Lê Hiến Tông

Lê Hiến Tông (chữ Hán: 黎憲宗, 1461 – 1504) was the 6th monarch of Vietnam's Lê dynasty reigning over Đại Việt from 1497 to 1504.

Lê Hiến Tông
黎憲宗
Emperor of Đại Việt
Emperor of Lê dynasty
Reign1498-1504
PredecessorLê Thánh Tông
SuccessorLê Túc Tông
Born10 August 1461
Died24 May 1504 (Age 44)
Full name
Lê Tranh (黎鏳)
Era name and dates
Cảnh Thống (景統): 1498-1504
Posthumous name
Thể Thiên Ngưng Đạo Mậu Đức Chí Nhân Chiêu Văn Thiệu Vũ Tuyên Triết Khâm Thành Chương Hiếu Duệ Hoàng Đế
(體天凝道懋德至仁昭文紹武宣哲欽聖彰孝睿皇帝)
Temple name
Hiến Tông (憲宗)
HouseLê Dynasty
FatherLê Thánh Tông
MotherNguyễn Thị Huyên
Khâm định Việt sử Thông giám cương mục (欽定越史通鑑綱目) published in Nguyễn dynasty 1884 by order of Emperor Tự Đức

He promulgated the legal code of his father Lê Thánh Tông (1442–1497) in the Khâm định Việt sử Thông giám cương mục.[1] His death in 1504 marked the beginning of the crisis in sixteenth-century Đại Việt which continued eighty-eight years till the Trịnh Lords drove the Mạc dynasty from the capital Thăng Long.[2]

ReferencesEdit

  1. ^ Walter H. Slote, George A. De Vos Confucianism and the Family 1998 - Page 97 "This code was promulgated again with commentaries by his son Le Hien Tong (r. 1497-1504) (Kham Dinh Viet Su Thong Giam Cuoung Muc). As Le Thanh Tong's long reign was one of the most glorious in Vietnamese history, this emperor ..."
  2. ^ Keith Weller Taylor, John K. Whitmore Essays into Vietnamese pasts 1995 Page 116 "The crisis in sixteenth-century Đại Việt began in 1504 with the death of Lê Hiến-tông, son of the major fifteenth-century ruler Thánh-tông. It ended eighty-eight years later as the Trịnh drove the Mạc from the capital of Thăng-long."
Preceded by
Lê Thánh Tông
Emperor of Đại Việt
1497–1504
Succeeded by
Lê Túc Tông