User:Piotrus/List of Poles/Ebenberger-Gembicki

 1. Adam Ebenberger d. 1932 inżynier
 2. Eberhard d. 1527 budowniczy
 3. Filip Eberhard 1797 - 1871 weterynarz
 4. Julian Piotr Eberhardt 1866 - 1939 inżynier; podsekretarz stanu
 5. Ludwik Tadeusz Eberman 1885 - 1945 profesor Politechniki Lwowskiej
 6. Henryk Ebers 1806 - 1864 lekarz; emigrant
 7. Henryk Ebers 1855 - 1918 lekarz; balneolog
 8. Kazimierz Ebert 1827 - 1885 prawnik
 9. Antoni Eborowicz 1816 - 1885 lekarz
 10. August Eborowicz 1818 - 1869 kompozytor
 11. Julian Echaust 1839 - 1909 ksiądz
 12. Walenty Eck d. 1556 wędrowny humanista
 13. Leon Eckert 1869 - 1931 właściciel przedsiębiorstwa budowlanego
 14. Franciszek Grzegorz Eckstein d. "po 1736" malarz
 15. Sebastian Eckstein (XVIII w.) malarz
 16. Hieronim Edel (XVII w.) złotnik gdański
 17. Hejnman Edeling d. "1325/28" kupiec krakowski
 18. Jan Edeling (XIV w.) kupiec krakowski
 19. Mikołaj Edeling (XIV w.) kupiec krakowski
 20. Piotr Edeling d. 1338 kupiec krakowski
 21. Aleksander Edelstein 1840 - 1863 powstaniec
 22. Jan Ederer (XIV) mieszczanin krakowski
 23. Jerzy Edling (XVIII w.) nauczyciel szkoły Rycerskiej
 24. Efremiej (XV w.) biskup łucki
 25. Józef Egerzdorff (XVIII w.) powstaniec
 26. Ignacy de Eggenfelder (XVIII w.) malarz
 27. Daniel Eggert (ok. 1732) rzeźbiarz gdański
 28. Antoni August Egier (ur. ok. 1850) ekonomista
 29. Gustaw Ehrenberg 1818 - 1895 poeta
 30. Kazimierz Ehrenberg 1870 - 1932 literat
 31. Emilia Ehrenbergowa 1827 - 1885 literatka
 32. Felicja Ehrenbergowa 1832 - 1860 poetka
 33. Stefan Ehrenkreutz 1880 - 1945 profesor prawa
 34. Bogumił Eichler 1843 - 1905 geometra; botanik
 35. Bogumił Eichmiler Ignacy 1844 - 1873 stolarz-artysta
 36. Jan Eichstaedt 1838 - 1915 kupiec poznański
 37. Mieczysław Eichstaedt 1872 - 1933 muzyk
 38. Karol Edward Eichwald 1795 - 1876 lekarz; przyrodnik; podróżnik
 39. Stefan Marek Eiger 1899 - 1939 poeta; krytyk; tłumacz
 40. Teodor Einert 1828 - 1866 kompozytor; pedagog
 41. Józef Eisenbach d. 1846 powstaniec
 42. Antoni Eisenbaum 1791 - 1852 pedagog; pisarz
 43. Seweryn Eisenberger 1879 - 1945 pianista
 44. Józef Eismond 1862 - 1937 profesor biologii
 45. Konstanty Ejmont 1819 - 1898 ksiądz
 46. Antoni Ejsmond (ur. 1852) botanik
 47. Franciszek Ejsmond 1859 - 1931 malarz
 48. Julian Ejsmond 1892 - 1930 poeta; bajkopisarz
 49. Stanisław Ejsmond 1894 - 1939 malarz
 50. Montwiłł Bogusław Ejtminowicz 1830 - 1864 podpułkownik
 51. Montwiłł Julian Ejtminowicz d. 1873 powstaniec
 52. Ekard z Kałkowa / Ekard of Kałkowa d. 1273 kanonik wrocławski
 53. Jan Ekart d. 1729 profesor prawa
 54. Albert Eker 1818 - 1889 artysta dramatyczny
 55. Marcelina Ekerowa 1824 - 1874 artystka dramatyczna
 56. Aleksander Ekielski 1806 - 1858 powstaniec; emigrant
 57. Eustachy Wojciech Ekielski 1804 - 1870 prawnik; historyk
 58. Jan Ekielski 1902 - 1942 architekt
 59. Józef Ekielski 1842 - 1930 prawnik
 60. Napoleon Ekielski 1810 - 1891 publicysta; poeta
 61. Władysław Ekielski 1855 - 1927 architekt
 62. Ludwik Elbing 1670 - 1737 franciszkanin
 63. Michał Eldsner d. 1590 papiernik poznański
 64. Maria Józefa Eleonora 1653 - 1697 królowa polska
 65. Piotr Elert d. 1652 skrzypek; śpiewak; kompozytor
 66. Andrzej Elertowski d. 1772 cysters
 67. Jerzy Elger 1586 - 1672 jezuita
 68. Jan Elgot d. 1452 rektor UJ
 69. Franciszek Eliasiewicz 1817 - 1871 pionier przemysłu maszynowego w Galicji; powstaniec 1831
 70. Ben Salomon Eliasz 1720 - 1797 talmudysta
 71. Maria Eliasz 1860 - 1938 malarka; hafciarka
 72. Stanisław Eliasz 1869 - 1935 lekarz; badacz Tatr
 73. Walery Eliasz 1840 - 1905 malarz; ilustrator
 74. Władysław Eliasz 1847 - 1921 rzeźbiarz
 75. Wojciech Eliasz 1814 - 1904 malarz religijny
 76. Eliasz z Wąwelnicy / Eliasz of Wąwelnicy d. "po 1446" rektor UJ
 77. Gejsz Melchior Eliaszewicz d. 1633 biskup żmudzki
 78. Piotr Eliaszewicz d. "ok. 1860" senator
 79. Emanuel Ellerholz 1725 - 1807 złotnik gdański
 80. Juliusz Alojzy Ellert 1866 - 1925 ksiądz
 81. Antoni Elsenberg 1852 - 1910 lekarz
 82. Józef Elsner 1769 - 1854 muzyk; kompozytor
 83. Samuel Beniamin Elsner d. 1870 aptekarz
 84. Kasper Elyan d. 1486 kanonik wrocławski; drukarz
 85. Henryk Elzenberg 1845 - 1899 prawnik; publicysta; redaktor
 86. Jakub Elzenberg 1820 - 1886 literat; pedagog
 87. Kazimierz Elżanowski 1875 - 1932 inżynier kolejowy
 88. Łukasz Elżanowski d. 1637 kasztelan chełmiński
 89. Seweryn Elżanowski 1821 - 1874 działacz niepodległościowy
 90. Tomasz Elżanowski (XVII w.) jezuita
 91. Elżbieta (XIV w.) córka księcia cieszyńskiego Kazimierza
 92. Elżbieta (XIV w.) córka księcia kozielsko-bytomskiego
 93. Elżbieta (XIV/XV w.) żona Spytka z Melsztyna
 94. Elżbieta (ur. ok. 1309) córka księcia inowrocławskiego Kazimierza III
 95. Elżbieta d. 1265 córka Henryka Pobożnego
 96. Elżbieta d. 1290 córka Mieszka Starego
 97. Elżbieta d. 1304 córka Henryka Pobożnego
 98. Elżbieta d. 1393 żona cesarza Karola IV
 99. Elżbieta d. "po 1350" córka Bolka I
 100. Elżbieta d. "ok. 1154" żona Mieszka Starego
 101. Elżbieta 1305 - 1380 córka Władysława Łokietka; królowa węgierska
 102. Elżbieta d. 1328 księżna oleśnicka
 103. Elżbieta d. 1348 córka Bernarda Świdnickiego
 104. Elżbieta d. "przed 1363" córka Kazimierza Wielkiego
 105. Elżbieta d. "1366/69" żona księcia opolskiego Władysława
 106. Elżbieta d. 1387 żona Ludwika Wielkiego
 107. Elżbieta d. "przed 1374" córka księcia opolskiego Władysława
 108. Elżbieta 1403 - 1449 księżniczka cieszyńsko-bytomska
 109. Elżbieta 1736 - 1818 królewna polska
 110. Aleksiejewna Elżbieta 1779 - 1826 żona Aleksandra I
 111. Austriaczka Elzbieta 1526 - 1545 królowa polska
 112. Jagiellonka Elżbieta d. 1517 księżna legnicka
 113. Elżbieta Granowska z Pilcy / Elżbieta Granowska of Pilcy (ur. ok. 1372) żona Władysława Jagiełły
 114. Magdalena Elżbieta 1580 - 1649 księżna kurlandzka
 115. Rakuszanka Elżbieta 1436 - 1505 królowa polska
 116. Elżbieta-ryksa 1288 - 1335 królowa czeska i polska
 117. Elżbieta-wiola d. 1317 żona króla czeskiego Wacława III
 118. Emilia d. 1424 córka Ziemowita IV mazowieckiego
 119. Roman Radogost Eminowicz 1900 - 1920 poeta
 120. Władysław Eminowicz 1837 - 1864 podpułkownik
 121. Emnilda d. 1017 żona Bolesława Chrobrego
 122. Maciej (zm. 1524) kupiec poznański (von) Ende d. 1524 ENDE Maciej (zm. 1524) kupiec poznański
 123. Piotr (zm. przed 1565) kupiec poznański (von) Ende d. "przed 1565" ENDE Piotr (zm. przed 1565) kupiec poznański
 124. Marcin Endemann d. "ok. 1755" złotnik poznański
 125. Jan Fryderyk Endersch d. 1769 mechanik; kartograf
 126. Robert Engel 1838 - 1900 ksiądz
 127. Engelbert d. "ok. 1289" opat mogilski
 128. Engelbert d. "ok. 1327" kanonik krakowski
 129. Jan Engelhart 1585 - 1640 medalier; rytownik
 130. Aleksander Engelke 1778 - 1839 profesor prawa
 131. Michał Engell (XVII/XVIII w.) jezuita; misjonarz
 132. Benzelstierna Wawrzyniec Engestróm 1829 - 1910 działacz polityczny
