Te slăvim, Românie

"Te slăvim, Românie" (We glorify you, Romania) was the national anthem of the Romanian People's Republic, and later Socialist Republic of Romania between 1953 and 1975. The lyrics were written by Eugen Frunză [ro] and Dan Deșliu, the music by Matei Socor. It mentions Romania's brotherhood with the Soviet Union and praises Leninist ideology.

Te slăvim, Românie
English: We glorify you, Romania
Coat of arms of the Popular Republic of Romania (1952-1965).svg

Former national anthem of Socialist Republic of Romania
LyricsEugen Frunză [ro]
Dan Deșliu
MusicMatei Socor
Adopted1953
Relinquished1975

In the 1960s, in line with Romania's de-satellization, the reference to the "Soviet liberators" in the anthem was dropped.[1][2]

It was replaced by "E scris pe tricolor Unire" in 1975, which only lasted until 1977 as Romania's anthem.[3]

Lyrics (original; until the 1960s)Edit

Romanian lyrics English translation

Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău pașnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

Cor:
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica
Populară Română!

Înfrățit fi-va veșnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far și tărie si avânt
Noi urmăm cu credință Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al țării pământ.

Cor

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar dușmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălța-vom spre glorie al patriei steag

Cor

We glorify you, Romania, our Fatherland
Proud lands under your peaceful sky are yielding
The cursed yoke of the past is smashed
It was not in vain that our heroic ancestors fought;
Today we're fulfilling their wonderful dream

Chorus:
Powerful, free,
Master of your fate
Long live the Romanian
People's Republic!

May our people be forever brothers
With the liberator Soviet people
Leninism is our lighthouse and force and momentum
We're following with faith our invincible Party
We're creating socialism on our country's land.

Chorus

We're building new factories, we're increasing the yield of the land
We want to live in peace with all peoples
But if our enemies come to trample us
We will defeat them in the name of everything we love
And we will rise to glorify our Fatherland's flag.

Chorus

External linksEdit