List of Fredman's Epistles

Fredman's Epistles is a collection of 82 songs by the dominant figure in Swedish 18th century song, Carl Michael Bellman, first published in 1790. It was created over a period of twenty years from 1768 onwards.[1] A companion volume, Fredmans sånger (Fredman's Songs) was published the following year.

François Boucher's 1740 painting Triumph of Venus, the Rococo influence on Carl Michael Bellman's Fredman's Epistles, written from 1760 onwards and published in 1790

The songs in Fredman's Epistles vary widely in style and effect, from Rococo-themed pastorale with a cast of gods and demigods from classical antiquity to laments for the effects of Brännvin-drinking; lively tavern-scenes, apparent improvisations skilfully crafted. The lyrics describe a gallery of fictional and semi-fictional characters and events taking place in Stockholm of that era, based on the lives of actual people Bellman was aware of. Jean Fredman, an alcoholic former watchmaker, is the central character and fictional narrator.[1] Ulla Winblad, based on one of Bellman's friends, is the chief of the fictional "nymphs", half goddess, half prostitute, of the demimonde characters of Fredman's Epistles.[2] Many of the songs have remained culturally significant in Scandinavia, especially in Sweden.

Map of Bellman's Stockholm, places of interest for his Fredman's Epistles and Songs on map from William Coxe's Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark, 1784.
1 Haga park (S. 64) – 2 Brunnsviken – 3 Första Torpet (Ep. 80) – 4 Kungsholmen – 5 Hessingen (Ep. 48) – 6 Lake Mälaren (Ep. 48) – 7 Södermalm – 8 Urvädersgränd – 9 Lokatten tavern (Ep. 11, Ep. 59, Ep. 77), Bruna Dörren tavern (Ep. 24, Ep. 38) – 10 Gamla stan (Ep. 5, Ep. 9, Ep. 23, Ep. 28, Ep. 79) – 11 Skeppsbron Quay (Ep. 33) – 12 Årsta Castle – 13 Djurgården Park – (Ep. 25, Ep. 51, Ep. 82) – 14 Gröna Lund (Ep. 12, Ep. 62) – 15 Bellman's birthplace – 16 Fiskartorpet (Ep. 71) – 17 Lilla Sjötullen (Bellmanmuseet) (Ep. 48) – 18 Bensvarvars tavern (Ep. 40) 19 Rostock tavern (Ep. 45)

They are widely sung and recorded, by amateur choirs and professional singers alike. The Orphei Drängar are a choir named for a phrase in Epistle 14, and set up to perform Bellman's works; they give concerts around the world.[3] Several professional solo singers in the Swedish ballad tradition largely made their name in the 1960s singing Bellman, while accompanying themselves in Bellmanesque style with a guitar. They were the members of the "Storks" artistic community ("Vispråmen Storken") in Stockholm, and they include Fred Åkerström (1937–1985) with his albums Fred sjunger Bellman, Glimmande nymf and Vila vid denna källa, and Cornelis Vreeswijk with his albums Spring mot Ulla, spring! and Movitz! Movitz!.[4] Other singers such as Sven-Bertil Taube and William Clauson used the less authentic accompaniment of an ensemble; Clauson was also the first to release a recording of Bellman in English, alongside his Swedish recordings.[5] Singers from other traditions sometimes sing Bellman; for example, the folk singer Sofia Karlsson[6] and the popular musician Cajsa Grytt.[7] Over 500 recordings of Bellman's Fredman's Epistles or Fredman's Songs have been placed on YouTube.[8]

Among the best known of Fredman's Epistles are: No. 2, Nå skruva Fiolen, No. 3, Fader Berg i hornet stöter, No. 7, Fram med basfiolen, knäpp och skruva, No. 12, Gråt Fader Berg och spela, No. 23, Ach du min Moder!, described as "the to-be-or-not-to-be of Swedish literature";[2] No. 28, I går såg jag ditt barn, min Fröja, No. 33, Stolta Stad!, No. 35, Bröderna fara väl vilse ibland; No. 36, Vår Ulla låg i sängen och sov, a poem of "immeasurable artistry, balance, and subtlety of effect";[9] No. 40, Ge rum i Bröllops-gåln din hund!, "one of the wildest weddings in Swedish literature";[10] No. 48, Solen glimmar blank och trind; No. 63, Fader Bergström; No. 71, Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda; No. 72, Glimmande nymf; No. 80, Liksom en Herdinna, högtids klädd; No. 81, Märk hur vår skugga; and No. 82, the last, Hvila vid denna källa.[2]