 133. Wawrzyniec Engestróm 1751 - 1826 szwedzki kanclerz
 134. Mieczysław Engiel 1890 - 1943 adwokat
 135. Władysław Englert d. 1863 powstaniec
 136. Józef Englich 1874 - 1924 dyrektor banku; minister skarbu
 137. Jan Englisch 1861 - 1929 działacz socjalistyczny
 138. DE PAYNE Karol Englisch 1822 - 1904 dyrektor policji
 139. Herman Enoch d. 1828 lekarz
 140. Jakub Kazimierz Enoch 1785 - 1847 lekarz; filantrop
 141. Juliusz Kazimierz Enoch 1822 - 1880 działacz polityczny; publicysta
 142. Antoni Eperyaszy 1689 - 1747 starosta skirstymoński
 143. Michał Eperyaszy d. 1747 starosta szyrwincki
 144. Anzelm Ephorinus d. 1666 humanista; lekarz
 145. Karol Edward Epler 1852 - 1916 inżynier; wiceprezydent Lwowa
 146. Adam Epstein 1799 - 1870 bankier; filantrop
 147. Herman Epstein 1806 - 1867 bankier; przemysłowiec
 148. Jakub Epstein 1771 - 1876 kupiec; filantrop
 149. Jan Epstein 1805 - 1885 bankier; przemysłowiec
 150. Józef Epstein 1795 - 1876 bankier; filantrop
 151. Mieczysław Epstein 1833 - 1914 bankier; przemysłowiec
 152. Mikołaj Stanisław Epstein 1831 - 1902 powstaniec
 153. Tadeusz Epstein 1870 - 1939 przemysłowiec
 154. Władysław Epstein 1838 - 1910 inżynier
 155. Władysław D' ERCEVILLE 1859 - 1936 rolnik.
 156. Jan Erdman (XVIII w.) wizytator szkół KEN
 157. Jan Erdman 1797 - 1875 ksiądz
 158. Edmund Erdmann 1877 - 1936 germanista; filozof
 159. Edmund Von ERLICHSHAUSEN d. 1467 wielki mistrz krzyżacki
 160. Alfons Erlicki 1846 - 1902 psychiatra
 161. Feliks Erlicki d. 1883 sekretarz IGWiL
 162. Krystian Henryk Erndtel 1670 - 1734 lekarz; botanik
 163. Maurycy Ernemann 1800 - 1866 pianista; kompozytor; pedagog
 164. Marcin Ernst 1869 - 1930 profesor astronomii
 165. Jerzy Ertli d. "1696/97" architekt
 166. Eryk z Winsen / Eryk of Winsen d. 1391 biskup przemyski
 167. Eryk I 1382 - 1459 król duński; norweski i szwedzki
 168. Eryk II d. 1474 książę słupski
 169. Bolesław Erzepki 1852 - 1932 filolog; historyk kultury
 170. Antoni Esiński 1837 - 1863 powstaniec 1863
 171. Józef Esman 1815 - 1873 działacz narodowy
 172. August Franciszek Essen 1720 - 1792 dyplomata saski
 173. Stefan Essmanowski d. 1942 literat; tłumacz
 174. Karol Bernard Essmarch 1824 - 1887 profesor prawa; poeta
 175. Esterhazy d. 1863 powstaniec
 176. Esterka (XIV w.) kochanka Kazimierza Wielkiego
 177. Piotr Estka 1749 - 1802 jezuita; profesor
 178. Piotr Estko 1729 - 1787 stolnik smoleński
 179. Stanisław Teodor Estko (ur. 1763) major
 180. Sykstus Estko 1776 - 1813 generał brygady
 181. Tadeusz Estko 1770 - 1812 kapitan; legionista
 182. Anna Barbara Estkowa 1741 - 1814 siostra T Kościuszki
 183. Antonina Estkowska 1825 - 1913 przełożona pensji żeńskiej
 184. Ewaryst Estkowski 1820 - 1856 pedagog; pisarz
 185. Alojzy Rafał Estreicher 1786 - 1852 botanik
 186. Dominik Franciszek de Paula Estreicher 1750 - 1809 malarz; profesor UJ
 187. Karol Józef Estreicher 1827 - 1908 bibliotekarz; bibliograf; krytyk
 188. Stanisław Estreicher 1869 - 1939 profesor prawa; bibliograf; publicysta
 189. Władysław Etgens de Etgenson 1836 - 1892 pedagog
 190. Mieczysław Ettinger 1886 - 1947 adwokat
 191. Edmund Ludwik Eubich 1860 - 1924 artysta dramatyczny
 192. Eudoksja (XII w.) żona Mieszka Starego
 193. Eufemia d. "przed 1275" córka księcia głogowskiego Konrada I
 194. Eufemia d. "ok. 1308" córka Kazimierza I; księcia kujawskiego
 195. Eufemia d. 1342 księżna halicko-włodzimierska
 196. Eufemia d. 1347 córka Henryka V; księcia wrocławskiego
 197. Raciborska Eufemia d. 1359 dominikanka
 198. Eufemia d. "1359/62" żona Ziemowita III
 199. Eufemia d. "ok. 1365" księżna cieszyńska
 200. Eufemia d. "ok. 1376-1378" żona Konrada; księcia oleśnickiego
 201. Eufemia d. "po 1383" córka Henryka VI; księcia wrocławskiego
 202. Eufemia d. "ok. 1418" córka Ziemowita III; księcia mazowieckiego
 203. Eufemia 1395 - 1447 córka Ziemowita IV; księcia mazowieckiego
 204. Eufrozyna d. "1292/93" księżna kujawska
 205. Eufrozyna d. 1298 ksieni trzebnicka
 206. Paweł Eutele (pier. poł. XIX w.) rzeźbiarz
 207. Jakub Eveillard (ur. 1631) superior misjonarzy w Polsce
 208. Zygmunt Bogumił Everhardt 1742 - 1793 agent polski w Konstantynopolu
 209. Ludwik Józef Evert 1863 - 1945 handlowiec; księgarz; senator
 210. Jan Ewangelista d. 1499 bernardyn
 211. Łukasz Ewert (XVI w.) malarz gdański
 212. Jan Ewertowski d. 1740 ksiądz
 213. Jan Ewild (XV w.) bojar litewski
 214. Dominik Gedrus Eydziatowicz d. 1795 chorąży smoleński
 215. Dominik Gedrus Eydziatowicz Ignacy (XVIII w.) major wojsk litewskich
 216. Julian Eydziatowicz 1857 - 1939 ksiądz
 217. Krzysztof Gedrus Eydziatowicz d. 1641 pisarz grodzki smoleński
 218. Stanisław Eydziatowicz (XVII/XVIII w.) podkomorzy smoleński
 219. Gundysalw Eymontt 1761 - 1846 dominikanin; artysta plastyk
 220. Krzysztof Eynarowicz 1664 - 1714 jezuita
 221. Jan Eysymont 1577 - 1610 jezuita
 222. Marcin Eysymont 1735 - 1814 pijar; wierszopis
 223. Leopold Stanisław Eysymontt 1781 - 1852 oficer napoleoński; rolnik
 224. Rabinkowicz Jan Abraham Ezofowicz d. 1519 podskarbi ziemi litewskiej
 225. Rabinkowicz Michel Ezofowicz d. "ok. 1529" kupiec
 226. Ezra ben Nisan z Trok / Ezra ben Nisan of Trok d. 1666 lekarz; matematyk
 227. Franciszek Faber 1497 - 1565 humanista Śląski
 228. Aleksander Fabian 1847 - 1910 lekarz
 229. Oskar Fabian 1846 - 1899 matematyk; fizyk
 230. Szymon Fabian 1803 - 1885 aptekarz
 231. Feliks Fabiani 1838 - 1904 pedagog
 232. Karol Fabiani 1716 - 1786 jezuita
 233. Julian Fabiański 1866 - 1943 profesor mechaniki
 234. Erazm Rudolf Fabijański 1826 - 1891 malarz
 235. Stanisław Fabijański 1865 - 1947 malarz
 236. Paweł Władysław Fabisz 1819 - 1881 ksiądz
 237. Jan Antoni Fabri 1652 - 1723 ksiądz
 238. Jan Fabricius (XVII w.) muzyk
 239. Paweł Fabricius d. 1608 księgarz
 240. Wincenty Fabricius 1613 - 1667 radny gdański
 241. Paweł Fabrycy 1590 - 1649 senior Braci czeskich w Lesznie
 242. Piotr Fabrycy 1552 - 1622 jezuita; pisarz
 243. Walenty Groza Fabrycy 1563 - 1626 jezuita; profesor
 244. Jan I Fafko (XIV/XV w.) kupiec
 245. Maksymilian Fajans 1827 - 1890 rysownik; litograf
 246. Mordko Fajerman (ur. ok. 1810) uliczny cymbalista
 247. Aleksander Fajęcki 1881 - 1944 ksiądz
 248. Jeremiasz Falck 1609 - 1677 rytownik
 249. Jan Chrzciciel Falconi (XVII w.) stiukator
 250. Maria Faleńska 1821 - 1896 pisarka; tłumaczka
 251. Felicjan Medard Faleński 1825 - 1910 poeta; dramaturg
 252. Karol Falewicz 1830 - 1911 inżynier
 253. Józef Falęcki 1829 - 1879 lekarz
 254. Marcin Falęcki d. "ok. 1606" kasztelan rozpierski
 255. Stanisław Falęcki 1516 - 1581 biskup sufragan gnieźnieński
 256. Falęta (XIII w.) dziekan katedry gnieźnieńskiej
 257. Stefan Falimirz (XVI w.) tłumacz; redaktor encyk. lekarsko-przyrodniczej
 258. Jozue ben Aleksander Kohen Falk d. 1614 znawca prawa żydowskiego
 259. Jan Falkenberg d. "ok. 1430" dominikanin; polityk; polemista
