Deșteaptă-te, române!

"Deșteaptă-te, române!" ("Awaken Thee, Romanian!"; Romanian pronunciation: [deʃˈte̯aptəte roˈmɨne] (About this soundlisten)) is the national anthem of Romania.

Deșteaptă-te, române!
English: Awaken thee, Romanian!
National Anthem of Romania (page 3).png

National anthem of  Romania
Former national anthem of  Moldova
Also known asUn răsunet (English: An echo)
LyricsAndrei Mureșanu, 1848
MusicAnton Pann, 1848
Adopted1917 (Moldavian Democratic Republic)[1]
1990 (Romania)
1991 (Moldova)
Relinquished1918 (Moldavian D.R.)
1994 (Moldova)
Preceded byTrei culori
Anthem of the Moldavian SSR (by the Moldavian SSR)
Succeeded byLimba noastră (by Moldova)
Audio sample
"Deșteaptă-te, române!" (instrumental)

The lyrics were composed by Andrei Mureșanu (1816–1863) and the music was popular (it was chosen for the poem by Gheorghe Ucenescu, as most sources say).[2] It was written and published during the 1848 revolution, initially with the name "Un răsunet" (An echo). The original text was written in the Romanian Cyrillic alphabet. It was first sung in late June in the same year in the city of Brașov, on the streets of the Șcheii Brașovului neighborhood.[3] It was immediately accepted as the revolutionary anthem and renamed "Deșteaptă-te, române!"

Since then, this patriotic song has been sung during all major Romanian conflicts, including during the 1989 anti-communist revolution. After the revolution, it became the national anthem on 24 January 1990, replacing the communist-era national anthem "Trei culori" (Three colours).

July 29, the "National Anthem Day" (Ziua Imnului național), is an annual observance in Romania.[4]

The anthem was also used on various solemn occasions in the Moldavian Democratic Republic during its brief existence between 1917 and 1918.[1] Between 1991 and 1994, "Deșteaptă-te, române!" was the national anthem of Moldova before it was subsequently replaced by the current Moldovan anthem "Limba noastră" (Our language).

HistoryEdit

The melody was originally a sentimental song called "Din sânul maicii mele" composed by Anton Pann after hearing the poem.[5] In 1848 Andrei Mureșanu wrote the poem Un răsunet and asked Gheorghe Ucenescu, a Șcheii Brașovului Church singer, to find him a suitable melody.[5] After Ucenescu sang him several lay melodies, Mureșanu chose Anton Pann's song instead.

First sung during the uprisings of 1848, "Deșteaptă-te române!" became a favourite among Romanians and it has seen play during various historical events, including as part of Romania's declaration of independence from the Ottoman Empire during the Russo-Turkish War (1877–78), and during World War I. The song received particularly heavy radio broadcast in the days following King Michael's Coup of 23 August 1944, when Romania switched sides, turning against Nazi Germany and joining the Allies in World War II.

After the Communist Party abolished the monarchy on 30 December 1947, "Deșteaptă-te române!" and other patriotic songs closely associated with the previous regime were outlawed.[citation needed] Nicolae Ceaușescu's government permitted the song to be played and sung in public, but it was not given state recognition as the national anthem of the Socialist Republic of Romania.

The song was officially adopted as the national anthem on 24 January 1990, shortly after the Romanian Revolution of December 1989.[6][7]

The overall message of the anthem is a "call to action"; it proposes a "now or never" urge for change present in many national anthems like the French revolutionary song "La Marseillaise" – hence why Nicolae Bălcescu called it the "Romanian Marseillaise".

Another anthemEdit

"Hora Unirii" (Hora of the Union), written by poet Vasile Alecsandri (1821–1890), which was sung a great deal on the occasion of the Union of the Principalities (1859) and on other occasions. "Hora Unirii" is sung on the Romanian folk tune of a slow but energetic round dance joined by the whole attendance (hora).

Original verses in RomanianEdit

Romania's national anthem has eleven stanzas. Today, only the first, second, fourth, and last are sung on official occasions, as established by Romanian law. At major events such as the National Holiday on 1 December, the full version is sung, accompanied by 21-gun salute[citation needed] when the President is present at the event.

Romanian original IPA transcription English translation

Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,
La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
     
Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii!
     
Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
Româna națiune[a], ai voștri strănepoți,
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viața-n libertate ori moarte!” strigă toți.

Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Și oarba neunire la Milcov și Carpați!
Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați!
     
O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-și azi mână d-ajutori,
Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători!
     
De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie și foc!
     
N-ajunse iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!
     
N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm!
     
Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!
Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă și silă, viclene uneltiri!
     
Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,
Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost' pământ!

