19th Parliament of Turkey

The 19th Grand National Assembly of Turkey existed from November 6, 1991, to December 24, 1995, with most members having been elected in the 1991 election. The True Path Party of Süleyman Demirel gained a majority of seats in the Assembly, being followed by the Motherland Party, the Social Democratic Populist Party, the Welfare Party, and the Democratic Left Party in decreasing order.

IncidentsEdit

On 2 March 1994, Parliament lifted the immunity of Hatip Dicle, an MP from (and chairperson of) the Democracy Party who was among those cross-endorsed by and caucusing with the SHP, and on the same day he was arrested. On 8 December 1994 he was convicted, with Leyla Zana, Orhan Doğan and Selim Sadak, of membership in an organization (PKK) and sentenced to 15 years in prison.

OfficersEdit

MembersEdit

Constituency Name Party
Adana Uğur Aksöz Democrat Party
Bekir Sami Daçe
Mehmet Halit Dağlı
Veli Andaç Durak
Mehmet Selahattin Kılıç
Mustafa Küpeli
Ali Yalçın Öğütcan
Ahmet Şanal
Orhan Şendağ
Turgut Tekin
Yılmaz Hocaoğlu Motherland Party
İbrahim Özdiş Social Democratic Populist Party
Timuçin Savaş
Muhammet Kaymak
Adıyaman Mahmut Kılınç Social Democratic Populist Party
Celal Kürkoğlu
Kemal Tabak
Abuzer Tanrıverdi
Afyonkarahisar İsmet Attila Democrat Party
Baki Durmaz
Ethem Kelekçi
Abdullah Ulutürk
Halil İbrahim Özsoy Motherland Party
Gaffar Yakın
Ağrı Mikail Aydemir Democrat Party
Cemil Erhan
Hasan Fecri Alpaslan Motherland Party
Yaşar Eryılmaz
Aksaray Halil Demir Democrat Party
Mahmut Öztürk
İsmet Gür Welfare Party
Amasya Cemalettin Gürbüz Social Democratic Populist Party
Mehmet Tahir Köse
Haydar Oymak
Ankara Bilal Güngör Democrat Party
Orhan Kilercioğlu
İrfan Köksalan
Sait Kemal Mimaroğlu
Mustafa Tınaz Titiz
Baki Tuğ
Mustafa Dursun Yangın
Halil Şıvgın Motherland Party
Vehbi Dinçerler
Mehmet Budak
Mehmet Çevik
Hamdi Eriş
Mehmet Sağdıç
Yücel Seçkiner
Mümtaz Soysal Social Democratic Populist Party
Mehmet Seyfi Oktay
Ali Dinçer
Uluç Gürkan
Salman Kaya
Mehmet Kerimoğlu
İbrahim Tez
Melih Gökçek Welfare Party
Ömer Faruk Ekinci
Antalya Veysel Atasoy Democrat Party
Adil Aydın
Hayri Doğan
Gökberk Ergenekon
Ali Karataş
Hasan Namal
Hasan Çakır Motherland Party
Deniz Baykal Social Democratic Populist Party
Faik Altun
Artvin Hasan Ekinci Democrat Party
Süleyman Hatinoğlu Motherland Party
Aydın Tunç Bilget Democrat Party
Ali Rıza Gönül
Nahit Menteşe
İsmet Sezgin
Cengiz Altınkaya Motherland Party
Yüksel Yalova
Balıkesir Abdülbaki Ataç Democrat Party
Hüseyin Balyalı
Ekrem Ceyhun
Ömer Lütfi Coşkun
Melih Pabuçcuoğlu
Sami Sözat
Mehmet Cemal Öztaylan
Bartın Köksal Toptan Democrat Party
Hasan Akyol Democratic Left Party
Batman Mehmet Adnan Ekmen Social Democratic Populist Party
Nizamettin Toğuç
Abdülkerim Zilan
