Stefan (Bishop of Poznań)

Stefan (died on March 2, 1159) was bishop of Poznań in the years 1152–1159.[1]

He is documented in the foundation act of the monastery in Łekno from 1153. The dates of his rule are also given in Annales Lubinensis, the date of death was recorded by the obituary of the abbey in Lubiń.[2][3]

ReferencesEdit

  1. ^ Tomasz Jurek, Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty.
  2. ^ Stanisław Karwowski, Biskupi poznańscy z XII i początku XIII wieku, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego vol.37, (Poznań 1911), p119.
  3. ^ Monumenta Poloniae Historica = Pomniki dziejowe Polski. vol. 5, p.613