[deʃˈte̯aptəte roˈmɨne din ˈsomnul t͡ʃel de ˈmo̯arte]
[ɨŋ ˈkare ˌte̯adɨnˈt͡ʃirə barˈbarij de tiˈranʲ]
[aˈkum orʲ ˌnit͡ʃoˈdatə kroˈjeʃtet͡sʲ ˈaltə ˈso̯arte]
[la ˈkare sə seŋˈkine ʃi ˈkruzij təj duʃˈmanʲ]

[aˈkum orʲ ˌnit͡ʃoˈdatə sə ˈdəm doˈvezʲ la ˈlume]
[kən ˈaste ˈmɨnʲ maj ˈkurd͡ʒe un ˈsɨnd͡ʒe de roˈman]
[ʃi ˈkən a ˈno̯astre ˈpjepturʲ pəsˈtrəm ku ˈfaləwn ˈnume]
[triˌumfəˈtor ɨn ˈlupte un ˈnume de traˈjan]

[ɨˈnalt͡sət͡sʲ ˈlata ˈfrunte ʃi ˈkawtən d͡ʒur de ˈtine]
[kum ˈstaw ka ˈbrazʲ ɨn ˈmunte vojˈnit͡ʃʲ ˈsute de ˈmij]
[uŋ ˈɡlas jej maj aʃˈte̯aptə ʃi sar ka lupʲ ɨn ˈstɨne]
[bəˈtrɨnʲ bərˈbat͡sʲ ʒunʲ ˈtinerʲ din ˈmunt͡sʲ ʃi diŋ kɨmˈpij]

[priˈvit͡sʲ məˈret͡se ˈumbre miˈhaj ʃteˈfan korˈvine]
[roˈmɨna ˌnat͡siˈune aj ˈvoʃtri ˌstrəneˈpot͡sʲ]
[ku ˈbrat͡sele arˈmate ku ˈfokul ˈvostrun ˈvine]
[viˈat͡san ˌliberˈtate orʲ ˈmo̯arte ˈstriɡə ˈtot͡sʲ]

[pre voj və ˌnimiˈt͡ʃirə a ˈpizmej ˌrə.uˈtate]
[ʃi ˈo̯arba ne.uˈnire la ˈmilkov ʃi karˈpat͡sʲ]
[dar ˈnoj pəˈtrunʃʲ la ˈsuflet de ˈsfɨnta ˌliberˈtate]
[ʒuˈrəm kə vom da ˈmɨna sə fim ˈpurure̯a ˈfrat͡sʲ]

[o ˈmamə vəduˈvitə de la miˈhaj t͡ʃel ˈmare]
[preˈtinde de la ˈfijʃʲ azʲ ˈmɨnə daʒuˈtorʲ]
[ʃi ˈblastəmə ku ˈlakrəmʲ ɨn okʲ pe orʲʃiˈkare]
[ɨn ˈastfel de peˈrikul sar ˈfat͡ʃe ˌvɨnzəˈtorʲ]

[de ˈfuld͡ʒere sə ˈpjarə de ˈtrəsnet ʃi puˈt͡ʃo̯asə]
[orʲˈkare sar reˈtrad͡ʒe diŋ ˌɡloriˈosul lok]
[kɨnd ˈpatri.a saw ˈmama ku ˈinima duˈjo̯asə]
[va ˈt͡ʃere ka sə ˈtret͡ʃem prin ˈsabije ʃi fok]

[ˈnaʒund͡ʒe ˌjataˈɡanul barˈbarej semiˈlune]
[a ˈkəruj ˈpləd͡ʒʲ faˈtale ʃi ˈazʲ le maj simˈt͡sim]
[aˈkum se ˈvɨrə ˈknuta ɨn ˈvetrele strəˈbune]
[dar ˈmartor ne je ˈdomnul kə ˈvij nu o priˈmim]

[ˈnaʒund͡ʒe despoˈtismul kunˈtre̯aɡa luj orˈbije]
[al ˈkəruj ˈʒuɡ de ˈsekulʲ ka ˈvitelel purˈtəm]
[aˈkum senˈt͡ʃe̯arkə ˈkruzij ku ˈo̯arba lor truˈfije]
[sə ne rəˈpe̯askə ˈlimba dar mort͡sʲ ˈnumaj o ˈdəm]

[roˈmɨnʲ din ˈpatru ˈuŋɡjurʲ aˈkum orʲ ˌnit͡ʃoˈdatə]
[uˈnit͡sivə ɨŋ ˈkud͡ʒet uˈnit͡sivən simˈt͡sirʲ]
[striˈɡat͡sʲ ɨn ˈlume̯a ˈlarɡə kə ˈdunəre̯aj fuˈratə]
[prin ˈintriɡə ʃi ˈsilə viˈklene unelˈtirʲ]