List of Fredman's EpistlesEdit

Each of the 82 epistles is listed here with its number and its original descriptive title or dedication. The contemporary Gustavian age cast of characters is listed under "Mortals"; the classical and Nordic gods and demigods (and in one Epistle, a cast of Old Testament heroes) are listed under "Immortals".

Epistles
Number First line Dedication Theme Mortals Immortals Location, notes
1 Gutår, båd natt och dag [sv] Til Cajsa Stina Drink Cajsa Stina, Jergen Puckel, Benjamin Schwalbe, Eric Bergström, Anders Wingmark, broder Berg, Christian Samuel Bredström
2 Nå skruva Fiolen Til Fader Berg, rörande Fiolen Tavern, Fiddle Fader Berg, Fredman Bacchus
3 Fader Berg i hornet stöter Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen till Ulla Winblad Wine, Women, Song, Horn Fader Berg, Jergen Puckel, Ulla Winblad Charon, Paris, Helen, Freya Introduces Ulla Winblad
4 Hej Musikanter ge Valdthornen väder Enkannerligen till Anna Stina Wine, Women, Song Anna Stina Bacchus, Freya
5 Käre bröder, så låtom oss supa i frid Til de trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Drink, Companions Bacchus Terra Nova Tavern in Gaffelgränden by Skeppsbron
6 Käraste Bröder Systrar och Vänner Til de Galimater på hinsidon den Konungsliga Djurgårdenom Wine, Women, Song Ulla Winblad Djurgården
7 Fram med basfiolen, knäpp och skruva Som synes vara en Elegie, skriven vid Ulla Winblads säng, sent om aftonen Muse Ulla Winblad, Fader Berg Freya
8 Dörrarna öpna, Fiolerna klara! Til Corporal Mollberg Wine, Women, Song Mollberg Introduces Mollberg
9 Käraste Bröder, Systrar och Vänner Till gumman på Thermopolium Boreale Wine, Women, Song Fader Berg, Jergen Puckel, Jungfru Lona Bacchus
10 Systrar hören min musik Klingar väl vid flöjttraver Wine, Women, Song Bacchus, Cupid
11 Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Wine, Women, Song Ulla Winblad Cupid Lokatten (Lynx Tavern)
12 Gråt Fader Berg och spela Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund Drink, violence Jergen Puckel Gröna Lund (The Greenwood Tavern)
13 Nå ä nu alla församlade här Till Brodern Bredström Drink, Companions Bredström brothers, Anders Wingmark, Benjamin Schwalbe, Jergen Puckel Cupid
14 Hör J Orphei Drängar Till poeten Wetz Drink, Companions "Orpheus's servants" Apollo, Bacchus, Cupid, Venus/Freya
15 Käraste min Theophile Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Drink, Companions Theophile Bacchus
16 Fader Bergström fingra ditt Oboe, blås Enkannerligen til de Birfilare på den Konungsliga Djurgården Drink, Companions Fader Bergström, Cajsa Djurgården
17 Systrar och Vänner Til Syster Lisa Drink, Companions Lisa, Jergen Puckel
18 Gubbarna satt sig at dricka Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Drink, Companions Jergen Puckel, Benjamin Terra Nova Tavern in Gaffelgränden by Skeppsbron
19 Trumslagarn kommer, flickor god dag! Til Systrarna på den Konungsliga Djurgården Wine, Women, Song Fader Berg Djurgården
20 Står du och gråter? Til Fader Berg och Jergen Puckel Dance Fader Berg, Jergen Puckel Bacchus
21 Skyarna tjockna Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags aequilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar övervikten Wine, Women, Song Fader Berg
22 Glasen darra mellan knogen [sv] Til de Nybyggare på Gröna Lund Drink Gröna Lund (The Greenwood Tavern)
23 Ack du min Moder! Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Kryp-in, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768 Drink Fredman Krogen Kryp-In (The Crawl-in Tavern), Järntorget 85, Gamla stan
24 Kära Syster! Till kära mor på Bruna Dörren Drink Bacchus Bruna Dörren (The Brown Door Tavern)
25 Blåsen nu alla Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården Pastorale Ulla Winblad Neptune, Venus/Freya, Zephyrs, water nymphs, Tritons, Palaemon Water crossing to Djurgården
