Open main menu

Mayor of Kaohsiung

The Mayor of Kaohsiung is the head of the Kaohsiung City Government, Taiwan and is elected to a four-year term. The current mayor is Han Kuo-yu of Kuomintang since 25 December 2018.

Mayor of the City of Kaohsiung
Emblem of Kaohsiung City.svg
Seal of Kaohsiung
Flag of Kaohsiung City.svg
Flag of Kaohsiung
Incumbent
Han Kuo-yu

since 25 December 2018
Term lengthfour years; may serve 1 consecutive terms

Titles of the MayorEdit

Date English Characters Japanese Mandarin Taiwanese Hakka
Dec 1924–Oct 1940 Mayor of Takao 高雄市市尹 Takao-shi Shiin Ko-hiông-chhī Chhī-ún Kô-hiùng-sṳ Sṳ-yún
Oct 1940–Oct 1945 高雄市市長 Takao-shi Shichō Ko-hiông-chhī
Chhī-tiúⁿ
Kô-hiùng-sṳ
Sṳ-chhòng
Oct 1945–present Mayor of Kaohsiung 高雄市市長 Gāoxióng Shì Shìzhǎng

List of mayorsEdit

  Empire of Japan   Kuomintang   China Democratic Socialist Party   Democratic Progressive Party

Japanese eraEdit

During this era, Kaohsiung was called "Takao" (高雄; たかお). All of the mayors were appointed by the Empire of Japan.

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office
1 Tasuke Iwamoto
岩本多助
(?–?)
25 December 1924 6 August 1927
2 Genjurō Saitō[1]
齋藤玄壽郎
(?–?)
6 August 1927 22 April 1929
3   Masaharu Imai[2]
今井昌治
(1884–?)
22 April 1929 21 April 1932
4 Gisaburō Kobayashi[3]
小林儀三郎
(?–?)
21 April 1932 3 September 1934
5   Shigeharu Matsuo[4]
松尾繁治
(1886–1944)
3 September 1934 30 November 1937
6   Tairiku Munetō[5]
宗藤大陸
(?–?)
30 November 1937 31 January 1941
7   Takeshi Kojima[6]
小島猛
(?–?)
31 January 1941 January 1943
8   Takeo Yokoyama
橫山竹雄
(1895–?)
January 1943 March 1944
9   Otohiko Nakamatsu[7]
中松乙彥
(?–?)
March 1944 October 1945

Provincial city era (appointed mayors)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office Political Party
1 Lien Mou
連謀
Lián Móu (Mandarin)
Lièn Mèu (Hakka)
(1907–1978)
8 November 1945 23 May 1946 Kuomintang
2 Huang Chung-tu
黃仲圖
Huáng Zhòngtú (Mandarin)
Vòng Chhung-thù (Hakka)
(1902–1988)
23 May 1946 2 August 1947 Kuomintang
3 Huang Chiang
黃強
Huáng Qiáng (Mandarin)
Vòng Khiòng (Hakka)
(1887–1974)
2 August 1947 1 May 1949 Kuomintang
4 Liou Hsiang
劉翔
Liú Xiáng (Mandarin)
Liù Siòng (Hakka)
( – )
1 May 1949 2 August 1950 Kuomintang
5 Chen Pau-tai
陳保泰
Chén Bǎotài (Mandarin)
Chhṳ̀n Pó-thai (Hakka)
( – )
2 August 1950 1 May 1951 Kuomintang

Provincial city era (direct elected mayors)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office Term Political Party
6 Hsieh Cheng-chiang
謝掙強
Xiè Zhèngqiáng (Mandarin)
Chhia Châng-khiòng (Hakka)
(1915–1979)
1 May 1951 2 June 1954 1 Kuomintang
2 June 1954 2 June 1957 2
7 Chen Wu-chang
陳武璋
Chén Wǔzhāng (Mandarin)
Chhṳ̀n Vú-chông (Hakka)
(1915–1984)
2 June 1957 2 June 1960 3 Kuomintang
8   Chen Chi-chuan
陳啟川
Chén Qǐchuān (Mandarin)
Chhṳ̀n Khí-chhôn (Hakka)
(1899–1993)
2 June 1960 2 June 1964[8] 4 Kuomintang
2 June 1964 2 June 1968 5
9   Yang Chin-hu
楊金虎
Yáng Jīnhǔ (Mandarin)
Yòng Kîm-fú (Hakka)
(1898–1990)
2 June 1968 1 February 1973[9] 6 China Democratic Socialist Party[10]
10 Wang Yu-yun
王玉雲
Wáng Yǜyún (Mandarin)
Vòng Ngiu̍k-yùn (Hakka)
(1925–2009)
1 February 1973 20 December 1977 7 Kuomintang
20 December 1977 1 July 1979 8

