Światlo dzienne (Daylight) is a poetry collection by Czesław Miłosz. It was first published in Paris in 1953.

The first volume of Miłosz's poetry published in exile includes works mostly published in the years 1945-1950 in national magazines (Odrodzenie, Nowa Polska, Warszawa, Twórczość, Zeszyty Wrocławskie and Nowa Kultura), and from 1951 in the Paris-based Kultura. The poet explains in the introduction:

Tytuł ma podwójne znaczenie: Jest tu sporo rzeczy, których nie mogłem w Polsce opublikować; poza tym poezja jest dla mnie raczej sprawą dnia niż nocy.
The title has a double meaning: There are a lot of things here that I couldn't publish in Poland; besides, poetry is for me a matter of the day rather than of the night.

The volume has been described as consisting of "political poetry deeply engaged with history".[1] It has also been discussed in the context of Miłosz's experiences in the United States, and his thoughts about it.[2]

References

edit
  1. ^ Kołodziejczyk, Ewa (2012). "American Experience in Mi\losz?s Volume Świat\lo Dzienne". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 18 (4): 143–159.
  2. ^ Jarzębski, Jerzy (2012). "Obszary Ameryki w „Świetle dziennym" Czesława Miłosza". Ruch Literacki. doi:10.2478/v10273-012-0018-y. ISSN 0035-9602.