Open main menu

Gūwalgiya (Manchu: ᡤᡡᠸᠠᠯᡤᡳᠶᠠ ; Chinese: 瓜爾佳氏) was one of the most powerful Manchu clans. It is often listed by historians as the first of the eight prominent Manchu clans of the Qing dynasty. After the demise of the dynasty, some of its descendants sinicized their clan name to the Chinese surname Guan (關).

Contents

Notable figuresEdit

MalesEdit

Prince Consort
Date Prince Consort Princess
1614 or 1615 Fiongdon Cuyen's first daughter (1601–1662) by primary consort (Yehe Nara)
1651 Huisai Hong Taiji's tenth daughter (1635–1661) by mistress (Nara)
1652 Laha (拉哈) Hong Taiji's 13th daughter (1638–1657) by mistress (Nara)
Huanghai (黃海) Yebušu's first daughter (1652–1728) by primary consort (Tubusu)
1667 Na'erdu Princess Gongque (1654–1685), the Shunzhi Emperor's second daughter by mistress (Yang)
1688 Du'erma (杜爾瑪) Changning's second daughter (1674–1695) by mistress (Chen)
1698 Changning's sixth daughter (1684–1712) by mistress (Niohuru)
1873 Fuzhen Princess Rong'an (1855–1875), the Xianfeng Emperor's first daughter by Imperial Noble Consort Zhuangjing (Tatara)

FemalesEdit

Imperial Consort
Imperial Consort Emperor Sons Daughters
Imperial Noble Consort Dunyi (1683–1768) Kangxi Emperor
Concubine An (1785–1837) Jiaqing Emperor
Princess Consort
Princess Consort Prince Sons Daughters
Secondary consort Prince Šurhaci 4. Princess (Sundai; 1590–1649)
6. (b. 1595)
7. (b. 1597)
8. (b. 1602)
10. (b. 1603)
8. Fiyanggū (1605–1644)
Primary consort Prince Bayara 1. Baisongwu (1598–1631)
2. Baiyintu (1600–1653)
4. Gong'adai (1608–1652)
5. Xihan (1610–1652)
6. Jimahu (1613–1639)
8. Demahu (b. 1616)
General Tanggūdai 2. General Mu'ercha (1611–1649)
General Babuhai 1. Akala (1625–1643)
Mistress Dodo, Prince Yutong 3. Bakedu (1640–1668)
6. Zhakedu (1644–1689)
Primary consort Duke Cangšu
Secondary consort Fuquan, Prince Yuxian 3. Baotai, Prince Yu (1682–1730)
5. Baoshou, Prince Yudao (1684–1706)
Primary consort Yunreng, Prince Limi 3. Princess (1697–1735)
Secondary consort Yunqi, Prince Hengwen 2. Hongzhi, Prince Hengke (1700–1775)
4. General Hong'ang (1705–1782)
Yinxiang, Prince Yixian 1. Prince Hongchang (1706–1771) 1. Princess (1703–1776)
Primary consort Yunxu, Prince Yuke
Secondary consort 3. Hongqing, Prince Yugong (1724–1769) 4. Lady (1722–1745)
5. (1729–1748)
Yunxi, Prince Shenjing 2. Lady (1727–1794)
Mistress Yongzhang 1. Lady (1755–1777)
Primary consort Mianyu, Prince Huiduan
5. Yixiang, Prince Huijing (1849–1886)
Prince Yiwei
Primary consort (1834–1880) Yixin, Prince Gongzhong 1. Prince Zaicheng (1858–1885) 1. Princess Rongshou (1854–1924)
Primary consort (Youlan; 1884–1921) Zaifeng, Prince Chun 1. Xuantong Emperor (1906–1967)
2. Pujie (1907–1994)
1. (Yunying; 1909–1925)
2. (Yunhe; 1911–2001)
3. (Yunying; 1913–1992)

See alsoEdit

Eight Great Clans of Manchu Nobility
Donggo | Gūwalgiya | Hoifa | Irgen Gioro | Magiya | Niohuru | Šumuru | Yehe