Prof. Dr. Hab. Jerzy Strzelczyk (born 1941 in Poznań) is Polish historian, professor at the Adam Mickiewicz University.

Jerzy Strzelczyk
Born1941
NationalityPolish
Alma materAdam Mickiewicz University
OccupationHistorian
TitleProf. Dr. Hab.
Spouse(s)Dorota Żołądź-Strzelczyk
ChildrenAdam, Joanna Ewa

WorksEdit

 • Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Słowian połabskich, Warszawa 1968,
 • Drzewianie połabscy, Warszawa 1968,
 • Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, 1970,
 • "Męczennicy ebstorfscy": dzieje kształtowania się jednej legendy zachodniosłowiańskiej, 1971,
 • Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie, Warszawa 1974,
 • Brandenburgia, Warszawa 1975,
 • Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976,
 • Historia starożytna ziem polskich: przewodnik metodyczny, Poznań 1976,
 • Germanie i początki osadnictwa słowiańskiego na obszarze dzisiejszej Czechosłowacji, Poznań 1976,
 • Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów, Poznań 1978,
 • Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981,
 • Iroszkocki biskup w Salzburgu, problem Antypodów i "Kosmografia" Aethicusa z Istrii, Warszawa 1983,
 • Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, ISBN 83-06-00654-2,
 • Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej (with Antoni Czubiński), Poznań 1986, ISBN 83-210-0619-1,
 • Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy Warszawa 1987, ISBN 83-06-01344-1,
 • Od Prasłowian do Polaków (w serii Dzieje narodu i państwa polskiego) Kraków 1987, ISBN 83-03-02015-3,
 • Szkice średniowieczne, Poznań 1987, ISBN 83-210-0681-7,
 • Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, ISBN 83-232-0035-1
 • Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, ISBN 83-232-0357-1,
 • Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ISBN 83-900370-2-5, (2nd edition, Poznań 1999, ISBN 83-85811-64-8),
 • Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, ISBN 83-06-02205-X, (2nd edition 2005, ISBN 83-06-02964-X),
 • Spotkanie dwóch światów: Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku: relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, Poznań 1993, ISBN 83-85337-24-5,
 • Monarchia pierwszych Piastów (with Zofia Kurnatowska and Gerard Labuda), Warszawa 1994, ISBN 83-7115-015-6,
 • Apostołowie Europy, Poznań 1997, ISBN 83-211-1202-1,
 • Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, ISBN 83-7120-688-7, (2nd edition, Poznań 2007, ISBN 978-83-7301-973-7),
 • Bolesław Chrobry, Poznań 1999, ISBN 83-85811-70-2, (wydanie II Poznań 2003 ISBN 83-85811-88-5),
 • Otto III, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • Odkrywanie Europy, Poznań 2000, ISBN 83-7177-010-3,
 • Zjazd gnieźnieński, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001, ISBN 83-7177-139-8,
 • Słowianie połabscy, Poznań 2002, ISBN 83-7177-087-1,
 • Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha, Kraków 2002,
 • "Klucz do poznania nieba": z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, Gdańsk 2003, ISBN 83-85560-94-7,
 • Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004, ISBN 83-7063-403-6,
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka, Kraków 2004, ISBN 83-88737-86-4,
 • W poszukiwaniu królestwa kapłana Jana, Gdańsk 2006, ISBN 83-89730-01-4,
 • Chrystianizacja Irlandii, Poznań 2006, ISBN 83-7015-867-6,
 • Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006, ISBN 83-04-04769-1,
 • Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7181-489-1
 • Średniowiecze - jakie? Jak?, Poznań 2009, ISBN 978-83-89407-54-2

External linksEdit