Šestani (Albanian: Shestan, Serbian Cyrillic: Шестани) is a sub-region within Skadarska Krajina, in southernmost Montenegro. The region is a small mountain plateau of which terrace slopes towards the Skadar Lake.[1][2] The region is predominantly populated by Albanians, most of whom are Muslims. [3]

Šestani
Ljare, village in Shestan

The Arbanasi people in the Zadar region are thought to have hailed from the villages of Briska (Brisk), Šestan (Shestan), Livari (Ljare), and Podi (Pod) having settled the Zadar area in 1726–27 and 1733 on the decision of Archbishop Vicko Zmajević of Zadar, in order to repopulate the land.[4] The Dabovići in Dobra Voda and the Markići in Komina, both villages in Mrkojevići came from the Albanian-speaking region of Shestan.[3]

The region was divided into two, and in 1876, Gornji Šestani encompassed the villages of Lukići (Lukaj), Dedići (Dedaj), Marvučići (Rud), Gurza (Gurrëzë) and Barlovići (Bardhaj), while Donji Šestani encompassed Ðuravci (Gjuraç), Karanikići (Nrekaj, Nenmal), Dračevica (Pecaj), Marstijepovići (Bujgër) and Vučedabići (Uçdabaj).[5] In 1857, Šestani was inhabited by 579 people.[5]

The Albanian dialect spoken in Shestan is part of the Northwestern Gheg group.[6]

GeographyEdit

Šestan is a sub-region and an extension of Krajina, encompassing some of the following villages and hamlets:

 • Bapsulj /Babsul
 • Besa / Besë
 • Donja Briska / Brisk i Poshtëm
 • Donji Murići / Muriq i Poshtëm
 • Gornja Briska / Brisk i Nalt
 • Gornji Murići / Muriq i Nalt
 • Livari / Ljare
 • Pinčići / Pinç
 • Dedići / Dedaj
 • Dračevica / Pecaj
 • Gurza / Gurrëzë
 • Karanikići / Nënmal
 • Lukići / Lukaj

DemographicsEdit

Population in Šestani according to censuses[7]
Village name Population
Montenegrin Albanian 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 2011
Besa Besë 152 167 179 235 246 272 67 41
Gornja Briska Brisk i Nalt 121 139 143 137 85 92 20 22
Gornji Murići Muriq i Nalt 101 95 155 114 96 124 25 12
Gurza Gurrëz 74 87 47 39 26 15 - -
Dedići Dedaj 110 114 118 51 22 12 3 -
Donja Briska Brisk i Poshtëm 99 116 109 129 130 145 46 29
Donji Murići Muriq i Poshtëm 232 249 246 260 312 367 125 101
Dračevica Pecaj 118 117 105 72 37 9 8 5
Đuravci Gjuraç 86 81 74 64 36 36 11 4
Karanikići Nënmal 99 104 98 57 30 20 5 6
Livari Ljare 323 326 297 297 231 166 94 61
Lukići Lukaj 89 76 70 54 25 12 - -
Marstijepovići Bujgër 70 65 68 47 25 16 - -
Pinčići Pinç 160 179 166 151 143 85 18 11
Total 1834 1915 1875 1707 1444 1371 422 292