Bayburt Ülkü Gökalp Güney Motherland Party
Bahattin Elçi Welfare Party
Bilecik Mehmet Seven Motherland Party
Bahattin Şeker Democrat Party
Bingöl Haydar Baylaz Democrat Party
Kazım Ataoğlu Welfare Party
Hüsamettin Korkutata
Bitlis Kamran İnan Motherland Party
Edip Safder Gaydalı
Zeki Ergezen Welfare Party
Bolu Nazmi Çiloğlu Democrat Party
Necmi Hoşver
Tevfik Türesin
Avni Akyol Motherland Party
Abbas İnceyan
Burdur Ahmet Sayın Democrat Party
Ahmet Şeref Erdem
Mustafa Çiloğlu
Bursa Cavit Çağlar Democrat Party
Turhan Tayan
Mehmet Gazioğlu
Fethi Akkoç
İbrahim Gürdal
Kadri Güçlü
Şükrü Erdem
Yılmaz Ovalı
Feridun Pehlivan Motherland Party
Hüsamettin Örüç
Mehmet Gedik
Mümin Gençoğlu
Çanakkale Ahmet Hamdi Üçpınarlar Democrat Party
Nevfel Şahin
Rahmi Özer
Süleyman Ayhan
Çankırı Nevzat Ayaz Democrat Party
İlker Tuncay Motherland Party
İsmail Coşar Welfare Party
Çorum Aslan Adnan Türkoğlu Democrat Party
Ateş Amiklioğlu Motherland Party
Cemal Şahin Social Democratic Populist Party
Muharrem Şemsek Welfare Party
Yasin Hatiboğlu
Denizli Mehmet Gözlükaya Democrat Party
Mustafa Haluk Müftüler
Nabi Sabuncu
Muzaffer Arıcı Motherland Party
Hasan Korkmazcan
Adnan Keskin Social Democratic Populist Party
Diyarbakır Salim Ensarioğlu Democrat Party
Hatip Dicle Social Democratic Populist Party
Leyla Zana
Ahmet Fehmi Işıklar
Mehmet Kahraman
Salih Sümer
Mahmut Uyanık
Sedat Yurtdaş
Edirne Evren Bulut Democrat Party
Şerif Ercan
Erdal Kesebir Democratic Left Party
Hasan Basri Eler
Elazığ Ahmet Küçükel Democrat Party
Ali Rıza Septioğlu
Ahmet Cemil Tunç Welfare Party
Tuncay Şekercioğlu
Erzincan Yıldırım Akbulut Motherland Party
Ali İbrahim Tutu Social Democratic Populist Party
Mustafa Kul
Erzurum İsmail Köse Democrat Party
Abdülmelik Fırat
Abdulilah Fırat Welfare Party
Lütfü Esengün
Oktay Öztürk
Rıza Müftüoğlu
Şinasi Yavuz
Eskişehir Hüsamettin Cindoruk Democrat Party
İbrahim Yaşar Dedelek
Muammer Fevzi Yalçın
Hüseyin Aksoy Motherland Party
Mustafa Balcılar
Gaziantep Ayvaz Gökdemir Democrat Party
Hannan Özüberk
Mehmet Batallı
Mehmet Özkaya
Abdülkadir Ateş Social Democratic Populist Party
Bahattin Alagöz
Hikmet Çetin
Mustafa Doğan
Mustafa Yılmaz
Giresun Burhan Kara Motherland Party
Rasim Zaimoğlu
Yavuz Köymen
Ergun Özdemir Democrat Party
Gümüşhane Mahmut Oltan Sungurlu Motherland Party
Lütfi Doğan Welfare Party
Hakkâri Mustafa Zeydan Democrat Party
Esat Canan Motherland Party
Hatay Abdullah Kınalı Democrat Party
Bestami Teke
Nurettin Tokdemir
Ali Uyar Social Democratic Populist Party
Fuat Çay
Mehmet Dönen
Nihad Matkap
Onur Kumbaracıbaşı
Isparta Süleyman Demirel Democrat Party
Ertekin Durutürk
Mustafa Fikri Çobaner
Aykon Doğan
İçel (Mersin) Ahmet Bilyeli Democrat Party
Ali Su
Asım Kaleli
Yusuf Fevzi Arıcı
Rüştü Kazım Yücelen Motherland Party
