Jerzy Strzelczyk

Prof. Dr. Hab. Jerzy Strzelczyk (born 24 December 1941 in Poznań) is Polish historian, professor at the Adam Mickiewicz University.

Jerzy Strzelczyk
Born24 December 1941
NationalityPolish
Alma materAdam Mickiewicz University
OccupationHistorian
TitleProf. Dr. Hab.
Spouse(s)Dorota Żołądź-Strzelczyk
ChildrenAdam, Joanna Ewa

WorksEdit

 • Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Słowian połabskich, Warszawa 1968,
 • Drzewianie połabscy, Warszawa 1968,
 • Gerwazy z Tilbury. Studium z dziejów uczoności geograficznej w średniowieczu, 1970,
 • "Męczennicy ebstorfscy": dzieje kształtowania się jednej legendy zachodniosłowiańskiej, 1971,
 • Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie, Warszawa 1974,
 • Brandenburgia, Warszawa 1975,
 • Słowianie i Germanie w Niemczech środkowych we wczesnym średniowieczu, Poznań 1976,
 • Historia starożytna ziem polskich: przewodnik metodyczny, Poznań 1976,
 • Germanie i początki osadnictwa słowiańskiego na obszarze dzisiejszej Czechosłowacji, Poznań 1976,
 • Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów, Poznań 1978,
 • Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską, Poznań 1981,
 • Iroszkocki biskup w Salzburgu, problem Antypodów i "Kosmografia" Aethicusa z Istrii, Warszawa 1983,
 • Goci – rzeczywistość i legenda, Warszawa 1984, ISBN 83-06-00654-2,
 • Zarys dziejów Niemiec i państw niemieckich powstałych po II wojnie światowej (with Antoni Czubiński), Poznań 1986, ISBN 83-210-0619-1,
 • Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy Warszawa 1987, ISBN 83-06-01344-1,
 • Od Prasłowian do Polaków (w serii Dzieje narodu i państwa polskiego) Kraków 1987, ISBN 83-03-02015-3,
 • Szkice średniowieczne, Poznań 1987, ISBN 83-210-0681-7,
 • Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki, Poznań 1987, ISBN 83-232-0035-1
 • Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Poznań 1992, ISBN 83-232-0357-1,
 • Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, ISBN 83-900370-2-5, (2nd edition, Poznań 1999, ISBN 83-85811-64-8),
 • Wandalowie i ich afrykańskie państwo, Warszawa 1992, ISBN 83-06-02205-X, (2nd edition 2005, ISBN 83-06-02964-X),
 • Spotkanie dwóch światów: Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku: relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów, Poznań 1993, ISBN 83-85337-24-5,
 • Monarchia pierwszych Piastów (with Zofia Kurnatowska and Gerard Labuda), Warszawa 1994, ISBN 83-7115-015-6,
 • Apostołowie Europy, Poznań 1997, ISBN 83-211-1202-1,
 • Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, ISBN 83-7120-688-7, (2nd edition, Poznań 2007, ISBN 978-83-7301-973-7),
 • Bolesław Chrobry, Poznań 1999, ISBN 83-85811-70-2, (wydanie II Poznań 2003 ISBN 83-85811-88-5),
 • Otto III, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • Odkrywanie Europy, Poznań 2000, ISBN 83-7177-010-3,
 • Zjazd gnieźnieński, Wrocław 2000, ISBN 83-04-04536-2,
 • Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań 2001, ISBN 83-7177-139-8,
 • Słowianie połabscy, Poznań 2002, ISBN 83-7177-087-1,
 • Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha, Kraków 2002,
 • "Klucz do poznania nieba": z dziejów myśli racjonalistycznej w średniowieczu, Gdańsk 2003, ISBN 83-85560-94-7,
 • Średniowieczny obraz świata, Poznań 2004, ISBN 83-7063-403-6,
 • Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu pod red. Macieja Salamona i Jerzego Strzelczyka, Kraków 2004, ISBN 83-88737-86-4,
 • W poszukiwaniu królestwa kapłana Jana, Gdańsk 2006, ISBN 83-89730-01-4,
 • Chrystianizacja Irlandii, Poznań 2006, ISBN 83-7015-867-6,
 • Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006, ISBN 83-04-04769-1,
 • Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7181-489-1
 • Średniowiecze - jakie? Jak?, Poznań 2009, ISBN 978-83-89407-54-2
 • Otton I Wielki, 2018

External linksEdit