Jaan Jung (18 November 1835 Tammeküla, Pilistvere Parish – 26 June 1900 Tamme, Imavere Parish) was an Estonian educator, cultural personnel, archeology and history enthusiast.[1]

Jaan Jung

1854-1856 he studied at Pilistvere parish school. 1867-1899 he was the organist at Halliste Congregation. 1857-1896 he taught at Kaidi School, located in Abja Parish.[1]

He was a member of many Estonian national societies, eg Society of Estonian Literati.[1]

Since 1874 he started to register archeological objects located in Estonia.[1]

WorksEdit

 • Liiwimaa kuningas Magnus ja Wene Zaar Joann Wassiljewitsh IV ehk tükike Wene- ja Läänemere maade ajalugust aastast 1530 kunni 1584. Tartu, 1874
 • Mönda Isamaa wanust aegust. Tartu, 1874
 • Rootslaste wäljarändamine Hiiumaalt aastal 1781, ja teiste Eestimaal elawa Rootslaste loust aastast 1345 kunni 1800. Tartu, 1875
 • Liiwlaste würst Kaupo, ja sõdimised tema päewil, kui ka Liiwi rahwast ja nende kadumisest siin maal. Tartu, 1876
 • Sõda Wolmari linna al ja Rakwere linna õnnetu kadumine. Tartu, 1876
 • Jutustused Türgi sõaplatsist. Viljandi, 1877
 • Sakala maa ja Wiliandi lossi ja linna aja loust : Lõpetuses mõned Wiliandi maa rahwa wanad jutud. Tartu, 1878
 • Eesti rahwa wanast usust, kombedest ja juttudest. Tartus, 1879
 • Järwa maa ja Paide lossi ja linna aja loust. Tartu, 1879
 • Nurmegunde maa ja Põltsama lossi ja linna aja loust. Tartu, 1879
 • Über einige Altertümer aus dem Kirchspiel Hallist und der Umgegend im Pernauschen Kreise Livlands. Dorpat, 1882
 • Õntsa dr. Martin Luteruse elu lugu : Luteruse 400 aastase sündmise pääwa mälestuseks. Tartu, 1883
 • Halliste ja Karksi kirikute ja kihelkondade ajalugu : Halliste kiriku 25-aastase juubileumi mälestuseks. Tartu, 1893
 • Muinasaja teadus Eestlaste maal. I (II) osa : kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi maakonnast. Tartu, 1898; [Faksiimiletr.]. Tallinn, 2000
 • Muinasaja teadus Eestlaste maalt. I, Üleüldine muinasaja kirjeldus. Tartu, 1899
 • Muinasaja teadus Eestlaste maalt. II, Kohalised muinasaja kirjeldused Liiwimaalt, Pernu ja Wiljandi. Tartu, 1899
 • Muinasajateadus eestlaste maalt : III, Kohalised muinasaja kirjeldused Tallinnamaalt. Tallinn, 1910

ReferencesEdit

 1. ^ a b c d "Jung, Jaan - Eesti Entsüklopeedia". entsyklopeedia.ee. Retrieved 10 July 2021.