List of rivers of Croatia

This is a list of rivers in Croatia.

Rivers longer than 50 km in CroatiaEdit

River Length within Croatia (km) Total length (km) Drains into
1. Sava 562 945 Danube
2. Drava 505 749 Danube
3. Kupa 296 296 Sava
4. Danube 188 2860 Black Sea
5. Bosut 151 186 Sava
6. Korana 134 134 Kupa
7. Bednja 133 133 Drava
8. Lonja-Trebež 133 133 Sava
9. Česma 124 124 Lonja-Trebež
10. Una 120 212 Sava
11. Vuka 112 112 Danube
12. Dobra 104 104 Kupa
13. Cetina 101 101 Adriatic Sea
14. Glina 100 100 Kupa
15. Karašica 91 91 Drava
16. Sutla 89 92 Sava
17. Orljava 89 89 Sava
18. Ilova 85 85 Lonja-Trebež
19. Odra 83 83 Kupa
20. Lika 78 78 subterranean
21. Krapina 75 75 Sava
22. Krka 73 73 Adriatic Sea
23. Pakra 72 72 Lonja-Trebež
24. Sunja 69 69 Sava
25. Zrmanja 69 69 Adriatic Sea
26. Mura 67 483 Drava
27. Plitvica (river) 65 65 Drava
28. Mrežnica 63 63 Korana
29. Glogovnica 61 61 Česma
30. Bijela 59 59 Pakra
31. Kupčina 56 56 Kupa
32. Mirna 53 53 Adriatic Sea

Rivers shorter than 50 km in CroatiaEdit

River Length within Croatia (km) Total length (km) Drains into
Trnava 47 47 Mura
Spačva 40 40 Bosut
Boljunčica 33 33 Adriatic Sea
Karašica 30.46 81 Danube
Raša 23 23 Adriatic Sea
Neretva 20 213 Adriatic Sea
Rječina 19 19 Adriatic Sea
Studva 19? 37 Bosut
Slunjčica 12.5 12.5 Korana
Gacka 11 11 Adriatic Sea
Jadro 4 4 Adriatic Sea
Bijela 3 3 Adriatic Sea
Ombla 0.03 0.03 Adriatic Sea

See alsoEdit

SourcesEdit

  • "Geographical and meteorological data" (PDF). Statistical Yearbook. Croatian Bureau of Statistics. 2007. Retrieved 2011-04-17.
  • "Odluka o Popisu voda 1. reda" [List of waters of the first order]. Narodne novine 079/2010 (HIDRA). Retrieved 2011-12-18.
  • "Karakteristike značajnijih vodotoka" [Characteristics of significant waterways]. Vodnogospodarska osnova Hrvatske - Strategija upravljanja vodama (in Croatian). Croatian Parliament. Archived from the original on 2013-10-29. Retrieved 2011-12-18.