 260. Michał Falkener d. 1534 profesor UJ
 261. Piotr Falkenhagen-zaleski 1809 - 1883 ekonomista
 262. Emil Falkowski 1833 - 1881 budowniczy
 263. Hipolit Falkowski 1779 - 1821 generał
 264. Jan Falkowski d. "po 1421" profesor prawa
 265. Jakub Falkowski 1775 - 1848 ksiądz; filantrop
 266. Jakub Zebed Falkowski 1778 - 1863 dominikanin; nauczyciel
 267. Józef Falkowski 1820 - 1876 inżynier
 268. Juliusz Falkowski 1815 - 1892 powstaniec; emigrant; literat
 269. Kazimierz Falkowski 1875 - 1936 inżynier
 270. Stanisław Falkowski 1874 - 1937 kurator synodu i członek konsystorza wileńskiego kościoła ewangelicko-reformowanego
 271. Wilhelm Fallek d. 1941 badacz literatury
 272. Walenty Falten d. "ok. 1493" ludwisarz
 273. Ernest Faltz 1779 - 1855 senator
 274. Julian Fałat 1853 - 1929 malarz
 275. Andrzej Fangor 1814 - 1884 profesor prawa
 276. Ludwik Adolf Fankanowski 1864 - 1907 lekarz
 277. Jakub Fankidejski 1844 - 1883 ksiądz
 278. Albert Fantini d. 1516 profesor UJ
 279. Jan Farensbach d. "ok. 1627" rotmistrz
 280. Jerzy Farensbach 1551 - 1602 wojewoda wendeński
 281. Włodzimierz Wolmar Farensbach 1586 - 1633 dyplomata; wojownik
 282. Ernest Farnik 1871 - 1944 działacz na Śląsku
 283. Stanisław Farnowski d. "1615/16" przywódca dyteistów małopolskich; antytrynitarz
 284. Farurej Jan z Grabowa / Farurej Jan of Grabowa d. 1453 rycerz
 285. Konstanty Faryaszewski 1880 - 1938 inżynier górniczy
 286. Justyn Faszowicz de Farensbach (ur. 1834) powstaniec; emigrant
 287. Mikołaj Ignacy Fatowicz d. 1665 lekarz
 288. Gottfryd Fattinante d. "ok. 1393" kupiec
 289. Aleksandra Faucher 1812 - 1905 pianistka; działaczka społeczna
 290. Wawrzyniec Artur Faunt 1552 - 1591 jezuita; pisarz
 291. Franciszek Faygiel 1777 - 1836 prałat przemyski
 292. Paweł Fądzielski 1779 - 1813 pułkownik
 293. Marcin Fechner (XVI w.) kaznodzieja luterski
 294. Marcin Federowicz Ignacy 1836 - 1913 ksiądz; paulin
 295. Jan Kanty Federowicz 1858 - 1924 prezydent m. Krakowa
 296. Jan Nepomucen Federowicz 1820 - 1896 kupiec
 297. Maciej Stanisław Federowicz 1686 - 1744 profesor teologii
 298. Mikołaj Federowicz 1837 - 1908 przemysłowiec
 299. Fryderyk Fedko (XV w.) książę ruski
 300. Fedor (XV w.) kniaź Neswizki
 301. Daniłowicz Fedor d. "przed 1410" książę ostrogski
 302. Koriatowicz Fedor d. "przed 1416" książę Podola
 303. Korybutowicz Fedor (XV w.) książę ruski
 304. Lubartowicz Fedor (XIV/XV w.) książę łucki i włodzimierski
 305. Lwowicz Fedor (XV w.) książę worotyński
 306. Olgierdowicz Fedor (XIV w.) książę rateński
 307. Adam Fedorowicz 1854 - 1917 starosta krakowski
 308. Adam Fedorowicz Iwan d. 1583 drukarz ksiąg cerkiewnych
 309. Jan Fedorowicz 1811 - 1870 poseł; więzień stanu
 310. Wacław Fedorowicz 1848 - 1911 prawnik; archeolog
 311. Władysław Józef Fedorowicz 1860 - 1922 ziemianin; mecenas sztuki
 312. Władysław Walenty Fedorowicz 1845 - 1918 polityk; literat; historyk
 313. Stanisław Feduszyński d. 1866 powstaniec
 314. Alfred Fei d. "1939/45" historyk literatury
 315. Longin Feigel 1845 - 1893 profesor medycyny sądowej
 316. Stanisław Felczak 1906 - 1942 jezuita; profesor teologii
 317. Zygmunt Felczak 1903 - 1946 dziennikarz; publicysta
 318. Jeremiasz Feldbinger d. "po 1687" pisarz antytrynitarski
 319. Juliusz Feldhorn 1901 - 1943 nauczyciel; poeta; tłumacz
 320. Ferdynand Feldman 1862 - 1919 artysta dramatyczny
 321. Józef Feldman 1899 - 1946 profesor historii
 322. Wilhelm Feldman 1868 - 1919 literat; historyk literatury; polityk
 323. Hieronim Feldmanowski 1822 - 1885 pedagog; literat
 324. Reinhold Feldstedt d. 1529 rajca gdański
 325. Władysław Herman Feldstein-felsztyn 1864 - 1935 działacz niepodległościowy
 326. Piotr Feliks 1883 - 1941 dyrektor gimnazjum
 327. Feliks z Kazimierza / Feliks of Kazimierza d. 1554 biskup sufragan wileński
 328. Feliks z Sieradza / Feliks of Sieradza d. 1602 dominikanin
 329. Ewa Felińska 1793 - 1859 pisarka
 330. Alojzy Feliński 1771 - 1820 poeta; pisarz
 331. Zygmunt Szczęsny Feliński 1822 - 1895 arcybiskup
 332. Otto Fryderyk Felkersamb d. 1705 wojewoda inflancki
 333. Fenenna 1276 - 1295 żona króla węgierskiego Andrzeja III
 334. Franciszek Stanisław Fenicki d. 1652 jezuita
 335. Jerzy Fenig d. 1538 księgarz
 336. Tadeusz Wiktor Fenrych 1882 - 1924 działacz społeczny
 337. Eberhard Ferber (ur. 1463) burmistrz gdański
 338. Jan Ferber d. 1501 burmistrz gdański
 339. Konstanty Ferber d. 1588 burmistrz gdański
 340. Konstanty Ferber 1580 - 1654 burmistrz gdański
 341. Konstanty Ferber 1625 - 1704 burmistrz gdański
 342. Maurycy Ferber d. 1537 biskup warmiński
 343. Jakub Ferdinando d. "ok. 1560" lekarz Zygmunta I
 344. Ferdynand 1655 - 1737 książę kurlandzki
 345. Józef Fergis (ur. 1758) adwokat
 346. Konstanty Aleksander Fergis d. "po 1849" podpułkownik
 347. Teodor Ferrari (XVIII w.) skrzypek
 348. Baldassare Ferri 1610 - 1680 śpiewak kastrat
 349. Marek Antoni Ferruccius (XVII w.) muzyk
 350. Tomasz Ferszer (XVIII w.) rzeźbiarz; snycerz
 351. Fabian Fesinger (XVIII w.) rzeźbiarz; architekt
 352. Kanty Fesinger (XVIII w.) architekt
 353. Sebastian Fesinger (XVIII w.) snycerz
 354. Edward Festerburg de Gerard 1843 - 1914 lekarz
 355. Jakub Fetter d. 1542 złotnik
 356. Jakub Feuchtin Izaak d. 1607 jezuita; kapelan królewski
 357. Włodzimierz Fiala d. 1941 pracownik pocztowy
 358. Walenty Fiałek 1852 - 1932 drukarz; księgarz
 359. Henryk Fiatowski 1864 - 1939 ksiądz
 360. Antoni Fibich 1835 - 1907 notariusz; powstaniec
 361. Karol Fibich 1884 - 1936 inżynier
 362. Stanisław Fibich 1869 - 1924 profesor hodowli ogólnej
 363. Atanazy Fic 1901 - 1943 dominikanin
 364. Jan Nepomucen Ficek 1790 - 1862 ksiądz
 365. Gregorio Fidanza 1759 - 1823 malarz
 366. Edward Fiderer 1846 - 1921 filolog; pedagog
 367. Michalina Fiediuszko 1875 - 1936 pisarka; działaczka społeczna
 368. Antoni Fiedler 1869 - 1919 wydawca; działacz narodowy
 369. Robert Aleksander Fiedler 1810 - 1877 pastor ewangelicki
 370. Tadeusz Fiedler 1858 - 1933 profesor mechaniki
 371. Józef Fiedorowicz 1777 - 1860 ksiądz
 372. Felicjan Fierek 1850 - 1910 bernardyn
 373. Władysław Fierek 1838 - 1911 nauczyciel; kompozytor
 374. Edward Fierich 1817 - 1896 profesor prawa
 375. Franciszek Ksawery Fierich 1860 - 1928 profesor prawa
 376. Maurycy Fierich 1856 - 1889 profesor prawa
 377. Daniel Fierszewicz (XVII w.) muzyk; kompozytor
 378. Edmund Fietz 1904 - 1944 działacz narodowy
 379. Michał Figenow d. 1573 kaper królewski
 380. Narcyz Stojanowicz Figietty 1820 - 1891 major
 381. Konrad Fihauser (XVI/XVII w.) sekretarz królewski
 382. Marcin Fihauser d. 1597 kupiec krakowski
 383. Jan Nepomucen Fijałek 1864 - 1936 ksiądz; profesor historii
 384. Aleksander Fijałkowski (XIX w.) powstaniec; emigrant
 385. Antoni Fijałkowski 1797 - 1883 arcybiskup
 386. Antoni Fijałkowski Ignacy 1783 - 1855 profesor medycyny
 387. Józef Fijałkowski 1777 - 1846 pułkownik; legionista