[ˈpre.ot͡sʲ ku ˈkrut͡ʃe̯an ˈfrunte kət͡ʃʲ ˈo̯aste̯a e kreʃˈtinə]
[deˈvizaj ˌliberˈtate ʃi ˈskopul ej pre̯aˈsfɨnt]
[muˈrim maj ˈbinen ˈluptə ku ˈɡlorije deˈplinə]
[deˈkɨt sə fim ˈsklavʲ ˈjaraʃʲ ɨn ˈvekjul nost pəˈmɨnt]

Awaken thee Romanian from your sleep of death
Into which you've been sunk by the barbaric tyrants.
Now or never, sow a new fate for yourself
To which even your cruel enemies will bow!

Now or never, let us show the world
That through these arms, Roman blood still flows;
And that in our chests we still proudly bear a name
Triumphant in battles, the name of Trajan![note 1]

Raise your broad forehead and see around you
How, like fir trees on a mountain, brave youths, of a hundred thousand
An order they await, ready to pounce, as if wolves on sheep.
Old men and young, from mountains high and plains wide!

Behold, mighty shadows; Michael, Stephen, Corvinus,[b]
The Romanian nation[c], your great grandchildren.
With armed hands, with your fire in their veins,
"Life in liberty or death", they all proclaim!

You were vanquished by the evils of your envy
And by blind disunity at Milcov and the Carpathians
But we, whose souls were pierced by holy liberty,
Swear that forever in brotherhood we will join!

A widowed mother from time of Michael the Brave[note 2]
Of her sons, she today demands a helping hand
And curses, with tears in her eyes, whosoever
In times of such great need, a traitor proven!

Of thunder and of brimstone should they perish
Anyone who flees from this glorious calling.
When homeland and our mothers, with a sorrowful heart,
Will ask us to cross through swords and blazing fire!

Have we not had enough of the barbaric crescent's yatagan
Whose fatal wounds we still feel today?
Now, the knout[note 3] is intruding on our ancestral lands
But the Lord is our witness that so long as we are alive, we won't accept it!

Have we not had enough of despotism and its unseeing eye
Whose yoke, like cattle, for centuries we have carried?
Now the cruel ones are trying, in their blind arrogance,
To take away our language, but only dead shall we surrender it!

Romanians of the four corners of the world, now or never,
Unite in thought, unite in feeling!
Proclaim to the world that the Danube has been stolen
Through intrigue and coercion, sly machinations!

Priests, lead with holy crosses, for this army is Christian,
Its motto is liberty and its goal all too holy.
Better to die in battle in with eternal glory,
Than to once again be slaves on our ancient lands!

 1. ^ The Roman emperor Trajan conquered Dacia, covering roughly the same territory as modern Romania, for the Roman Empire.
 2. ^ Michael briefly ruled the principalities of Wallachia, Moldavia and Transylvania, covering roughly the same territory as modern Romania.
 3. ^ A whip usually associated with Imperial Russia, as the yatagan was with the Ottomans.
Performed on a synthesizer

See alsoEdit

NotesEdit

 1. ^ In Moldova, it was La patria române.[8]
 2. ^ The text refers to a member of the Romanian-origin Corvin family (either John or Matthias)
 3. ^ In Moldova, it was The Romanian homeland.

ReferencesEdit

 1. ^ a b Andrieș-Tabac, Silviu (2008). "Simbolurile Republicii Democratice Moldovenești (1917-1918). Interpretări semantice". Tyragetia (in Romanian). 2 (2): 291–294.
 2. ^ The anthem's history Archived July 22, 2012, at the Wayback Machine
 3. ^ Vasile Oltean - Imnul Național Deșteaptă-te, române!, Ed. Salco, Brașov, 2005, ISBN 973-87502-1-0
 4. ^ "Romania - Deșteaptă-te, române!". NationalAnthems.me. Retrieved 2011-11-08.
 5. ^ a b "Cazimir: "Mie îmi place Trăiască Patria!"". Adevărul (in Romanian). October 4, 2011. Retrieved September 10, 2014.
 6. ^ "Cum a devenit "Deșteaptă-te, române!" imnul național al României". Digi24 (in Romanian). 5 May 2018.
 7. ^ Pădurean, Bianca (21 June 2018). "Pagina de istorie: Povestea cântecului "Deșteaptă-te, române!" și cum a devenit el "Marseilleza românilor"". RFI România (in Romanian).
 8. ^ "Anthem of Moldova 1991 - 1994 (Deșteaptă-te, române!)".

External linksEdit