List of Chinese films before 1930

This is a list of the earliest films produced and released before 1930 during the Qing dynasty and Republican China, ordered by year of release.

For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films.

1905-1929Edit

Title Chinese Title Director Actors Genre Notability
1905
Dingjun Mountain 定軍山 Ren Jingfeng Tan Xinpei Historical Drama This recording of a Beijing opera performance constitutes the first Chinese film ever made
1913
The Difficult Couple 難夫難妻 Zhang Shichuan,
Zheng Zhengqiu
Short First Chinese short feature film
1917
Victims of Opium 黑籍冤魂 Zhang Shichuan,
Guan Haifeng
Drama/Social Criticism Based on a novel by Wu Jianren
1921
Yan Ruisheng 閻瑞生 Ren Pengnian Docudrama First full-length Chinese film, a dramatized recreation of a 1920 Shanghai murder case
1922
Laborer's Love 勞工之愛情 Zhang Shichuan Silent Earliest surviving complete film[1][2]
An Empty Dream[3] ? Ren Pengnian ? Wuxia
The Sea Oath 海誓 Dan Duyu Yin Mingzhu Drama
Women Skeletons 紅粉骷髏 Guan Haifeng Action/Crime One of the earliest Chinese films with extensive martial arts scenes.
Zhang Xinsheng 張欣生 Zhang Shichuan Crime Early Mingxing Film Company production based on a real-life patricidal case.[4]
1923
Dreams of a Taoist Priest 清虛夢 Ren Pengnian Short Adapted from a short story in Pu Songling's Strange Stories from a Chinese Studio
The Filial Wife's Soup 孝婦羹 Ren Pengnian Wang Fuqing Drama Adapted from a short story in Pu Songling's Strange Stories from a Chinese Studio
The Lotus Falls 蓮花落 Ren Pengnian Zhang Huichong Drama Adapted from a classic Chinese opera
Orphan Rescues Grandfather 孤兒救祖記 Zhang Shichuan Wang Hanlun,
Zheng Xiaoqiu,
Wang Xianzhai
Drama First major success by Mingxing[4]
The Predestined 鬆柏緣 Ren Pengnian Xu Suzhen,
Wang Fuqing
Drama
The Widow Wants to Remarry 古井重波記 Dan Duyu Drama
1924
The Abandoned Child 棄兒 Dan Duyu Dan Erchun Drama Adaptation of Charles Dickens's "Oliver Twist"
A Couple Through Water and Fire 水火鴛鴦 Cheng Bugao Romance Cast consisted of child actors, averaging about 10 years of age
A Gallant Young Man 俠義少年 Crime Alternate title: A Chivalrous Youth
Dear Brother 好兄弟 Ren Pengnian Zhang Huichong Drama
The Divorcee 棄婦 Li Zeyuan
Hou Yao
Wang Hanlun Drama Tragedy advocating greater rights for women
Lured Into Marriage 誘婚 Zhang Shichuan Zheng Zhengqiu,
Maxu Weibang,
Yang Naimei
Drama Alternate title: Love and Vanity
Patriotic Umbrella 愛國傘 Ren Pengnian Zhang Huichong Action/Crime
The Poor Children 苦儿弱女 Zhang Shichuan Wang Hanlun
Yang Naimei
Wang Xianzhai
Drama
Public Opinion 人心 Gu Kenfu,
Chen Shouyin
Wang Yuanlong,
Zhang Zhiyun,
Xu Su'e
Romance Alternate title: Human Feelings
Righteousness Above Family 大義滅親 Ren Pengnian Drama Alternate title: The Edge of Chivalry
The Soul of Yuli 玉梨魂 Zhang Shichuan Wang Hanlun
Yang Naimei
Wang Xianzhai
Drama/Social Criticism Adapted from a novel by Xu Zhenya, an early plea for increased rights for women.