 388. Marcin Fijałkowski d. 1820 profesor literatury polskiej
 389. Marcin Fik Ignacy 1904 - 1942 poeta; krytyk literacki; publicysta
 390. Helena Maria Fikowa 1903 - 1943 pisarka
 391. Wojciech Filarski 1831 - 1898 ksiądz; profesor teologii
 392. Hilary Filasiewicz 1846 - 1922 prawnik; ekonomista
 393. Filip (XIII w.) kustosz gnieźnieński
 394. Filip (XIII/XIV w.) kanclerz wielkopolski
 395. Józef Filipecki 1757 - 1810 lekarz
 396. Jerzy Filipek 1803 - 1858 pastor protestancki
 397. Stefan Filipkiewicz 1879 - 1944 malarz
 398. Stanisław Pobóg Filipkowski 1843 - 1900 inżynier; powstaniec
 399. Augustyn Filipowicz 1700 - 1751 dominikanin
 400. Benedykt Filipowicz 1861 - 1922 literat; publicysta; dziennikarz
 401. Jakub Filipowicz 1678 - 1720 jezuita; kaznodzieja
 402. Jan Filipowicz d. 1524 biskup kijowski
 403. Jan Józef Filipowicz (XVIII w.) rytownik; drukarz
 404. January Filipowicz 1815 - 1869 filolog; pedagog
 405. Karol Filipowicz 1850 - 1902 ekonomista; pisarz; publicysta
 406. Kazimierz Filipowicz 1845 - 1891 lekarz; botanik
 407. Stanisław Jan Filipowicz d. 1760 profesor UJ
 408. Regina Filipowska d. 1557 córka Mikołaja Glińskiego
 409. Hieronim Filipowski d. "przed 1574" poseł; zwolennik reformacji
 410. Józef Filipowski 1870 - 1941 zarządca drukarni UJ
 411. Kazimierz Filipowski 1870 - 1897 dziennikarz; publicysta
 412. Parys Filippi 1836 - 1874 rzeźbiarz
 413. Paweł Filippi (XIX w.) rzeźbiarz; sztukator.'
 414. Daniel Filleborn 1841 - 1904 śpiewak operowy
 415. Seweryn Grzegorz Filleborn d. 1850 literat
 416. Antonina Fillebornowa d. 1893 śpiewaczka; aktorka
 417. Wacław Fiłochowski 1889 - 1944 literat; publicysta
 418. S Filsjean (XVIII w.) przedsiębiorca
 419. Błażej Fimiarski (ur. 1681) jezuita
 420. Samuel Józef Fin 1818 - 1890 pedagog; literat; historyk
 421. Jan Finc 1910 - 1940 ksiądz
 422. Henryk Finck 1446 - 1527 muzyk; kompozytor
 423. Gustaw Adolf Findeisen 1834 - 1885 działacz narodowy; organizator kolejnictwa
 424. Karol Findiński 1833 - 1897 generalny wikariusz cieszyński
 425. Ludwik Michał Finkel 1858 - 1930 historyk
 426. Jan Finkelhaus d. "ok. 1913" adwokat; pisarz
 427. Jan Baptysta Finsiger (XVIII w.) ksiądz; profesor historii
 428. Szwajpolt Fiol d. "ok. 1525" hafciarz; drukarz; wynalazca
 429. Piotr Fiorentini 1791 - 1858 urzędnik; kolekcjoner
 430. Władysław Fiorentini 1820 - 1914 kupiec; rajca miejski wileński
 431. Roman Fircowski 1838 - 1868 filantrop
 432. Abraham Firkowicz d. 1874 uczony karaimski
 433. Bogusław Firkowicz 1865 - 1915 starszy hazzan Karaimów
 434. Józef Firla 1866 - 1911 ksiądz; pisarz; etnograf
 435. Andrzej Firlej (2 poł. XVI w.) kasztelan lubelski
 436. Andrzej Firlej d. 1609 kasztelan radomski
 437. Andrzej Firlej d. "1649/50" wojewoda sandomierski
 438. Feliks Firlej d. 1895 działacz polityczny
 439. Henryk Firlej 1574 - 1626 prymas
 440. Henryk Firlej d. 1635 biskup przemyski; poznański
 441. Jan Firlej (ur. ok. 1521) marszałek wielki koronny
 442. Jan Firlej d. 1614 podskarbi koronny
 443. Jan Firlej d. 1701 kasztelan sanocki
 444. Mikołaj Firlej d. 1526 hetman wielki koronny
 445. Mikołaj Firlej d. 1588 wojewoda lubelski; wódz różnowierców małopolskich
 446. Mikołaj Firlej d. 1601 wojewoda krakowski
 447. Mikołaj Firlej 1588 - 1635 wojewoda sandomierski
 448. Piotr Firlej d. 1553 wojewoda ruski
 449. Piotr Firlej d. 1619 wojewoda lubelski
 450. Zbigniew Firlej d. 1649 starosta lubelski
 451. Agnieszka Firlejowa 1578 - 1644 fundatorka klasztoru karmelitów
 452. Adam Robert Fischer 1889 - 1943 profesor etnografii
 453. Jan Józef Fischer 1873 - 1942 kupiec; pionier ruchu sportowego
 454. Jerzy Wilhelm Fischer 1811 - 1889 duchowny ewangelicki
 455. Józef Fischer d. 1744 muzyk
 456. Karol Józef Fischer 1847 - 1931 biskup sufragan przemyski
 457. Paweł Fischer 1735 - 1779 ksiądz; nauczyciel filozofii; prawnik
 458. Mojżesz Fiszel 1480 - 1541 lekarz
 459. Franciszek Fiszer 1860 - 1937 zwolennik filozofii radykalnego idealizmu
 460. Gustaw Fiszer 1847 - 1911 artysta dramatyczny; autor monologów
 461. Jan Fiszer 1921 - 1944 działacz konspiracyjny
 462. Oton Fiszer (ur. 1818) oficer w służbie rosyjskiej
 463. Stanisław Fiszer 1769 - 1812 generał
 464. Wirydianna Fiszerowa d. 1826 pamiętnikarka
 465. Jan Józef Fitzke 1909 - 1941 prehistoryk
 466. Marcin Fiutowski 1778 - 1831 szef szwadronu szwoleżerów
 467. Józef Flach 1873 - 1944 krytyk literacki; teatrolog; publicysta
 468. Franciszek Flaczyński 1881 - 1942 ksiądz
 469. Dawid Flamm 1793 - 1866 lekarz
 470. Filip Flamm 1828 - 1895 adwokat
 471. Jan Flasieński 1789 - 1852 autor przewodnika po Europie
 472. Edward Flatau 1868 - 1932 lekarz
 473. Michał Stanisław Flatau 1865 - 1925 kierownik Dyrekcji Policji w Krakowie
 474. Jakub Flatow 1800 - 1868 bankier; filantrop
 475. Jerzy Beniamin Flatt 1768 - 1860 rolnik; autor prac ekonomiczno-rolniczych
 476. Oskar Flatt 1822 - 1872 dziennikarz
 477. Maksymilian Flaum 1864 - 1933 lekarz; przyrodnik
 478. Jakub Henryk Flemming 1667 - 1728 koniuszy litewski
 479. Jan Jerzy Flemming 1699 - 1771 podskarbi wielki litewski
 480. Albin Jan Fleszer 1888 - 1916 geolog; oficer legionowy
 481. Stanisław Filibert Fleury 1858 - 1915 fotograf; akwarelista
 482. Stanisław Florczak 1882 - 1906 robotnik; działacz PPS
 483. Florian (XIII w.) wojewoda sandomierski
 484. Florian (XVI w.) złotnik krakowski
 485. Florian d. 1333 biskup płocki
 486. Florian z Korytnicy / Florian of Korytnicy (XIV/XV w.) możnowładca polski
 487. Florian z Kurdwanowa / Florian of Kurdwanowa d. 1417 członek kapituły krakowskiej
 488. Florian z Pacanowa / Florian of Pacanowa d. "po 1459" podstoli krakowski
 489. Władysław Florkiewicz 1834 - 1902 lekarz
 490. Maciej Karol Florkowski d. 1739 prezydent m. Poznania
 491. Focjusz (XIV/XV w.) metropolita kijowski; pisarz religijny
 492. Kasper Fodyga (JCVI w.) budowniczy
 493. Andrzej Fogelweder d. "przed 1543" kupiec; rajca krakowski
 494. Leonard Fogelweder d. 1537 kupiec; rajca krakowski
 495. Stanisław Fogelweder 1525 - 1603 dyplomata
 496. Józef Franciszek Fojut 1886 - 1940 inżynier; działacz społeczny
 497. Jan Fok 1806 - 1849 nauczyciel gimnazjalny; pisarz
 498. Jan Filip Fokkelman 1752 - 1824 lekarz
 499. Jan Bogumił Foland 1836 - 1895 wiceprezes Dyrekcji Teatrów
 500. Władysław Folkierski 1842 - 1904 inżynier; profesor uniwersytetu w Limie
 501. Bartłomiej Follino d. "po 1808" miedziorytnik
 502. Wojciech Joachim Foltański d. 1777 profesor UJ
 503. Walentyn Foltin-kmeler (1 poł. XVII w.) papiernik
 504. Marcin Foltynowicz (XVII w.) profesor Akademii Zamojskiej
 505. Józef Folwarczny 1863 - 1927 pastor
 506. Józef Fonberg Ignacy 1801 - 1891 profesor chemii
 507. Mateusz Fonberg 1840 - 1880 lekarz
 508. Baltazar Fontana (ur. 1658-1729/38) rzeźbiarz
 509. Franciszek Fontana d. 1697 sztukator
 510. Jakub Fontana 1710 - 1773 architekt
 511. Jan Kanty Fontana 1731 - 1800 architekt