Ali Er
Aydın Güven Gürkan Social Democratic Populist Party
Fikri Sağlar
Mustafa İstemihan Talay
İstanbul Tansu Çiller Democrat Party
Bedrettin Dalan
Coşkun Kırca
Yıldırım Aktuna
Bedrettin Doğancan Akyürek
Bülent Akarcalı Motherland Party
İmren Aykut
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Gurhan Çelebican
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün
Safa Giray
Temel Gündoğdu
Engin Güner
Melike Tugay Hasefe
Fevzi İşbaşaran
Adnan Kahveci
Mehmet Cavit Kavak
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Leyla Yeniay Köseoğlu
Emin Kul
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
Gürol Soylu
Güneş Taner
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Bahattin Yücel
İsmail Cem Social Democratic Populist Party
İbrahim Gürsoy
Algan Hacaloğlu
Mehmet Moğultay
Ercan Karakaş
Mukadder Başeğmez Welfare Party
Mustafa Baş
Hasan Mezarcı
Ali Oğuz
Hüsamettin Özkan Democratic Left Party
Mehmet Sevigen
İbrahim Nami Çağan
İzmir Yıldırım Avcı Democrat Party
Rifat Serdaroğlu
Mehmet Köstepen
Mehmet Özkan
Ersin Faralyalı
Erkut Şenbaş
Nevzat Çobanoğlu
Kaya Erdem Motherland Party
Işın Çelebi
Cengiz Bulut
Işılay Saygın
Timur Demir
İlhan Kaya
Suha Tanık
Cemal Tercan
Erdal İnönü Social Democratic Populist Party
Veli Aksoy
Halil Çulhaoğlu
Atilla Mutman
Kahramanmaraş Selahattin Karademir Democrat Party
Esat Bütün Welfare Party
Hasan Dikici
Ahmet Dökülmez
Recep Kırış
Ökkeş Şendiller
Saffet Topaktaş
Karaman Seyit Osman Sevimli Welfare Party
Zeki Ünal
Kars Abdülkerim Doğru Democrat Party
Mehmet Sabri Güner
Atilla Hun Social Democratic Populist Party
Mehmet Alp
Zeki Nacitarhan
Kastamonu Münif İslamoğlu Democrat Party
Nurhan Tekinel
Murat Başesgioğlu Motherland Party
Refik Arslan
Kayseri Abdullah Gül Welfare Party
Salih Kapusuz
Aykut Edibali
Mustafa Dağcı
Osman Develioğlu
Seyfi Şahin
Şaban Bayrak
Kırıkkale Abdurrahman Ünlü Democrat Party
Hacı Filiz
Muhammet Sadık Avundukluoğlu
Kırklareli Ahmet Sezal Özbek Democrat Party
Cemal Özbilen Motherland Party
İrfan Gürpınar Social Democratic Populist Party
Kırşehir Coşkun Gökalp Social Democratic Populist Party
Hilmi Yükselen
Sabri Yavuz
Kocaeli Alaettin Kurt Democrat Party
Halil İbrahim Artvinli
İsmail Amasyalı
İsmail Kalkandelen
Kazım Dinç
Bülent Atasayan Motherland Party
Şevket Kazan Welfare Party
Konya Ali Günaydın Democrat Party
Hasan Avşar
Mehmet Ali Yavuz
Osman Özbek
Ömer Şeker
Vefa Tanır
Mehmet Keçeciler Motherland Party
Necmettin Erbakan Welfare Party
Abit Kıvrak
Ahmet Remzi Hatip
Musa Erarıcı
Mustafa Ünaldı
Servet Turgut
Kütahya Hüseyin Cahit Erdemir Democrat Party
İsmail Karakuyu
Mustafa Kalemli Motherland Party
Mehmet Rauf Ertekin
Ahmet Derin Welfare Party
Malatya Yusuf Bozkurt Özal
Metin Emiroğlu
Münir Doğan Ölmeztoprak
Gazi Barut
