Gao Baorong

Gao Baorong () (920–960) was King of Nanping from 948 to 960, one of the Ten Kingdoms in south-central China.[1]

Gao Baorong
3rd king of Jingnan (more...)
3rd king of Jingnan (Nanping)
Reign948–960
PredecessorGao Conghui (高從誨)
SuccessorGao Baoxu (高保勗)
Posthumous name
Prince Zhenyi ()
FatherGao Conghui (高從誨)

ReferencesEdit