław Majewski 1899 - 1941 historyk regionu łukowskiego; publicysta
 979. Julian Adam Majewski 1826 - 1920 inżynier
 980. Karol Majewski 1824 - 1897 architekt
 981. Karol Konstanty Majewski 1833 - 1897 członek Rządu Narodowego z 1863
 982. Karol Hubert Majewski 1911 - 1966 fizyk; działacz polityczny; popularyzator nauki
 983. Kazimierz Wincenty Majewski 1873 - 1959 okulista; profesor UJ
 984. Leszek Majewski 1889 - 1961 inżynier górnik; przemysłowiec
 985. Marian Jerzy Majewski 1895 - 1953 komandor dyplomowany
 986. Paweł Majewski 1839 - 1905 spiskowiec; zesłaniec
 987. Samuel Ludwik Majewski 1736 - 1801 pastor kalwiński w Gdańsku i Petersburgu
 988. Sebastian Majewski (ur. 1585/90) malarz
 989. Stanisław Majewski 1891 - 1961 dziennikarz; działacz polityczny
 990. Stanisław Jan Majewski 1860 - 1944 przemysłowiec; poseł na sejm RP
 991. Stanisław Julian Majewski 1832 - 1913 działacz wychowania fizycznego
 992. Stanisław Włodzimierz Majewski 1878 - 1955 inżynier górniczy i hutniczy historyk górnictwa
 993. Stefan Majewski 1867 - 1944 generał; wiceminister spraw wojskowych
 994. Tadeusz Adam Majewski 1899 - 1969 pułkownik; zastępca dowódcy I Dywizji Pancernej
 995. Tomasz Majewski 1810 - 1856 architekt; budowniczy
 996. Walenty Majewski 1764 - 1835 archiwista; orientalista; badacz starożytności słowiańskich
 997. Wincenty Majewski d. 1888 prawnik
 998. Władysław Majewski 1830 - 1887 komisarz Rządu Narodowego z 1863
 999. Aleksander Majkowski 1876 - 1938 lekarz; pisarz kaszubski; wydawca Gryfa; działacz oświatowy i polityczny
 1000. Edmund Klemens Majkowski 1892 - 1951 ksiądz; historyk; archiwista; kolekcjoner
 1001. Julian Majkowski 1833 - 1917 lekarz; balneolog
 1002. Stanisław Majkowski 1899 - 1944 działacz socjalistyczny i związków zawodowych