 512. Józef Fontana d. "ok. 1699" architekt
 513. Józef Fontana d. "ok. 1741" architekt
 514. Józef Fontana d. "po 1755" architekt
 515. Julian Fontana 1810 - 1869 pianista; kompozytor
 516. Maria Julian Fontana 1864 - 1937 organizator ruchu śpiewaczego
 517. Onufry Fontana 1775 - 1843 podpułkownik
 518. Paweł Antoni Fontana 1696 - 1765 architekt
 519. Jan Baptysta Fontanini d. 1597 burmistrz m. Krakowa
 520. Baltazar Fontanus (XVI/XVII w.) rektor szkoły w Grudziądzu; księgarz
 521. Walenty Fontanus 1545 - 1618 matematyk; lekarz; rektor UJ
 522. Maciej Forestier d. 1800 szef brygady w Legionach Polskich we Włoszech
 523. Michał Formaniosz 1814 - 1884 kanonik lwowski
 524. Samuel Formankowic 1626 - 1692 profesor UJ
 525. Leon Formanowicz 1878 - 1942 ksiądz; bibliotekarz
 526. Małgorzata Fornalska 1902 - 1944 działaczka KPP i PPR
 527. Jan Jerzy Forster 1754 - 1794 profesor Szkoły Głównej w Wilnie
 528. Jerzy Förster d. 1660 drukarz; księgarz
 529. Karol Forster 1800 - 1879 pisarz; działacz polityczny
 530. Kasper Förster d. 1625 nauczyciel; księgarz; muzyk
 531. Kasper Förster 1616 - 1673 muzyk
 532. Jan Fox 1566 - 1636 ksiądz; sekretarz królewski
 533. Jan Fox 1645 - 1720 ksiądz
 534. Jan Fox 1841 - 1913 działacz społeczny i samorządowy
 535. Józef Fox (XVI w.) złotnik krakowski
 536. Maciej Fox 1834 - 1901 ksiądz
 537. Marcin Fox d. 1588 profesor medycyny; przyrodnik
 538. Joachim Fraenkel d. 1904 działacz socjalistyczny
 539. Józef Fraget 1797 - 1867 przemysłowiec
 540. Stanisław Franaszek 1872 - 1933 przemysłowiec
 541. Florentczyk Franciszek d. 1516 architekt
 542. Franciszek z Brzegu / Franciszek of Brzegu d. 1432 profesor teologii
 543. Franciszek z Krakowa / Franciszek of Krakowa d. 1327 kanclerz krakowski
 544. Franciszek z Sieradza / Franciszek of Sieradza d. 1516 malarz
 545. Franciszka z Krasińskich / Franciszka of Krasińskich 1743 - 1796 morganatyczna żona Karola; księcia kurlandzkiego
 546. Chrystian Francken d. "ok. 1590" działacz reformacyjny
 547. Daniel Franconius (XVI/XVII w.) nauczyciel szkół ariańskich; poeta
 548. Maciej Franconius (XVI w.) humanista Śląski
 549. Francus de Franco d. 1611 przeciwnik dogmatu o Eucharystii
 550. Józef Francuzowicz d. 1940 poeta
 551. Jakub Józef Frank 1726 - 1791 twórca sekty frankistów
 552. Jan Piotr Frank 1745 - 1821 lekarz
 553. Józef Frank 1771 - 1842 profesor medycyny
 554. Tadeusz Frank-wiszniewski 1893 - 1926 podpułkownik
 555. Andrzej Franke d. 1668 ludwisarz
 556. Jan Nepomucen Franke 1846 - 1918 profesor Politechniki Lwowskiej
 557. Jerzy Franke d. 1634 ludwisarz
 558. Kasper Franke d. 1639 ludwisarz
 559. Marian Franke 1877 - 1944 profesor patologii i terapii
 560. Edward Frankenstein 1827 - 1888 skrzypek
 561. Czesław Frankiewicz 1887 - 1933 historyk
 562. Ludwik Frankiewicz 1858 - 1924 budowniczy; działacz społeczny
 563. Stanisław Frankl 1903 - 1944 ksiądz; profesor UJ
 564. Franko (XI w.) biskup wielkopolski; poznański
 565. Franko z Polski / Franko of Polski (XIII w.) astronom
 566. Marcin Ignacy Frankowic d. 1718 pisarz religijny
 567. Jan Frankowski (XIX/XX) działacz narodowy
 568. Karol Frankowski 1795 - 1846 literat; dziennikarz
 569. Leon Frankowski 1843 - 1863 działacz rewolucyjny
 570. Maciej Frankowski (XVIII w.) generał
 571. Roman Frankowski d. 1916 urzędnik Rządu Narodowego
 572. Stanisław Frankowski 1840 - 1899 członek Rządu Narodowego
 573. Władysław Frankowski 1819 - 1895 lekarz; filantrop
 574. Władysław Frankowski 1859 - 1922 generał dywizji
 575. Jan Frankstijn (XVI w.) architekt
 576. Piotr Frankus (XVI w.) geometra; miedziorytnik; kartograf
 577. Józef František d. 1940 podporucznik pilot
 578. Jan Karol Fraser (XVIII w.) snycerz wileński
 579. Andrzej Frazer (XVII w.) kupiec szkocki
 580. Karol Frazer (XVIII w.) snycerz
 581. Michał Józef Frąckiewicz 1730 - 1780 ksiądz; pijar
 582. Michał Józef Frąckiewicz RADZIMIŃSKI d. "po 1629" sekretarz królewski
 583. Michał Józef Frąckiewicz RADZIMIŃSKI d. 1693 starosta lidzki
 584. Mikołaj Frąckiewicz-radzimiński d. "ok. 1630" marszałek trybunału litewskiego
 585. Mikołaj Frąckiewicz RADZIMIŃSKI d. "ok. 1720" starosta słonimski
 586. Mikołaj Frąckiewicz RADZIMIŃSKI 1835 - 1910 prałat kapituły wileńskiej
 587. Aleksander Frączkiewicz 1863 - 1925 filolog; pedagog
 588. Antoni Frączkiewicz (XVIII w.) snycerz
 589. Augustyn Frączkiewicz 1796 - 1883 matematyk
 590. Henryk Freder 1604 - 1654 burmistrz gdański
 591. Konstanty Freder 1643 - 1707 burmistrz gdański
 592. Frediani (XVII w.) budowniczy wileński
 593. Aleksander Fredro 1793 - 1876 komediopisarz; poeta
 594. Aleksander Antoni Fredro 1674 - 1734 biskup przemyski
 595. Andrzej Fredro (ok. XVI w.) starosta ujski
 596. Andrzej Maksymilian Fredro d. 1679 wojewoda podolski; pisarz
 597. Andrzej Maksymilian Fredro 1827 - 1851 spiskowiec; powstaniec
 598. Andrzej Maksymilian Fredro 1859 - 1898 literat; ziemianin
 599. Fredro Andrzej z Nowosielec / Fredro Andrzej of Nowosielec d. 1496 wojewoda ruski
 600. Fredro Andrzej z Pleszewic / Fredro Andrzej of Pleszewic (XV w.) wojewoda podolski
 601. Jakub Maksymilian Fredro d. 1646 referendarz koronny
 602. Jan Fredro d. "ok. 1591" kasztelan przemyski
 603. Jan Fredro d. "ok. 1649" sędzia przemyski
 604. Jan Aleksander Fredro 1829 - 1891 komediopisarz
 605. Jan Maksymilian Fredro 1784 - 1846 generał; literat
 606. Fredro Jan z Niżniowa / Fredro Jan of Niżniowa (XV/XVI w.) wojewoda ruski
 607. Jerzy Bogusław Fredro d. "po 1710" kasztelan lwowski
 608. Karol Fredro d. 1669 starosta krośnieński
 609. Konstanty Fredro d. 1819 kanonik przemyski
 610. Mikołaj Gabriel Fredro d. "ok. 1631" biskup bakowski w Mołdawii
 611. Seweryn Fredro 1785 - 1845 oficer napoleoński
 612. Stanisław Aleksander Fredro (XVII w.) podstoli podolski
 613. Stanisław Antoni Fredro d. "przed 1681" kasztelan czernihowski
 614. Stanisław Józef Fredro d. 1724 kasztelan lwowski
 615. Walenty Fredro d. "przed 1677" podczaszy bełski
 616. Wawrzyniec Fredro (XV/XVI w.) podkomorzyc podolski
 617. Zygmunt Fredro d. 1663 kasztelan sanocki
 618. Anna Freege 1859 - 1919 artystka dramatyczna
 619. Karol Freege 1832 - 1884 ogrodnik
 620. Jan Baltazar Freisslich d. 1764 muzyk; kompozytor
 621. Maksymilian Teodor Freisslich 1673 - 1731 muzyk; kompozytor
 622. Adam Freitag d. 161 profesor gimnazjum
 623. Antoni Frejent (ur. 1798) filareta
 624. Karol Frenkel 1891 - 1920 filozof
 625. Mieczysław Frenkiel 1859 - 1935 artysta dramatyczny
 626. Antoni Frenzel 1790 - 1873 biskup sufragan warmiński
 627. Jerzy Freudenhamer (XVII w.) lekarz:
 628. Daniel Freudenson 1847 - 1931 literat
 629. August Freund 1835 - 1892 profesor chemii
 630. Jakub Michał Frey 1801 - 1865 lekarz
 631. Karol August Freyer 1801 - 1883 organista; pedagog; kompozytor
 632. Jan Bogumił Freyer 1778 - 1828 lekarz farmakolog
 633. Jan Karol Freyer 1808 - 1867 lekarz
