Robotniczy Klub Sportowy „Skała"

Robotniczy Klub Sportowy „Skała" ('Workers Sport Club "Rock"', abbreviated RKS) was a Jewish Communist sports organization in Wyszków, Poland, active during the interbellum years. Founded in 1928, RKS was one of two Jewish sports organizations in the city (the other being Makabi).[1][2] The club had a football team.[2]

RKS had initially appealed to Jewish workers across party lines, with the slogan that "...if you are a worker, you belong in this club". However, the political unity became short-lived.[2] The communists seized control over the club.[3] Just a few weeks after its foundation, the Poale Zion Left followers split away and set up a third Jewish sports organization in the city (Gwiazda).[2]

RKS had more than 200 members (100 men, 70 women and 40 children).[4] Its members were largely from the Jewish Section of the Communist Party.[5] However, there were also some unaffiliated workers that remained as members of the club.[2]

ReferencesEdit

  1. ^ Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Poland). Z Pola Walki. Kwartalnik Poświęcony Dziejom Ruchu Robotniczego. 1983. p. 119
  2. ^ a b c d e Baker, Zachary M., Jonathan Boyarin, and Jack Kugelmass. From a Ruined Garden: The Memorial Books of Polish Jewry. Bloomington, Ind: Indiana University Press, 1998. p. 89
  3. ^ Szczepański, Janusz. Dzieje Spolecznosci Zydowskiej: Powiatow Pultusk I Makow Mazowiecki. Warszawa: Zaklad Wydawniczy Letter Quality, 1993. p. 109
  4. ^ Krzemień, Leszek. Związek młodzieży komunistycznej w Polsce; pierwsze dziesięciolecie (1918–1928). Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. p. 287
  5. ^ Brenner, Michael, and Gideon Reuveni. Emancipation Through Muscles: Jews and Sports in Europe. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. p. 94, 99