2008 Summer Olympics closing ceremony flag bearers

The flag bearers of 204 National Olympic Committees (NOCs) arrived into the main Olympic Stadium, during the closing ceremony of the 2008 Summer Olympics, held in Beijing on 24 August 2008.

ListEdit

The following is a list of each country's flag bearer. The list is sorted by the order in which each nation appears in the parade of nations. The names are given in their official designations by the IOC, and the Chinese names follow their official designations by the BOCOG.[1]

This table is sortable by country name in English, country name in simplified Chinese, country name in pinyin, flag bearer name, and flag bearer sport.
Order Nation Chinese name Pinyin Flag bearer Sport
1   Greece (GRE) 希腊共和国 Xīlà Gònghéguó Hrysopiyi Devetzi Athletics
2   Guinea (GUI) 几内亚 Jīnèiyà Mariama Dalanda Barry Taekwondo
3   Guinea-Bissau (GBS) 几内亚比绍 Jīnèiyà Bǐshào Alberto Dias Official
4   Turkey (TUR) 土耳其 Tǔěrqí Azize Tanrıkulu Taekwondo
5   Turkmenistan (TKM) 土库曼斯坦 Tǔkùmànsītǎn No flag bearer
6   Yemen (YEM) 也门 Yěmén Mohammed Al-Boual Official
7   Maldives (MDV) 马尔代夫 Mǎěrdàifū Ali Shareef Athletics
8   Malta (MLT) 马耳他 Mǎěrtā Ryan Gambin Swimming
9   Madagascar (MAD) 马达加斯加 Mǎdájiāsījiā Jean de Dieu Soloniaina Boxing
10   Malaysia (MAS) 马来西亚 Mǎláixīyà Elizabeth Jimie Diving
11   Mali (MLI) 马里 Mǎlǐ Daba Modibo Keïta Taekwondo
12   Malawi (MAW) 马拉维 Mǎlāwéi Lucia Chandamale Athletics
13   Macedonia (MKD) 前南斯拉夫马其顿共和国 Qián Nánsīlāfū Mǎqídùn Gònghéguó Atanas Nikolovski Canoe / Kayak
14   Marshall Islands (MHL) 马绍尔群岛 Mǎshàoěr Qúndǎo Anju Jason Taekwondo
15   Cayman Islands (CAY) 开曼群岛 Kāimàn Qúndǎo Shaune Fraser Swimming
16   Bhutan (BHU) 不丹 Bùdān Tashi Peljor Archery
17   Ecuador (ECU) 厄瓜多尔 Èguāduōěr Carlos Góngora Boxing
18   Eritrea (ERI) 厄立特里亚 Èlìtélǐyà Nebiat Habtemariam Athletics
19   Jamaica (JAM) 牙买加 Yámǎijiā Usain Bolt Athletics
20   Belgium (BEL) 比利时 Bǐlìshí Tia Hellebaut Athletics
21   Vanuatu (VAN) 瓦努阿图 Wǎnǔātú Priscila Tommy Table tennis
22   Israel (ISR) 以色列 Yǐsèliè Shahar Tzuberi Sailing
23   Japan (JPN) 日本 Rìběn Kosuke Kitajima Swimming
24   Chinese Taipei (TPE) 中华台北 Zhōnghuá Táiběi Sung Yu-chi Taekwondo
25   Central African Republic (CAF) 中非 Zhōngfēi Aymard Bosse Beranger Athletics