Tea-Picking Girl 采茶女 Xu Hu Yang Naimei Romance
Tide of Evil 孽海潮 Chen Shouyin Crime
Younger Brother 弟弟 Dan Duyu He Rongzhu Drama
1925
A Blind Orphan Girl 盲孤女 Zhang Shichuan Xuan Jinglin
Zheng Xiaoqiu
Drama
A Fatal Love 情天劫 Ren Pengnian Wang Fuqing
Ren Aizhu
Drama
A Home Truth 情海風波 Zhang Huichong Zhang Huichong
Xu Su'e
Crime/Action
A Peach Blossom in Human Form 人面桃花 Chen Shouyin Huang Yulin
Mao Jianpei
Romance
A Pitiful Girl 可憐的閨女 Zhang Shichuan Zhang Zhiyun Drama
A Shanghai Woman 上海一婦人 Zhang Shichuan Xuan Jinglin
Maxu Weibang
Drama
A String of Pearls 一串珍珠 Li Zeyuan Drama Adaptation of Maupassant's "The Necklace"
A Student's Suffering 苦學生 Guan Haifeng Drama
Awakening 覺悟 Ling Lianying Drama
Battle Exploits 戰功 Xu Xinfu Wang Yuanlong
Zhang Zhiyun
War/Romance
Between Love and Filial Duty 摘星之女 Li Zeyuan
Mei Xuechou
Wang Hanlun
Lei Xiadan
Romance
Cupid's Puppets 愛伸的玩偶 Mei Xuechou
Hou Yao
Drama
The Dream of Women 1 南华梦 Zhang Puyi Zhang Wuzhi
Jiang Naifang
Yao Juezhen
Zhong Fudong
Drama Alternate title: South China Dream
The Dream of Women 2 南华梦 Zhang Puyi Zhang Wuzhi
Jiang Naifang
Yao Juezhen
Zhong Fudong
Drama Alternate title: South China Dream
Eternal Regret for Drunkenness 醉鄉遺恨 Yang Xiaozhong Drama
The Good Brothers 好哥哥 Zhang Shichuan Zheng Zhegu
Yang Naimei
Drama
Heroine Li Feifei 女俠李飛飛 Shao Zuiweng Fen Juhua
Wu Suxin
Action/Romance
The Last Conscience 最后之良心 Zhang Shichuan Wang Xianzhai
Xuan Jinglin
Drama
Little Friend 小朋友 Zhang Shichuan Zheng Xiaoqiu
Xuan Jinglin
Drama Based on the novel Sans Famille by Hector Malot
Out of Hell 劫后緣 Zhang Huichong Zhang Huichong
Xu Su'e
Action Alternate title: Lovers From a Den of Thieves
Past Loves 前情 Zhu Shouju Wang Yingzhi Drama
The Person in the Boudoir Dream 春閨夢裡人 Li Zeyuan
Mei Xuechou
Wang Hanlun War
Repentance 立地成佛 Shao Zuiweng Drama
Some Girl 重返故鄉 Dan Duyu Yin Mingzhu Morality Play Alternate title: Returning Home
The Stormy Night 風雨之夜 Zhu Shouju Wang Yingzhi
Han Yunzhen
Comedy
Tears on the Battlefield 沙場淚 Cheng Bugao Zhou Wenzhu War/Romance
There's a Full Moon Tonight 花好月圓 Qiu Qixiang Ding Ziming
Li Pingqian
Romance Alternate title: Conjugal Bliss
True Love 真愛 Chen Tian Tragedy
Unbearable Memories 不堪回首 Qiu Qixiang Ding Ziming
Li Pingqian
Drama
Variations 情弦變音記 Chen Zhizhen Wang Huixian
Wang Hanhui
Drama
Who is the Mother 誰是母親 Gu Wuwei Gu Wuwei
Gu Baolian
Drama Based on Le Fils Naturel by Alexandre Dumas, fils
Yanghua's Hate 楊花恨 Shi Dongshan Han Yunzhen
Wang Naidong
Alternate title: Catkins
The Young Factory Owner 小廠主 Lu Jie Li Minghui
Wang Yuanlong
Drama
The Young Gentleman Dan Duyu Dan Erchun
He Rongzhu
Drama Adapted from Little Lord Fauntleroy by Frances Hodgson Burnett
Young Master Feng 馮大少爺 Hong Shen Alternate title: The Playboy
1926
A Couple's Secret 夫妻之秘密 Shao Zuiweng Hu Die
A Lovelorn Actress 多情的女伶 Zhang Shichuan Xuan Jinglin
Zhu Fei
Drama
Better Go Home 不如歸 Yang Xiaozhong Wang Fuqing War Adapted from a novel by Tokutomi Roka
Family Heirloom 傳家寶 Dan Duyu Yin Mingzhu
He Rongzhu
Mystery
Hell and Heaven 地獄天堂 Gu Wuwei Gu Wuwei
Lady Meng Jiang 孟姜女 Shao Zuiweng Hu Die Dramatization of a famous folk tale
Live on Love 同居之愛 Shi Dongshan
Love and Gold 愛情與黃金 Zhang Shichuan
Hong Shen
Ding Ziming
Hong Shen
Drama
The Love Freak 情場怪人 Ma-Xu Weibang Alternate title: Monster in Love.
