Konstantinos Skenderis

Konstantinos Skenderis (Greek: Κωνσταντίνος Σκενδέρης) was a Greek journalist and author. He was born in Korça, modern southeast Albania, when the city was under Ottoman rule.[1] From 1910 he published the newspaper named O Pelasgos (Greek: Ο Πελασγός The Pelasgian)

When his homeland came under Greek administration (Oct. 1914 – Sept. 1916), Skenderis got elected as member of the Greek Parliament for the Korytsa Prefecture in the following elections (December 1915).[1][2] From 1916 he lived in Athens where he continued to publish his newspaper until 1940.[3][4]

ReferencesEdit

  1. ^ a b Ruches, Pyrrhus J. (1965). Albania's captives. Chicago: Argonaut. p. 96.
  2. ^ Ιστορία του ελληνικού έθνους Νεώτερος ελληνισμός από το 1913 ως το 1941. Εκδοτική Αθηνών. [History of the Greek Nation. Ekdotike Athenon] ISBN 978-960-213-111-4 (Greek)
  3. ^ Βούλα Κόντη Ηπειρώτικη Βιβλιογραφία [Epirote Bibliography]. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευών Νεοελληνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αθήνα 1999, p. 74 (Greek)
  4. ^ M. V. Sakellariou. Epirus, 4000 years of Greek history and civilization. Ekdotikē Athēnōn, 1997. ISBN 978-960-213-371-2, p. 363.

External linksEdit