26   Hong Kong (HKG) 中国香港 Xiānggǎng de Zhōngguó Rénmín Gònghéguó de Tèbié Xíngzhèngqū Law Hiu Fung Rowing
27   The Gambia (GAM) 冈比亚 Gāngbǐyà Badou Jack Boxing
28   Benin (BEN) 贝宁 Bèiníng Fabienne Feraez Athletics
29   Mauritius (MRI) 毛里求斯 Máolǐqiúsī Stéphan Buckland Athletics
30   Mauritania (MTN) 毛里塔尼亚 Máolǐtǎníyà No flag bearer
31   Denmark (DEN) 丹麦 Dānmài Lotte Friis Swimming
32   Uganda (UGA) 乌干达 Wūgāndá Edwin Ekiring Badminton
33   Ukraine (UKR) 乌克兰 Wūkèlán Vasyl Lomachenko Boxing
34   Uruguay (URU) 乌拉圭 Wūlāguī Alejandro Foglia Sailing
35   Uzbekistan (UZB) 乌兹别克斯坦 Wūzībiékèsītǎn Artur Taymazov Wrestling
36   Barbados (BAR) 巴巴多斯 Bābāduōsī Ryan Brathwaite Athletics
37   Papua New Guinea (PNG) 巴布亚新几内亚 Bābùyà Xīn Jǐnèiyà Dika Toua Weightlifting
38   Brazil (BRA) 巴西 Bāxī Maurren Maggi Athletics
39   Paraguay (PAR) 巴拉圭 Bālāguī Víctor Fatecha Athletics
40   Bahrain (BRN) 巴林 Bālín Ruqaya Al-Ghasra Athletics
41   Bahamas (BAH) 巴哈马 Bāhāmǎ Leevan Sands Athletics
42   Panama (PAN) 巴拿马 Bānámǎ No flag bearer
43   Pakistan (PAK) 巴基斯坦 Bājīsītǎn Zeeshan Ashraf Field hockey
44   Palestine (PLE) 巴勒斯坦 Bālèsītǎn No flag bearer
45   Cuba (CUB) 古巴 Gǔbā Leonel Suárez Athletics
46   Burkina Faso (BUR) 布基纳法索 Bùjīnà Fǎsuǒ Idrissa Sanou Athletics
47   Burundi (BDI) 布隆迪 Bùlóngdí Francine Niyonizigiye Athletics
48   East Timor (TLS) 东帝汶 Dōngdìwèn Mariana Diaz Ximenez Athletics
49   Qatar (QAT) 卡塔尔 Kǎtǎěr Khâleel Al-Jabir Official
50   Rwanda (RWA) 卢旺达 Lúwàngdá Pamela Girimbabazi Swimming
51   Luxembourg (LUX) 卢森堡 Lúsēnbǎo Sascha Palgen Gymnastics
52   Chad (CHA) 乍得 Zhàdé No flag bearer
53   Belarus (BLR) 白俄罗斯 Báiéluósī Andrei Aramnau Weightlifting
54   India (IND) 印度 Yìndù Vijender Kumar Boxing
55   Indonesia (INA) 印度尼西亚 Yìndùníxīyà Afait Budiman Official
56   Lithuania (LTU) 立陶宛 Lìtáowǎn Gintarė Volungevičiūtė Sailing
57   Niger (NIG) 尼日尔 Nírìěr Amada Sidiyane Coach
58   Nigeria (NGR) 尼日利亚 Nírìlìyà Bose Kaffo Table tennis
59   Nicaragua (NCA) 尼加拉瓜 Níjiālāguā No flag bearer
60   Nepal (NEP) 尼泊尔 Níbóěr Deepak Bista Taekwondo
61   Ghana (GHA) 加纳 Jiānà Vida Anim Athletics
62   Canada (CAN) 加拿大 Jiānádà Karen Cockburn Gymnastics
63   Gabon (GAB) 加蓬 Jiāpéng Wilfried Bingangoye Athletics
64   San Marino (SMR) 圣马力诺 Shèng Mǎlìnuò Emanuele Nicolini Swimming