The Lucky Dolt 呆中福 Zhu Shouju Xing Haha Comedy One of Chinese cinema's first full-length comedies, adapted from a Kunqu opera
Midnight Lovers 半夜情人 Xia Chifeng Chen Qiufeng Drama
Moral Principles 道義之交 Liu Shen Ding Ziming Drama
Mother's Happiness 兒孫福 Shi Dongshan Zhou Wenzhu Drama
Movie Actresses 電影女明星 Shao Zuiweng Hu Die
Wang Hanlun
Wu Suxin
Drama
Orchid in an Empty Valley 空谷蘭 Zhang Shichuan Zhang Zhiyun,
Yang Naimei,
Zhu Fei
Drama Released in two parts. Based on the 1900 Japanese novel "No no Hana" (Wildflower) by Kuroiwa Ruikō.
The Pearl Pagoda 珍珠塔 Shao Zuiweng Hu Die Romance Adapted from a classic Qing dynasty novel
The Prostitute's Son 倡門之子 Chen Kengran Zheng Yisheng
Xu Qinfang
Drama
The Rich Man's Daughter 富人之女 Zhang Shichuan Xuan Jinglin Drama
Seizing a National Treasure 奪國寶 Zhang Huichong Zhang Huichong
Xu Su'e
Action
The Shadow on the Window 窗前足影 Fu Zhuoqun Lu Jianfen
Three Girls in Shanghai 上海三女子 Ren Yiping Yang Naimei
Han Yunzhen
Jiang Naifang
Alternate title: Shanghai Three Women
Uproar in the Studio 大鬧畫室 Wan brothers Animation First Chinese animated short
White Snake 白蛇傳 Shao Zuiweng Hu Die
Wu Suxin
Action/Fantasy Tianyi Film Company production and a significant overseas success in Southeast Asia[4]
Why Not Her? 玉潔冰清 Bu Wancang Zhang Zhiyun Drama
The Worker's Wife 工人之妻 Ren Pengnian Ren Aizhu Romance
1927
A Beauty of 16 二八佳人 Zheng Zhengqiu Ding Ziming Drama
Country of Women 女兒國 Qiu Qixiang
Li Pingqian
Hu Die Based on a section of Journey to the West
A Couple in Name 挂名的夫妻 Bu Wancang Ruan Lingyu Mingxing Film Company production. Ruan Lingyu's movie debut.
Arrow of Hatred 一仇箭 Yang Xiaozhong Yang Aili Action Based on a story in Water Margin
At the End of Her Rope 浪女窮途 Mei Xueshou Yang Aili Drama
White Hibiscus 白芙蓉 Chen Tian Zhang Huimin
Wu Suxin
Action/Romance
The Beauty Trap 美人計 Zhu Shouju, et al. Zhang Zhiyun Based on two chapters in Romance of the Three Kingdoms
The Cape Poet 海角詩人 Hou Yao Li Dandan
Hou Yao
Lim Cho Cho
Drama
The Cave of the Silken Web 盤絲洞 Dan Duyu Yin Mingzhu Silent. Shenmo Thought to be lost. Rediscovered in 2013.