Mustafa Yılmaz Social Democratic Populist Party
Oğuzhan Asiltürk Welfare Party
Manisa Akın Gönen Democrat Party
Cengiz Üretmen
Rıza Akçalı
Sümer Oral
Tevfik Diker
Ümit Canuyar
Yahya Uslu
Ekrem Pakdemirli Motherland Party
Faruk Saydam
Mardin Ahmet Türk Social Democratic Populist Party
Ali Yiğit
Mehmet Gülcegün
Mehmet Sincar
Muzaffer Arıkan
Muğla İrfettin Akar Democrat Party
Latif Sakıcı
Muzaffer İlhan
Nevşat Özer Motherland Party
Erman Şahin Social Democratic Populist Party
Muş Mehmet Emin Sever Social Democratic Populist Party
Muzaffer Demir
Sırrı Sakık
Nevşehir Esat Kıratlıoğlu Democrat Party
Osman Seyfi
Mehmet Elkatmış Welfare Party
Niğde Doğan Baran Democrat Party
İbrahim Arısoy
Rıfat Yüzbaşıoğlu
Ordu Hasan Kılıç Democrat Party
Refaiddin Şahin
Cavit Şadi Pehlivanoğlu Motherland Party
Mustafa Bahri Kibar
Nabi Poyraz
Şükrü Yürür
Rize Mesut Yılmaz Motherland Party
Ahmet Kabil
Mustafa Parlak
Sakarya Ahmet Neidim Democrat Party
Mehmet Gölhan
Nevzat Ercan
Ersin Taranoğlu Motherland Party
Mustafa Kılıçaslan
Cevat Ayhan Welfare Party
Samsun Ali Eser Democrat Party
Cemal Alişan
İhsan Saraçlar
İlyas Aktaş
İrfan Demiralp
Mehmet Çebi
Nafiz Kurt
Adem Yıldız Motherland Party
Hüseyin Özalp
Siirt Zübeyir Aydar Social Democratic Populist Party
Naif Güneş
Mehmet Erdal Koyuncu
Sinop Kadir Bozkurt Democrat Party
Cafer Sadık Keseroğlu
Yaşar Topçu
Sivas Ziya Halis Social Democratic Populist Party
Azimet Köylüoğlu
Abdullatif Şener Welfare Party
Muhsin Yazıcıoğlu
Ahmet Arıkan
Musa Demirci
Şanlıurfa Sedat Bucak Democrat Party
Necmettin Cevheri
Ferit Aydın Mirkelam
Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu
Abdurrezak Yavuz
Seyit Eyyüpoğlu Motherland Party
Eyyüp Cenap Gülpınar
İbrahim Halil Çelik Welfare Party
Şırnak Mahmut Alınak Social Democratic Populist Party
Orhan Doğan
Selim Sadak
Tekirdağ Halil Başol Democrat Party
Muhtar Mahramlı
Fethiye Özver
Hasan Peker
Tokat Ali Şevki Erek Democrat Party
Güler İleri Social Democratic Populist Party
Şahin Ulusoy
Ahmet Feyzi İnceöz Welfare Party
İbrahim Kumaş
Ahmet Özdemir
Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Democrat Party
Eyüp Aşık Motherland Party
Ali Kemal Başaran
Fahrettin Kurt
Koray Aydın Welfare Party
Kemalettin Göktaş
Tunceli Kamer Genç Social Democratic Populist Party
Vahdet Sinan Yerlikaya
Uşak Fahri Gündüz Social Democratic Populist Party
Ender Karagül
Ural Köklü
Van Mustafa Kaçmaz Democrat Party
Nadir Kartal
Şerif Bedirhanoğlu Motherland Party
Remzi Kartal Social Democratic Populist Party
Fethullah Erbaş Welfare Party
Yozgat Lütfullah Kayalar Motherland Party
Mahmut Orhon
Yaşar Erbaz Welfare Party
Hüseyin Erdal
Alparslan Türkeş
Zonguldak Adnan Akın Democrat Party
Şinasi Altıner
Ömer Barutçu
Güneş Müftüoğlu
Ali Uzun
Necdet Yazıcı
Bülent Ecevit Democratic Left Party