65   Saint Vincent and the Grenadines (VIN) 圣文森特和格林纳丁斯 Shèng Wénsēntè hé Gélínnàdīngsī Kineke Alexander Athletics
66   Saint Lucia (LCA) 圣卢西亚 Shèng Lúxīyà Levern Spencer Athletics
67   São Tomé and Príncipe (STP) 圣多美与普林西比民主共和国 Shèng Duōměi hé Pǔlínxībǐ Mínzhǔ Gònghéguó NOC assistant
68   Saint Kitts and Nevis (SKN) 圣基茨和尼维斯 Shèng Jīcí hé Níwéisī Virgil Hodge Athletics
69   Guyana (GUY) 圭亚那 Guīyànà Aliann Pompey Athletics
70   Djibouti (DJI) 吉布提 Jíbùtí Moussa Egueh Fardouza Coach
71   Kyrgyzstan (KGZ) 吉尔吉斯斯坦 Jíěrjísīsītǎn Bazar Bazarguruev Wrestling
72   Laos (LAO) 老撾人民民主共和國 Lǎowō Rénmín Mínzhǔ Gònghéguó No flag bearer
73   Armenia (ARM) 亚美尼亚 Yàměiníyà Abutun Enokyan Wrestling
74   Spain (ESP) 西班牙 Xībānyá Joan Llaneras Cycling
75   Bermuda (BER) 百慕大 Bǎimùdà Kiera Aitken Swimming
76   Liechtenstein (LIE) 列支敦士登 Lièzhīdūnshìdēng Oliver Geissmann Shooting
77   Republic of the Congo (CGO) 刚果(布) Gāngguǒ (Bù) Pamela Mouele-Mboussi Athletics
78   Democratic Republic of the Congo (COD) 刚果(金) Gāngguǒ (Jīn) Eric Kibanza Judo
79   Iraq (IRQ) 伊拉克 Yīlākè Hussein Jebur Rowing
80   Iran (IRI) 伊朗伊斯蘭共和國 Yīlǎng Yīsīlán Gònghéguó Asghar Rahimi Hosseinieh Official
81   Guatemala (GUA) 危地马拉 Wēidìmǎlā Rita Sanz-Agero Modern pentathlon
82   Hungary (HUN) 匈牙利 Xiōngyálì Attila Vajda Canoe / Kayak
83   Dominican Republic (DOM) 多米尼加共和国 Duōmǐníjiā Gònghéguó Felix Diaz Boxing
84   Dominica (DMA) 多米尼克 Duōmǐníkè Erison Hurtault Athletics
85   Togo (TOG) 多哥 Duōgē Lidi Bessi-Kama Official
86   Iceland (ISL) 冰岛 Bīngdǎo Sigfús Sigurðsson Handball
87   Guam (GUM) 关岛 Guāndǎo Maria Dunn Wrestling
88   Angola (ANG) 安哥拉 Āngēlā Filomena Trindade Handball
89   Antigua and Barbuda (ANT) 安提瓜和巴布达 Āntíguā hé Bābùdá Cliff Williams Official
90   Andorra (AND) 安道尔 Āndàoěr Daniel García González Judo
91   Tonga (TGA) 汤加 Tāngjiā Maamaloa Lolohea Weightlifting
92   Jordan (JOR) 约旦 Yuēdàn Nadin Dawani Taekwondo
93   Equatorial Guinea (GEQ) 赤道几内亚 Chìdào Jīnèiyà Emilia Mikue Ondo Athletics
94   Finland (FIN) 芬兰 Fēnlán Tero Pitkämäki Athletics
95   Croatia (CRO) 克罗地亚 Kèluódìyà Tamara Boroš Table tennis
96   Sudan (SUD) 苏丹 Sūdān Abubaker Kaki Athletics
97   Suriname (SUR) 苏里南 Sūlǐnán Jurgen Themen Athletics
98   Libya (LBA) 阿拉伯利比亚民众国 Ālābó Lìbǐyǎ Mínzhòng Guó Mohamed Ben Saleh Judo