See alsoEdit

ReferencesEdit

 1. ^ Dabaj, Gjokë (2004). Shestani: Studim filologjik gjithëpërfshirës, Vëllimi 1 [Shestani: Comprehensive philological studies, Volume 1]. Shoqate për Kulturë "Don Gjon Buzuku". pp. 50-51. "Ka në verilindje Liqenin e Shkodrës dhe laget në rreth 9 km. vije te drejte prej këtij liqeni. Në lindje ka Kränjën, në jug takohet fare pak me krahinën e Mërrkotit, në jugperendim ka rrethinën e Tivarit, ndërsa në veriperendim dhe në veri kufizohet me krahinen malazeze të Cërrnicës. Shih hartën regjionale. Këta janë, në vija të trasha, kufizimet gjeografikë… nën emërtimin Shestan territorin nga Bujgri deri në Thtjan. Këtu, pra, nën emërtimin Shestan... këta katunde:: Bujgër, Nënmal, Pecanj, Gjuruç, Maruçiq, Dedanj, Lukiq, Barllanj Gurrz, Muriq i Poshtër, Bes, Muriq i Sipërm, Rjeps, Pinç, Babsul, Ljare, Dobrec, Brisk i Poshtër, Brisk i Sipërm dhe Thtjan. Megjithëketë, nuk duhet të harrojmë që në mjaft autorë, por edhe sipas historisë së administratavet, që janë vendosur këtu në kohë të ndryshme, si dhe sipas vazhdimësisë së terrenit buzë Liqenit të Shkodrës, ose edhe sipas vleravet etnokulturore, Shestani ka qenë përfshire, e ndodh që përfshihet edhe tash, edhe nën nocionin Kranjë, duke bërë në këtë rast një ndarje te përafërt me këtë që kam aplikuar unë: Nën emërtimin Ana e Sipërme (e Kranjës) kuptohet Shestani, dhe nën emërtimin Ana e Poshtme ose Kranja e Madhe kuptohet pjesa tjetër e regjionit tonë, nga Blaca deri në Zogaj. Por, për hollësira lidhur me këtë problem mund të flitet në këtë libër edhe me vonë sipas rastit që do të na paraqitet. Tash është me rëndësi të dime që në këtë libër, nën emërtimin Shestan, do të bëhet fjalë për këta 20 katunde, ose vendbanime që i përmenda më lart. [There northeast of Lake Scutari and neighbourhoods in about 9 km radius along a tangent line of the lake. In the east is Kranjë, in the south it intersects slightly with the Mrkojevići region, in southwest is the region of Bar, while in the northwest and north it borders Montenegrin region of Crmnica. See map of the region. These are, in broad terms, the geographical borders... under the name Shestan territory from Bujgri to Thtjan. Here, then, under the name Shestan... these villages: Bujgër, Nënmal, Pecanj, Gjuruç, Maruçiq, Dedanj, Lukiq, Barllanj Gurrz, Muriq i Poshtër, Bes, Muriq i Sipërm, Rjeps, Pinç, Babsul, Ljare, Dobrec, Brisk i Poshtër, Brisk i Sipërm dhe Thtjan. However, we must not forget that in many authors, but also by the history of administrators, placed here at different times, and by the continuity of the terrain at the edge of Lake Scutari, or by the ethnocultural values, Shestani has been included, which also is still included even now, even under the notion of Kranjë, making this a separation close to what I applied: under the name Ana e Sipërme (of Kranjë) which is understood as Shestani, and under the name of Ana e Poshtme or Greater Kranjë is understood as the other part of our region, from Blaca to Zogaj. But, for details concerning this matter can be discussed in this book and later as the case will be presented. Now it is important to know that in this book, under the name Shestan will be discussed about these 20 villages or settlements that I mentioned above.]"
 2. ^ Никола Пантелић. Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 47. Etnografski muzej u Beogradu. pp. 9–. GGKEY:66N5JNKFLFP. Шестани су мала планинска зараВан која се терасасто. Спушта према Скадарском језеру, где су, по ободима малих крашких поља, смештена села и засеоци (махале) албанског братства Шестана: Гурза, Лукићи, Дедићи, Караникићи, Сеоца, Драчевица и други." То је изразито крашки ....
 3. ^ a b Morozova, Maria (2019). "Language Contact in Social Context: Kinship Terms and Kinship Relations of the Mrkovići in Southern Montenegro". Journal of Language Contact. 12 (2): 313. doi:10.1163/19552629-01202003. Retrieved 15 February 2020.
 4. ^ Barančić, Maximilijana (2008). "Arbanasi i etnojezični identitet" (in Croatian). Zadar: Croatica et Slavica Iadertina; Sveučilište u Zadru.
 5. ^ a b Putovanje kroz poreciny Drina i Vardara ... [et al.]. Drzhavna štamparija. 1876. Округ антиварски не обухвата целу митрополију, јер Краја, где су парохије Шестани и Ливари — припада у Скадарски округ. Шестана има доњих и горњих. У горњем су села: Гурца, Лукић , Дедај и Барда; у доњем опет: Гјуваце, Каролај, Марникај, Бјугери. Шестани су на црногорској граници; становници не плаћају никакав данак. Њих бијаше 1857 год. 579 душа. Осим ових католика имаде још на 300 арнаута источнога закона. Причају, кад је један од првих шестанаца хтео узети за жену некакву хришћанку источнога закона, ова није пристала пре, но што се овај обећао примити њену веру што је и учинио. Ово причање није без основа, јер северно од ...
 6. ^ Melniku, Linda (2008). Gheg Albanian Reader. p. 7.
 7. ^ "All places: 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2003, 2011 censuses". pop-stat.mashke.org. 2022-05-20. Retrieved 2022-05-20.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)

External linksEdit

 • Map of the region
 • Oto Aksesuar
 • Blog post on trip to the Sestani region including ingormation about the history of the region, villages and current status

Coordinates: 42°06′02″N 19°09′36″E / 42.10068°N 19.159998°E / 42.10068; 19.159998

SourcesEdit