Dream of the Red Chamber 紅樓夢 Ren Pengnian Lu Jianfen
Wen Yimin
Drama
Fallen Plum Blossoms 梅花落 Zhang Shichuan
Zheng Zhengqiu
Zhang Zhiyun
Xuan Jinglin
Drama Released in three parts
The Flirting Scholar 唐伯虎點秋香 Shao Zuiweng
Qiu Qixiang
Chen Yumei
Lin Yongrong
Comedy
For Her Father's Sake 為親犧牲 Zhang Shichuan Zhang Zhiyuan Drama
General Xue Conquers the West 薛仁貴征西 Gu Wuwei Lu Cuilan
Li Guifang
Action Released in two parts
The Hero with White-Haired Legs 大俠白毛腿 Qiu Qixiang Hu Die
Heroic Son and Daughter 兒女英雄 Wen Yimin Wen Yimin
Fan Xuepeng
Action First of a five-part series
The Industrial Magnate 實業大王 Hong Ji
Zhou Kongkong
Tang Mali Drama Adapted from Les Misérables
Legendary Luminous Pearl 夜明珠 Chen Tian Zhang Huimin
Wu Suxin
Action/Crime
Ma Yongzhen of Shandong 山東馬永貞 Zhang Shichuan Zhang Huichong
Gong Jianong
Action Remade in 1972 as Boxer from Shantung
Magnificent Destiny 華麗緣 Chen Tian Lu Jianfen
Fan Xuepeng
Action Alternate title: Reunited
The Monkey King's Struggles in the Kingdom of Chechi 車遲國唐僧斗法 Zhang Shichuan Zheng Xiaoqiu Adapted from Journey to the West
Mutual Competition 桃李爭春 Wang Yuanlong Zhou Wenzhu Romantic Comedy
The Old Man in the Moon Divorces 月老離婚 Hou Yao Zhou Kongkong Romantic Comedy
Pitiful Qiuxiang 可憐的秋香 Wang Yuanlong Li Minghui Romance
Princess Iron Fan 鐵扇公主 Li Pingqian Hu Die
Chen Yumei
Based on the novel Journey to the West
Real and False Daughters 真假千金 Zhang Shichuan Xuan Jinglin
Zheng Xiaoqiu
Rebuild the Republic 再造共和 Xia Chifeng Chen Qiufeng War
Reciprocity 俠鳳奇緣 Zhang Shichuan Yang Naimei
Redressing a Grievance 烏盆記 Zhu Shouju Crime First film made about real-life Chinese magistrate Judge Bao
Resurrected Rose 復活的玫瑰 Li Minwei Lim Cho Cho
Li Minwei
Drama
Romance of the Western Chamber 西廂記 Hou Yao Adaption of the classic Chinese dramatic work by Wang Shifu
Seeking Love on the Field of Romance Cheng Bugao Han Yunzhen Drama
Shandong Bandits 山東響馬 Qian Xuefan Zheng Chaofan
Xu Qinfang
Action
Spring Dream by the Lake 湖邊春夢 Bu Wancang Gong Jianong
Yang Naimei
Drama
Tablet of Blood and Tears 血淚碑 Zheng Zhengqiu Ding Ziming
Ruan Lingyu
Tragedy
Tian Qilang 田七郎 Zhang Shichuan Zhang Huichong
The Wandering Songstress 天涯歌女 Ouyang Yuqian Li Dandan Tragedy
The Woman Lawyer 女律師 Qiu Qixiang Hu Die Drama Adapted from The Merchant of Venice
Yang Guifei 楊貴妃 Dan Duyu He Rongzhu Drama Story of legendary imperial concubine Yang Guifei
1928
A Complicated Plot 柳暗花明 Lu Jie Li Minghui
Zhou Wenzhu
Chen Yishang
Drama Released in two parts
A Luminous Pearl 夜光珠 Shao Zuiweng Chen Yumei Crime
A Shanghai Dance Hostess 上海一舞女 Wang Cilong Zhou Wenzhu
Wang Naidong
Drama
A Stressful Wedding 奮斗的婚姻 Cheng Bugao Hu Die
Zheng Xiaoqiu
A Traveler's Strange Tale 海外奇緣 Chen Tian Wu Suxin
Zhang Huimin
Action/Adventure
A Young Detective 小偵探 Bu Wancang Gao Zhanfei Crime
An Ardent Couple 熱血鴛鴦 Jiang Qifeng Tang Tianxiu Romance
Ashes of the Lotus 美人關 Bu Wancang Xiao Ying
Yang Naimei
War
The Beloved 意中人 Wan Laitian Li Minghui
Wan Laitian
Sun Min
Romance
Burning of the Red Lotus Temple 火燒紅蓮寺 Zheng Zhengqiu (pt.1)
Zhang Shichuan (pts.2-19)
Zheng Xiaoqiu
Xia Peizhen
Hu Die
Action 19 parts, adapted from a martial arts novel by Pingjiang Buxiaosheng
