Coat of Arms of the Massalski family
Aleksander Masalski (1593-1643), voivode of Mińsk
Ignacy Jakub Massalski, Bishop of Wilno

The Massalski (Plural: Massalscy, feminine form: Massalska) sometimes: "Masalski" is a Polish-Lithuanian princely family of Ruthenian origin from the Principality of Chernigov and based on the city of Mosalsk. The family descended from the Rurik dynasty. Their princely title was recognized in 1775.

Living family members are members in the Confederation of the Polish Nobility.

Notable membersEdit

PalacesEdit

ReferencesEdit

  • I. Lipiński, Massalscy – linia wołkowyska od XVI do początku XIX wieku, "Genealogia. Studia i materiały historyczne", t. 11, Poznań – Wrocław 1999, s. 21.
  • Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w Polsce, t. 1, Warszawa 1996-1997, s. 54-66, fot. 10-13.

External linksEdit