26 Hvar står Fiolen? Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat Drink, Violence mutter Berg, Lotta
27 Gubben är gammal, urverket dras Som är dess sista tankar Drink, Death Movitz Bacchus, Freya
28 I går såg jag ditt barn, min Fröja Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad Muse Ulla Winblad Freya, Themis Yxsmedsgränd
29 Movitz tag dina pinnar Till de förnäma Loss Movitz Freya
30 Drick ur ditt glas, se Döden på dig väntar [sv] Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi Drink, Death Movitz Bacchus, Freya
31 Se Movitz, hvi står du och gråter Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Violence Movitz
32 Kors! utan glas, du ser ut, din Canalje Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp Drink Movitz
33 Was ist das? / Stolta Stad! 1:0 Om fader Movitz' överfart till Djurgården och 2:0 om den dygdiga Susanna Life Movitz Djurgården
34 Ack hvad för en usel koja! [sv] Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden Disaster Movitz Charon, Themis Kolmätargränden
35 Bröderna fara väl vilse ibland Angående sin sköna och hennes obeständighet Loss Movitz Freya
36 Vår Ulla låg i sängen och sov Rörande Ulla Winblads flykt Muse Ulla Winblad Apollo, Astrild, Bacchus, Freya
37 Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind Till Mollberg på post vid Kungsträdgården Music, Life Mollberg, Bergström Flora, Orpheus Kungsträdgården
38 Undan ur vägen Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav Death Mollberg, Christian Wingmark, Corporal Boman
39 Storm och böljor tystna ren Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog
40 Ge rum i Bröllops-gåln din hund! Angående bröllopet hos Bensvarvars Wine, Women, Song Movitz A chaotic wedding at Bensvarvars[10]
41 Mollberg satt i paulun Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg Drink, Violence Christian Wingmark, Mollberg
42 Ren Calas jag spår och tror Rörande Kortspelet på Klubben Cards Mollberg, mor Wingmark, Ulla Winblad The club, Mälaren
43 Värm mer Öl och Bröd Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle Muse Ulla Winblad Astrild The birthing-room
44 Movitz helt allena Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi Wine, Women, Song Movitz Astrild, Bacchus, Chloris, Freya
45 Tjenare Mollberg, hur är det fatt? Till fader Mollberg rörande hans harpa Drink, Violence Mollberg Apollo, Bacchus, Maecenas, Venus
46 Undan ur vägen, ge rum för Courirn Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans avfärd ifrån Sterbhuset Mollberg Wismar Tavern
47 Kommer intet Mollberg? Jo nyss på stund Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar Mollberg Wismar Tavern
48 Solen glimmar blank och trind Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769 Pastorale Ulla Winblad, Movitz Neptune Lake Mälaren back to Stockholm
49 Mamsell Ulla, märk Mamsell Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769 Pastorale Ulla Winblad, Mollberg Bacchus The club, Mälaren
50 Phoebus förnyar Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården Pastorale, Rococo Ulla Winblad, Movitz Jupiter, Neptune, Pan, Cupids, Freya Return from Djurgården
51 Movitz blåste en Concert Angående Concerten på Tre Byttor Wine, Women, Song Movitz, Ulla Winblad, Wingmark, Bergström, Berg Eol, Neptune, Orpheus Tre Byttor Tavern
52 Movitz, mitt hjerta blöder! Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie Death Movitz, his wife Charlotte Cupid, Freya
53 Vid et stop Öl och några Supar Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt Drink, Violence Near the Danto Barrier
54 Aldrig en Iris på dessa bleka fält [sv] På St. Cathrina Kyrkogård Corporal Boman, Movitz Flora St. Catherine's Churchyard