99   Liberia (LBR) 利比里亚 Lìbǐlǐyà No flag bearer
100   Belize (BIZ) 伯利兹 Bólìzī Tricia Flores Athletics
101   Cape Verde (CPV) 佛得角 Fódéjiǎo Nelson Cruz Athletics
102   Cook Islands (COK) 库克群岛 Kùkè Qúndǎo Tereapii Tapoki Athletics
103   Saudi Arabia (KSA) 沙特 Shātè Saad Al-Asmari Athletics (non-participant)
104   Algeria (ALG) 阿尔及利亚人民民主共和国 Āěrjílìyà Rénmín Mínzhǔ Gònghéguó Salim Iles Swimming
105   Albania (ALB) 阿尔巴尼亚 Āěrbāníyà Sahit Prizreni Wrestling
106   United Arab Emirates (UAE) 阿拉伯联合酋长国 Ālābó Liánhé Qiúzhǎngguó Omar Alsalfa Athletics
107   Argentina (ARG) 阿根廷 Āgēntíng Juan Esteban Curuchet Cycling
108   Oman (OMA) 阿曼 Āmàn Mansoor Al-Tauqi Official
109   Aruba (ARU) 阿鲁巴 Ālǔbā Jan Roodzant Swimming
110   Afghanistan (AFG) 阿富汗 Āfùhàn Rohullah Nikpai Taekwondo
111   Azerbaijan (AZE) 阿塞拜疆 Āsāibàijiāng Shahin Imranov Boxing
112   Namibia (NAM) 纳米比亚 Nàmǐbǐyà Mannie Heymans Cycling
113   Tanzania (TAN) 坦桑尼亚 Tǎnsāngníyà Fabiano Joseph Naasi Athletics
114   Latvia (LAT) 拉脱维亚 Lātuōwéiyà Maris Strombergs Cycling
115   Great Britain (GBR) 大不列颠及北爱尔兰联合王国 Dàbùlièdiān Jí Běi Ai'ěrlán Liánhé Wángguó Chris Hoy Cycling
116   British Virgin Islands (IVB) 英属维尔京群岛 Yīngshǔ Wéiěrjīng Qúndǎo Tahesia Harrigan Athletics
117   Kenya (KEN) 肯尼亚 Kěnníyà Wilfred Bungei Athletics
118   Romania (ROU) 罗马尼亚 Luōmǎníyà Georgeta Andrunache Rowing
119   Palau (PLW) 帕劳 Pàláo Amber Yobech Swimming
120   Tuvalu (TUV) 图瓦卢 Túwǎlú Okilani Tinilau Athletics
121   Venezuela (VEN) 委内瑞拉 Wěinèiruìlā Dalia Contreras Taekwondo
122   Solomon Islands (SOL) 所罗门群岛 Suǒluōmén Qúndǎo Pauline Kwalea Athletics
123   France (FRA) 法国 Fǎguó Tony Estanguet Canoe / Kayak
124   Poland (POL) 波兰 Bōlán Tomasz Majewski Athletics
125   Puerto Rico (PUR) 波多黎各 Bōduō Lígè McWilliams Arroyo Boxing
126   Bosnia and Herzegovina (BIH) 波黑 Bōhēi Amel Mekić Judo
127   Bangladesh (BAN) 孟加拉国 Mèngjiālāguó Beauty Nazmun Nahar Athletics
128   Bolivia (BOL) 玻利维亚 Bōlìwéiyà Fadrique Iglesias Athletics
129   Norway (NOR) 挪威 Nuówēi Gro Hammerseng Handball
130   South Africa (RSA) 南非共和国 Nánfēi Gònghéguó Sifiso Nhlapo Cycling
131   Cambodia (CAM) 柬埔寨 Jiǎnpǔzhài Hem Bunting Athletics
132   Kazakhstan (KAZ) 哈萨克斯坦 Hāsàkèsītǎn Yerkebulan Shynaliyev Boxing
133   Kuwait (KUW) 科威特 Kēwēitè Mohammad Al Azemi Athletics
