Tainan County

Tainan County was a county in southern Taiwan between 1945 and 2010. The county seat was in Sinying City.

Tainan County
臺南縣
County of the Republic of China
1946–2010
Tainan County Location Map.png
Location of Tainan County on Taiwan.
CapitalSinying
History
History 
• Established
7 January 1946
• Disestablished
25 December 2010
Political subdivisions2 County-administered cities
7 Urban townships
22 Rural townships
Preceded by
Succeeded by
Tainan Prefecture
Tainan
Today part ofPart of the Tainan (Special municipality)
Tainan County
Traditional Chinese臺南縣 or 台南縣
Former Tainan County Government
Former Tainan County Council

HistoryEdit

Tainan County was established on 7 January 1946 on the territory of Tainan Prefecture (臺南州) shortly after the end of World War II. In the early years, Tainan County consists of most territory of Tainan Prefecture except the territory near cities of Tainan and Kagi (Chiayi). The county is subdivide into districts (), which is reformed from Japanese districts (). The districts are divided into townships.

Districts in
Tainan Prefecture
Districts in
Tainan County
Notes
Shin'ei 新営郡 Hsin-ying 新營區 Defunct in July 1946, townships controlled by the County directly
Niitoyo 新豐郡 Hsin-feng 新豐區
Shinka 新化郡 Hsin-hua 新化區
Sobun 曽文郡 Tseng-wen 曾文區
Hokumon 北門郡 Pei-men 北門區
Kagi 嘉義郡 Chia-yi 嘉義區
Tōseki 東石郡 Tung-shih 東石區
Toroku 斗六郡 Tou-liu 斗六區
Kobi 虎尾郡 Hu-wei 虎尾區
Hokukō 北港郡 Pei-kang 北港區

On 16 August 1950, another division reform was implemented. The northern part of the county was separated and established Chiayi County and Yunlin County. The remaining Tainan County has territory equivalent to the Shin'ei (Hsinying), Niitoyo (Hsinfeng), Shinka (Hsinhua), Sobun (Tsengwen), and Hokumon (Peimen) in the Japanese era. In addition, districts in the remaining part of Kaohsiung County was defunct. All townships were directly controlled by the County Government. On 25 December 2010, the county merged with Tainan City to form a larger single special municipality.[1]

Administrative divisionsEdit

The subdivisions of the County remains mostly stable between 1950 and 2010. However, some changed has also been made.

In 25 Dec 2010, The county was merged with Tainan City, all cities and townships became districts. On the eve of merging with Tainan City, the county consists of the following administrative divisions

Type Name Chinese Taiwanese Hakka Region
Cities Sinying (Xinying) 新營市 Sin-iâⁿ Sîn-yàng Sinying
Yongkang 永康市 Éng-khong Yún-không Sinfeng
Urban
townships
Yanshuei (Yanshui) 鹽水鎮 Kiâm-chúi Yàm-súi Sinying
Baihe 白河鎮 Pe̍h-hô Pha̍k-hò
Madou 麻豆鎮 Môa-tāu Mà-theu Tsengwen
Jiali 佳里鎮 Ka-lí Kâ-lî Peimen
Syuejia (Xuejia) 學甲鎮 Ha̍k-kah Ho̍k-kap
Sinhua (Xinhua) 新化鎮 Sin-hòa Sîn-fa Sinhua
Shanhua 善化鎮 Siān-hòa San-fa
Rural
townships
Liouying (Liuying) 柳營鄉 Liú-iâⁿ Liú-yàng Sinying
Houbi 後壁鄉 Āu-piah Heu-piak
Dongshan 東山鄉 Tong-san Tûng-sân
Siaying (Xiaying) 下營鄉 Ē-iâⁿ Ha-yàng Tsengwen
Lioujia (Liujia) 六甲鄉 La̍k-kah Liuk-kap
Guantian 官田鄉 Koaⁿ-tiān Kôn-thièn
Danei 大內鄉 Tōa-lāi Thai-nui
Sigang (Xigang) 西港鄉 Sai-káng Sî-kóng Peimen
Cigu (Qigu) 七股鄉 Chhit-kó͘ Tshit-kú
Jiangjyun (Jiangjun) 將軍鄉 Chiong-kun Tsiông-kiûn
Beimen 北門鄉 Pak-mn̂g Pet-mùn
Sinshih (Xinshi) 新市鄉 Sin-chhī Sîn-sṳ Sinhua
Anding 安定鄉 An-tēng Ôn-thin
Shanshang 山上鄉 San-siōng Sân-song
Yujing 玉井鄉 Gio̍k-chéⁿ Ngiu̍k-tsiáng
Nansi (Nanxi) 楠西鄉 Lâm-se Nàm-sî
Nanhua 南化鄉 Lâm-hòa Nàm-fa
Zuojhen (Zuozhen) 左鎮鄉 Chó-tìn Tsó-tsṳ́n
Rende 仁德鄉 Jîn-tek Yìn-tet Sinfeng
Gueiren (Guiren) 歸仁鄉 Kui-jîn Kûi-yìn
Guanmiao 關廟鄉 Koan-biō Kûan-meu
Longci (Longqi) 龍崎鄉 Liông-kiā Liùng-khì

See alsoEdit

ReferencesEdit

External linksEdit

22°59′00″N 120°11′00″E / 22.9833°N 120.1833°E / 22.9833; 120.1833