55 Så ser Han ut midt bland de strålar Rörande Movitz Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770 Mollberg Faggens Tavern by Hammarby Toll
56 Se Mollberg med svart Råck och Flor Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren Mollberg, Movitz Astrild, Clotho, Freya Golden Beaker Tavern
57 Allting är rigtigt clareradt och gjordt Om Barnsölet Mollberg
58 Hjertat mig klämmer Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet Charon
59 Hurra Courage, Bagage! God dag Bröder! Til Lo-Katten Drinking Freya Lokatten (Lynx Tavern)
60 Sitter du ännu och ljuger Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat Cajsa Wingmark Freya, Themis
61 Kära Mor! Til K. Mor på Fyrkanten Movitz Fyrkanten Tavern
62 Movitz Valdthornet proberar Angående sista Balen på Gröna Lund Movitz, Christian Wingmark Bible: David and Goliath, Ahasuerus, Esther, Noah Gröna Lund pleasure gardens
63 Fader Bergström, stäm up och klinga Diktad midt i veckan Dance, Drinking Fader Bergström, Fredman
64 Fäll dina ögon och skäms nu din tåssa Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken Movitz Freya Horns-Kroken Tavern
65 Movitz med flor om armen, hålt! Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken Movitz, Gretgen Charon, Freya
66 Se hvar Movitz sitter där Til Movitz Målare Movitz Freya, Astrild
67 Fader Movitz, Bror! Til Mutter på Tuppen Wine, Women, Song Movitz Freya Tuppen (The Cock Tavern)
68 Movitz, i afton står Baln Angående sista balen på Grönlund Wine, Women, Song Movitz, madam Wingmark Bacchus, Chloris Grönlund Tavern
69 Se Dansmästarn Mollberg, Bröder Om Mollberg Dansmästare Dance, Life Mollberg, Ulla Winblad
70 Movitz vik mössan högt öfver öra Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773 Movitz, Ulla Winblad
71 Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet Pastorale Ulla Winblad Fiskartorpet
72 Glimmande Nymf! blixtrande öga! Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton Muse Cajsa Lisa Freya, Jupiter
73 Fan i Fauteuillerna! stolarna kullra [sv] Angående Jergen som förskref sig til Fan Drink, Life Movitz
74 Min Son! Om Bergströmskans Porträt Movitz
75 Skratta mina barn och vänner Til sin Rival Fader Movitz, på Cajsa Lisas Namnsdag Movitz, Cajsa Lisa
76 Se Hans Jergen hur han sig bockar Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen Hans Jergen Wismar Tavern
77 Klang mina Flickor! se skyarna glimma Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat Fredman, Mollberg Bacchus Lokatten (Lynx Tavern)
78 Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780
79 Charon i Luren tutar Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785 Death Mor Maja Myra Charon, Eolus Solgränden by Stortorget
80 Liksom en Herdinna, högtids klädd Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen Pastorale Ulla Winblad, Mollberg Flora, Jupiter Första Torpet, outside Kattrump Tollgate
81 Märk hur vår skugga, märk Movitz Mon Frère! Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen Death Grälmakar Löfberg, Movitz Charon Sterbhuset by Danto Barrier
82 Hvila vid denna källa Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastorale Ulla Winblad, Fredman Bacchus, Clotho, Charon, Eolus, Freya

ReferencesEdit

  1. ^ a b "Fredmans epistlar" [Fredman's Epistles]. Bellman.net (in Swedish). Retrieved 7 December 2021.
  2. ^ a b c Britten Austin 1967, pp. 60–93
  3. ^ "Orphei Drängar". Orphei Drängar. Retrieved 17 March 2016.
  4. ^ Hassler & Dahl 1989, pp. 284–285.
  5. ^ Britten Austin 1967, p. 180.
  6. ^ "Visor från vinden". Sonloco.com. Retrieved 17 March 2016.
  7. ^ "Glimmande Nymf tolkad av Kajsa Grytt". Stockholms stad. Retrieved 17 March 2016.
  8. ^ "Carl Michael Bellman". YouTube. Retrieved 17 March 2016.
  9. ^ Britten Austin 1967, pp. 82–84.
  10. ^ a b Massengale 1979, p. 112

SourcesEdit

External linksEdit