134   Ivory Coast (CIV) 科特迪瓦 Kētè Díwǎ Sebastien Konan Taekwondo
135   Comoros (COM) 科摩罗 Kēmóluó Youssouf Mhadjou Athletics
136   Bulgaria (BUL) 保加利亚 Bǎojiālìyà Matey Kaziyski Volleyball
137   Russia (RUS) 俄罗斯 Éluōsī / Éluósī Andrey Silnov Athletics
138   Syria (SYR) 叙利亚 Xùlìyà Kenan Zaheraldeen Official
139   United States (USA) 美国 Měiguó Khatuna Lorig Archery
140   Virgin Islands (ISV) 美属维尔京群岛 Měishǔ Wéiěrjīng Qúndǎo John Jackson Boxing
141   American Samoa (ASA) 美属萨摩亚 Měishǔ Sàmóyà Shanahan Sanitoa Athletics
142   Honduras (HON) 洪都拉斯 Hóngdūlāsī Miguel Ferrera Taekwondo
143   Zimbabwe (ZIM) 津巴布韦 Jīnbābùwéi Kirsty Coventry Swimming
144   Tunisia (TUN) 突尼斯 Tūnísī No flag bearer
145   Thailand (THA) 泰国 Tàiguó Somjit Jongjohor Boxing
146   Egypt (EGY) 埃及 Aījí Amro El Geziry Modern Pentathlon
147   Ethiopia (ETH) 埃塞俄比亚 Aīsāiébǐyà Kenenisa Bekele Athletics
148   Lesotho (LES) 莱索托 Láisuǒtuō Emanuel Thabiso Nketu Boxing
149   Mozambique (MOZ) 莫桑比克 Mòsāngbǐkè Chakyl Camal Swimming
150   Netherlands (NED) 荷兰 Hélán Maarten van der Weijden Swimming
151   Netherlands Antilles (AHO) 荷属安的列斯 Héshǔ Āndelièsī Churandy Martina Athletics
152   Grenada (GRN) 格林纳达 Gélínnàdá Neisha Bernard-Thomas Athletics
153   Georgia (GEO) 格鲁吉亚 Gélǔjíyà Revazi Mindorashvili Wrestling
154   Somalia (SOM) 索马里 Suǒmǎlǐ Khadija Adan Dahir Official
155   Colombia (COL) 哥伦比亚 Gēlúnbǐyà Juan Guillermo Urán Diving
156   Costa Rica (CRC) 哥斯达黎加 Gēsīdá Líjiā Allan Segura Athletics
157   Trinidad and Tobago (TRI) 特立尼达和多巴哥 Tèlìnídá hé Duōbāgē Richard Thompson Athletics
158   Peru (PER) 秘鲁 Bìlǔ Peter López Taekwondo
159   Ireland (IRL) 爱尔兰 Aìěrlán Kenny Egan Boxing
160   Estonia (EST) 爱沙尼亚 Aìshāníyà Gerd Kanter Athletics
161   Haiti (HAI) 海地 Hǎidì Dodeley Orelus Official
162   Czech Republic (CZE) 捷克 Jiékè Vera Cechlova Athletics
163   Kiribati (KIR) 基里巴斯 Jīlǐbāsī Birimaka Tekanene Official
164   Philippines (PHI) 菲律宾 Fēilǜbīn Miguel Molina Swimming
165   El Salvador (ESA) 萨尔瓦多 Sàěrwǎduō Eva Dimas Weightlifting
166   Samoa (SAM) 萨摩亚 Sàmóyà Aunese Curreen Athletics
167   Federated States of Micronesia (FSM) 密克罗尼西亚 Mìkèluóníxīyà Debra Daniel Swimming
168   Tajikistan (TJK) 塔吉克斯坦 Tǎjíkèsītǎn Yusup Abdusalomov Wrestling
169   Vietnam (VIE) 越南 Yuènán Nguyen Van Hung Taekwondo
