Kaohsiung County was a county in southern Taiwan between 1945 and 2010. The county seat was located in Fongshan City.

Kaohsiung County
高雄縣
County of the Republic of China
1945–2010
Flag of Kaohsiung
Flag of Kaohsiung County
Coat of arms of Kaohsiung
Coat of arms

Location of Kaohsiung County in Taiwan.
CapitalFongshan
Area 
• December 2010
2,792.67 km2 (1,078.26 sq mi)
Population 
• December 2010
1,243,410
History 
• Established
6 December 1945
• Disestablished
25 December 2010
Political subdivisions1 County-administered city
3 Urban townships
20 Rural townships
3 Mountain indigenous townships
Preceded by
Succeeded by
Takao Prefecture
Kaohsiung
Today part ofPart of Kaohsiung (Special municipality)
Kaohsiung County
Traditional Chinese高雄縣
Simplified Chinese高雄县

History

edit

Kaohsiung County was established on 6 December 1945 on the territory of Takao Prefecture (高雄州) shortly after the end of World War II. In the early years, Kaohsiung County consists of most territory of Takao Prefecture except the territory near cities of Takao (Kaohsiung) and Heitō (Pingtung). The county is divided into districts (), which come from reformed Japanese districts (). The districts are divided into townships.

Districts in
Takao Prefecture
Districts in
Kaohsiung County
Notes
Hōzan 鳳山郡 Feng-shan 鳳山區 Defunct in 1947, townships controlled by the County directly
Okayama 岡山郡 Kang-shan 岡山區
Kizan 旗山郡 Ch'i-shan 旗山區
Heitō 屏東郡 P'ing-tung 屏東區
Chōshū 潮州郡 Ch'ao-chou 潮州區
Tōkō 東港郡 Tung-kang 東港區
Kōshun 恒春郡 Heng-ch'un 恆春區
Hsiung-feng 雄峰區 Established in 1949, covers the northern mountain indigenous townships
Kao-feng 高峰區 Established in 1949, covers the southern mountain indigenous townships

On 16 August 1950, another division reform was implemented. The southern part of the county was separated and established Pingtung County. The remaining Kaohsiung County has territory equivalent to the Hōzan (Fengshan), Okayama (Kangshan), and Kizan (Chishan) in the Japanese era. In addition, districts in the remaining part of Kaohsiung County was defunct. All townships were directly controlled by the County Government. On 25 December 2010, the county merged with Kaohsiung City to form a larger single special municipality.[1]

Administration

edit

The subdivisions of the County remains mostly stable between 1950 and 2010. However, some changed has also been made.

On 25 December 2010, the county was merged with Kaohsiung City, all cities and townships became districts. On the eve of merging with Kaohsiung City, the county consists of the following administrative divisions

Type Name Chinese Taiwanese Hakka Region
City Fongshan (Fengshan) 鳳山市 Hōng-soaⁿ Fung-sân Fongshan
Urban
townships
Gangshan 岡山鎮 Kong-san Kông-sân Gangshan
Cishan (Qishan) 旗山鎮 Kî-san Khì-sân Cishan
Meinong 美濃鎮 Bi-long Mî-nùng
Rural
townships
Linyuan 林園鄉 Lîm-hn̂g Lìm-yèn Fongshan
Daliao 大寮鄉 Toā-liâu Thai-liàu
Dashu 大樹鄉 Toā-chhiū Thai-su
Dashe 大社鄉 Toā-siā Thai-sa
Renwu 仁武鄉 Jîn-bú Yìn-vú
Niaosong 鳥松鄉 Chiáu-chhêng Tiâu-tshiùng
Ciaotou (Qiaotou) 橋頭鄉 Kiô-thâu Khiâu-thèu Gangshan
Yanchao 燕巢鄉 Iàn-châu Yèn-tshâu
Tianliao 田寮鄉 Chhân-liâu Thièn-liàu
Alian 阿蓮鄉 A-lian Â-lièn
Lujhu (Luzhu) 路竹鄉 Lō͘-tek Lu-tsuk
Hunei 湖內鄉 Ô͘-lāi Fù-nui
Cieding (Qieding) 茄萣鄉 Ka-tiāⁿ Kâ-tin
Yong-an (Yong'an) 永安鄉 Éng-an Yún-ôn
Mituo 彌陀鄉 Mî-tô Mì-thò
Zihguan (Ziguan) 梓官鄉 Chú-koaⁿ Tsṳ́-kôn
Liouguei (Liugui) 六龜鄉 La̍k-ku Liuk-kuî Cishan
Jiasian (Jiaxian) 甲仙鄉 Kah-sian Kap-siên
Shanlin 杉林鄉 Sam-nâ Tsham-lìm
Neimen 內門鄉 Lāi-mn̂g Nui-mùn
Mountain
indigenous
townships
Maolin 茂林鄉 Bō͘-lîm Meu-lìm
Tauyuan (Taoyuan) 桃源鄉 Thô-goân Thò-ngièn
Namasia (Namaxia) 那瑪夏鄉 Namasia Namasia

See also

edit

References

edit
edit

23°01′10.5″N 120°39′59.1″E / 23.019583°N 120.666417°E / 23.019583; 120.666417