System identyfikatorów i nazw miejscowości

System identyfikatorów i nazw miejscowości, ("System for IDs and names of places") or SIMC, is a Polish government scheme to create unique identifiers for places. It is part of the Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT, or "National Register of Territorial Divisions of the Country"). The system is managed by the Główny Urząd Statystyczny ("Central Statistical Office").

SIMC is a registry of names of places and their constituent parts, including the following information:[1][2]

  • The official name of the village
  • ID of the village
  • the type locality
  • parent village commune, district and province
  • SIMC ID with check digit[3]

SIMC IDs and place names are updated on a regular basis after changes of official names of places and changes in the basic territorial divisions of the state. SIMC IDs are unique and permanent.

ReferencesEdit

  1. ^ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 1998 nr 157 poz. 1031).
  2. ^ Zakres rejestru TERYT.
  3. ^ Weryfikacja cyfry kontrolnej numeru SIMC

External linksEdit