170   Botswana (BOT) 博茨瓦纳 Bócíwǎnà Khumiso Ikgopoleng Boxing
171   Sri Lanka (SRI) 斯里兰卡民主社会主义共和国 Sīlǐ Lánkǎ Mínzhǔ Shèhuì Zhǔyì Gònghéguó Susanthika Jayasinghe Athletics
172   Swaziland (SWZ) 斯威士兰 Sīwēishìlán Luke Hall Swimming
173   Slovenia (SLO) 斯洛文尼亚 Sīluòwénníyà Spela Ponomarenko Canoe / Kayak
174   Slovakia (SVK) 斯洛伐克 Sīluòfákè Michal Riszdorfer Canoe / Kayak
175   Portugal (POR) 葡萄牙 Pútáoyá Vanessa Fernandes Triathlon
176   South Korea (KOR) 韩国 Hánguó Jang Miran Weightlifting
177   Fiji (FIJ) 斐济 Fěijì Carl Probert Swimming
178   Cameroon (CMR) 喀麦隆 Kāmàilóng No flag bearer
179   Montenegro (MNE) 黑山 Hēishān Veljko Uskoković Water polo
180   North Korea (PRK) 朝鲜民主主义人民共和国 Cháoxiǎn Mínzhŭ Zhŭyì Rénmín Gònghéguó Pak Hyon-Suk Weightlifting
181   Chile (CHI) 智利 Zhìlì Soraya Jadué Rowing
182   Austria (AUT) 奥地利 Aòdìlì Ludwig Paischer Judo
183   Myanmar (MYA) 缅甸 Miǎndiàn No flag bearer
184   Switzerland (SUI) 瑞士 Ruìshì Sergei Aschwanden Judo
185   Sweden (SWE) 瑞典 Ruìdiǎn Jorgen Persson Table tennis
186   Nauru (NRU) 瑙鲁 Nǎolǔ Itte Detenamo Weightlifting
187   Mongolia (MGL) 蒙古 Mēnggǔ Badar Uugan Enkhbat Boxing
188   Singapore (SIN) 新加坡 Xīnjiāpō Li Jiawei Table tennis
189   New Zealand (NZL) 新西兰 Xīn Xīlán Caroline Evers-Swindell, Georgina Evers-Swindell Rowing
190   Italy (ITA) 意大利 Yìdàlì Clemente Russo Boxing
191   Senegal (SEN) 塞内加尔 Sāinèijiāěr Bineta Diedhiou Taekwondo
192   Serbia (SRB) 塞尔维亚 Sāiěrwéiyà Sasa Starovic Volleyball
193   Seychelles (SEY) 塞舌尔 Sàishéěr Tony Lespoir Canoe / Kayak
194   Sierra Leone (SLE) 塞拉利昂 Sàilā Lìáng Michaela Kargbo Athletics
195   Cyprus (CYP) 塞浦路斯 Sāipǔlùsī Andri Eleftheriou Shooting
196   Mexico (MEX) 墨西哥 Mòxīgē Tatiana Ortiz Diving
197   Lebanon (LIB) 黎巴嫩 Líbānèn No flag bearer
198   Germany (GER) 德国 Déguó Katrin Wagner Canoe / Kayak
199   Moldova (MDA) 摩尔多瓦 Móěrduōwǎ Nicolae Ceban Wrestling
200   Monaco (MON) 摩纳哥 Mónàgē No flag bearer
201   Morocco (MAR) 摩洛哥 Móluògē No flag bearer
202   Australia (AUS) 澳大利亚联邦 Àodàlìyǎ Liánbāng Stephanie Rice Swimming
203   Zambia (ZAM) 赞比亚 Zànbǐyà Rachael Nachula Athletics
204   China (CHN) 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhang Ning Badminton

ReferencesEdit

  1. ^ ""List of Flagbearers Beijing 2008 - Closing Ceremony"" (PDF). olympic.org. Retrieved 26 December 2014.