 634. Adam Freytag 1608 - 1650 inżynier wojskowy; lekarz
 635. Jan Frezer (XVIII w.) sekretarz Konfederacji Tarnogrodzkiej
 636. Wojciech Fricius d. "przed 1646" aptekarz; kupiec
 637. Friczko (XIII/XIV w.) pisarz miejski krakowski
 638. Friczko (XIV) płatnerz
 639. Franciszek Marcin Friebes (2 poł. XVIII) bankier wileński
 640. Wilhelm Friedberg 1873 - 1941 geolog; paleontolog
 641. Franciszek Friedel 1870 - 1947 działacz społeczny polityk
 642. Michał Friedländer d. "ok. 1942" publicysta pedagogiczny
 643. August Friedlein 1808 - 1891 zegarmistrz krakowski
 644. Daniel Edward Friedlein 1802 - 1855 księgarz; wydawca
 645. Józef Friedlein 1831 - 1917 prezydent m. Krakowa; bibliofil
 646. Rudolf Fryderyk Friedlein 1811 - 1873 księgarz
 647. Rudolf Fryderyk Friedman Ignacy 1882 - 1948 pianista; kompozytor
 648. Henryk Friedrich 1908 - 1944 językoznawca
 649. Michał Friedwald 1525 - 1597 prokurator królewski
 650. Gustaw Frieman 1842 - 1902 skrzypek; kompozytor
 651. Chrystian Gottlieb Friese 1717 - 1795 prezes konsystorza ewangelickiego
 652. Chrystian Wilhelm Friese d. "po 1802" sekretarz gabinetowy St. Augusta
 653. Kazimierz Antoni Friese (XVIII w.) pisarz manufaktury wełnianej
 654. Filip Frisius 1572 - 1638 rektor Akademii' Wileńskiej
 655. Gustaw Fritsche 1838 - 1891 lekarz
 656. Karol Fritsche 1804 - 1883 technik górniczy; pisarz
 657. Ludwik Stefan Fritsche 1872 - 1940 artysta dramatyczny
 658. Jan Mikołaj Fritz 1809 - 1870 lektor języka polskiego
 659. Antoni Aleksander Froelich 1804 - 1847 major artylerii
 660. Franciszek Ksawery Froelich (XVIII w.) pułkownik
 661. Robert Fröhlich 1893 - 1947 działacz socjalistyczny i oświatowy
 662. Antoni Fromholz 1821 - 1878 ksiądz
 663. Franciszek Front-dobija d. 1932 lekarz; filantrop
 664. Frovinus (XIV w.) poeta łaciński
 665. Jan Fruziński 1867 - 1922 założyciel warszawskiej fabryki czekolady
 666. Zygmunt Frühling 1854 - 1931 dziennikarz; publicysta; wydawca
 667. Karolina Fryben (ur. 1823) śpiewaczka
 668. Karol Stefan Frycz 1910 - 1942 publicysta
 669. Karol Frycze 1830 - 1863 inżynier; powstaniec
 670. Jakub Fryczyński d. "po 1778" plenipotent Karola Radziwiłła
 671. Michał Fryczyński 1794 - 1859 profesor agronomii praktycznej
 672. Ludwik Fryde 1912 - 1942 krytyk literacki
 673. Fryderyk (XIII w.) opat klasztoru cystersów
 674. Fryderyk 1473 - 1510 wielki mistrz krzyżacki
 675. Fryderyk 1569 - 1642 książę kurlandzki
 676. Fryderyk II 1480 - 1547 książę legnicko-brzeski
 677. AUGUST Fryderyk 1750 - 1827 król saski
 678. AUGUST Fryderyk CHRYSTIAN 1722 - 1763 królewicz polski
 679. Jagiellończyk Fryderyk 1468 - 1503 kardynał
 680. Jagiellończyk Fryderyk KAZIMIERZ 1650 - 1698 książę kurlandzki
 681. Jagiellończyk Fryderyk WILHELM 1601 - 1625 książę cieszyński
 682. Jagiellończyk Fryderyk WILHELM 1692 - 1711 książę kurlandzki
 683. Fryderyk z Szachowic / Fryderyk of Szachowic (XIII/XIV w.) możnowładca czeski
 684. Celestyna Frydówna 1875 - 1944 nauczycielka
 685. Bartłomiej Frydrych 1800 - 1867 lekarz
 686. Piotr Frydrych 1806 - 1879 budowniczy
 687. Dominik Frydrychowicz 1647 - 1718 dominikanin; teolog
 688. Franciszek Frydrychowicz 1820 - 1908 tłumacz sądowy; działacz społeczny
 689. Romuald Frydrychowicz 1850 - 1932 ksiądz; pisarz
 690. Zenon Frydrychowicz 1851 - 1929 prawnik; działacz społeczny
 691. Jan Frydrychowski 1569 - 1625 kanonik krakowski
 692. Feliks Fryze 1843 - 1907 publicysta
 693. Ludwik Feliks Fryze 1874 - 1948 dziennikarz
 694. Edmund Karol Fuchs 1836 - 1921 kupiec; przemysłowiec
 695. Franciszek Ksawery Fuchs 1798 - 1885 kupiec; przemysłowiec
 696. Łukasz Alfred Fuchs 1840 - 1916 chemik; pedagog
 697. Bronisław Fudakowski 1873 - 1938 agronom
 698. Herman Bolesław Fudakowski 1834 - 1878 lekarz
 699. Herman Bolesław Fudakowski Ignacy 1808 - 1891 ziemianin
 700. Tadeusz Fudakowski 1872 - 1924 pracownik Związku Cukrowników
 701. Zygmunt Joachim Fudakowski 1830 - 1895 inżynier górniczy
 702. Jacek Fudziński 1855 - 1925 franciszkanin
 703. v. RECHTBORN Maksymilian Alojzy Füger 1774 - 1831 profesor prawa
 704. Florian Fukier 1772 - 1836 kupiec warszawski
 705. Henryk Fukier 1847 - 1907 kupiec warszawski
 706. Jerzy Fukier d. 1548 kupiec warszawski
 707. Michał Fukier d. 1625 aptekarz; kupiec
 708. Teofil Florian Fukier 1816 - 1891 kupiec warszawski
 709. Bartłomiej Fukker 1526 - 1577 kupiec krakowski
 710. Benedykt Fuliński 1881 - 1942 zoolog
 711. Marian Leon Fulman 1866 - 1945 biskup lubelski
 712. Wigand Funck d. 1662 drukarz
 713. Tadeusz Furgalski 1890 - 1916 podpułkownik
 714. Jan Furman d. 1458 kanonik poznański
 715. Kazimiera Furmankiewiczówna 1888 - 1945 historyczka sztuki; nauczycielka
 716. Jan Furs (XVII w.) burmistrz m. Mińska
 717. Witold Fusek 1885 - 1941 farmaceuta; działacz harcerski
 718. Aleksander Wojciech Fusiecki (ur. ok. 1810) księgarz; działacz społeczny
 719. Bartłomiej Fuzorius d. 1637 oficjał kolegiaty nowosądeckiej
 720. Eustachy Wacław Gaberle 1891 - 1947 bibliotekarz lwowski
 721. Jerzy Gablenz 1888 - 1937 muzyk; kompozytor; przemysłowiec
 722. Wawrzyniec Gabler 1604 - 1665 poeta; prawnik
 723. Jan Gaboński (XV/XVI) działacz narodowy
 724. Gabriel z Czerniejewa / Gabriel of Czerniejewa d. 1610 bernardyn
 725. Gabriel z Gródka / Gabriel of Gródka d. 1619 bernardyn
 726. Kazimierz Gabryelski 1878 - 1921 artysta dramatyczny; dyrektor teatru
 727. Franciszek Gabryl 1866 - 1914 ksiądz; profesor teologii
 728. Antoni Marian Gabryszewski 1864 - 1917 lekarz
 729. Tadeusz Gabryszewski 1868 - 1939 lekarz
 730. Antoni Gabszewicz 1858 - 1919 lekarz
 731. Józef Gacki 1805 - 1876 historyk dziejów Kościoła
 732. Jakub Gadebusch (XVI w.) pisarz
 733. Adam Bolesław Gadomski 1894 - 1942 geograf; dziennikarz
 734. Felicjan Gadomski 1867 - 1922 inżynier górniczy
 735. Henryk Gadomski 1907 - 1941 kompozytor
 736. Jan Gadomski 1859 - 1906 publicysta; literat
 737. Stanisław Gadomski 1867 - 1946 inżynier górniczy
 738. Stanisław Kostka Gadomski 1718 - 1797 wojewoda łęczycki
 739. Walery Gadomski 1833 - 1911 rzeźbiarz
 740. Lubomir Gadon 1831 - 1908 dziennikarz; historyk
 741. Michał Gadon 1807 - 1855 prezydent Sądu Sumiennego kowieńskiego
 742. Włodzimierz Dionizy Gadon 1775 - 1842 marszałek powiatu telszewskiego
 743. Henryk Gaertner 1892 - 1935 językoznawca; polonista
 744. Walenty Maciej Gagatkiewicz 1750 - 1805 lekarz
 745. Wojciech Gagatkowski (XVII w.) ksiądz; działacz kontrreformacyjny
 746. Józefa Gagatnicka 1859 - 1938 nauczycielka
 747. Tadeusz Gajcy 1922 - 1944 poeta
 748. Jan Gajda 1827 - 1911 malarz; pisarz
 749. Jura Gajdzica 1777 - 1840 chłop-bibliofil; pamiętnikarz
 750. Maria Gajdzicowa 1892 - 1945 nauczycielka
 751. Łukasz Gajdzik d. 1662 burmistrz rzeszowski
 752. Marcin Gajdziński d. 1794 franciszkanin; kaznodzieja
 753. Leon Gajec 1898 - 1945 księgarz
 754. Leon Wincenty Gajewicz 1855 - 1933 ekonomista; działacz społeczny
