Bishop of Samogitia

Bishops of Samogitia, Samogitian diocese (now a part of Lithuania) from 1417 to 1926.

The seat of the diocese was in Varniai/Medininkai until 1864, when it was moved to Kaunas. It was liquidated in 1926 by Pope Pius XI when the archdiocese of Kaunas was created.

Bishops of Samogitia
Matthias of Trakai 1417–1422
Mikołaj 1422–1434
Piotr 1434–1435
Jakub of Vilnius 1436–1439
Bartłomiej 1439–1453
Jerzy of Vilnius 1453–1464
Motiejus Topolietis 1464–1470
Baltramiejus Svirenkavičius 1471–1482
Martynas Žemaitis 1483–1492
Martynas Lintfaras 1492–1515
Mikołaj III Radziwiłł 1515–1530
Mikalojus Viežgaila 1531–1533
Vaclovas Virbickis 1534–1555
Jan Domanowski 1556–1563
Stanisław Narkuski 1564–1564
Wiktoryn Wierzbicki 1565–1567
Jurgis Petkūnas 1567–1574
Melchior Giedroyć 1576–1609
Mikołaj Pac 1610–1618
Stanisław Kiszka 1618–1626
Abraham Woyna 1626–1631
Merkelis Geišas 1631–1633
Jerzy Tyszkiewicz 1633–1649
Piotr Parczewski 1649–1659
Aleksander Kazimierz Sapieha 1660–1667
Kazimierz Pac 1667–1695
Jan Hieronim Kryszpin-Kirszensztein 1695–1708
Jan Mikołaj Zgierski 1710–1713
Paweł Franciszek Sapieha 1715
Aleksander Gorajski 1716–1735
Józef Michał Karp 1736–1739
Antoni Dominik Tyszkiewicz 1740–1762
Jan Dominik Łopaciński 1762–1778
Jan Stefan Giedroyć 1778–1802
Józef Arnulf Giedroyć 1802–1838
Szymon Mikołaj Giedroyć 1838–1844
Motiejus Valančius 1849–1875
Aleksandras Beresnevičius 1875–1883
Mečislovas Leonardas Paliulionis 1883–1908
Gasparas Feliksas Cirtautas 1910–1913
Pranciškus Karevičius (Franciszek Karewicz) [lt] 1914–1926

ReferencesEdit

  • Błaszczyk, Grzegorz. Diecezja żmudzka od XV do początku XVII wieku : ustrój—Wyd. 1. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1993. – 369 p, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia ; Nr. 180) ISBN 83-232-0585-X; ISSN 0554-8217

External linksEdit