Dream of the Red Chamber 紅樓夢 Cheng Shuren Xia Peizhen
Yin Mingzhu
Drama
Evil's Shadow 妖光俠影 Yang Xiaozhong Yang Aili Action Adapted from a section of Journey to the West
Fabulous Swordsman 荒唐劍客 Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Tang Tianxiu
Action
Five Avenging Women 五女復仇 Gao Xiping Lim Cho Cho
Li Dandan
Yan Shanshan
Crime
The Flying Hero 航空大俠 Chen Tian Zhang Huimin
Wu Suxin
Action/Adventure
The Flying Shoes 飛行鞋 Pan Chuitong Adapted from a German children's story
Four Heroes of the Wang Family 王氏四俠 Shi Dongshan Wang Yuanlong Action
The Girl Detective 女偵探 Zhang Shichuan Hu Die Crime
The Great Swordsman's Revenge 大俠復仇記 Zhang Shichuan Xiao Ying
Hu Die
Action Remade in Hong Kong in 1949
Guanyin Receives the Way 觀音得道 Lim Cho Cho
Li Dandan
The Miao Shan legend version of Guanyin
He and She 江湖情俠 Wen Yimin Fan Xuepeng
Wen Yimin
Action Alternate title: "Jianghu Lovers"
Heritage of Trouble 泣荊花 Zhu Shaoquan Fan Xuepeng
Wen Yimin
Hero Gan Fengchi 大俠甘風池 Yang Xiaozhong Wang Guiling
Yang Aili
Action
The Heroine in Black 黑衣女俠 Zheng Zhengqiu
Cheng Bugao
Ding Ziming
Zheng Xiaoqiu
Action
The Heroine Saves a Lady 侠女救夫人 Zheng Zhengqiu Hu Die Action
Imperial Concubine Yang of Beijing 北京楊貴妃 Zheng Zhengqiu Yang Naimei
Ruan Lingyu
Drama The Yang Guifei story, retold in a modern setting
It's Me 就是我 Zhu Shouju Wang Naidong
Tang Tianxiu
Crime
Kick 一腳踢出去 Zhang Shichuan
Hong Shen
Ding Ziming
Gong Jianong
Romance First Chinese film having sports as a background. Alternate title: "Classmates' Romance"
The King of Money 金錢之王 Jiang Qifeng Zhou Wenzhu Crime
Luoyang Bridge 蔡狀元建造洛陽橋 Zhang Shichuan Zhu Fei
Ruan Lingyu
Adapted from the classical opera "Number One Scholar Cai Builds the Luoyang Bridge", the story of early structural engineer Cai Xiang
Ma Zhenhua 馬振華 Zhu Shouju
Wang Cilong
Zhou Wenzhu
Wang Cilong
Drama
Marriage for Peace 二度梅 Zhu Shouju Historical Drama
The Mountain of Fire Yang Xiaozhong Yang Aili
Wang Guilin
Mulan Joins the Army 木蘭從軍 Hou Yao Li Dandan War
My Love Became My Stepmother Wang Yuanlong Tan Xuerong
Wang Yuanlong
Northeast China Hero Ren Pengnian Action
Patriotic Souls 愛國魂 Zheng Jiduo Zheng Jiduo
Tang Tianxiu
Drama One of China's first "Resistance films", urging opposition to Japanese encroachment on Chinese territory.
Reviving Romance 在世姻緣 Gao Xiping Lim Cho Cho
Li Dandan
Yan Shanshan
Drama
Robin Hood 盧鬢花 Dan Duyu Dan Erchun
He Rongzhu
Action Story of the legendary folk hero, transplanted to China. Alternate title: "The Small Swordsman" (小劍客)
Robin Hood Wipes Out the Monster 盧鬢花 (續集) Dan Duyu Dan Erchun
He Rongzhu
Action Sequel. Alternate title: "The Towering Demon" (萬丈魔)
Romance on the Battlefield 戰地情天 Li Minwei
Pan Chuitong
War/Romance
Secret History of the Qing Court 清宮秘史 Wang Cilong Zhou Wenzhu
Wang Cilong
Historical Drama
Shadows in the Imperial Palace 古宮魔影 Jiang Qifeng Zhou Wenzhu
Chen Yitang
Adapted from an episode in Journey to the West
She Wants to be Free 花國大總統 Zhang Weishou Yang Naimei
Silver Gun Bandit 銀槍盜 Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Zhou Wenzhu
Crime Alternate title: "Who But Myself Can Do It?"