 755. Zygmunt Gajewicz 1880 - 1942 ksiądz; pedagog
 756. Aniela Gajewska d. 1864 siostra zakonna
 757. Antoni Gajewski d. 1775 kasztelan nakielski
 758. Franciszek Gajewski 1675 - 1753 kasztelan konarsko-kujawski
 759. Franciszek Gajewski 1792 - 1868 pułkownik; ziemianin
 760. Franciszek Gajewski Ignacy 1848 - 1910 lekarz weterynarz
 761. Jan Gajewski d. 1595 sędzia ziemski poznański
 762. Jan Gajewski 1827 - 1858 inżynier
 763. Michał Gajewski 1820 - 1851 rytownik; rysownik
 764. Rafał Tadeusz Gajewski 1714 - 1776 kasztelan rogoziński
 765. Stanisław Leonard Gajewski 1811 - 1857 emigrant polityczny
 766. Teodor Gajewski 1902 - 1948 rzeźbiarz
 767. Wojciech Gajewski d. 1657 kasztelan rogoziński
 768. Władysław Gajkiewicz 1850 - 1920 lekarz
 769. Jan Kanty Gajkowski 1866 - 1919 ksiądz; literat; historyk
 770. Kazimierz Gajl 1896 - 1930 zoolog
 771. Kazimierz Gajniak Ignacy 1872 - 1932 mechanik
 772. Stanisław Gajos 1890 - 1944 żołnierz AK
 773. Justyn Feliks Gajsler 1848 - 1910 historyk; literat
 774. Wojciech Galant 1853 - 1930 profesor technologii
 775. Jan Kanty Galasiewicz 1849 - 1911 aktor; pisarz dramatyczny
 776. Joanicjusz Galatowski d. 1688 ihumen klasztoru Brackiego
 777. Andrzej Galica 1873 - 1945 generał brygady; poseł; senator; literat
 778. Piotr Galichet 1765 - 1846 generał wojsk francuskich
 779. Jan Galicz 1874 - 1939 działacz społeczny i narodowy
 780. Jan Galicz-suliński d. 1900 ksiądz
 781. Franciszek Galiński 1874 - 1942 redaktor; wydawca
 782. Piotr Galiński (XVII w.) starosta orszański
 783. Piotr Gall ANONIM (XI/XII w.) autor najstarszej kroniki polskiej
 784. Jan Gall 1856 - 1912 muzyk; kompozytor
 785. Stanisław Gall 1865 - 1942 arcybiskup
 786. Kazimierz Ludwik Gallas 1885 - 1947 działacz polityczny i społeczny
 787. Leon Stanisław Gallas 1899 - 1946 działacz narodowy
 788. Andrzej Galle (XVII w.) budowniczy warszawski
 789. Henryk Galle 1872 - 1948 historyk literatury; krytyk; pedagog
 790. Karol Henryk Galle 1782 - 1829 architekt
 791. Leon Galle 1898 - 1924 polonista
 792. Edward Marian Galli 1816 - 1893 lekarz; mineralog; literat
 793. Leonard Galli 1760 - 1812 rzeźbiarz
 794. Szymon Gallicus d. "ok. 1296/98" rycerz śląski
 795. Marcin Gallinius d. 1562 ex franciszkanin; kaznodzieja
 796. d'Angers Gallot d. 1647 lutnista francuski
 797. Józef Gallus 1860 - 1945 pisarz ludowy
 798. Gallus z Raciborza / Gallus of Raciborza d. 1515 włodarz krakowskich dóbr biskupich
 799. Lucjan Galon 1872 - 1944 nauczyciel ludowy; kompozytor
 800. Jan Gałczyński d. 1599 referendarz koronny
 801. Jan Gałdyn 1874 - 1943 działacz społeczny na Podhalu
 802. Tadeusz Gałdyński 1891 - 1941 ksiądz
 803. Antoni Gałecki 1811 - 1885 administrator diecezji krakowskiej
 804. Franciszek Zygmunt Gałecki d. 1711 senator
 805. Franciszek Zygmunt Gałecki Ignacy (XVIII w.) marszałek sieradzki
 806. Jan Gałecki d. 1726 miecznik podlaski
 807. Stanisław Gałecki 1873 - 1919 lekarz
 808. Tadeusz Gałecki 1873 - 1937 powieściopisarz; działacz socjalistyczny
 809. Jan Gałeczka 1766 - 1845 ksiądz; działacz oświatowy
 810. Jadwiga Gałęzowska 1876 - 1948 malarka
 811. Józef Gałęzowski 1834 - 1916 członek Rządu Narodowego
 812. Ksawery Gałęzowski 1832 - 1907 okulista; działacz emigracyjny
 813. Seweryn Gałęzowski 1801 - 1878 lekarz; działacz emigracyjny
 814. Sylwan Gałęzowski 1857 - 1901 lekarz; filantrop
 815. Stanisław Gałęzowski 1903 - 1945 architekt; powstaniec
 816. Andrzej Gałka (XV w.) burgrabia krakowski
 817. Andrzej Gałka (XV w.) ksiądz; profesor UJ
 818. Jan Gałka (XV w.) burgrabia krakowski
 819. Prandota de Gory Gałka (ur. ok. 1380) podstarości krakowski
 820. Zygmunt Gałkowski 1911 - 1945 dziennikarz; publicysta
 821. Bogumił Gałuszka 1846 - 1923 wojskowy
 822. Józef Aleksander Gałuszka 1893 - 1939 poeta
 823. Serafin Gamalski d. 1733 bernardyn
 824. Tylman Gamerski d. 1706 architekt; inżynier wojskowy
 825. Daniel Gamiusz (XVII/XVIII w.) nauczyciel języków
 826. Gamocki (XVII w.) dyplomata w służbie szwedzkiej
 827. Jan Gamrat d. "po 1434" starosta biecki
 828. Piotr Gamrat 1487 - 1545 arcybiskup gnieźnieński
 829. Stanisław Gamrat d. 1455 kasztelan połaniecki
 830. Stanisław Ganier D'AUBIN d. 1863 dowódca oddziału kosynierów
 831. Czesław Ganowicz 1881 - 1938 prawnik; literat
 832. Paweł Gantkowski 1869 - 1938 lekarz; działacz społeczny
 833. Kajetan Garbiński 1796 - 1847 profesor UW
 834. Władysław Grabiński 1827 - 1866 autor i tłumacz rozpraw rolniczych
 835. Michał Garbowiecki (XVII/XVIII w.) pułkownik
 836. Tadeusz Garbowski 1869 - 1940 zoolog; filozof; pisarz
 837. Kazimierz Garbusiński 1883 - 1945 muzyk; organista; kompozytor
 838. Antoni Garczyński 1768 - 1813 prefekt kaliski
 839. Antoni Rajmund Garczyński 1812 - 1888 powstaniec
 840. Franciszek Garczyński d. 1812 pułkownik
 841. Józef Bonawentura Garczyński 1805 - 1861 powstaniec
 842. Stefan Garczyński d. 1756 wojewoda poznański; pisarz polityczny
 843. Stefan Garczyński 1883 - 1923 lekarz
 844. Stefan Florian Garczyński 1805 - 1833 poeta
 845. Walenty Włodzimierz Garczyński 1881 - 1944 publicysta; działacz łowiecki
 846. Paulin Gardzielewski 1866 - 1909 malarz
 847. Stanisław Garfein-garski 1867 - 1928 filozof
 848. Malwina Maria Garfeinowa-garska 1872 - 1932 literatka
 849. Władysław Gargul 1883 - 1946 fotograf; wynalazca
 850. Stanisław Gargulski 1828 - 1897 pedagog; pisarz; autor podręczników
 851. Zofia Garlicka 1874 - 1942 lekarka
 852. Apolinary Garlicki 1872 - 1940 socjolog; profesor gimnazjum
 853. Stanisław Garlicki 1875 - 1935 profesor geometrii
 854. Tomasz Strzemieńczyk Garlicki (ur. ok. 1730) ksiądz; kaznodzieja
 855. Michał Garnuchowski d. 1705 dominikanin; profesor teologii
 856. Maciej Grzegorz Garnysz 1740 - 1790 biskup chełmski
 857. Piotr Garnysz 1804 - 1881 powstaniec; emigrant
 858. Quadros Garsias d. 1518 profesor UJ; agent dyplomatyczny
 859. Bonawentura Garszyński 1784 - 1849 archiwista
 860. Sadogórski Piotr Mikołaj Gartenberg (XVIII w.) dyrektor mennicy
 861. Karol Gartkiewicz 1839 - 1904 prawnik; senator
 862. Paweł Garus 1867 - 1936 chłop śląski; bibliotekarz
 863. Hieronim Garwaski d. 1583 kanclerz gnieźnieński
 864. Piotr Garwaski d. "po 1649" dworzanin królewski; starosta rzeczycki
 865. Stanisław Garwaski d. 1560 kasztelan płocki
 866. Stanisław Garwaski d. 1635 kanonik krakowski
 867. Maciej Garwolczyk d. 1592 drukarz
 868. Paweł Garwoliński (1 poł. XVII w.) dominikanin
 869. Alfons Garyantesiewicz 1906 - 1940 urzędnik kolejowy
 870. Bonifacy Garycki 1742 - 1822 profesor prawa
 871. Garztecka 1857 - 1897 nauczycielka
 872. Piotr Gaszowiec d. 1474 astronom; astrolog; lekarz
 873. Gasztołd d. 1364 bojar żmudzko-litewski
 874. Andrzej Gasztołd (XIV w.) starosta wileński
 875. Jan Gasztołd d. 1458 wojewoda wileński
 876. Jerzy Gasztołd (XV w.) prepozyt katedry wileńskiej
 877. Marcin Gasztołd (XV w.) wojewoda kijowski
 878. Olbracht Gasztołd d. 1539 wojewoda wileński