Special municipality era (appointed mayors)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office Political Party
1   Wang Yu-yun
王玉雲
Wáng Yǜyún (Mandarin)
Vòng Ngiu̍k-yùn (Hakka)
(1925–2009)
1 July 1979 21 June 1981 Kuomintang
2   Yang Chin-tsung
楊金欉
Yáng Jīncóng (Mandarin)
Yòng Kîm-chhùng (Hakka)
(1923–1990)
21 June 1981 19 April 1982 Kuomintang
3   Hsu Shui-teh
許水德
Xǔ Shuǐdé (Mandarin)
Hí Súi-tet (Hakka)
(1931–)
19 April 1982 30 May 1985 Kuomintang
4   Su Nan-cheng
蘇南成
Sū Nánchéng (Mandarin)
Sû Nàm-sàng (Hakka)
(1936–2014)
30 May 1985 18 June 1990 Kuomintang
5   Wu Den-yih
吳敦義
Wú Dūnyì (Mandarin)
Ǹg Tûn-ngi (Hakka)
(1948–)
18 June 1990 25 December 1994 Kuomintang

Special municipality era (direct elected mayors)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office Term Political Party
6   Wu Den-yih
吳敦義
Wú Dūnyì (Mandarin)
Ǹg Tûn-ngi (Hakka)
(1948–)
25 December 1994 25 December 1998[11] 1 Kuomintang
7   Frank Hsieh
謝長廷
Xiè Chángtíng (Mandarin)
Chhia Chhòng-thìn (Hakka)
(1946–)
25 December 1998 25 December 2002 2 Democratic Progressive Party[12]
25 December 2002 1 February 2005[13] 3
  Chen Chi-mai [14]
陳其邁
Chén Qímài (Mandarin)
Chhṳ̀n Khì-mai (Hakka)
(1964–)
1 February 2005 20 December 2005 Democratic Progressive Party
  Yeh Chu-lan[14]
葉菊蘭[15]
Yè Júlán (Mandarin)
Ya̍p Khiuk-làn (Hakka)
(1949–)
20 December 2005 25 December 2006 Democratic Progressive Party
8   Chen Chu[16]
陳菊
Chén Jú (Mandarin)
Chhṳ̀n Khiuk (Hakka)
(1950–)
25 December 2006 25 December 2010 4 Democratic Progressive Party

Special municipality era (Greater Kaohsiung)Edit

Portrait Name
(Birth–Death)
Term of Office Term Political Party
1   Chen Chu[17]
陳菊
Chén Jú (Mandarin)
Chhṳ̀n Khiuk (Hakka)
(1950–)
25 December 2010 25 December 2014 1 Democratic Progressive Party
25 December 2014 20 April 2018 2
  Hsu Li-ming[14]
許立明
Xú Lìmíng (Mandarin)
Hí Li̍p-mìn (Hakka)
(1969–)
20 April 2018 25 December 2018
2   Han Kuo-yu
韓國瑜
Hán Guóyú (Mandarin)
Hòn Koet-yì (Hakka)
(1957–)
25 December 2018 Incumbent 3 Kuomintang

See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. ^ Given name may have been read Genjirō
 2. ^ Given name may have been read Shōji or Masaji
 3. ^ Given name may have been read Gizaburō
 4. ^ Given name may have been read Shigeji
 5. ^ Family name may have been read Munefuji
 6. ^ Family name may have been read Koshima
 7. ^ Given name may have been read Otsuhiko
 8. ^ Term extended to 4 years.
 9. ^ Term extended to accommodate combined elections.
 10. ^ First non-KMT Kaohsiung mayor.
 11. ^ Lost re-election.
 12. ^ First DPP mayor of Kaohsiung.
 13. ^ Resigned to serve as premier.
 14. ^ a b c As acting.
 15. ^ First female mayor of a special municipality.
 16. ^ First elected female mayor of a special municipality.
 17. ^ Resigned to serve as presidential secretary-general.

External linksEdit