The Spider Gang 蜘蛛黨 Mei Xuechou Sun Min Crime
Strange Knight 漁叉怪俠 Sun Yu Sun Min
Yan Yuexian
Action
Strange Lady 奇女子 Shi Dongshan Yang Naimei
Zhu Fei
Gao Zhanfei
The True and False Monkey King 真假孫行者 Li Zeyuan Adapted from a section of Journey to the West
Two Swords 雙劍俠 Chen Kengran Xu Qinfang Action
The Tyrant Huang Tian Takes a Wife 黃天霸招親 Lei Yutian Han Yuqing
Wang Guiling
Drama
White Cloud Pagoda 白雲塔 Zheng Zhengqiu Zheng Xiaoqiu
Hu Die
Ruan Lingyu
Drama Released in two parts
Wu Song Sheds Blood in Mandarin Duck Tower 武鬆血濺鴛鴦樓 Yang Xiaozhong Wang Zhengqing Action Based on a story in Water Margin
The Young Mistress's Fan 少奶奶的扇子 Hong Shen,
Zhang Shichuan
Xuan Jinglin Adapted from Lady Windermere's Fan by Oscar Wilde
1929
A Clever Fool 聰明笨伯 Mei Xuechou Xu Xizhen Comedy
A Duel of Swordsmen 雙雄斗劍 Shi Dongshan Gao Zhanfei
Ma-Xu Weibang
Hu Shan
Action
A Girl Bandit 女盜蘭姑娘 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Crime/Action
A Roving Hero 理想中的英雄 Hu Zongli Hu Zongli Action/Adventure
A Strange Hero Saves the Nation 奇俠救國記 Wang Cilong Wang Yuanlong
Tang Tianxiu
Action/Romance
A Woman's Heart 情欲寶鑑 Li Pingqian Ruan Lingyu Drama
After the Robbery 劫后孤鴻 Li Pingqian Ruan Lingyu
Li Pingqian
Tragedy
An Actress's Revenge 女伶復仇記 Bu Wancang Wang Hanlun
Gao Zhanfei
Drama Alternate title: Blind Love
An Adopted Daughter 塵海奇俠 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Action/Romance
An Orphan 雪中孤雛 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Drama/Action
Beauty Under the Blade 刀下美人 Zheng Zhengqiu Han Yunzhen
Zhu Fei
Drama
Blood of the Lovers 愛人的血 Cheng Bugao Hu Die
Zheng Xiaoqiu
Drama
Black Cat 黑貓 Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Zhang Meiyu
Action
Burning of Seven Star Mansion 火燒七星樓 Yu Boan Qian Siying Action First of a five-part series, released 1929-30.
The Candy Beauty 糖美人 Chen Baoqi Yuan Congmei Drama
The Camel King 駱駝王 Wang Yuanlong Tang Tianxiu
Wang Yuanlong
Detective No.55 五十五號偵探 Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Tang Tianxiu
Crime
The Detective's Wife 偵探之妻 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Crime
The Devil Incarnate 混世魔王 Ma-Xu Weibang Ma-Xu Weibang Horror
The Diamond Case 金剛鑽 Dan Duyu Yin Mingzhu
Dan Erchun
Adventure
Divorce 離婚 Cheng Bugao Gong Jianong
Hu Die
Zheng Xiaoqiu
Drama Adapted from the novel of the same name by Lao She. Remade in 1992.
Done With One Heart 同心劫 Bu Wancang Ding Ziming
Encounter in a Poor Village Zhang Feifan Yan Yuexian
Yang Aili
Action/Romance
Escape From the Tiger's Mouth 虎口余生 Zhu Shaochuan Fan Xuepeng
Shang Guanwu
Action
Fabulous General 荒唐將軍 Shi Dongshan Chen Yumei
Gao Zhanfei
Action Alternate title: The River Hero Stabs the Tiger
Flower of the Silver Screen 銀幕之花 Zheng Jiduo Ruan Lingyu
Zheng Jiduo
Tragedy
Flying Heroine Lü Sanniang 飛俠呂三娘 Yang Xiaozhong Tang Tianxiu Action
Four Heroes of the Wang Family, II 王氏四俠 (續集) Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Jin Yan
Action Sequel to the 1928 film of the same title
The Greatest Hero 無敵英雄 Shao Zuiweng Zhang Huichong
Xu Sue
Gao Zhanfei
Action
The Head Lost at Midnight 半夜飛頭記 Jiang Qifeng Tang Tianxiu Action
Hero in the Flames 火裡英雄 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Action Alternate title: Fireman
Heroine in Red 紅俠 Wen Yimin Fan Xuepeng
Wen Yimin
Action
Hot-Blooded Man 熱血男兒 Wan Laitian Wan Laitian
Yang Aili
Gao Zhanfei
Romance Alternate title: Her Love
Don't Change Your Husband 情海重吻 Xie Yunqing Tang Tianxiu
Chen Yitang
The Life of the Rich 富人的生活 Cheng Bugao Hu Die
Zhu Fei
Drama
Miscarriage of Justice Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Tang Tianxiu
Alternate title: The Frame-Up
My Son Was a Hero 兒子英雄 Yang Xiaozhong Liu Jiqun Action/Adventure Alternate title: Poor Daddy. Oldest surviving full-length Chinese film.