 879. Stanisław Gasztołd d. 1542 wojewoda trocki
 880. Bronisław Gasztowtt d. 1863 komisarz Rządu Narodowego
 881. Maurycy Gasztowtt 1809 - 1878 lekarz; emigrant
 882. Tadeusz Gasztowtt 1881 - 1936 publicysta
 883. Wacław Gasztowtt 1844 - 1920 literat; pedagog; emigrant
 884. Andrzej Gaszyński (XVI/XVII w.) krawiec
 885. Konstanty Gaszyński 1809 - 1866 poeta; prozaik
 886. Maciej Gaszynski d. "po 1868" malarz
 887. Piotr Franciszek Gatey (ur. 1742) jezuita
 888. Karol Gaudelius (XIX w.) śpiewak; reżyser teatralny
 889. Gaudenty d. "1006/11" pierwszy arcybiskup polski
 890. Franciszek Gautier (XVIII w.) kupiec warszawski
 891. Jan Chrzciciel Gautier d. "ok. 1783" kupiec warszawski
 892. Jerzy Gautier 1874 - 1941 ksiądz
 893. Kazimierz Gautier (ur. 1862) ziemianin
 894. Leon Gautier 1827 - 1873 urzędnik; dziennikarz
 895. Michał Gautier (XVIII w.) major
 896. Marian Gawalewicz 1852 - 1910 poeta; powieściopisarz; publicysta
 897. Walenty Gawara (XVI lub XVI/XVII w.) kompozytor
 898. Ludwik Gaward d. 1812 podpułkownik
 899. Wincenty Hipolit Gawarecki 1788 - 1852 historyk
 900. Zygmunt Gawarecki (ur. 1827) rolnik; publicysta
 901. Jakub Gawath 1598 - 1679 kanonik; pisarz; poeta
 902. Feliks Gawdzicki (XVIII w.) poeta
 903. Bronisław Gaweł 1879 - 1939 profesor gimnazjum
 904. Bonawentura Gawełczyk 1836 - 1909 paulin
 905. Franciszek Gawełek 1884 - 1919 etnograf
 906. Piotr von Gawen (XVI w.) puszkarz; ludwisarz
 907. Witold Gawęcki 1911 - 1946 malarz; grafik
 908. Jan Gawiński d. 1684 poeta; urzędnik
 909. Jan Gawlik 1836 - 1928 lekarz
 910. Mieczysław Gawlik 1883 - 1928 profesor gimnazjum
 911. Tadeusz Gawlik 1887 - 1935 inżynier górniczy
 912. Józef Tadeusz Gawlikowski 1876 - 1938 inżynier; hodowca
 913. Szymon Gawłowicki d. "po 1686" ksiądz; pisarz religijny
 914. Jan Ewangelista Gawłowicz d. 1720 dominikanin; panegirysta
 915. Paweł Gawłowicz d. 1776 dominikanin; wizjoner
 916. Jan Gawłowski 1760 - 1794 major
 917. Jan Nepomucen Gaworski d. "po 1780" ksiądz; profesor UJ
 918. Józef Gaworzewski 1873 - 1936 misjonarz
 919. Jan Leopold Gawrecki 1818 - 1866 ksiądz; pedagog
 920. Błażej Gawron d. 1552 eksporter bydła
 921. Ambroży Gawroński 1764 - 1800 podpułkownik
 922. Andrzej Gawroński 1740 - 1813 biskup krakowski
 923. Andrzej Gawroński d. 1864 pułkownik
 924. Andrzej Gawroński 1885 - 1927 orientalista; lingwista
 925. Franciszek Gawroński 1845 - 1930 agronom; historyk; etnograf
 926. Franciszek Ksawery Gawroński 1832 - 1890 lekarz; powstaniec
 927. Franciszek Salezy Gawroński 1787 - 1871 pułkownik
 928. Hilary Feliks Gawroński 1835 - 1919 wikariusz generalny diec. krakowskiej
 929. Ludwik Gawroński 1861 - 1947 ksiądz
 930. Stanisław Gawroński 1784 - 1860 generał brygady
 931. Wojciech Gawroński 1868 - 1910 kompozytor; pianista
 932. Zygmunt Gawroński 1816 - 1886 ziemianin
 933. Konstanty Gawryłow 1862 - 1935 skrzypek; pedagog; kompozytor
 934. Henryk Gay 1875 - 1936 architekt
 935. Jakub Gay 1800 - 1849 architekt
 936. Kazimierz Gayczak 1872 - 1933 inżynier
 937. Teodor Gaydzicz 1822 - 1897 handlowiec; urzędnik
 938. Antoni Gazio d. 1530 lekarz Zygmunta I
 939. Witold Gazycz 1841 - 1864 komisarz Rządu Narodowego
 940. Bartłomiej Gądkowski d. 1554 archidiakon krakowski
 941. Jan Nepomucen Gąntkowski 1814 - 1887 poeta; historyk; pedagog
 942. Hieronim Gąsawski d. 1702 aptekarz poznański
 943. Stanisław Gąsawski d. 1677 aptekarz; rajca poznański
 944. Stanisław Gąsawski d. 1729 prawnik; sekretarz królewski
 945. Mieczysław Gąsecki 1883 - 1948 artysta-renowator
 946. Józef Dominik Gąsianowsići 1764 - 1840 pułkownik; pamiętnikarz
 947. Benedykt Gąsiorek d. 1607 bernardyn
 948. Stanisław Gąsiorek d. 1562 poeta; kompozytor; dyrygent
 949. Albert Gąsiorowski 1840 - 1888 pedagog; literat
 950. Andrzej Gąsiorowski d. 1686 kasztelan bydgoski
 951. Antoni Alojzy Gąsiorowski d. "ok. 1866" drukarz; wydawca
 952. Bogumił Gąsiorowski 1819 - 1887 malarz
 953. Franciszek Gąsiorowski 1806 - 1867 pisarz; bibliograf
 954. Franciszek Gąsiorowski 1876 - 1939 ksiądz; poseł; senator
 955. Henryk Gąsiorowski 1878 - 1947 geograf; krajoznawca
 956. Józef Gasiorowski 1804 - 1886 powstaniec
 957. Kazimierz Gąsiorowski 1856 - 1936 inżynier górniczy
 958. Konrad Gąsiorowski 1838 - 1901 filolog; pedagog
 959. Ludwik Hiacynt Gąsiorowski 1807 - 1863 lekarz; historyk medycyny
 960. Maciej Gąsiorowski d. 1725 kasztelan inowrocławski
 961. Napoleon Jan Gąsiorowski 1876 - 1941 profesor medycyny
 962. Wacław Jan Gąsiorowski 1869 - 1939 powieściopisarz; emigrant
 963. Wilhelm Gąsiorowski 1825 - 1892 historyk
 964. Władysław Gąsiorowski 1890 - 1919 matematyk
 965. Aleksander Gąsowski 1835 - 1895 malarz
 966. Jakub Gąsowski 1788 - 1844 ksiądz
 967. Leon Artur Gąsowski 1840 - 1911 malarz
 968. Paweł Gąsowski (XIX w.) dowódca kawalerii
 969. Karol Gąssowski 1855 - 1880 pierwszy prezes Arkonii
 970. Zenon Hipolit Gątkowski 1871 - 1938 dziennikarz; wydawca
 971. Adam Gdacius 1615 - 1688 pastor; kaznodzieja
 972. Bolesław Paweł Gdaniec 1876 - 1947 szewc; działacz społeczny
 973. Marek Gdeszyński d. 1649 rotmistrz
 974. Zygmunt Gdowski (XVII w.) karmelita trzewiczkowy
 975. Ludwik Gdyk 1874 - 1939 zecer; działacz polityczny
 976. Wincenty Gebauer d. 1887 leśnik
 977. Andrzej Gebel (2 poł. XVIII w.) rytownik
 978. Feliks Jan Gebethner 1832 - 1887 muzyk; kolekcjoner; kupiec
 979. Gustaw Adolf Gebethner 1831 - 1901 księgarz; wydawca
 980. Jan Robert Gebethner 1860 - 1910 księgarz; wydawca
 981. Tadeusz Jerzy Gebethner 1897 - 1944 księgarz
 982. Ksawery Gebhard 1844 - 1919 powstaniec 1863
 983. Mikołaj Gecz (XV w.) kuśnierz; ławnik
 984. Wojciech Gedelius (XVI/XVII w.) drukarz poznański
 985. Franciszek Gedgowd 1817 - 1893 spiskowiec; działacz społeczny
 986. Gedko (XII w.) biskup krakowski
 987. Gedko (XII w.) biskup płocki
 988. Stilvogt Gedko (2 poł. XIII w.) wójt krakowski
 989. Janusz Abraham Gehema d. "1700?" lekarz
 990. Edward Gustaw Geisler 1854 - 1933 przemysłowiec; działacz społeczny
 991. Jan Gejsmer d. 1835 ziemianin
 992. Jan Gella 1892 - 1923 literat
 993. Bronisław Gembarzewski 1872 - 1941 pułkownik; historyk; muzykolog
 994. Dominik Gembarzewski 1812 - 1883 adwokat; więzień stanu
 995. Jan Kanty Gembarzewski (XVIII w.) artylerzysta
 996. Kazimierz Gembarzewski 1840 - 1876 prawnik
 997. Leszek Kazimierz Gembarzewski 1865 - 1942 inżynier
 998. Paweł Gembarzewski 1731 - 1796 miecznik ostrzeszowski
 999. Andrzej Gembicki d. 1654 biskup łucki
 1000. Andrzej Gembicki d. 1688 podkomorzy poznański
 1001. Jan Gembicki 1602 - 1675 biskup kujawski
 1002. Krzysztof Gembicki d. 1659 kasztelan gnieźnieński
 1003. Paweł Gembicki d. 1687 kasztelan łęczycki
 1004. Piotr Gembicki 1585 - 1657 biskup krakowski
 1005. Stefan Gembicki d. 1653 wojewoda łęczycki
 1006. Stefan Gembicki d. 1695 kasztelan płocki
 1007. Wawrzyniec Gembicki 1559 - 1624 arcybiskup gnieźnieński