Bernard (Bishop of Poznan)

Bernard (died in 1164) was bishop of Poznań from 1159–1164.[1][2]

He was a German, and arrived in the parish of Princess Salomei of Berg.

He performed as a witness on the privilege of the princess for the monastery in Mogilno from around 1143 and as a prefect of the collegiate church of St. Peter in Kruszwica.

King Lubinski made him a bishop from 1159 until his death in 1164.[3][4]

ReferencesEdit

  1. ^ Stanisław Karwowski, Biskupi poznańscy z XII i początku XIII wieku, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego vol.37, (Poznań, 1911), p.120-121
  2. ^ Wojciech Kętrzyński: Studyja nad dokumentami XII wieku, Roczniki Akademii Umiejętności, (Lwów 1891), p.312
  3. ^ Karwowski, p.120-121 odrzucił chronologię z Rocznika Lubińskiego i określił okres posługi Bernarda na lata 1162–1175, bazując na Kronice Trzemeszeńskiej, która uważa biskupa Bernarda za identycznego z prepozytem klasztoru w Trzemesznie w latach 1134–1175, poświadczonym w dokumencie legata papieskiego Humbalda z 1145 oraz bulli Eugeniusza III dla opactwa w Trzemesznie z 1147. Wersję tę jednak ostatecznie odrzucono, zob. Jan Dąbrowski (red.).
  4. ^ Jan Długosz: Roczniki: czyli, Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, vol3, (PWN 1973), p.93 (11th ed.)