Nights of Terror 恐怖之夜 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Suspense
Papa Loves Mama 爸爸愛媽媽 Cheng Bugao Hu Die
Xia Peizhen
Gong Jianong
Drama
Passion's Precious Mirror Li Pingqian Ruan Lingyu
Zheng Jiduo
Drama
Petty Tyrant Zhang Chong 小霸王張沖 Zhang Huichong Xu Sue
Zhang Huichong
Released in two parts
Pirates 海上霸王 Li Shaohua Xu Xuzhen Action
Repentance 懺悔 Zhang Shichuan Gong Jianong
Han Yunzhen
Zhu Fei
Drama
Romantic Swordsman 風流劍客 Sun Yu Gao Qianping
Jin Yan
Action/Romance Alternate title: The Rose and the Lady. (薔薇與美人) First lead role for Jin Yan, 1930s matinee idol.
Secret Anguish 隱痛 Chen Kengran
Sister I Love You 妹妹我愛你 Dan Duyu Yin Mingzhu
Dan Erchun
Comedy
Strange Hero in a Desolate Village 荒村怪俠 Zhang Huimin Wu Suxin
Zhang Huimin
Action
Tears and Flowers 血淚黃花 Zheng Zhengqiu
Cheng Bugao
Hu Die
Gong Jianong
Xia Peizhen
Released in two parts. Alternate title: Huang Lu's Romance
Under the Iron Heel 鐵蹄下 Wang Yuanlong Wang Yuanlong Alternate title: In Hell
White Mouse Wang Yuanlong Wang Yuanlong
Tang Tianxiu
Who Is the Thief? Wang Cilong Tang Tianxiu
Wang Zhengxin
Women Pirates 女海盜 Zheng Jiduo Lin Meiru
Zheng Jiduo
Young Compatriots on the Battlefield 戰地小同胞 Zheng Zhengqiu Zheng Xiaoqiu
Gao Qianping
Young Hero Liu Jin 小英雄劉進 Cheng Bugao Zheng Xiaoqiu Action

Mainland Chinese Film Production TotalsEdit

Year Total Films[5]
1905 2
1906 3
1907 2
1908 1
1913 13
1916 1
1919 1
1920 4
1921 12
1922 7
1923 11
1924 14
1925 59
1926 106
1927 113
1928 95
1929 118

See alsoEdit

SourcesEdit

中国影片大典 Encyclopaedia of Chinese Films. 1905-1930, 故事片·戏曲片. (1996). Zhong guo ying pian da dian: 1905-1930. Beijing: 中国电影出版社 China Movie Publishing House. ISBN 7-106-01155-X

ReferencesEdit

  1. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-09-06. Retrieved 2007-04-24.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  2. ^ "实验天地 Experiment——劳工之爱情 Laborer's Love".
  3. ^ Historical Dictionary of Chinese Cinema - Page 113 0810879131 Tan Ye, Yun Zhu - 2012 And sometimes, but not always, martial arts films appear less excessively imbued with violence and bloodshed. The history of the martial arts film can be traced back to the early 1920s, when some pioneering Chinese filmmakers turned to wuxia, “or swordsmen,” novels and other types of fantasy literature for materials to be filmed. Examples include Ren Pengnian's An Empty Dream (1922, adapted from a story in Strange Stories from Liaozhai), Fu Shunnan's A Chivalrous Boy (1924), ...
  4. ^ a b c "Chinese Cinema". Archived from the original on 2008-09-07. Retrieved 2008-01-07.
  5. ^ Encyclopaedia of Chinese Films table of contents

External linksEdit